H. Bernát Creative Commons License 2018.07.28 0 0 124900

Átküldtem valamit , tavaly februárban kaptam Szentpéteri úrtól.

 

 

???

 

 

Ezt mi is megkaptuk itt az interneten:

 

 

http://real.mtak.hu/19947/1/MOT_2014_003_Szentpeteri_43_53_u_192756.766256.pdf

 

 

In: Kritikai megjegyzések az avar–magyar asszimiláció kérdésköréhez Szentpéteri József

 

 

Lásd 45. oldal

 

 

Nem minden úgy van ahogy mesélni próbálják.

 

 

De ahogy Szentpéteri "mesélni próbálja" ebben a cikkében, László Gyula térképéhez kapcsolódóan, az bizony ez:

 

 

(én kiemelésemmel)

 

 

"ugyanakkor komoly vitát is generáló László Gyula (1910–1998) nevéhez elválaszthatatlanul hozzátapadt az úgynevezett kettős honfoglalás elmélete,5 melynek térképes argumentációjához egy olyan, máig meg nem haladott illusztrációt 6 szerkesztett életművének egyik utolsó nagy összefoglalásában, ahol egy és ugyanazon térképen ábrázolta a késő avar kori és a magyar honfoglalás kori temetkezési helyeket7 (2. kép). Az iskolateremtő László professzor alaposan feladta a leckét az utódoknak: amennyiben meg kívánjuk haladni ezt az egyidejűséget sugalló képet, ahhoz mindkét korszak régészeinek olyan alapkutatásokat8"

 

 

És a 7. sz. lábjegyzet:

 

 

"Ugyanez a térkép a következő képaláírással jelent meg a 10. századi magyarság anyagi kultúrájának régészeti kutatástörténetét összegző monográfiában: A László Gyula által felvetett kettős honfoglalás egyik vélt érve: a 10. századi és az azt megelőző időszak sírjainak egymáshoz való viszonya. Langó 2007, 152, 105. kép"

 

 

Nagy hunczut volt László Gyula: ÉRDEKTELENEK a 9. század közepe előtti avarkori lelőhelyek, MERT csak a magyar honfoglalást megértek azok, amik számítanak a túlélés szempontjából, ilyen térképet viszont NEM produkált LGY.

 

Mindennek finom kritikája ott van Szentpéterinél.

Előzmény: dzsaffar3 (124897)