hyposignomania Creative Commons License 2021.03.28 -3 1 71469

Albert, jeruzsálemi patriarka 1209-ben szabályzatot adott a karmelita rendnek. Ezt az idő teltével nagyon szigorúnak ítélték, enyhítést kértek, és kaptak is. Azonban a 209-ik pápa jóváhagyásával megalakult karmelita női rend cepedai sz. Teréz még az eredetit sem tartván túl szigorúnak, azt még tovább szigorítatta. A szigorítás következménye lett a SARUTLAN-ság is. Valódi lábbeli, sarú helyett SANDÁLE viselése lett kötelező. Innét kezdődően sarus –calceti- és sarutlan –discalceti-  karmelita testület létezett.

              calceus /csatos vagy magasszárú/ cipő vagy csizma

              sandalium /görög eredetű latin szó/ szandál           /Györkösy: Latin magyar szótár/

A sarutlan karmeliták 1667-ben telepedtek meg Győrben a nekik megvett Pergel-féle házban a várbástya közelében, néhányan, és csak 1722-ben nyertek honosítási jogot.

Valamit jelképező, szimbolikus jelként, tudattartalom kifejezésére a céhvilágban a céhek szerszámaik, nyersanyagok és termékeik ábráját alkalmazták, mely csak rájuk volt vonatkoztatható, másoktól megkülönböztető jelképek voltak. Például a sienai vargáknak 1338-ban kőbe vésett céhcímerük egy talp formájú kivágott bőrt, vágóeszközt és egy ár-t mutat:

  -Loco citato: Kis magyar címertan   (Heraldika)

 

Mi volt a sarutlan karmelitákra jellemző, a sarutlanság, vagyis a szandál léte, ami minden másik rendtől őket megkülönböztette. Olyannyira jellemzőnek vették, hogy még szerzetük jelzőjeként is kisajátították! Így lett a szandál felülnézete a szimbolikájuk.

 

Elképzelhető, hogy egy várkapitányi csizma sarka megkülönböztető jellegű, tartalommal rendelkező szimbólum is lehet? No ne! Csizmasarkos csizmával még abban az időben is nem csak a várkapitányok futkostak. No meg hát a csat, ami aztán még igazi csat sem volt, mert nem volt „fütyije” /WattieNo1 65106/. A várkapitány urak nagy többségénél a csat legfeljebb csak a karcsúság hiányának tudatát kelthette volna, míg a csizmasarok meg azt szimbolizálná, hogy „ahova mi lépünk ott még fű sem terem”. Így aztán uraim a SANDÁLE felülnézeti szimbólum, és nem katonai csizmasarok, még kevésbé fütyi nélküli csat, fütyi nélküli katonai szimbólum, jelképe a karmeliták sarutlanságának!