Jtoti Creative Commons License 2021.09.22 0 1 28704

Kovács Dóra " A királyik megint itthon vannak"

 

Mai anekdota!Ferenc Józsefnek "egy ízben pesti tartózkodása alkalmával a számára összeállított program szerint délelőtt meg kellett tekintenie Munkácsy Mihály kiállítását, utána pedig udvari díszebéden látta vendégül az urakat a budai várpalotában. Mindkét helyen illett néhány szót magyarul is szólnia. A képkiállításon ezekkel a szavakkal akarta megörvendeztetni a világhírű festőt: - Nagyon művészi, kedves mester, nagyon művészi! Az udvari ebéden pedig ezt kellett mondania a levesnél: — Ez uraim nagyon sós ! — mivel a szakács közismert volt arról a hibájáról, hogy a kelleténél több sót tett a levesbe. Végigvonul őfelsége és fényes kísérete a kiállítás termein, s mikor a hajlongó Munkácsy elé ér, így szól: — Ez, uraim, nagyon sós ! — és méltóságteljes léptekkel távozik ügyet sem vetve a kővé vált mesterre. Következett az udvari ebéd. Maga a főszakács járult őfelsége elé a levessel. Az urak várták, hogy a császár a megállapodás szerint említést tesz szokott hibájáról. Ferenc József bemártotta kanalát és így szólt: — Nagyon művészi, kedves mester, nagyon művészi! A fő-fő ceremóniamestert és az urakat a guta majdnem megütötte, a budai udvari főszakács pedig azontúl még több sót tett a levesbe, mint eddig." (Forrás: Kovács Ágnes, Népi kultúra – Népi társadalom 7. (Az MTA Néprajzi Kutató Csoportjának Évkönyve, 1973),Idegen nyelvű sztereotípiák, mondóka- és dalbetétek anyanyelvi prózai népköltési szövegekben)Képek: A király a Műcsarnokba hajtat 1904-ben. (Többször is járt a Műcsarnokban. Miután 1896-ban megnyitotta az új Műcsarnokot, gyalogosan ment át Munkácsy Mihály Ecce homo című képéhez, melyet az Andrássy út 127. alatti pavilonban állítottak ki.) OSZK DKAUdvari ebédre terített asztal OSZK DKA#maianekdota