Amet Creative Commons License 2012.06.03 0 0 5526

Isten előtt kétféle ember létezik: testi és lelki:

 

" Én sem szólhattam néktek, atyámfiai, mint lelkieknek, hanem mint testieknek, mint a Krisztusban kisdedeknek."(1Kor 3,1)

 

Másképpen érti az Igét a testi ember, és másféleképpen a lelki ember.


A Szentírás lelki embereknek íródott.

Az istentelen, azaz testi vagy érzéki gondolkozás nem látja, hogy miről ír valójában.

Lásd:  

 

"a betű öl, a lélek megelevenít."...

..."Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképen ítéltetnek meg."(1Kor 2,14)

 

Lelkivé az ember úgy válhat, ha Istenre tekintve, valóságosan elhagyja a bűneit. Ezzel a gondolkozása is megváltozik.

 

Az általad idézett Ige betűszerinti, azaz testi értelmezése, valóban elrettentő lehet számodra:

 

41. Ha megélesítem fényes kardomat és ítélethez fog kezem: bosszút állok ellenségeimen és megfizetek gyűlölőimnek. 42. Megrészegítem nyilaimat vérrel, és kardom jól lakik hússal: a legyilkoltak és foglyok vérével, az ellenség vezéreinek fejéből!

http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=5&c=32&v=42#v40

 

Az én olvasatomban ez az Ige így értendő. Vegyük sorba a részleteit:

 

- Az Isten kardja:

Isten Igéjét jelképezi, ami kétélű, azaz rám éppen olyan megítélő, és bűnt kivéreztető hatású, mint az, akinek mondom:

 

"És én ő velök ily szövetséget szerzek, szól az Úr: lelkem, a mely rajtad nyugoszik, és beszédeim/Igém, a melyeket szádba adtam, el nem távoznak szádból, és magodnak szájából, és magod magvának szájából, így szól az Úr, mostantól mind örökké!"(Ézs 59,21)...

..."Hasonlóvá tevé számat/ami igét, vagyis az Isten beszédeit szólja az éles kardhoz, keze árnyékában rejtett el engem, és fényes nyíllá tett engemet, és tegzébe zárt be engem."(Ézs 49,2)

 

- Az Isten bosszúja: 

Ez a fajta bosszú abból áll, hogy mivel ő a "világ világossága", felkapcsolja ellenségeiben a villanyt, és kiűzi a sötétséget, ami az ő valós ellensége! Ez megrészegít engem is örömmel, vagyis az Ő már megvilágosított, vagy más szóval megfényesített nyilát, amikor láthatom, hogy valakit a tőlem hallott Isteni Igazság meggyőz, azaz legyilkolja annak hamisságait. Ilyen formán laknak jól a szellemi kardot forgatók hússal, vagyis a Krisztus "lelki testületébe" újonnan beépülő, addig "hús szerint" gondolkodókkal.

 

- Az Isten ellensége minden gonosz és hamis indulat, mely az isteni jó és isteni igaz ellen emeltetik az emberben. Mert van pokoli jó is, ami tulajdonképpen gonoszság, és van pokoli igazság is, ami tulajdonképpen hamisság.

 

- Az Isten kezének árnyéka, vagy nyilainak tegze:

Ez az Igazságot jelképezi, amiben valóságos örök biztonság van számunkra:

 

"Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak."(Ézs 41,10)

 

- A legyilkoltak és foglyok vére:

"A vérben van az embernek az élete." Ha az kifolyik vége az életnek. Itt a bűn által "lelki halálban" tartottak, vagy másnéven a bűn foglyainak életvitelét jelképezi a vér. Amely bűnös életvitelt felszámol a bevett Ige, vagyis az Isten kardja.

 

- Az Isten ellenségei vezéreinek fejei:

Itt arról a "hét fenevadfejről van szó", amiknek az újjászületésünk során el kell veszniük, hogy végül csak a Krisztus legyen a fejünk egyedül.

Ez az újjászületésünk hét lépcsője, ami a hét teremtési nappal is illusztrálva van, aminek a végén megpihenhet Isten a rajtunk végzett munkáján. Amikor már beléphetünk az örök szombatba, vagyis a mennybe, ahol azok vannak, akik Isten lelki képére és hasonlatosságára alakíttattak.

Előzmény: gomoly (5525)