Lutra Creative Commons License 2021.05.02 0 0 96403

Wiktor Woroszylski

Az Öreg Marx

Gondolkodóba ejt és vonz az Öreg Marx aki már
  nem
olyan erőszakos és drámai mint az Ifjú Marx s
  nem is
olyan rosszmájú Nehezebb Már
nem pamfleteket ír Forrásokat tanulmányoz
a British Museumban Mindent
ellenőriznie kell sehol sem maradhat
hiba nem idézhet hanyagul
emlékezetből Késő éjszakáig
ül fa-karosszékében és ír a kelleténél
több szivart szív az ajtót néha kinyitja halkan
a szomszéd szoba felé ahol Jenny
Marx lánynevén von Westphalen ki férjénél idősebb
épp haját bontja le a tükör előtt Marx
  gyönyörködve
szól Hogy te milyen azután visszatér íróasztalához
  és így
egészen ama napig amikor meghal nem
a barikádon gályán hanem ebben a karosszékben

Bízom az Öreg Marxban aki
természetesen meg akarja változtatni a világot de
  meg is
akarja érteni Fontosnak tartja a
kizsákmányoltak felszabadítását de fontosnak azt is
  hogy
végigírja könyvét a kizsákmányoltak és
kizsákmányolók világának
mechanizmusáról és szeretné jól
férjhez adni a három lányát felvilágosult
és megbízható emberekhez és aggódik a beteg
  Jennyért és az ő
egészsége is egyre romlik és nem utazhat újból
Karlsbadba mert az osztrákok borsot törnek
az orra alá és anyagi okokból is
cikkeket kénytelen körmölni a New York
Tribune számára és talán épp ezért nem sikerül
  végigírnia és
nagy léptekkel jár föl-alá a Hampstead Heath-on
  riogatva
a verebeket és egyre remélve
hogy mégiscsak sikerül

A lehiggadt géniusz látszatra
hétköznapi Maga sem ismeri
hatalmát Nem hall
hangokat Nem lát
jeleket Nem nyergel nem lenget nem villámlik Nem
ideges Valamivel többet
tud mint mások és át akarja
adni tudását Sajnálom
hogy nem fejezi be könyvét de amennyi elkészült
  abból is
telik jó néhány nemzedékre Csak
kiokosodjanak rajta Bízvást
reméli hogy meglelik a nyitját

Az Öreg Marx becsüli Shakespeare-t és
                      Aiszkhüloszt de az ő világa
nem tragikus Felfedezte hogy nem jó a rend mely
uralkodik benne ezért lehetőséget lát egy jobb
rend megteremtésére Átadja tudását hogy ezzel
esélyt adjon a világnak

/Kerényi Grácia ford./