Tuarego Creative Commons License 2014.11.06 0 0 2022

Én nem látok itt ellentmondást vagy paradoxont. A fénysebesség korlátja (amennyiben létezik) ugyanis arra vonatkozik, hogy a fény nem TERJEDHET c-nél nagyobb sebességgel a vákuumban.

 

Mármost, azt tisztáztuk, hogy a vákuum az nem semmi, hanem valamiféle "közeg", tehát anyagi mezők vannak benne. Így a fény ebben a közegben terjed c-vel. Ez a posztulátum azonban nem vonatkozik arra, hogy nem lehet – mondjuk relatíve, látszólagosan – a fénynél nagyobb sebesség. Például ha két fénysugarat elindítunk ugyanabból a pontból ellentétes irányban, akkor ezek egymáshoz képest 2c-vel távolodnak, miközben külön-külön mindkét fénysugár c-vel TERJED, tehát a posztulátum nem sérül.

 

A távoli galaxisoknál is ez a helyzet. A tágulás során valóban elérhetnek egy olyan állapotba, amikor az egymáshoz képesti (relatív) távolodás meghaladhatja a fénysebességet, viszont maguk a galaxisok nem haladnak nagyobb sebességgel az egyetemes közeghez képest.

 

Előzmény: Neowe (2020)