LvT Creative Commons License 2014.05.17 0 0 12237

Nyahaj (Няхай): Szlovákiában is előfordul elsősorban Eperjes környékén, vö. Ňachaj. Így ott is lehet ruszin (lemkó) kötődésű. De a Няхай (Nyahaj) ukrán oldalról is kimutatható. Úgy vélem, szavajárási név lehet, a szlovák nechaj ’hagyd’, ukrán нехай (nehaj) ’ua.’ igealak ejtésformájából (ez a szlovákban ilyenformán is vezetéknév, vö. Nechaj). Ez a szó a névvel egyező няхай (nyahaj) formában egyébként a fehérorosz nyelvben ismert, de a ja-zó nagyorosz nyelvjárások is hasonlóan ejtik (köztük az irodalmi nyelv, bár az írás itt ezt nem jelöli). Így lehet, hogy a név eredete a kárpátukránnál távolabbi, vagy legalábbis más dialektust beszélő betelepülőnek a környezetétől eltérő ejtésmódján alapul.

 

 

Baloha (Балога): Szintén előfordul Szlovákiában: Baloha. Ez egyik lehetőség valóban a magyar Balog név szlávosodása, annál is inkább, mivel van szlovák Baloga családnév*. Ekkor azonban kérdés, hogy miért nem maradt meg a /g/ hang, hiszen az újabb kori alakokban a (kárpát)ukrán és a szlovák is megtartja. Egy másik lehetőség a Bal- kezdetű személynevek (pl. Baltazár, Baláž) rövidülése ritka ‑oha (‑uha) kicsinyítő képzővel. Az is lehet, hogy ez a két motiváció együtt játszott.

 

* Egyébként a szlovák Baloga sem feltétlenül csak magyar eredetű: a ‑g-s képzők a valach népességgel terjedtek el a szlovákban, és az ilyen belső fejleményre mutat az, hogy a –ga kicsinyítő képző több változata is megjelenik a Bal- (< Baltazár, Baláž) névalapon, mint Balaga, Balega, Baliga, Baloga.

Előzmény: 2xkiss (12236)