Afrikaans8 Creative Commons License 2013.07.29 0 0 245

Ekkor jött Ponicska olvtárs a nevéhez méltatlan sületlenségeivel (ponicska egy finom bolgár fánk). Szerinte a gens tisztán katonai terminus, és harci lovak árasztották el Galliát (19225., 19226., 19227., 19228.).

 

Kiderült, hogy Ponicska nem tud latinul, és egy latin–bolgár szótár sorait értelmezte félre (19230., 19231., 19234., 12237., 12238., 19247., 19271.)

 

Akkori válaszom (19230.19231., 19241., 19242., 19243., 19253., 19258., 19268., 19274.):

 

"Hadi ( katonai) egység a Notitiában. Szó szerint ( 1 db.) EGYSÉG"

 

Itt most nem a Notitiát, hanem az abszolút kortárs Orosius művét elemezzük. A gens elsődleges jelentése pedig 'törzs, néptörzs, faj, fajta, ivadék', függetlenül attól, hogy kétszer ki tudtad mutatni más jelentéssel az említett tisztségjegyzékből.

 

 

"Viszont kegyesen kihagytad a mondatot"

 

Az egész vonatkozó szövegrészt lefordítottam a 19213.-ban.

 

 

"az occupatio tisztára hadi termin"

 

Miért lenne az? Elfoglalni, birtokba venni, megszállni nemcsak a katonaság tud, hanem nyomában pl. a köznép is. Az occupatio elsődleges jelentése 'birtokba vétel'. Ha nem hiszel nekem, nézz meg egy római jogi könyvet, ott is ugyanúgy alkalmazták, mint ahogy az élet számtalan más területén. A Galliában és Hispániában tömegével megtelepedő alánoknak, vandáloknak, sváboknak nem elsősorban a katonasága szállta meg azokat a vidékeket – és nemcsak "tulajdonszerzési szándékkal" való megtelepedésről volt szó, hanem azok a népek egyszerűen birtokba vették, "belakták" a vidéket.

 

 

"mit jelenthet a »nationes« ?"

 

Ne tegyél úgy, mintha nem tudnád: 'népek, népfajok, -fajták, -nemek'.

 

 

"Harcilovak sokassága( számtalan)  lepte el (megszállta) egész Galliát"

 

Már csak a harci lovakat kéne megtalálni az eredeti szövegben... Merthogy ott népekről (nationes) van szó. És arról, hogy a Pireneusokon való átkelés előtt elárasztották Galliát.

 

 

"kegyesen kihagytad a mondatot"

 

Ráadásul összekutyultad az egészet Jeromos Geruchia nevű gall nemes asszonyhoz írott levelével, amelyben az újraházasodásról igyekszik lebeszélni őt.

 

Ott, a 123. levélben található az idézett mondat az Alpok és Pireneusok, illetve az Óceán és a Rajna közé beözönlő népek sokaságáról és vadságáról. A rendkívüli ádázságukról van ott szó (egy angol fordítás szerint is "extreme fierceness"), nem harci lovakról.

 

 

"arra bármelyik google fordító is jó"

 

http://en.wiktionary.org/wiki/ferocissimae

 

Ferōcissimae:

1. nominative feminine plural of ferōcissimus

2. genitive feminine singular of ferōcissimus

3. dative feminine singular of ferōcissimus

4. vocative feminine plural of ferōcissimus

 

http://en.wiktionary.org/wiki/ferocissimus#Latin

Ferōcissimus (superlative of ferōx): most or very wild, defiant or arrogant

 

 

"Csak a filmekben, valójában a köznép legfeljebb a kocsmát tudja okupálni"

 

Ahogy pl. az alakzat sem kifejezetten katonai műszó, nézd meg, az okkupációt is mennyiféle élethelyzetben használták, a hadakozástól függetlenül. Így a római jogban az egyik legfontosabb, legközismertebb ius gentium szerinti tulajdonszerzési mód. Egyszerűen 'birtokba vétel'.

 

A népvándorlásnak a területfoglalási része már nem háborúskodásból áll, legalábbis itt konkrétan tudjuk, hogy a vandálok, alánok és a szvébek tömegesen telepedtek át Galliába, majd Hispániába. Tehát nem maradt katonai jellegű az okkupáció, mint például Bosznia-Hercegovinában 1878-cal kezdődően (nemzetközi jogi értelemben amúgy az közigazgatási cessziónak minősült).

 

De a magánjogi példánál maradva, ott sem azt nézték a rómaiak, foglalásnál (occupatio) hogyan vált uratlanná egy dolog (res), hanem a birtokbavétel ténye számított. Az okkupáció birtokba vétel, minden más korábbi tényezőtől függetlenül, ahogy azt a szó eredeti jelentése is mutatja: 'elfoglalás, birtokba vétel, megszállás'.

 

 

Ahol Hieronymus a nationes kifejezést használja, azt Orosius a gentes szóval adja vissza, tehát mindkettő az alánok, vandálok, szvébek stb. népéről beszél. Harci lovakról és egyéb marhaságokról egyik szövegben sincs szó.

 

Hogyne tudnának területet foglalni, jelen esetben a saját katonaságuk által előkészített terepet foglalták el.

 

Az egész jelentéskört a 'nemzés, fajzás' köti össze (nātus esse):

 

1. nātiōne Mēdus 'születésére nézve v. születését tekintve méd' (a natio ablativus limitationisával v. abl. respectusával), nem pedig "Medus natione szűletése", ahogy írtad;

 

2. народностъ, племе, народъ 'nép, törzs', ez oké;

 

3. nātiōnēs candidātōrum 'a pályázók v. jelöltek fajtái';

 

4. nātiōnēs equōrum 'a lovak fajtái'.

 

Szent Jeromosnál tehát a 2. jelentés szerepel.

 

 

Disznóföldelő Aggregátor (19292.): "Afrikaans már megmagyarázta, hozzátenném, hogy sem magyarul, sem angolul, sem németül, sem spanyolul nem jelent a natio lovakat, megnéztem direkt. (Az angol-latin szótárakat lejjebb mutattam már). Szerintem a bolgár nyelvből érthettél valamit félre, ott lehet esetleg a nationes egyik jelentésének egy lovat is jelentő sokadik rétege, de az eredeti latinban, azaz magában a latin nyelvben, sosem használták a natio-t ló értelemben."

Előzmény: Afrikaans8 (244)