Istenkeres Creative Commons License 2020.07.09 0 0 267

A kanonizációval kapcsolatosan az alábbit olvashatjuk:

 


"A kanonizáció - a szent iratok és az egész gyűjtemény hitelességének felismerése - végső fokon minden hívő ember személyes feladata is. Ellenőriznünk és hitelesítenünk kell a magunk számára az egyház bizonyságtételét."

(forrás)

 

 

Meglepő, hogy az Újszövetségben helyet kapott annak a Pálnak a tömérdek könyve (az újszövetségi könyvek többségét képezik), aki soha nem találkozott Jézussal, ellenben legádázabb üldözője volt Jézus követőinek a Szanhedrin megbízásából. Viszont kihagyták belőle például a Jakab-féle protoevangéliumot annak ellenére, hogy Jakabot Jézus "testvéreként" tartották nyilván... Kizárólagosan CSAk Jakab számolt be Mária életéről és tőle értesülhetünk arról is, hogy Jézus világrahozatala Mária által már Mária születésekor be volt tervezve Zakariás főpapék által.

 

Jakabnak az említett műve szinte biztosra vehetően azért nem került bele a kanonikus iratokba (az általunk ismert Újszövetségbe), mert túl nagy rizikót jelenthetett arra nézve, hogy a gondolkodó kereső esetleg rájöhet a Jézus születése körüli reális valóságra...

 

Pál írásait hitelesebbnek kellene tekintenie a híveknek, mint Jakabét? Milyen oknál fogva? Azért, mert a Pál-féle kereszténység vezetői úgy döntöttek a Jézus kínhalálát követő évszázadokban?

Előzmény: Istenkeres (248)