diamandula Creative Commons License 2021.02.25 0 0 2135

Aristoteles (384–322 v. Chr.): "Tehát nemcsak a mozgást mérjük az idő által, hanem az időt is a mozgás által, mert ezek egymást behatárolják és meghatározzák.  Az idő , mint szám meghatározza a mozgást ugyanúgy, mint a mozgás az időt."

     Az ember a természeti jelenségek, folyamatok egy-egy részére, vagy az ember ezekhez való viszonyára absztrakt fogalmakat alkotott és használ. Ilyen fogalmak pl. a reggel, az este, a hideg, a meleg, a szín (gyüjtőfogalma), a (különböző) színek, az idő stb.


     Ezek mind olyan relatív és szubjektív fogalmak, melyek az embernek az anyaghoz való konkrét viszonyát és annak az agyban történő megnyilvánulását (leképzését) jelenti.


    Azt hiszem könnyen belátható (ha nem is gondolunk rá), hogy a szín anyagi folyamat. Pontosabban leírva: a napból (fényforrásból) jövő energiának visszavert részének egy sávja (látható fény) a szemen, a látóidegeken keresztül az agyban létrehozott kémiai változásokról van szó.

Anyagiság

    Az idő anyagi vonatkozását nem olyan könnyű nyomonkövetni, mint a szín problémáját. Különösen zavaró, ha összevetjük régi és modernebb bölcsek (Aristotelestől  - Isaac Newton és Immanuel Kant-on keresztül - Albert Einstein és Stephen W.Hawking-ig) meghatározásait. Ezért ezeket mellőzöm és a következőképpen magyarázom.


      Az anyag (minden nagyságrendben és állandóan) mozgásban, változásban van. Mind az élettelen, de méginkább az élő anyagban (élőlényekben) szerteágazó (végtelen) ok- és okozati-összefüggések láncolata létezik. Minden változás, az összefüggések miatt újabb változást, változásokat von maga után. A változások egymásutánisága, a sorrendje, ez az idő!

     Máshogyan kifejezve az emberi tudat által észlelt rendje (vagy sora) az eseményeknek.
     A fizikusok nagy része abból indul ki, hogy az ősrobbanás nemcsak az anyag, hanem a tér és idő kezdetét is jelentette.

    (S.W.Hawking szerint egy időpont az ősrobbanás előtt ugyanúgy lehetetlen, mint az északi sarktól 1 km-re északra egy pontot találni!)
     Ezek szerint az idő elválaszthatatlan az anyagtól, velejárója, annak változata. Mint ahogyan nincs anyag tér és idő nélkül, ugyanúgy nincs idő anyag és tér nélkül.
     De megközelíthetjük a problémát egy másik oldalról is.      Az anyag (=természet) működését, működésének módját, azaz törvényszerűségeit megismerni, magyarázni, alkalmazni, vagyis "emberi nyelvre lefordítani" csak a matematika segítségével lehet. A matematika a lehető legkevésbbé relatív eszköz, csatlakozópont az emberi elme és a természet között.
    Vegyük példának Albert Einstein híres képletét: E=mc². Magyarul, egy test energiáját a tömeg és a fénysebességnégyzetének a szorzata adja meg.  A sebesség az út és az idő hányadosa. Tehát az energia "létezésének" egyik eleme az idő, attól elválaszthatatlan!

Szemlélet

     Az ember maga is a természet, vagyis az anyagi világ,  a mozgás, a változások része és alanya. Fogantatásától haláláig a változások sorozatában, az időben maga is részt vesz és elméjével képes arra, hogy egy minimális mértékig a még megnemtörtént változásokat elképzelje, valamint a már megtörtént változásokat (eseményként)  agyában tárolja, kiértékelje és a jövőre nézve felhasználja. A fejlődés folyamán az emberiség az összehasonlítás, a folyamatok behatárolásának lehetőségére, az idő nagyságára egységekben állapodott meg.

Albert Einstein (1879–1955) szerint: " A múlt, jelen és jövő közötti különbség számunkra tudósoknak egy illúzió, ha mégoly makacs is."

     Ez nem egészen így van, talán inkább azt lehetne mondani, hogy egyrészt ismerjük a "megélt" változásokat, ez a múlt és tudjuk, hogy még fognak változások történni, ez a jövő.
     Egyedül a jelen illúzió, mert az nem létezik! A mindenkori váltópont a múlt és a jövő között lenne a jelen, de az a nulla felé tartó határeset. Közérthetően : ha azt mondom "a jelen pillanatban", mire kimondtam az a pillanat már elmúlt, a múlté, múltidő. A következő pillanat meg már a jövő. Tegnap a múlt, holnap a jövő, de mi van ma? Az a jelen? Nem, mert például 11 óra 0 perc 0,0000000000000 mp-kor a mai nap eseményeiből / idejéből már 11 óra 0 perc 0 mp elmúlt, de a nap hátralévő 13 óra 0 perc 0 mp már a jövőt képviseli, ami ezután, vagyis a jövőben fog történni. Mindenegyes másodpercben növekszik a múlt egy mp-cel, és csökken ugyanannyival a nap hátralévő része, vagyis a jövő eseményei.

Előzmény: őszszakál (2125)