Istenkeres Creative Commons License 2020.07.04 0 0 67

Hogy aránylag elfogadható konklúzióra juthassunk Jézus megfogamzásával kapcsolatosan, a II. században készült Jakab-féle ősevangéliumot célszerű szerintem tanulmányozni. Ez persze nem azt jelenti, hogy ebben meg fogjuk találni a megoldást, de számos hasznos információval szolgál számunkra, melyek a kanonizált Újszövetségből hiányoznak.

 

Az újszövetségi könyvek túlnyomó része szembetűnően Pálnak a tollából származnak, ami alapján az erre épült kereszténységet nyugodt lelkiismerettel Pál-féle kereszténységnek titulálhatja bárki. Már csak az a kérdés, hogy milyen okból, hiszen ő soha nem találkozott Jézussal, tehát fogalma sem lehetett, hogy Jézus valójában mire oktatta ténylegesen a hallgatóságát.., viszont a legádázabb üldözője volt Jézus követőinek a Szanhedrin megbízásából. Ez tény, tehát nem lehet vita tárgya.

 

Lukáccsal hasonló a helyzet, hiszen ő se ismerte személyesen Jézust, és feltételezhetően Máriát sem, mégis beszámol Jézus fogamzásáról (Lukács 1,26-35). Lukácsot a rabbinak tanult Pál (Saul) téritette meg a Pál-féle kereszténység javára, évekkel Jézus kereszthalálát követően. Pál több helyen a "pogányok apostolának" nevezi magát (Rómaiakhoz írt levél 1,4-5; 11,13; 15,15-16; 16,26; Galatákhoz írt levél 2,2; 2,8; Efezusiakhoz írt levél 3,1; 3,6; 3,8; Thesszalonikaiakhoz írt levél 2,15-16; Timoteushoz írt második levél 1,11; 4,17), hangsúlyozva azt, hogy ő igazat mond és nem hazudik (Timoteushoz írt első levél 2,7). Amikor valaki meggyanúsítás nélkül igyekszik bizonygatni tisztességét, az már eleve gyanús... Pál egyszerűen megátkozza azokat, akik mást hirdetnek, mint ő (Galatákhoz írt levél 1,6-9). Érthetetlen az is, hogy a keresztény hagyomány apostolnak tartja őt. Az Újszövetség 27 könyve közül 16 Lukács és Pál nevéhez fűződik. Miképpen lehetséges az, hogy Péter, akire úgymond az egyházát építette Jézus (Máté 16,18), minimális tanítással van jelen az Újszövetségben? Péternek a két levele 8 fejezetet tartalmaz, ezzel szemben Pálnak a 14 levele 100 fejezetet. Hogy erről mi lett volna a véleménye a kereszthalált halt Jézusnak, azt utólagosan csak találgatni lehet...