Istenkeres Creative Commons License 2020.07.07 0 0 225

Jézus biológiai apjaként az eddig leírtak alapján szóba jöhetne a VIII. században megjelent "Toledoth Jeshu" című héber nyelvű kiadványban szereplő, és a szomszédságukban lakó nőcsábász Joseph Pandira; ezen kívül József valamelyik fia; de a véleményem szerint egyértelműen a Jeruzsálembe érkezésének napján kellett Jézus megfogamzásának megvalósulnia, amiről maga Erzsébet is tudott a férjétől, Zakariás főpaptól. Az újszövetségi magyarázatok szerint Zakariás öregkora ellenére sikeresen várandós anyává tette feleségét, Erzsébetet, Mária látogatását megelőzően körülbelül fél évvel (Lukács 1,24-26).

 


Máriának időre történő megtermékenyülését már születésekor elhatározta és megtervezte a Szanhedrin, ami Zakariás főpap védnöksége alatt kellett megvalósuljon. Nem zárható ki az eddigiek ismeretében, hogy maga Zakariás vállalta fel ezt a feladatot, az Erzsébettel kapcsolatos sikereitől fellelkesülve. Amennyiben nem ez lenne a helyes megfejtés, abban az esetben is a jeruzsálemi Templomhoz kell kötődjön Jézus megfogamzása.A történetnek természetesen nincsen vége, hiszen csak most vette kezdetét! A tervek szerint Jézusnak kereszthalált kellett halnia népe bűneinek bocsánatáért:

 

 

"Az Úristen naggyá tette nevedet a Föld minden nemzedéke között: az utolsó napokban nyilvánvalóvá teszi benned az Úristen, Izrael fiainak megváltását."
(Karl Friedrich Borberg professzor: Die apokryphischen Evangelien und Apostolgeschichten, Erste Hälfte - Stuttgart, 1840., 32-33. old. -saját fordítás)

Előzmény: Istenkeres (223)