szabiku Creative Commons License 2018.07.01 0 0 520

A gond a felfogással az, hogy valójában szó sincs folyadékról, meg szuperfolyadékról, mint valamiféle éter. Egyszerűen csak olyan matematikai egyenletformulákról van szó, amik analóg módon hasonlóak. Ez azért van, mert a kontinuitási (folytonossági) dolgok nyilván itt is, ott is felmerülnek (bizonyos esetekben), valamint a kvantumelméletben a hullám gradiense és a vektorpotenciál azonos dologhoz, a négyesvektor energia-impulzushoz kapcsolódnak. Adódik, hogy ezek összemoshatók, amivel a kvantumelmélet globális fázisszimmetriája lokálissá tehető, ha ezeket együtt szimmetria-transzformáljuk. (Adódik az ilyen értelemben "kovariáns" D deriválás...) Innen már következnek a dolgok. A folyadékról klasszikus fogalmaink vannak, ezt nem szabad átültetni sem a vákuumra, sem a részecskefizikára, kvantumtérelméletre, mértéktérelméletre, mert ebből jönnek az áltudományos maszlagok. A hasonlóságot, és annak gyökerét, okát kell látni, nem holmi "szuperfolyadékot" meg étert.