Törölt nick Creative Commons License 2019.12.03 0 0 2

Minden hívőnek van egy "utánzási menete", ahogyan a saját megértését, és Isten létezésének megtapasztalását elérte. Van aki utólag nem tudja ezt összerakni magának, mert spontán élte meg. A sokféle vallás gyakorlata között meg lehet találni azokat az elemeket, amelyekből az igazságban élést, a helyes nézet kiformálódását, és végül az Istennel való kapcsolat újrafelvételét el lehet érni...

 

Nagyon sok hívő misztikus élményeket is él meg, ezek a gyakorlatsorból, a belső érzetekből, az Isten iránti odaadásból létrejövő következmények... minél őszintébb valaki a vallásban való élésében, annál eredményesebb lesz a hit által élt világ működésének, a valóság teljességének a megismerésében...

 

A keresztényeknél egy fátyollal van jellemezve, ami eltakarja a hívő elől sok esetben az ismeretet... de ezt a fátyolt már ebben az életében el tudja távolítani, csak helyes módszeren kellene alkalmaznia a bibliai ajánlásokat, és napi szinten tartani a vallás gyakorlásának folyamatát, a rítusokat, az imádságokat, az életmódbeli szabályozókat...

 

A Korán értelmezése is teljesen más, ha valaki fanatikusan, vagy a saját önmegvalósítása miatt szeretné az értelmét megismerni... és a világra is kisebb nyomás terhelődne, ha mindenki a saját vallásában tenne előbb rendet, és mikor már rendben van, akkor akarná másokkal megismertetni...

 

A buddhizmusról a többség tudja, hogy nem istenkereső vallás, annak ellenére, hogy félistenek vannak ugyan benne... de nem lehet az emberi életet arra fordítani, hogy az analizálás folyamatával elvonatkoztatunk a lényegtől, magától a szubsztanciától. A buddhizmus szó szerint vonja ki a valóságból az életet, és le is söpri az asztalról, mint nemlétezőt, lényegtelent...

 

Azok a vallási felekezetek, ahol nők papi tisztséget töltenek be, magukat a férfiak fölé emelve(pld. reformátusok), teljesen elveszítették kapcsolatukat Istennel, és a tudatlanság legmélyebb sötétségét fogják elhozni az őket követő híveknek...

 

A hinduizmus bár a társadalmi berendezkedését továbbra is Isten törvényei és a vallásos elvek szerint működteti, mégsem tartja be azokat a szabályozókat, amivel önmaga fölé rendeli a társadalom önmegvalósított, papi rétegét mint tanácsot. Ennek a téves nézetnek napi szinten vannak áldozatai, mert nem lehet helyes nézet ellenében fenntartani vallásos törvényekre berendezkedett államot úgy, hogy azt nem követi a helyes cselekvés.

 

A judaizmus annak ellenére, hogy a Nagytemplom többszöri építésének kudarca miatt elzárkózni igyekszik a világtól, nem fog tudni megmaradni ebben a formában a valóságban, ha nem megengedőbb és leragad az elszigetelődéséhez vezető ortodox nézeteinél... A megengedés alatt nem a törvénytől való eltérést értem persze, hanem azoknak az embereknek az elismerését zsidóként, akik nem tudják a születésüket visszavezetni a tizenkét törzsre, de szeretnék az adott vallást gyakorolni. A második világháború nagyon sok zsidó embert sodort el valamilyen formában a hitétől, de aki valóban hisz Istenben, annak számba kellene vennie azt is, hogy nem tudhatja, hogy az ilyen elsodródott lelkek közül nem fog-e úgy megszületni számukra fontos személy, aki kis kerülővel, de segítséget hozhat a vallásuknak, ha már ennyire kitartóan bírtak küzdeni évszázadok óta a büntetésben (a templom elvesztése)...

 

A brahmanikus kultúrában megismerhető reinkarnáció tana, arra enged következtetni, hogy soha nem tudhatjuk, hogy Isten milyen népnél, milyen emberi testbe helyezi azt a bizalmat, ami az egész bolygónak adhat globális segítséget, amire pillanatnyilag minden vallásnak szüksége lenne... Az elzárkózás nem megoldás semmire a vallásokban globális szinten, mert az integrálódás kifejezetten csak a vallástalan emberek számára működik, akiknek van egy meghatározott kultúra a vallásukhoz kapcsolódva, nagyon nehezen tudnak más környezetben, más szokások között a vallásuk szerinti igazságban élésben létezni, és normális ember ezt nem is várhatja el tőlük... Az, hogy mégis kényszeríteni próbálják őket erre, arra vall, hogy az egyik vallás a másikat a mai napig nem hajlandó normálisan megismerni...

 

Aki fanatikusan csak a maga vallását képes csak igaznak elismerni, képtelen befogadni más vallásának a megértését...ezt a fajta fanatizmust meg kell szüntetni minél hamarabb...

 

(itt a Jézusra, Mohammedre, Buddhára, Jahvéra, Krisnára, és a Satöbbikre kizárólagosságot megfogalmazni off)

 

Erre nyitottam volna ezt a totyikot...