Ulrich_von_Lichtenstein Creative Commons License 2022.06.09 0 0 63

 

"A czéllövő-verseny első győztesének arczképét bemutatjuk lapunk e heti számában. Lestyánszky Dezső 1882-ben született Ipolyságon. Fia Lestyánszky Sándor földmivelésügyi miniszteri tanácsosnak és a műegyetem rendes hallgatója. Kiképeztetését a vívásban és czéllövészetben Ártom mesternél nyerte és olyan tökélyre vitte, hogy a kard- és vítőrvívásban már több ízben nyert első díjat. Kard- és tőrvívásban azonban további kiképeztetésre készül, főként azért, hogy pengéjét a külföldön a hírneves amatőrökkel is összemérje."

 

Ország-Világ, 1903. október 11., 817. o.