Istenkeres Creative Commons License 2020.07.16 -1 0 370

A világunkban mindennek megvan az ellentéte is. A fénynek a sötétség, a melegnek a hideg, a szorgalmasnak a rest, a szeretetnek a gyűlölet, az okosnak a buta, az erősnek a gyenge, a jónak a rossz, és még sorolhatná az ember... Amennyiben elfogadjuk azt a megállapítást, hogy Isten a maga képére teremtette az embert (Teremtés 1,26), abban az esetben, ha Isten csak a jónak lenne a szellemi forrása, akkor nem lennének gyűlölködők, buták, rosszak, etc.

 

Már a dualisták is tisztában voltak azzal, hogy nem csak pozitív, hanem negatív isteni szellemi hatások is vannak. A zoroasztrizmus esetében a Jóisten (Ormuzd, Ahura Mazda) és a gonosz Ahrimán között éles megkülönböztetés történik, mint a fény és a sötétség esetében is. Templomaikban kizárólagosan csak a Jóisten dicsőségét hirdetik az örökmécsesek, ellentétben a zsidó és keresztény templomokkal.

A Schemhamphoras kozmikus forrásai magukban foglalják a jónak és a rossznak tartott szellemi hatások kozmikus forrásait is. Ebből viszont logikusan az következik, hogy JHVH és a bibliai Sátán nem lehetnek egymástól független entitások, amit például a zsidó vallás nem is vitat, ellenben a keresztény vallás viszont nem hajlandó elismerni... Ennek következtében a Jézus keresztre feszítésekor ható szellemi hatást, ami kifejezetten negatívnak tekinthető, a keresztények az isteni szeretet kiáradásának állítják be...

Előzmény: Sgeck0 (366)