Bűvössárkány Creative Commons License 2013.09.05 0 0 18351

Kovács Daniela:
Visszajössz?

Igaz, hitvány vagyok, önző, garázda,
és mindaz kell, mit megtilt a törvény,
de megremeg a szívem lépteid zajára,
s érted mindenemet egy batyuba kötném.

Arra indulnék, amerre visz az álmom,
az a gyönyörű, melyben együtt élünk,
hol még örömkönny ragyog szempilládon,
ha egymás kezét fogva nyugovóra térünk.

Hol vagy? Szólalj meg, s hangod visszavezet
oda, ahol mindig tavaszég ragyog,
ahol még, ha kínok lombja ezre eltemet,
életem egész, mert veled vagyok.

Visszajössz? Nézd, újra testet ölt
minden rólad szőtt gondolatom tükre,
rád gondolok folyvást és a csodás, fennkölt,
mégis fáradt-egű októberünkre.

S ha rád gondolok, Kedves, kísért a múlt,
visszacsalnék mindent, ami elszaladt,
nézd, dacom, gőgöm a semmibe fúlt,
amint elhittem, hogy visszakaptalak.