panthera nera Creative Commons License 2018.09.17 0 0 104

Pirossal az én megjegyzéseim

 

A fejedelmi nemzetség egyik ágának, Géza fejedelem rokonának: Koppánynak vagy Kupa vezérnek a birtokai Somogyban feküdtek. (Szerénd, Szerén, Szőrén, Koppány). Vára és székhelye Somogyvár volt.

 

Somogyváron ma létezik a Kupavári-erdő, lehet itt érdemes keresni a Koppány vérat? Az erdő szélén a Kupavári dombon egy kitünö de mai étterem áll

 

A somogysági erdők, mocsarak és bozótok jó védelmet nyújtottak csapatai számára. Ainikor seregei a Balatont megkerülve a bakonyi és a veszprémi uradalmakban pusztítottak István hadait, amelynek katonái a pannonhalmi bencés monostor névadójának: Szent Mártonnak a nevével indultak harcba, akkor a hazánkba bejött idegen lovagok közül a lázadó somogysági herceget Wasurburci Vezelin (Vecelin) Veszprémben megölte. Szétnegyedelt holttestét intő jelként küldte szét István az országba a pogány és csak külszínből megkeresztelt renitens lázadók megfélemlítésére, Somogy vára István kezébe került.

 

 

A bejött idegen lovagok közül Kézai krónikája szerint az első Fanbergi Tibold, a Tibold nemzetség őse volt, azé a nemzetségé, amelynek legkorábbi nyomai Somogyba vezetnek. Utána Kézai a Svéviából (Svábföldről) bevándorolt Hunt és Paznan testvéreket említette, majd a Ják nemzetség fejét Wasurburci Vezelin comest, a somogysági Koppány herceg megölőjét.

Szent Istvánnak Koppány elleni küzdelmét a Bécsi Krónika írja le, majd a pannonhalmi alapítólevél is

»inter  Teutonicos  et Hungaros«  között vívott harcként említi.

 

A kölkdei csárda vagy becsali csárda a somogyi betyárság hirhedt helye volt az 1860-as években, a Szetszey és Tiboldi családok birtokolták, Somogyvártol nem messze van, lehet hogy ugyan ez a dinasztia? A csárda mai állapotát majd mutatom.

 

 

Koppány leveretése után — mint olvashattuk — a somogyi tartomány tizede is a pannonhalmiaké lett a somogysági pogányság megtérítése fejében.

 

Koppány legyőzésének következménye Somogyban

 

Bár később Szent István Somogyot a veszprémi egyházmegyébe kebelezte be, kezdetben azonban az egyházi joghatóság Pannonhalmát illette meg a tizeddel együtt. Az 1101-ben vagy 1102-ben készült pannonhalmi alapítólevél interpolált másolata szerint ettől kezdve századokon keresztül folyt a harc a somogyvári apátság és Pannonhalma között a tizedszedés jogáért. A sokszor elmérgesedő harcba nemegyszer a pápáknak is bele kellett avatkozniuk, mint tette ezt — többek között —  III.  Ince 1204.szept. 14-én és IX. Gergely 1227. szept. 16-án. A pápai ítéletek végül is Pannonhalmát  véglegesen meghagyták a tizedek birtokában, míg a Somogy megyei plébániák püspöki joghatóságát Veszprém hatáskörébe utalták.

 

Somogyvárt Szent László alapitotta és elkezdődött a két apátság között a huzavona, aminek végül is a törökök tettek pontot. Somogyvár apátsága többé már nem éledt ujra :((

 

 

Somogyország név eredete

 

A dux  tartománya (a ducatus) magyarul országot jelentett, ebből származhatott a mai ország szavunk. Az országon belüli területre csak két helyen használják az ország megjelölést, ahol valamikor a trónörökös herceg ducatusáról szóltak emlékeink. így volt Somogyország Koppány ducatusa, Biharország pedig Árpád fiának: Zsoltnak a ducatusa. Koppány Jutás fiának. Árpád unokájának: Fájsz fejedelem leszármazottja. Koppány ducatusában Fájsz is van. Fájsz fejedelemsége Koppány trónigénylésének a primogenitus alapján is jogos látszatot adott.

Előzmény: vörösvári (102)