barkasarja Creative Commons License 2018.11.04 0 0 218

Mozgást kifejező igéink a teljesség igénye nélkül. Ha még hozzávesszük az igekötős szerkezeteket és a képzési lehetőségeinket, akkor az árnyaltságok olyan változatossága nyílik meg előttünk, ami szinte kimeríthetetlen.

 

Földön:

áll, álldogál, ácsorog, andalog, araszol, bandukol, ballag, baktat, barangol, bitangol, bóklászik, botorkál, cammog, caplat, captat, csavarog, csatangol, csámborog, csángál, cselleng, cserkész(ik), csúszik, csuszkál, csusszan, csoszog, csörtet, döllög, dülöngél, fut, futkos, forog, forgolódik, fetreng, galoppozik, gurul, gurgulyázik, gördül, görget, gyalogol, hajt, hajkurász, heverészik, hempereg, hentereg, hordozódik, húz, húzgál, húzogat, indul, jár, járkál, járogat, kajtat, kerül, kerülget, kering, kereng, kerget, kergetőzik, kerekez, kóvályog, kóborol, kóborolgat, kocsikázik, kótorog, kószál, kószálgat, koslat, kullog, kutyagol, kúszik, lábal, lép, lépeget, lépdel, lézeng, lófrál, lopos, lopózik, lopakodik, lopózkodik, lődörög, lohol, mászik, mászkál, megy, menetel, mendegél, meneget, megyeget, moccan, mocorog, mozdul, nyargal, nyargalász(ik), oson, oldalog, őgyeleg, ődöng, poroszkál, poroszkálgat, rohan, rohangál, sétál, sétálgat, siet, siklik, sündörög, suhan, surran, settenkedik, szalad, szaladgál, szaladoz, szédeleg, támolyog, tévelyeg, talpal, tekereg, trappol, tol, tolódik, tolakszik, tolakodik, tolong, topog, toporog, toporgál, ténfereg, törtet, utazik, ugrik, ugrál, ugrándozik, üget, űz, vágtat, vándorol, vándorolgat, vánszorog, vonul, vonulgat, vonszol, vonszolódik, zavar, zavarász, zargat...

 

Levegőben:

repül, repdes (röpdös), röppen, repes, száll, szálldos, szállingózik, szárnyal, csapong...

 

Vízen, vízben:

úszik, úszkál, evez, csónakázik, ladikázik, hajózik, hajókázik, tutajozik...

 

Még néhány szópár:

billeg-ballag, csetlik-botlik, dilleg-döllög, ireg-forog, jár-kel, jön-megy, lót-fut, teng-leng, csúszik-mászik, stb.

 

Ha valaki még ismer más, mozgást kifejező igéket (tájjellegűek is jöhetnek) írja le...