ÁsítóSárkány Creative Commons License 2019.09.18 0 0 29269

De. 29265.

 

Muszáj a két szintű irányváltást külön szedni és külön-külön csak az adott szintben gondolkodni az alábbi miatt:
Ha igaz, hogy az útról másik útra irányváltó, nem egyenesen haladó járműnek nem kell elsőbbséget adni sávváltáskor, akkor szabad a több kanyarodó sáv esetén berongyolni teszem azt a legkülső kanyaródósávból a legbelső sávba a menetirány szerinti jobb oldalra, anélkül, hogy elsőbbséget adnál a többieknek.

(és itt nem a kanyarodó főútvonalra, nem a kanyarodó védett útra, hanem a tényleges kanyarra gondolok.

 

Amúgy a Krisztina krt. Attila út betorkolásánál a közútkezelő szimplán nem gondolta végig szerintem. Ha az lett volna a célja, hogy simán elsőbbséget élvezve lehessen az Attila útról a Krisztina körút jobb sávjába érkezni, akkor nem tesz ki se záróvonalat, se terelővonalat, hanem csak egy úttest szélét jelző szaggatott vonalat vezet át a kereszteződésen, a Krisztina körút úttestjének a jobb széléig. Az úgy egyértelmű. (Mivel az Attila út felől egyetlen forgalmi sáv érkezik, azt a sok felfestést semmi nem indokolja, ha tényleg ez a cél.)

 

A vitánk arra utal, hogy itt megintcsak az alábbiak sérülnek:

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet
az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

[...]

7. § Az útkereszteződések forgalmi rendjét úgy kell kialakítani, hogy az útkereszteződéshez közeledő jármű vezetője elsőbbségadási kötelezettségét és a továbbhaladás lehetőségeit egyértelműen felismerhesse. [...]

Melléklet (FMSZ)

[...]

3.4 Főútvonal útkereszteződésen csak abban az esetben vezethető át, ha az útkereszteződés geometriai kialakítása és kiépítettsége, valamint az alkalmazott közúti jelzőtáblák, útburkolati jelek, úttartozékok és környezeti elemek folytán nem merülhet fel kétség az iránt, hogy az útkereszteződéshez melyik irányból érkező járműnek van elsőbbsége. [...]


[...]
4.1 Főútvonalnak ki nem jelölt, de a környező utaknál nagyobb forgalmú, vagy úthálózati szempontból fontosabb szilárd burkolatú utak forgalmának elsőbbségét az útvonalon levő útkereszteződések külön- külön szabályozásával lehet biztosítani, az „Útkereszteződés alárendelt úttal” és „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblák alkalmazásával. [...]

4.4 A 4.1 pontban említett szabályozás nem alkalmazható, ha az útkereszteződés geometriai kialakítása és kiépítettsége, valamint az alkalmazott közúti jelzőtáblák, útburkolati jelek, úttartozékok és környezeti elemek nem elégségesek annak kétséget kizáró közlésére, hogy az útkereszteződésben melyik irányból érkező járműnek van elsőbbsége.

 

Előzmény: Hattori Hanzo2015 (29267)