Istenkeres Creative Commons License 2020.07.05 0 0 124

Na de egy kicsit azért kanyarodjunk vissza az eredeti témához...

 

Mária édesanyja Anna, és édesapja Joákim idős emberek voltak ugyanúgy, mit Keresztelő János szülei, Erzsébet és Zakariás. Annának angyali jelenés által tudomására jutotta a Jakab-féle apokrif evangélium szerint, hogy leánygyermekük fog születni, akit az egész világ ünnepelni fog majdan:

 

"És íme, az Úr egyik angyala hozzálépett és így szólt: "Anna, Anna, Isten az Úr meghallgatta könyörgéseidet, te megfogansz és szülni fogsz majd, és áldott kell legyen ivadékod az egész földkerekségen." (Karl Friedrich Borberg professzor: Die apokryphischen Evangelien und Apostolgeschichten, Erste Hälfte - Stuttgart, 1840., 26. old. -saját fordítás)

 

A fenti mondatból én azt a számomra logikus következtetést vontam le, hogy az "Úr egyik angyala", azaz a Schemhamphoras  megjelenésével hozható kapcsolatba Mária megfogamzása. Mint tudjuk, Mária Jézus születése előtt ~14-15 évvel  fogamzott meg. Jézus "bűntelen" születési adottságát szem előtt tartva két nap jöhet csak számításba Jézus világra jövetelére nézve, éspedig i.e. 10.02.03. illetve i.e. 8.02.10.. Bővebben erről itt:

 

Klaus Matefi: A betlehemi csillag és a Schemhamphoras titkai

 

Az itt elérhető tanulmányból megtudhatjuk, hogy miért kellett Jézusnak kizárólagosan i.e. 8.02.10-én megszületnie.

 

A Jakabtól által prezentált mondat természetesen nem jöhetett az "Úr egyik angyala" szájából a valóságban, ellenben szinte biztosra vehető, hogy ez egy szemléletes utalás arra nézve, hogy Mária a Shemhamphoras égisze alatt fogant, és beavatott vallási körök ennek ismeretében jelölték ki őt a világ népei számára szánt Megváltó (Jézus) majdani világra hozatalára is. Ezt Mária további életútja teljes mértékben alátámasztja.

 

Mária megfogamzása a fentiek ismeretében csak i.e. 23.12.18-án történhetett (igazolás a tanulmányban megtekinthető). A keresztény hagyományok szerint Mária "eredendő bűntől" ("peccatum originale") mentesen, azaz negatív szellemi hatásoktól mentesen jött a világra, ami lehetetlenség, mivelhogy Jézus születését megelőzően ez ~272 évvel korábban (i.e. 280.12.09-én) volt CSAK lehetséges, amikorra Mithrász inkarnációja tehető. Mithrász szintén a világ világosságának számított a misztériumvallásban, mint Jézus az Újszövetségben (János 8,12).

 

Na de lépjünk tovább...

 

Amikor Mária egy éves lett, édesapja Joákim ünnepi lakomára hívta meg a papokat, írástudókat, véneket és a népből sokakat. Ennek alkalmából a főpap és a pap áldást mondott a gyermekre, amiben Máriának az örökre szóló isteni elhivatottságára hívták fel a figyelmet:

 

"Joákim odavitte a leánykát a papokhoz, és a papok megáldották őt mondván: ,"Atyáinknak Istene áldja meg ezt a leánykát és adjon neki egy nevet, amit örökké emleget minden nemzedék." – És az egész nép mondta: "Úgy legyen, úgy legyen, Amen!'" - Joákim odavitte a leánykát a főpapokhoz, megáldották őt mondván: "Dicsőséges Isten áldja meg ezt a leánykát, és adjon neki vég nélküli (örökké tartó) áldást."" (Karl Friedrich Borberg professzor: Die apokryphischen Evangelien und Apostolgeschichten, Erste Hälfte - Stuttgart, 1840., 30. old. -saját fordítás)

Anna fogadalmat tett, hogy születendő gyermekét JHVH szolgálatába fogja állítani, ezért amikor Mária 3 éves lett, elvitték a jeruzsálemi Templomba, ahol Zakariás pap az alábbi szavakkal fogadta a leánykát:

"Az Úristen naggyá tette nevedet a Föld minden nemzedéke között: az utolsó napokban nyilvánvalóvá teszi benned az Úristen, Izrael fiainak megváltását." (Karl Friedrich Borberg professzor: Die apokryphischen Evangelien und Apostolgeschichten, Erste Hälfte - Stuttgart, 1840., 32-33. old. -saját fordítás)

Zakariás pap (Erzsébet férje) már ekkor jelezte, hogy Mária lesz Izrael megváltójának az édesanyja. A kislány három éves korától a jeruzsálemi templomban nevelkedett, Zakariás védőszárnyai alatt:

"Későbbi hagyomány, hogy Zakariás nevelése alatt, a jeruzsálemi templomban nőtt fel, mert Istennek volt szentelve." (forrás)

Előzmény: Istenkeres (69)