Komlósfecskés Creative Commons License 2012.01.11 0 0 19664

Egy kis Bátaszék - Mohács:

 

Az építkezés 1949-ben kezdődik.

A tervezett szolgálati helyek (1949 július):


Bátaszék megálló:
a 16/19 szelvények között (jobbos ívben), szolgálati helyiség és váróterem a bal oldalon, (16+20), onnan Mohács irányába 300 méter hosszú peron.


Furkópuszta megálló-rakodó:
66/71 szelvényekben, 66+80 - 68+75 között a jobb oldalon rakodóvágány, (ebből a kitérők megépültek), mellete árúraktár nyílt rakodóval.
69+00-nál szolgálati helyiség és váróterem a jobb oldalon
69+33 útátjáró 6 méter széles, utánna 167 méter hosszú peron a jobb oldalon.


Báta állomás:
83+90 - 92+03 szelvények között, 3 fővágánnyal.


Az éppen csak épülőfélben lévő vonalra azonnal jelentkezett fuvaroztatói igény, mégpedig a furkópusztai kendergyár részéről.
1951 augusztusában átveszik üzemeltetésre az elkészült vonalrészt, 1951.08.29.-én megtartják a műszaki felülvizsgálatát. 

A felvett jegyzőkönyv tanúsága szerint (MÁV Pécsi igazgatóság 7857/F/47/1951):
A tervektől eltérően a bajai vonalból a nyíltvonalon, a 767+03 szelvényénél, egy jobbos CVI rendszerű kitérővel ágazik ki. (Eredetileg a vonal Bátaszéktől önállóan haladt volna).
A kitérő után, a 11+30 és 12+81 szelvények közötti rész ideiglenes munkavágány, előbb mintegy 190 méter sugarú jobb, majd 310 méteres bal ívvel csatlakozik a végleges vágány 780 méter sugarú jobbos ívéhez. A munkavágány 6-8 méter hosszú "c" sínekből áll, változó talpfabeosztással, sínszeges leerősítéssel, lengő ütközőkkel, különböző hosszúságú talpfákkal.
12+81 és 73+50 között már a végleges felépítmény fekszik, használt 24 méteres "I" sínmezők, mezőnként 32 darab  B49 betonaljjal, ikeraljas ütközőkkel, síncsavaros rögzítéssel, 50 centiméteres zúzottkő ágyazatban. Vonalvezetése a 20+00 szelvényig az már említett R780 jobbos ív, 47 és 56 között pedig R900 balos ívben, egyébként egyenesben.
Furkópuszta rakodóhelynél beépítésre került kettő "I" kitérő, (66+75 és 68+84), de a rakodóvágány nincs megépítve, ezért mindkét kitérő egyenesben kiszögelve.
73+50-től még mintegy 800 méter "c" rendszerű munkavágány húzódik Báta tervezett állomása felé. (Azaz majdnem elértek Bátáig).
A bejárás után a használatbavételi engedélyt megadták, a 11+30-tól 12+81-ig terjedő szakaszon 10 km/h sebességkorlátozással.
A kiágazás fedezve nem volt, a kitérőre egyenes irányban váltózár került, amely a Furkópuszta felől elhelyezett siklasztó saruval függésben volt.

 

Balesetek a vonalon:


1951.10.13.-án Bátaszék állomásról helyhiány miatt tárolásra egy 52 darab, nagyrészt nyitott és pőrekocsiból álló szerelvényt állítottak ki a nyíltvonalra.
Másnap egy 324 sorozatú mozdonyt küldtek ki a bevontatására, elindulás után a MÁV 478.013 pályaszámú Nuz sorozatú (üres) kocsi kisiklott, majd az előtte haladó 424.274 számú Nyu sorozatú kocsi ütközőivel összeakadt.
1952.11.24: a C/4 számú helyi menet, amely tolt menetben (hiszen körüljárási lehetőség nem volt), egy vagon kendert továbbított Furkópusztára, a 47-es szelvényben egy 84 éves bátai férfit halálra gázolt.


Felbontási terv:


(MÁV Pécsi ig. 7212/129/1952)
Komló szénpályaudvar szénosztályozó alatti vágányok fektetéséhez a sínanyagot a Közlekedési Minisztérium a Bátaszék - Mohács már lefektetett vágányaink a bontásából kívánta biztosítani. (A szénpályaudvar munkálatainak befejezése a vezérigazgatóság IV. negyedéves célkitűzései között szerepelt).
A felszedéssel a komlói építésvezetőség lett megbízva, ezért 1952.11.25.-étől 12.03.-áig egy mozdony és öt pőrekocsi biztósítását kérik.
(Tessék figyelni, 24.-én még közlekedett a kiszolgáló menet!)
A tényleges felszedésről, vagy a vonal esetleges további életéről anyagot nem találtam, viszont egy jóval későbbi, a nyomvonal hasznosításával foglalkozó iratban 1953-at említik, mint felbontást.Dunántúli Rostkikészítő Vállalat furkópusztai (kendergyári) kisvasútja


1951 októberére készül el, műtanrendőri bejárását 1952.02.01.-én tartják. (MÁV Pécsi ig. 7213/15/1952)
Az 580 méter hosszú, lóüzemű, 760 mm nyomközű iparvasút 7 kg/fm súlyú sínekkel, faaljakon, szénsalak ágyazatra épült.
Legkisebb ívsugár 60 méter, a legnagyobb emelkedő 10 ezrelék volt.
Érdekesség, hogy Furkópuszta rakodóhelyen, a mellékvágány hiánya miatt annak helyére, a fővágánytól 4.75 méterre települt. Megépülése esetén a kisvasút a MÁV költségére áthelyezendő lett volna. Erre valószínűleg már sosem került sor.