Major Zeman Creative Commons License 2018.07.09 0 0 52577

Röviden: Főszabály szerint a 6 órás, 180 napi jövedelme alapján, de hasonlítják korábbi ellátás alapjához és amelyik a kedvezőbb.

 

Hosszabban:

 

A táppénz, csed, gyed ellátások kiszámítása egy bonyolult folyamat, melynek a jogi alapját az 1997. évi LXXXIII. törvény 42-48 szakaszai szabályozzák, melynek leegyszerűsített változata így szól:

 

 

 

**Táppénzszámítási sorrend 2015.07.01-től **

az 1997. évi LXXXIII. törvény és a 2015/1. számú, valamint a 2015/2. számú, a TB kifizetőhelyek részére  kiadott OEP Tájékoztató alapján egyben figyelemmel a táppénzre vonatkozó kedvezményszabály 2017.01.01-től hatályos változására is az ONYF 2017/1. számú tájékoztatójában foglaltakra.

 

http://www.neak.gov.hu//data/cms1005118/2015_1_Tajekoztato_a_kifizetohelyek_reszere.pdf

http://www.neak.gov.hu//data/cms1007408/2015_evi_2_szamu_kifizetohelyi_tajekoztato.pdf

http://www.neak.gov.hu//data/cms1014605/2017_1_TAJEKOZTATO_a_tarsadalombiztositasi_kifizetohelyek_reszere.pdf

 

Fontos, hogy **csak a jelen jogviszonyban elért keresetet lehet figyelembe venni,** egy előző munkáltatónál elért jövedelem nem alapja az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásnak!

Ugyancsak fontos, hogy a jövedelem „keresése” során legfeljebb a tárgyévet megelőző év első napjáig (előző év január 01.) lehet visszamenni. Az ezt megelőző jövedelmet figyelembe venni nem lehet. Aki viszont ebben az időszakban jogviszonyt váltott annál a jövedelem „keresése” során legfeljebb a jelen jogviszony kezdetéig lehet visszamenni.

 

 Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai és a baleseti táppénz összegének megállapításánál **az ellátásra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyban,** a személyi jövedelemadó előleg megállapításához, a NAV felé bevallott jövedelmet kell figyelembe venni.

2015. január 1-jétől tehát, csak azon pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelem vehető figyelembe az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások és a baleseti táppénz naptári napi összegének megállapítása során, amely **pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelem** a számítási időszakban a NAV felé bevallásra került. (Ebtv. 5/C. és 39/A. §) 

 

(Tekintettel arra, hogy a táppénz, csed, gyed, gyáp és a baleseti táppénz összegéből pénzbeli egészségbiztosítási járulékot nem kell vonni, így azok összegét egy következő pénzbeli egészségbiztosítási ellátás (táppénz, csed, gyed, gyáp stb.) összegének megállapításakor nem lehet figyelembe venni.)

 

Táppénz

számítási sorrend 2015.07.01-től (a 2017.01.01-es előny szabály módosítással.)

 

 1. **A jogosultságot** közvetlenül **megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafelé számított 180 (naptári) napi (bruttó) jövedelem.**  Ha nincs:

   

 2. **A jogosultságot** közvetlenül **megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafelé számított 120 (naptári) napi jövedelem.** (Ha van legalább 180 napi, Tbj. 5. § szerinti folyamatos biztosításban töltött ideje. A folyamatos biztosítási időbe nem számít bele a biztosítás szünetelésének az ideje és pl. az az idő, amikor az igénylő az álláskeresési támogatás szünetelése alatt részesül CSED-ben, GYED-ben, GYES-ben)  Ha nincs:

   

   

Vizsgálni kell, hogy  **van-e 180 (naptári) napi folyamatos biztosításban töltött ideje.

 

3/A       Ha van: A tényleges jövedelem lesz az ellátás alapja, korlát nincs csak a tp plafon.** (Tényleges jövedelemnél legalább 30 napi jövedelem szükséges.)  Ha nincs legalább 30 napi jövedelme, csak ettől kevesebb (pl. 29 napi) az alap a szerződés szerinti jövedelem. Korlát ekkor sincs csak a tp plafon.

             (Amikor a jogszabály a  nap szót használja az alatt naptári napot kell érteni. Ha a jogalkotó munkanapra gondolt, úgy a jogszabály a munkanap szót használja.)

             (Táppénz plafon alatt az Ebtv. 48. § (7) bekezdésében szereplő, a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének a 30-ad részét értjük.)

 

3/B     **Ha nincs: A tényleges jövedelem lesz az ellátás alapja, de van korlát. Korlát a minimálbér.** (Tényleges jövedelemnél legalább 30 napi jövedelem szükséges.) Ha nincs legalább 30 napi jövedelme, csak attól kevesebb (pl. 29 napi, vagy 1 napi)  jövedelme a táppénz alapja a szerződés szerinti jövedelem lesz. **Korlát ebben az esetben is van. Korlát a minimálbér.**

 

 1. **Előny/kedvezmény szabály:

   

Ha valakinek nincs 180 bérezett napja (tényleges jövedelme) vizsgálni kell ennek az okát.

 

Ha az irányadó időszakban azért nincs 180 bérezett napja (tényleges jövedelme), mert  legkevesebb 180 napig táppénzben, CSED-ben, vagy GYED-ben részesült  a táppénzét és/vagy a GYED-et a jelen, elbírálandó ellátást megelőzően  utolsóként megállapított  eb. ellátás  alapján kell megállapítani,** azaz ezt kell hasonlítani a tényleges (legalább 30 napi), ha ilyen nincs a szerződés szerinti jövedelemmel és amelyik kedvezőbb, azzal kell adni. Ha tehát a fentiek miatt nincs 180 bérezett napja az alap az előző ellátás alapja, vagy a tényleges jövedelem, vagy ha nincs legalább 30 napi tényleges jövedelme a szerződés szerinti jövedelem. (A 180 napi időbe a méltányosságból megállapított ellátások időtartamát nem lehet figyelembe venni.)

 

**CSED

–csecsemőgondozási díj-**  (leánykori nevén terhességi-gyermekágyi segély, azaz thgy)

 **alap számítási sorrend  2015.07.01-től**

 

1.**A jogosultságot** közvetlenül **megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafelé számított 180 (naptári) napi jövedelem.**  (Ekkor a CSED összegének felső korlátja nincs.) Ha nincs:

 

2.**A jogosultságot** közvetlenül **megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafelé számított 120 (naptári) napi jövedelem.** (Ha van legalább –Tbj. 5. § szerinti- 180 napi folyamatos biztosításban töltött ideje. Ekkor a CSED összegének felső korlátja nincs.) Ha nincs:

 

3. **A tényleges jövedelem lesz az ellátás alapja.** (Tényleges jövedelemnél legalább 30 napi jövedelem szükséges.)   **Korlát a minimálbér kétszerese.**

 

 

4. Ha nincs az ellátás alapja a szerződés szerinti jövedelem. **Korlát a minimálbér kétszerese.**

 

5. Azon biztosítottaknál, akik  2015.06.30-át követően válnak jogosulttá CSED-re az alábbi **előny/kedvezményszabály**t kell alkalmazni.

 

Ha az anya a GYED, vagy GYES alatt, vagy a GYED/GYES megszűnését követő egy éven belül ismét szül az ezt megelőző gyermekre kapott CSED alapja magasabb, mint az újonnan született gyermekre az Ebtv. 42. § (2)–(4) bekezdés alapján (180 napi, 120 napi, vagy tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelem alapján) számított, csecsemőgondozási díj alapja, akkor ezen előző, magasabb alappal kell az új gyermekre járó CSED ellátást megállapítani.

 

**Ez az un. kedvezőbb szabály viszont csak akkor alkalmazható, ha az anya nem váltott jogviszonyt,** azaz most is ugyanott dolgozik, mint ahol akkor dolgozott, ahol az előző, magasabb összegű CSED-et megállapították.  Amennyiben az anya munkahelyet változtatott az előző munkáltatónál elért CSED alapja hiába magasabb mint amit most állapítanának meg azt nem lehet figyelembe venni. (Fontos, hogy jogviszonyról és nem foglalkoztatóról van szó. Lehet valaki az önkormányzatnál kormánytisztviselő, majd közmunkás, a foglalkoztató ugyanaz, de a jogviszony változott.)

 

**Szerződés szerinti havi jövedelem fogalma 2015.07.01-től:**

 

 • betegszabadságra jogosultak esetén **az ellátásra való jogosultság kezdő napjának hónapjára számított távolléti díj, illetve az illetmény egy hónapra járó összege,**

   

 • egészségügyi szabadságra jogosultak esetében az ellátásra való jogosultság kezdő napjának hónapjára számított, egészségügyi szabadság idejére járó távolléti díj,

 

 • egyéni és társas vállalkozók esetében a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér másfélszerese,

 

 • a Tbj. 5. § (1) bekezdés g) pontja esetében a 30 napot meg nem haladó biztosítási jogviszony esetén az ellátásra való jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér, egyéb esetben a jogviszony alapjául szolgáló szerződésben meghatározott díj,

 

 • mezőgazdasági őstermelő esetében a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér;

   

  (A CSED adóköteles, de abból sem egészségbiztosítási, sem nyugdíjjárulékot nem kell fizetni/levonni.)

   

  **Annak, aki az álláskeresési támogatás folyósításának az ideje, vagy a folyósítás  szünetelése alatt** (például az első gyermek után GYED-ben részesül az anya, és emiatt szünetel az álláskeresési támogatás folyósítása, és ezen időtartam alatt születik az újabb gyermek), **vagy az álláskeresési támogatás folyósításának megszűnését követő 42 napon belül szül, annak a CSED összegét a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér alapulvételével kell megállapítani**, de az összeg nem haladhatja meg az álláskeresési támogatás, illetve vállalkozói járadék alapját képező összeg harmincad részét.   (217/1997. (XII.1.) Kormányrendelet 26. §. (2)

   

   

  **GYED** (gyermekgondozási díj) **alap számítási sorrend 2015.07.01-től**

   

  1.**A jogosultságot** közvetlenül **megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafelé számított 180 (naptári) napi jövedelem.**  Ha nincs:

   

  2.**A jogosultságot** közvetlenül **megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafelé számított 120 (naptári) napi jövedelem.** (Ha van legalább –Tbj. 5. § szerinti-  180 napi folyamatos biztosításban töltött ideje.) Ha nincs:

   

  Vizsgálni kell, hogy  **van-e 180 napi –Tbj. 5. § szerinti- folyamatos biztosításban töltött ideje.

   

  3/A       Ha van: A tényleges jövedelem lesz az ellátás alapja, korlát nincs csak a minimálbér kétszerese (GYED max).** (Tényleges jövedelemnél legalább 30 napi jövedelem szükséges.)  Ha nincs csak ettől kevesebb, az ellátás alapja a szerződés szerinti jövedelem. Korlát ekkor sincs csak a minimálbér kétszerese (GYED max).

   

  3/B     **Ha nincs: 2015.07.01-től  ekkor is a  tényleges jövedelem lesz az ellátás alapja, korlát nincs csak a minimálbér kétszerese (GYED max)** (Tényleges jövedelemnél legalább 30 napi jövedelem szükséges.) Ha nincs csak ettől kevesebb az alap a szerződés szerinti jövedelem.

  4.**Előny/kedvezmény szabály változás 2015.07.01-től:**

   

Ha a gyermek gyermekgondozási díj vagy a gyermekgondozást segítő ellátás (leánykori nevén gyermekgondozási segély) igénybevétele alatt, vagy annak megszűnését követő egy éven belül születik, és az újabb gyermek születését megelőzően utolsóként született gyermek jogán megállapított csecsemőgondozási díj naptári napi alapja magasabb összegű, mint a 42/D. § (2) és (3) bekezdés alapján ( 180 napi, 120 napi, tényleges, szerződés szerinti jövedelemből) számított gyermekgondozási díj naptári napi alapja, akkor a magasabb naptári napi alap alapján kell az új gyermekre a GYED  ellátást megállapítani.

 

 

Ez a szabály csak akkor alkalmazható, ha az utolsóként megállapított csecsemőgondozási díj alapja kizárólag a jogosultság kezdő napján fennálló jogviszonyban elért jövedelem figyelembevételével került megállapításra.

 

(Fontos, hogy jogviszonyról (munkaviszony, megbízásos jogviszony, vállalkozói jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, kormánytisztviselői jogviszony stb.) és nem foglalkoztatóról van szó. Pl. Lehet valaki az önkormányzatnál közmunkás, majd közalkalmazott, vagy kormánytisztviselő a foglalkoztató ugyanaz, de a jogviszony változott.)

 

Annak, aki az álláskeresési támogatás folyósításának a szünetelése alatt válik GYED-re jogosulttá a GYED-et a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér alapulvételével kell megállapítani, de az összeg nem haladhatja meg az álláskeresési támogatás, illetve vállalkozói járadék alapját képező összeg harmincad részét. (217/1997. (XII.1.) Kormányrendelet 26. §. (2)

 

(A GYED adóköteles, de abból egészségbiztosítási járulékot nem, viszont 10% nyugdíjjárulékot kell fizetni/levonni.)

2016.01.01-től minden, maximális összegben megállapított (korlátozott)  GYED-et felül kell vizsgálni (meg kell emelni).

 

NAGYON LEEGYSZERŰSÍTETT PÉLDA AZOKNAK, AKIKNEK A FENTIEK TÚL BONYOLULT:

Nagyon leegyszerűsítve az ellátásokat az adott ellátásra való jogosultságot közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafelé számított 180 napi jövedelemből kell kiszámolni.

Ha tehát valaki évek óta ugyanannál a munkáltatónál dolgozik és kieső napja (táppénz, igazolatlan távollét stb.) nem volt, majd 2018.02.01-től táppénzre megy a táppénz összegét -nagyon leegyszerűsítve- a 207.11.30-2017.06.01. közötti jövedelméből fogják kiszámolni.

Ha a 2018.05.01-i szülésig végig táppénzen lesz 9-es betegségi kóddal (veszélyeztetett terhesség), úgy az ebben az évben induló csed ellátás alapja is ez lesz.

 

 

**Tekintettel arra, hogy** a korábban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által ellátott, **az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokkal (táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj), baleseti táppénzzel és utazási költségtérítéssel kapcsolatos feladatok 2017. november 1-jétől a Magyar Államkincstár Központjához kerültek át, ezért esetleges további kérdéseit az**   elnok@allamkincstar.gov.hu   **e-mail címre küldheti el, ahol készséggel állnak a járulékfizető biztosítottak rendelkezésére.**  

 

 

 

Előzmény: DieM (52576)