Leslie07 Creative Commons License 2016.04.17 0 0 151582

"A Görög Iratokban szerepel Isten neve rövidített formában.Jelenések 19:1, 3, 4, 6-ban Isten neve az „alleluja” vagy „halleluja” kifejezések részét alkotja. Ez a kifejezés szó szerint azt jelenti, hogy ’dicsérjétek Jahot’. A Jah a Jehova név rövidített formája."

 

Kedves sorstársam.

 

Engedd meg, hogy hozzászóljak ehhez az Ortorony kiadványból idézett kijelentéshez.

 

Eloszor isa gorog szovegben Alleluja van és nem halelujah.

 


A másik probléma abból az OT kijelentésbol adódik, hogy a YAH az az Isten rovidített neve.

 

Az ókori Egyiptomból és más nemzetektol fennmaradt írásookból egyértelmu, hogy a YAH

 

és a YHWH két kulon istennek a neve. A YAH az a holdisten nevét jelentette, a YHVH pedig

a napistennek volt a megfeleloje. A két istennevet egyszerre is szokták említeni egymás mellett,

attól fuggoen, hogy melyik pogány kúltúra melyik istent helyezte elotérbe.

 

Mivel a ma héber bibliaként ismert kéziratok készítoi Kabalista varászlással foglakoztak,

onkényesen megváltoztatták a Szentírást, és azokon a helyeken, ahol a SEptuaginta a Kuriosz

megnevezést alkalmazta behelyettesítették azt a YAH, máshol a YHWH bálványisten nevekkel.

 

Hogy a YAh nem a JHWH rovidített formája, ahogyan azt az Ortorony állítja, mi sem bizonyítja

jobban, mint ennek a pogányistenhívo társaságnak a kézirata, amelyben a mindkét bálványistennevet

eggyutt használják, egymás után írva. Ez gyakran elofordula azoknak az ókori pogányoknak az

írásaiban, akik mind a Hold "YAH" ill. mind a NAP azaz YHWH isteneknek egyszerre hódoltak.

 

Konkrétan az Ésaiás 12:2-ben találkozunk ilyen esettel, amit az Ortorony szervezet bibliaferdítoi

így oldottak meg:

 

Ésaiás 12: Íme, Isten az én megmentésem. Bízni fogok, és nem rettegek, mert Jah(1) Jehova(2) az én erőm és hatalmam, és ő lett a megmentésem.”

 

A héber nyelvu kéziratban a YAH és YHWH egymás melett fordul elo, hírdetve, hogy a kézirat

készítoi mind a YAH(hold) mind a YHWH (Nap) istennek egyaránt hódoltak.

 

A mai héber vallás írásszakértoje sem a YAH, sem a YHWH pogán istennevekkel nem tudnak mit 

kezdeni, tudják, hogy a YAH az ókánaáni nyelven, amelyen a próféták konyvei íródtak holdat jelent .

Azt is tudják, hogy a YHWH ugyanezen pogány hit napistene megjelolésére szolgált. Ezért óvakodnak

ezeknek a pogány istenneveknek a kiejtésétol, ismerve az Izrael Istenének egyértelmu parancsát:

 

2. Mózes 23:13Mindazt, amit néktek mondtam, megtartsátok, és idegen istenek nevét ne emlegessétek; ne hallassék az a te szádból.

 

Szerintem bolcsen teszik.

 

Ugyanez nem mondható el azokról, akik tudják, hogy sem a Septuaginta Szentírás, sem a Keresztény

Gorog iratok nem tartalmazzák a holdisten YAH ill. a napisten YHWH neveit, ennek ellenére fejtegetik

ejtegetik kulonbozo alakban azokat.

 

Visszatérve az Alleluja kijelentésre a Jelenések Konyvében szeretném kihagsúlyozni azt a nem 

elhanyagolható tényt, hogy az Alleluja csak a "J" azaz egy betut tartalmaz a YAH vagy a YHWH

nevekbol.

 

Ebbol azt levezetni, hogy az Alleluja tartalmazza a JHVH tetragrammát olyan okorség, mintha azt

állítaná valaki, hogy a  papaja az szent gyumolcs, mert el van benne rejtve a YHWH istennév.

 

 

Előzmény: PBea JT (151574)