Pathmaster Creative Commons License 2018.05.10 0 0 1983

A Máté 19,3-12 versek a saját fordításomban:

3. És farizeusok jöttek oda hozzá kísértvén őt és mondván: Szabad-e elbocsájtani az asszonyt bármilyen okból? 4. Az pedig felelvén mondta: Nem olvastátok, hogy kezdettől férfivé és nővé formált a Teremtő. 5. És mondta: ezért hagyja el az ember az atyját és az anyját, és ragaszkodik az asszonyához, és ketten egy hústestté lesznek. 6. Ezért már nem ketten vannak, hanem egy hústest, amit az Isten összekötött, ember nem képes szétválasztani. 7. Mondják neki: akkor Mózes miért adta parancsba a váló-levél adást az elbocsájtáskor? 8. Mondja nekik, hogy Mózes a keményszívűségetekre (tekintettel) engedte meg nektek elbocsátani a feleségeteket, kezdettől nem így történt. 9. Mondom pedig nektek, hogy aki nem paráznaság miatt bocsájtja el az asszonyát és mással házasodik meg, házasságot tör. 10. A tanítványok mondják Neki: ha az embernek ilyen a helyzete a feleségével, nem érdemes megházasodni. 11. Ő pedig mondta nekik: nem mindnyájan fogadják be (ezt) az Igét, csak akiknek megadatott. 12. Mert vannak az anyjuk méhéből származó eunuchok, és vannak az emberek által tétetett eunuchok, és vannak, akik az mennyek országáért önmagukat tették eunuchhá. Aki képes ezt befogadni, az fogadja be.

 

Értelmezésem:

A farizeusok tisztába voltak a válás és a házasságtörés körüli teológiai vitákkal, és azzal a céllal tettek fel Jézusnak egy ehhez a témához kapcsolódó kérdést, hogy beleköthessenek Jézus válaszába. Jézus a válaszában arra utal, hogy kezdettől adamot (vagyis embert) és a madamot (vagyis az ember részét) formált a Teremtő; és ezért az ember elhagyja az apját és az anyját, és ahhoz ragaszkodik, akit a részének tekint, akivel mindketten megélik, hogy kiegészítik egymást. A hivatkozott 1Móz 2,21-24 versekből az is kiderül, hogy adam oldalbordájából (vagyis a szívéhez közelállóból: szerelméből, barátjából) formáltatott madam. Ezért van az, hogy az adam és a madam közötti köteléket az ember nem képes szétválasztani; és itt fontos kiemelni azt, hogy ez egy kijelentő mondat, és nem egy tiltó mondat.

 

Ekkor felmerül a kérdés, hogy akkor Mózes miért adta parancsba a váló-levél adást az elbocsájtáskor. Jézus erre a kérdésre azt válaszolja, hogy Mózes a keményszívűségetekre tekintettel engedte meg nektek elbocsátani a feleségeteket. Milyen keményszívűségre utalt Jézus? Azt azonnal kizárhatjuk, hogy Mózes a keményszívűek nyomásának hatására adta volna ezt az engedményt; mert Mózes nem olyan ember volt, aki engedett volna a keményszívűek nyomásának. Sokkal valószínűbb az, hogy Mózes látta a házasságban megnyomorított emberek sokaságát, és érezte, hogy ezzel a helyzettel kezdeni kell valamit. Felmerül a kérdés, hogy miért nyomorított meg olyan sok embert a házasság. A válasz pedig az, hogy azért mert a feleségválasztás anyagi és taktikai szempontok alapján történt, és az emberek nem a szívükhöz közelállók közül választottak feleséget; aminek következtében ezek a házasságok rosszul működtek, vagy teljesen működésképtelenek voltak. A zavart tovább fokozta az a ma már furcsának tűnő hagyomány is, amely szerint sokakat már az első szexuális kapcsolatuk után házasoknak tekintettek. Mindennek következtében a házassággal, válással és házasságtöréssel kapcsolatban teljes volt a zűrzavar, amit csak tovább fokozott az, hogy a jelentősebb vagyonnal vagy hatalommal bírók feleségeinek a házasságtörése konkrét életveszéllyel járt. Ez az egész zűrzavar az ember keményszívűségének (perfekcionizmusának) a következtében jött létre; de a kezdetekben ez nem így volt.

 

Külön érdekesség a Máté 19,9 vers, mert azt akár úgy is lehet értelmezni, hogy aki nem azzal házasodik össze, akit Isten a társának teremtett, az házasságot tör. Ez az értelmezés azért is lehetséges, mert az eredeti szövegből nem derül ki egyértelműen az, hogy kinek a paráznasága jelent kivételt a házasságtörés alól. Persze tisztában vagyok azzal, hogy ezt a verset úgy szokták értelmezni, hogy az asszony paráznasága esetén a válás és újraházasodás nem házasságtörés; de az eredeti szövegből nem következik egyértelműen ez az értelmezés.

 

Ezt követően ismerik fel a tanítványok azt, hogy teljesen értelmetlen a koruk házasodási gyakorlata; és lássuk be, hogy a helyzet azóta sem változott sokat. (Péld 19,14) Ezt Jézus is elismeri, majd hozzáteszi, hogy a mennyek országának eléréséhez a jellemzően rossz házasságnál még az eunuch állapot is jobb.

Előzmény: Eklatáns Béla (1982)