takarito Creative Commons License 2012.06.05 0 0 5534

"Isten előtt kétféle ember létezik: testi és lelki:

" Én sem szólhattam néktek, atyámfiai, mint lelkieknek, hanem mint testieknek, mint a Krisztusban kisdedeknek."(1Kor 3,1)"

 

Ez nem Isten előtti kétféle ember, hanem Pál osztotta fel tudatlanul az embereket erre a kétféle csoportra. Megosztani lehet sokféle szempont szerint, nemzetiség, vallás, eszmeiség, faj, bőrszín szerint, a probléma mindezekkel, hogy konfliktust, ellentétet teremt velük, nem a megbékélés vagy harmónia irányában hat.

Mint említettem a "testi ember" Pál hamis emberképének a fogalma, erősen torzítva adja vissza a test jelentőségét figyelmen kívül hagyva a test sokkal fontosabb pozitív vonatkozásait, amiben a kívánságok az élet fenntartásának, a munkára ösztönzésnek, és a boldog életnek egyik alapkövét biztosítja. Pál apostol hamis tanítása a test ellen nem eredeztethető Istentől, aki nyilván nem száll szembe saját alkotásával, gyalázgatva önmaga termékét. Pál apostol hamis tanítása a test és lélek ellentétéről Platóntól ered, aki a testet a lélek börtönének hitte, és ez a gondolat megihlette a korabeli hellén filozófusokat és gnosztikusokat.

 

"Másképpen érti az Igét a testi ember, és másféleképpen a lelki ember"

 

A Bibliát mindenki másképpen érti, főképpen az önmagukat "lelkinek" tartó emberek értik másképpen. A "lelki" emberek között hatalmas értelmezésbeli különbözőségek vannak, az egyik így magyarázza a Bibliát, a másik úgy, aztán "testi" értelmezéssel vádolják a másikat, ha nem értenek egyet. A Biblia "másféleképpen" értése nem a testi vagy lelki beállítódástól, hanem a szövegek nem értésétől függ, az pedig a "lelki" emberekre ugyanúgy jellemző, mint akiket "testi" embereknek tartanak.

 

"A Szentírás lelki embereknek íródott."

 

Tévedsz. A Bibliát mindenkinek írták, tájékoztatásul a megtörtént vagy megtörténtnek vélt eseményekről. A Biblia nem szentírás, mivel bőven tartalmaz tévedésket, és hamis tanításokat, különös tekintettel Pál apostol tévtanításaira, a megváltásra és a test gyalázkodására. Egy szentnek tartott írás nem gyalázkodik, de Pál írásai hemzsegnek a gyalázkodástól, hogy mindenkit ítélet alá vonhasson, aminek büntetésével fenyegetni tud ha nem fogadják el hamis tanítását a megváltásról.

 

""Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképen ítéltetnek meg."(1Kor 2,14)"

 

Tévedsz, a Biblia nem értése egyáltalán nem az érzékiségtől, hanem a hiedelemvilágodtól függ, amilyen téves látásokban elkezdesz hinni, mind akadályozni fogja a Biblia szövegeinek megértését. A keresztények értetlenségét a hitük okozza, az nem engedi meg a szövegek legalább torzításmentes felfogását. A hívők állandóan szekálják egymást bolondságukért, egy dologban értenek egyet, ha a hitüket elutasítókat vádolni és gyalázni kell.

 

"Lelkivé az ember úgy válhat, ha Istenre tekintve, valóságosan elhagyja a bűneit"

 

Ami persze azért nem sikerül a hívőnek, mert a bűnről is hamis felfogás alakul ki benne hit által, és ebből következően a megcélzott lelki emberré válás is torz célokat tűz ki elé.

 

"Ezzel a gondolkozása is megváltozik"

 

Az mindentől megváltozik, különös tekintettel a hamis és téves nézetek hit általi elfogadására. Swedenborg hamis tanításainak elfogadásához például kell előzetesen egy tévhit amit Pál apostol elültet a keresztényben.

 

"Az általad idézett Ige betűszerinti, azaz testi értelmezése, valóban elrettentő lehet számodra:

41. Ha megélesítem fényes kardomat és ítélethez fog kezem: bosszút állok ellenségeimen és megfizetek gyűlölőimnek. 42. Megrészegítem nyilaimat vérrel, és kardom jól lakik hússal: a legyilkoltak és foglyok vérével, az ellenség vezéreinek fejéből!

http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=5&c=32&v=42#v40

 

Nézd ennek a szövegnek a hamis értelmezését jelenti a nem testi értelmezés nálad, akkor a te felfogásoddal lesz baj, hiszen az egyérteleműen negatív értelmű szöveget akrod pozitívnak beállítani. A magyarázó részed a hozzászólásodban ezt bizonyítja, a fenti szövegben szó nincs sem a beszéd fegyveréről, sem világosságról, sem pokoli jóról, sem hétfejűfenevadról, semmiről amit összekavartál ezzel a szöveggel, még hasonlatnak is sántít, mert a beszéd, az igazság és a világosság működése nem is hasonlítható, össze sem hozható ahhoz a véres és kegyetlen tetthez, amiről a fenti szöveg egyáltalán beszél.

Módszered pontosan ugyanaz, amit Jézus élesen utasított el azzal, hogy ne legyen a te beszédedben az igen nem, és a nem pedig igen, hiszen te a véres és kegyetlen dolgokat életet adó, és kegyelmet szolgálóüzenetnek állítod be. Megmásítod, eltorzítod, meghamisítod a szöveg értelmét ahhoz, hogy ne kelljen elutasítani a Biblia szövegébőla  gonosz, kegyetlen és véres tetteket alátámasztó, buzdító üzeneteket.

 

 

Előzmény: Amet (5526)