ThomasShelby Creative Commons License 2020.03.30 0 0 227

Ezt írták a végleges szerződésbe:

 

"Tekintettel arra, hogy az épület külön helyrajzi számon került az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre, a telekingatlan, mint önálló helyrajzi számú ingatlan, a társasházi közös tulajdonnak nem része. A Társasházat az épület földdel érintkező alapterületére, valamint a Telekingatlan egyéb területeire megillető földhasználati jogára, illetve a Telekingatlan közös használatú zöldterületeinek, gyalogos közlekedőinek és egyéb létesítményeinek fenntartásához, gondozásához kapcsolódó költségek meghatározására és viselésére vonatkozó rendelkezéseket a társasházi alapító okirat, valamint az Eladó, mint földtulajdonos és a Társasháztulajdonos közötti szerződés rögzíti. Vevő elfogadja, hogy Eladó, mint egyszemélyi alapító, és egyben, mint a Telekingatlan kizárólagos tulajdonosa, jogosult a földhasználati szerződés megkötésére. Az alapító okirat és a Szervezeti-működési Szabályzat, valamint a földhasználati szerződés hatálya a Vevőre a jelen szerződés alapján történő tulajdonszerzésétől kezdődően automatikusan kiterjed."

 

Tehát öszefoglalva: Elvileg földhaszmálati díjat kérhetnek a társasháztól.

 

 

Előszerződés szövegéből:

 

"Az alapító okirat végleges szövegében kerül meghatározásra az egyes külön tulajdonok albetétszáma, így a jelen előszerződés tárgyának, az Ingatlannak a helyrajzi száma, az albetétekhez a közös tulajdonból tartozó eszmei tulajdoni illetőség (az osztatlan tulajdoni hányad, amely az egyes külön tulajdonú albetétek alapterületének az „A” Társasház összes külön tulajdonba kerülő alapterületéhez viszonyítva kerül megállapításra), az Ingatlan hasznos alapterülete, valamint a teremgarázsban esetlegesen megvásárolt, kizárólagos használatba kerülő gépkocsi-beálló megjelölése, a teremgarázsból, mint albetétből az ahhoz tartozó tulajdoni hányad meghatározásával együtt."

 

Tehát az előszerződésben osztatlan közös szerepel, ami azt jelenti, hogy a telekből kellett volna tulajdonjogot szereznünk. Hát nem ez történt...

 

Viszon felhatalmaztuk őket az előszerződés aláírásával, hogy megcsinálják:

(Az előszerződés szövegéből)

 

"Szerződő felek visszavonhatatlanul megállapodnak abban, hogy Eladó, mint egyszemélyi alapító a társasház tulajdon bejegyzéséig egyoldalúan jogosult a társasház tulajdont alapító okiratot (és a szervezeti és működési szabályzatot) módosítani, kiegészíteni (pl.: az osztatlan közös tulajdoni hányad, a várható helyrajzi szám, vagy a közös tulajdoni részek száma és aránya tekintetében), aláírni és megtenni minden ahhoz szükséges nyilatkozatot, hogy a társasház tulajdon ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre kerüljön. Vevő visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az Eladó jogosult a jelen pontban írt nyilatkozatokat felmerülésekor helyette és nevében megtenni. Vevő kötelezettséget vállal az együttműködésre, és megtesz minden szükséges nyilatkozatot, aláírja a vonatkozó okiratokat az „A” Társasház mielőbbi bejegyzése érdekében. Vevő vállalja, hogy ha az együttműködését vagy az okirat aláírását indokolatlanul megtagadja, úgy az Eladó ezzel kapcsolatos kárát megtéríti."

 

Az aláírásnál az ügyvédnő erről nem beszélt...

 

 

Most utánanéztem  neten, de még csak hasonló ügyet sem találtam. Az ilyen eseteket eddig mindig önkörmányzati ingatlanoknál láttam.