Kecz-Mann53 Creative Commons License 2021.09.02 0 0 5146

Tisztelt Takarìtò!

Kiegèszìtō mellèk àllàst kìnàlok.Hétfőtől- péntekig, napi 1.5 òràban, reggel 7- 8.30 ig a 

12 kerületben a Jànos korhàz mellett. Iroda

takarìtàsra. Bèr 45 OO0 Ft/ hó. 

Èrd. takaritas63@ freemail.hu

06706065937