Törölt nick Creative Commons License 2016.12.14 -2 1 420151

Amit beteszek az nem feltétlenül egyezik teljesen azzal amit tudok. De, tanulmányos, hogyan ébrednek rá lassacskán a férfiak arra amit én már régen leírtam. El fognak jutni, ha nem akarnak megdögleni, hogy felismerjék a tetteiket. 

 

Teremtő nők és romboló férfiak2012.01.13. 11:07 - forintocska

 

Most, hogy a világban mindenhol zavargások vannak, az embereknek fel kell ismerniük önmaguk túlélése érdekében, hogy az évezredek óta tartó patriarchális társadalmi struktúra a rombolást, a halált, a pusztulást szolgálja. A holt cifra építmények, kidobandó tárgyak gyártása, felhalmozása, környezetszennyezés, emberi szenvedés, emberek rabszolgasága, háborúk, éhínség, túlnépesedés, az élet megölése az egész földön a következménye a pénzen/tőkén alapuló hatalommániás nőgyűlölő, patriarchális társadalomnak. Az ember élőlény. És mivel élőlény, neki a feladata, célja csak  egyetlen dolog lehet, mint minden élőlénynek, az életnek magának a fenntartása, teremtése. Az életet teremtő munkát úgy rendezte el a természet, hogy létrehozta az igazi teremtőt a nőstényt, aki életet ad és fenn is tartja azt. És a természet létrehozta a hímet is, akinek egyetlen dolog a feladata a nőstény teremtő munkájának a segítése, az élet fenntartásának a feltételeinek a biztosítása. Az embereknél sincs másképpen. A teremtő munkát a nő végzi, az anya. A férfi feladata ennek a nő által megteremtett életnek fenntartásának a biztosítása, azaz a kiszolgálása. Jelenleg a nők megteremtik az emberi életet ezen a bolygón. És ők is tartják fent. Viszont a férfiak nem teljesítik a feladatukat, hogy a nő teremtő munkáját kiszolgálják, és az életnek a fenntartásában részt vesznek, hanem rombolnak és a nők teremtő munkáját akadályozzák, nem becsülik, megsemmisítik, sőt kontrollálják. Közben kiáltják önmagukat teremtőnek (férfiistenkép), a teremtés koronájának. A férfiak nőket leigázó "kultúrája" (ami valójában szemétdombra való) mint egyetemes emberi kultúra lett évezredek során az emberek agyába mosva. A férfiak által kitalált nőgyűlölő vallások, filozófiájuk az ezeken alapuló történelem és irodalom, művészetek és ezek oktatása által létrehoztak egy olyan torz társadalmat, ahol az élet nem érték, csak az ő hatalmuk az érték a másik nem felett. Az emberek lehetnek eldobandó tárgyak. Bármikor el lehet dobni, megsemmisíteni, hiszen a lombikká avanzsált, teremtő nő ingyen, 0 befektetéssel újra és újra létrehozza és fenn is tartja. Sőt a nőn is, mint árun 0 befektetéssel igencsak jól lehet keresni, mikor az egyik férfi eladja másiknak (szexpiac, prostitúció, szépségipar, emberkereskedelem). Csak kényszeríteni kell rá. Fizikailag, gazdaságilag és pszichikailag. Ezért a nőket fizikailag pszichikailag terror alatt tartják, reprodukciós képességét kontrollálják, és a nőket rabszolgaként dolgoztatják, gazdasági függésben tartják. Igen érdekes szemügyre venni a két nem munkáját és annak az értékelését a mai társadalmakban. A nők végzik többnyire azokat az életet kiszolgáló munkákat amelyek humán tevékenységek. Gondozás, nevelés, ápolás, oktatás, igazságszolgáltatás, háztartásban végzett munkák, a boltokban a kereskedelemben a kiszolgálás, kapcsolattartás. A nők végzik a termelői munkák nagy részét is. A valódi értéket létrehozó, az élet fenntartását biztosító termelői munkákat, vagy rabszolgaként termelik a profitot a tőkéseknek és fillérekért végzik a mezőgazdaságban, az iparban, a szalagok mellett. Ezek az un. alulfizetett női munkák.  - A férfiak alig végeznek értéket létrehozó munkát. Többnyire az önmaguk, a nők feletti hatalmát fenntartó intézményesített tevékenységeiket, és az ezt biztosító tőkés érdekek kiszolgálására létrehozott intézményekben végzett tevékenységeiket, a rombolást nevezik férfimunkának. Ilyen a katonai, a rendőri, a papi, a politikusi, pénzügyi tevékenység. Persze az ezekhez kapcsolódó kiszolgáló monoton tevékenységek egy részét szintén nőkkel végeztetik el fillérekért. A tőkések pártok, xarértők általi alkotott parancsaik (törvények létrehozása ezek valójában ukázok, és nem jogokat adnak az embereknek az élethez, hanem az emberek jogait veszik el az élhető élettől.) jogi munkának nevezve. A filozófiai, ideológiai marhaságok kitalálása, azok reklámozása a médiában az oktatásban, a szószékről, az ezt kiszolgáló intézmények templomok, kaszárnyák, a vallások, a férfiideológiák, a filozófiai és áltudományok gyártására létrejött egyetemek építésére, azok fenntartására fordított tevékenységeket, a férfiuralom legalizálásából, magyarázásából élő xarértők, a médiát az oktatást ellepő néphülyítő, nőgyűlöletet terjesztő, reklámozó  "művészek alkotásait", a férfiuralom káros hatásait elfedni akaró un. "jótékonyságból" végzett, de valójában óriási profitot biztosító missziós tevékenységeket nevezik férfimunkának és azt fizetik meg önmaguknak busásan a nők értéket létrehozó munkájából. Közben a nők életet teremtő annak fenntartását kiszolgáló munkájának az értékét gyakran semminek tekintik. Ilyen az anyai, a háztartási munka is. Félelmetes belegondolni abba, hogy valójában úgy néz ki a dolog, hogy a világban értéket létrehozó munkák 80%-át nők végzik el, miközben a javadalmazásuk mindössze 10%. És abba is, hogy a nők munkájának is mintegy 40%-a olyan tőkések számára végzett tömeggyártási munka, amely direkt a fogyasztás növelésére szánt profitot növelő környezetszennyező eldobható tárgyak készítése. Tehát nemcsak rabszolgaként dolgoztatják a nőket, hanem pazarolják is a munkaerejét. Azért, hogy felette hatalmat gyakorolhassanak.  Ha az ember belegondol abba ténybe is, hogy jelenleg úgy áll a dolog a javak  elosztásánál, hogy 10 emberre ha elosztunk 100 dollárt akkor egy embere jut 99 dollár és egy dolláron osztozik a másik 9 ember, de ennek az egy dollárnak is 40%-a szemétben köt ki, akkor rájön hogy az emberiség munkájának mindössze 0,6%-a fordítódik az élet fenntartására, biztosítására és a többi a férfiak hatalmának fenntartására. De ez a 0,6% érték is minden alkalommal megsemmisítődik a profit hajszolása által generált háborúk által. Ezért bármennyit is dolgozik az ember ebbe a társadalmi struktúrában soha nem lesz képes arra hogy előrelépjen. Ezért tart az emberiség a kipusztulás szélén. Egyetlen esélye van az emberiségnek a fennmaradása érdekében. A nők és a férfiak közötti hatalommegosztás. Ezzel egy csomó olyan ma munkának nevezett tevékenységtől megszabadul, amely valójában rombolás. És végre lazán a férfiak és nők boldogan együttműködve szeretetben jólétben a természet adta feladataikat teljesítik. A nők teremtenek, a férfiak az élet feltételeit biztosítják és szorgalmasan billegnek a nőknek. És egyik nem sem szakad meg a munkában.

Előzmény: F1 Hierro (420145)