Istenkeres Creative Commons License 2020.07.04 -1 0 69

Itt újra említést tennék a már korábban szóbajött "Toledoth Jeshu"-ról, ugyanis azt állítja, hogy Péter (Simon Kepha) a Szanhedrin megbízásából adta ki magát Jézus apostolának, hogy félrevezesse Jézus követőit. Én ezt azért tartom hasznos forrásnak, mivelhogy féligazságok ismeretében a kereső tippet kaphat az esetleges tényleges igazság felismeréséhez.

 

Visszatérve a Jakab-féle ősevangéliumhoz: Mária édesanyja Anna, és édesapja Joákim idős emberek voltak ugyanúgy, mit Keresztelő János szülei, Erzsébet és Zakariás. Annának angyali jelenés által tudomására jutott, hogy leánygyermekük fog születni, akit az egész világ ünnepelni fog majdan:

 

"És íme, az Úr egyik angyala hozzálépett és így szólt: "Anna, Anna, Isten az Úr meghallgatta könyörgéseidet, te megfogansz és szülni fogsz majd, és áldott kell legyen ivadékod az egész földkerekségen." (Karl Friedrich Borberg professzor: Die apokryphischen Evangelien und Apostolgeschichten, Erste Hälfte - Stuttgart, 1840., 26. old. -saját fordítás)

 

A fenti mondatból én azt a számomra logikus következtetést vontam le, hogy az "Úr egyik angyala", azaz a Schemhamphoras megjelenésével hozható kapcsolatba Mária megfogamzása. Mint tudjuk, Mária Jézus születése előtt ~14-15 évvel  fogamzott meg. Jézus "bűntelen" születési adottságát szem előtt tartva két nap jöhet csak számításba Jézus világra jövetelére nézve, éspedig i.e. 10.02.03. illetve i.e. 8.02.10.. Bővebben erről itt:

 

Klaus Matefi: A betlehemi csillag és a Schemhamphoras titkai

 

Az itt elérhető tanulmányból megtudhatjuk, hogy miért kellett Jézusnak kizárólagosan i.e. 8.02.10-én megszületnie.

 

 

 

Előzmény: Istenkeres (67)