nereusz1 Creative Commons License 2012.02.20 0 0 22080

Komoróczy G. Emőke könyvét most látom digitalizálva, és egyben ajánlom is azoknak, akiket a képzőművészet, avantgarde, hagyomány, Kassák Lajos és Hamvas Béla kapcsolata érdekel. Íme egy részlet  akönyvből:

 

"Hamvas szerint az erkölcs: hűség az isteni értelemhez. A szó: tett, amit tett követ - ez az élő teremtés folyamata; erő-átvitel, a lélek karbantartása. Mi más ez, ha nem a kassáki program - metafizikai síkra emelve? Bár Kassák korántsem volt a bölcseletben jártas, s mindenkor két lábbal állt a valóság talaján, de mint >>isteni tehetséggel<< áldott művész, ösztönösen érezte a benne munkáló teremtő erő szakrális jellegét (>>a Fény az én rokonom<<), s biztos volt benne, hogy a szívébe írt erkölcsi törvényhez soha, semmilyen körülmények között nem lesz hűtlen. A >>hagyomány<< az ő szemében természeti Teljességünk kibontakoztatása és Jézus morális parancsainak követése. Bár nem tanulmányozta soha a >>szent iratokat<<, tisztában volt vele, hogy csakis egyfajta felülről ható szellemi sugárzás teremthet/ne/ békét és világosságot az emberi életben. Ebben Hamvas >>rokona<< - ezért lehet mindkettejük életműve (bármennyire is különböző síkokon hatott) tápláló erőforrás a jövőbeni megújhodás útjait kereső experimentális művészek számára. A mindenkori társadalmi kényszerrel, politikai erőszakkal szembeszegülő magatartásuk, meg-nem-alkuvásuk erős belső, szellemi integritásukból fakadt; ezért nem váltak a >>sátáni erők<< foglyává (nem véletlen, hogy a magát >>demokratikus<<-nak hazudó un. >>szocialista<< társadalom mindkettejüket a perifériára szorította). A valódi értékrendre épülő közösség álma (amely mindkettejüknél kulcs-fogalom) a megújulás hitét, Pünkösd "üzenetét" közvetíti az ">>go-tudata kalitkájában vergődő ember<< számára. Ahogy Németh Péter Mikola írja: >>a valóság dualizmusába vetett ábrándos hitünk, örökös szabadságvágyunk és sóvárgásunk úgy elerőtlenít bennünket, hogy senki emberfia nem képes már egy bizonyos idő után azt állítani: 'Nincs két valóság! Ti és Én egyek vagyunk!' Miként ama Názáreti mondta a tanítványainak: 'Aki engem lát, az az Atyát látja'. Az Egység-tudat megélése volna ma a legfontosabb pünkösdi ajándék<< (Új Pünkösd vigíliája, Napút, 2008 aug.). Hamvas Béla és Kassák életműve: ilyen pünkösdi ajándék (lehetne, ha az emberek szélesebb körben ismernék őket). Hamvas az intellektuális horizontot tágítja; a hétköznapok embere számára kevésbé érthető; Kassák viszont a >>munka embereinek<< kínál szellemi táplálékot; azoknak, akiknek erkölcsi tudatán /is/ múlik a társadalom életműködése."

 

http://mek.oszk.hu/10300/10390/10390.htm