Samott Creative Commons License 2020.10.04 0 3 52746

Egy kis M4, Ullo, Zsaroka:

 

"A Ferihegyi Ipari Park Kft. a területén működő logisztikai cégekkel, vállalkozásokkal és ingatlantulajdonosokkal már hosszú ideje egyeztetéseket folytatott a Zsaróka utat tehermentesítő szervizút tervezésének előkészítéséről a tervező Utiber Kft.-vel. Mint az köztudomású Önök előtt a minisztérium engedélye alapján még egy feltáró csomópont kiépítése is lehetővé vált, amely jelentős mértékben egészítette ki a tervezési munkát. Az egyik feltáró út tehát az Üllő és Gyömrő közötti külön szintű csomópontba kapcsolódó szerviz út, a másik feltáró út pedig az áttervezendő mezőgazdasági felüljáró, két végén körforgalommal, amelyhez gyorsító-lassító sávok csatlakoznak. Ez utóbbinak az adja a jelentőségét, hogy ezen felüljáró és körforgalom megépítésével az ipari park forgalma nemcsak a Zsaróka utat, hanem a Gyömrői úti körforgalmat is tehermentesíti. Ez utóbbinál jelentős lakossági, személyi forgalom van. Az előterjesztéshez mellékelt térképen piros színnel ábrázoltuk a felüljáróhoz kapcsolódó körforgalmak M4 autóút gyorsító-lassító sávjait, zöld színnel magát a felüljárót és a kapcsolódó körforgalmakat, narancs és kék színnel pedig – az eddig már ismert – szerviz út tervezési szakaszát. Továbbá a tervező díjmentesen vállalja a Zsaróka út tehermentesítendő szakaszainak tervezését, amely az útalap megerősítését, útszegély kialakítását valamint burkolat- felújítást foglal magában. ( sötét lila szín). A Ferihegyi Ipari Park Kft tárgyalásokat folytat a HIPA (Nemzeti Befektetési Ügynökség) szervezetével az útfejlesztés engedélyezési eljárásához szükséges kiemelt kormányzati projektstátusz megszerzéséért.

 

A gyorsító-lassító sávok, kapcsolódó csomópontok és a mezőgazdasági felüljáró áttervezésének, valamint a lőtér melletti földút (050/10 hrsz) és a Zsaróka út (063/7 hrsz) SPAR előtti szakaszának a Skála Coop Zrt. területéig a tervezési díja 179.500.000 Ft. Ebből 129.500.000 Ft-ot a területen működő vállalkozásokkal és partnerekkel együtt a Ferihegyi Ipari Park Kft. biztosít. A Goodman Magyarország Kft önkormányzatunknak 50 m Ft területfejlesztési célú támogatást fizetett, amely összeggel önkormányzatunk támogatni tudja a tervezési költségeket, s amely összeg kifizetése a 2021. év folyamán történne meg. Amennyiben a tervezési szerződés aláírásra kerül, 2021 április végére várható a tervek elkészülése. A VGB az előterjesztést 2020. szeptember 15-én tárgyalta és javasolta a Képviselő-testületnek az üllői Ferihegyi Ipari Parkot feltáró szervizút és a mezőgazdasági felüljáró, valamint ahhoz kapcsolódó gyorsító-lassító sávok és körforgalmú csomópontok, továbbá a szintén kapcsolódó lőtér melletti földút és a Zsaróka út Spar mögötti iparterületre vezető 1,5 km-nyi szakaszának tervezési költségeihez 50 millió Ft-tal járuljon hozzá, a 2021. évi költségvetés beruházási kerete terhére.

 

Határozati javaslat: Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 50 millió Ft-tal járul hozzá a 2021. évi költségvetés beruházási kerete terhére a Ferihegyi Ipari Parkban az Ipari Parkot feltáró szervizút és a 26+879 km szelvényben lévő mezőgazdasági felüljáró, valamint ahhoz kapcsolódó gyorsító-lassító sávok és körforgalmú csomópontok, továbbá a szintén kapcsolódó 050/10 hrsz-ú földút és 063/7 hrsz-ú Zsaróka út Spar mögötti iparterületre vezető 1,5 km-nyi szakasznak tervezési költségeihez."

 

 + Megszavaztak

Előzmény: dimelo (52692)