Józsikácska3 Creative Commons License 2011.06.28 0 0 70487

Persze a földön még van lehetőség (legalábbis az ember szemszögéből) megtérésre, egészen a halál pillanatáig. De azt látni egy emberen, hogy tényleg önként átadta magát a gonoszságnak. Magam is nem egy ilyen embert láttam. Elég csak ellátogatni egy börtönbe, és megnézni az ott lévő elítélteket - nagyon sok ilyet látni közülük. Ezt persze csak Isten tudja objektívan megítélni, ő a szívek és a vesék vizsgálója. Amit a körülményekről írsz, az a mi rendszerünkben nem jelent problémát, hiszen a katolikus hit azt is vallja, hogy az ítéletnél Isten figyelmbe veszi az egyén összes körülményeit, beszámítja azokat. Schützől idéztem már, hogy: "Senki sem kerül a kárhozatra pusztán azért, mert szerencsétlen volt idő előtt vagy a kereszténységen kívül születni, istentelen környezetben fölnőni, korán vagy pap nélkül meghalni. A külön-ítélet teljességgel összeegyezteti a gondviselés objektív útjait és az ítélet alá kerülő halandónak erkölcsi beszámíthatóságát."

Tehát a pokol tudat azért nem okoz lelkiismereti problémát, mert elég hinnünk abban, hogy Isten az abszolút igazságosság, és ő nálunk jobban tudja, hogy ki mit érdemel, és bizonyosan csak olyanokat fog örök kárhozatra ítélni, akik csakugyan megérdemlik azt. És valóban voltak a világban olyan gonoszságok, akik láttán még a józan emberi elme is úgy gondolja, hogy "hogyha nincs pokol, akkor nincsen igazság".

 

"A bűntetésnek két célja van. Az első a javítás, a gyógyítás. A másik pedig a többiek elrettentése." - Épp most másoltam be, hogy létezik megtorló büntetés is:

 • "Nem lehet tehát értelmetlennek nevezni a pokol büntetését, mégha nem is tud már bűnbánatot kiváltani, mert kétféle büntetés van: gyógyító jellegű (poena medicinalis) és megtorló jellegű (poena vindictiva). Az első arra való, hogy a bűntől visszariasszon (a pokolban ez már nem aktuális), a második célja viszont az igazság, a szeretet, a jóság és egyéb értékek abszolút jellegének biztosítása. „Aki ezeket az értékeket szabadon és véglegesen visszautasítja, annak sorsa felkiáltójel lesz: ezek az értékek nem relativizálhatók” (Előd István)."
 • "A megtorló jellegű büntetést (poena vindicativa) az államok is alkalmazzák: ilyen az életfogytiglani börtön és a kivégzés. Ezt azért teszik, hogy a közösségre káros és a megtérés szempontjából reménytelen egyéneket elkülönítsék, ártó hatásukat a többiektől távol tartsák. Istent nem ilyen cél vezethette, amikor a poklot megalkotta, hanem az igazság, a szeretet, az igazságosság és egyéb értékek abszolút jellegének biztosítása. Aki ugyanis ezeket az értékeket szabad akarattal véglegesen elutasítja, annak sorsa felkiáltó jel: örökké hirdeti, hogy ezek az értékek nem relativizálhatók, vagyis érvényük független a mi akaratunktól, az Isten által megszabott értékrendet nem lehet büntetés nélkül felforgatni. Ennek a ténynek következtében Isten abszolút hatalmát és sértetlenségét is hirdetik a kárhozottak, pusztán azzal, hogy ilyen sorsra jutottak. Nem mintha Isten erre rászorulna, hiszen dicsősége akkor is teljes volna, ha azt senki el nem ismerné. Éppen ezért bosszúvágy vagy hatalmának megmutatása sem vezetheti Istent, csakis az, hogy meglegyen az erkölcsi rend szankciója: a jó megkapja jutalmát, a gonoszság pedig a büntetését. Ezt a mindenható és szent Isten léte követeli meg, továbbá a bűnben való megátalkodottság immanens logikája. Ugyanez a logika eredményezi, hogy a kárhozottak léte, akaratuk ellenére is, Isten hatalmát és az erkölcsi rend komolyságát hirdeti.”

Valamint: "A bűn mint Isten-sértés bizonyos értelemben végtelen, amennyiben t. i. a végtelen fölségnek megsértése; s mivel a megfelelő büntetés nem lehet intenzive végtelen (a befogadó alany végessége miatt), extenzív fokban kell végtelennek lennie, vagyis öröknek." De inkább olvasd végig figyelmesen EZT (meg a lentieket is)... :-)

 

"Jézusnak van pár nagyon erőteljes figyelmeztetése, amelynek nem olyan hangulata van, miszerint: ha vétkezel, legfeljebb örökre megsemmisülsz." - Ez meglehetősen durva eufemizmus :-) Konkrétan és szó szerint örökkön-örökké tartó fájdalmas büntetésről van szó. Nézd csak meg:

 • Mt 8,12 – „az ország fiait pedig kivetik a külső sötétségbe. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz.”
 • Mt 25,41 – „Ezután a balján állókhoz is szól: Távozzatok színem elől, ti átkozottak, az örök tűzre, amely a sátánnak és angyalainak készült.”
 • Mt 25,46 – „Ezek örök büntetésre mennek, az igazak meg örök életre.”
 • Mt 3,12; Lk 3,16-17 – A pelyva olthatatlan tűzzel fog égni.
 • Mk 9,43-49 – „Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a kárhozatra jutni, az olthatatlan tűzre.”
 • Lk 13,28 – „Lesz sírás és fogcsikorgatás, amikor Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és a prófétákat mind az Isten országában látjátok, magatokat meg kirekesztve.”
 • Róm 2,6-9 – „Mindenkit, aki gonoszat művel, utolér a kín és a gyötrelem
 • 2Tessz 1,6-9 – „lobogó tűzzel megbünteti azokat, akik Istent nem ismernek és Urunk Jézus evangéliumának nem engedelmeskednek. Örök kárhozattal fognak bűnhődni: eltaszítva az Úr színe elől és távol fönséges hatalmától”
 • Jel 14,11 – „Gyötrelmének füstje felszáll örökkön-örökké, és nem találnak nyugtot sem éjjel, sem nappal, mert leborultak a vadállat és képmása előtt, s viselték nevének bélyegét.”
 • Jel 14,10 – „Kénköves tűzben fog gyötrődni
 • Jel 20,10.15 – „A sátánt, aki félrevezette őket, kénköves, tüzes tóba vetették - itt fog gyötrődni a vadállattal és a hamis prófétával éjjel-nappal, örökkön-örökké… Aki nem volt beírva az élet könyvébe, azt a tüzes tóba vetették.”
 • Jel 21,8 – „A gyávák, hitetlenek, gonoszok, gyilkosok, kicsapongók, csalók, bálványimádók és hazugok mind a lánggal égő kénköves tóba kerülnek.”

Az elméleted azon csúszik el, hogy ha ilyen távol lenne Jézus tanításának értelem szerinti jelentése a Te (és az ŐT) szerinti "valóságtól", akkor bizony a Bibliában mininim figyelmeztetésnek kéne arra nézve lenni, hogy ez csak egyén szemszögéből fog örökkévalóságnak tűnne, valójában nem is az. Mellesleg amire te gondolsz, az "ideiglenes pokol", az meg egy külön kategória, az a katolikus teológiában az a tisztítótűz (purgatorium), amely feloldja azt az ellentmondást, hogy mi van azokkal, akik túl jók a pokolhoz, de túl rosszak a mennyhez. Az emberek túlnyomó többsége valószínűleg ebben a kategóriába tartozik. Tehát nem lehet elég nyomatékosan hangsúlyozni, hogy "csak az lesz kárhozat fia, aki a döntés idejének végéig megmaradt az Isten-ellenesség szándékában és állapotában".

Előzmény: Törölt nick (70486)