Józsikácska3 Creative Commons License 2011.06.27 0 0 70424

No igen, csakhogy JT-i annál a emberrétegnél, amelyet a hagyományos keresztény teológia értelmében örök kárhozatot érdemel, sokkalta szélesebb körét akarják a "rosszak", "gonoszak" közé sorozni, és így elpusztítani: mindenkit, pusztán azon az alapon, hogy nem hódolt be a hű és bölcs brooklyni központnak. Ez esetben tehát a rendszer két szempontból is igazságtalan: vannak a megátalkodott igazi bűnösök, akik igenis az igazság alapján poklot érdemelnek, nekik a megsemmisítés túl enyhe büntetés, az ezen felül az ŐT-doktrína értelmében elpusztítandók (nemJT-k és gyermekeik) meg azért igazságtalan, mert ők meg nem érdemelnek elvetést. Másrészt meg az ŐT a nem JT-k kiskorú gyermekeit is halálra szánja, arra hivatkozva, hogy amikor az Ószövetségben Isten tisztogatást rendelt el, akkor a bálványimádók gyerekeit is kivégezték. De nem veszik észre, hogy ez egy korlátózott, ókori, patriáchális szemlélet, ahol az egyén nem játszik, hanem csak a családfő akarata - valamint az teljesen földi, evilági szemléletet követett (JT-i is mondjuk). Na már most az Újszövetség teljes egészében az egyéni felelősség talaján áll, mindenki csak magáért felel, és csak azért vonható felelősségre, ami felróható, beszámítható neki. Így nézve JT-i teljesen ártatlan csecsemőket is halálra szánnak, pusztán azért, mert a szülei nem JT-k. Ez viszont szimplán igazságtalanság, amely Isten lényével ellentétben áll.

 

Egy másik aspektus pedig az, hogy a katolikus tanítás azt hangsúlyozza szerint aki pokolra kerül, azt ő "érdemli ki" magának („Ha tűrünk vele, uralkodni is fogunk vele. Ha azonban megtagadjuk, Ő is megtagad minket” - 2Tim 2,12), addig JT-inél egy külső legyilkolóeszközről van szó. Eleve Istennek mér van szüksége arra, hogy angyalokat felhasználva szó szerint szúró-vágó eszközt formálva vérkiontással pusztítsanak el egy embert? Minek ez a Spielberg mozi látványos robbanásokkal, akciódús véres jelenetekkel? Ha mindenható, akkor egy egyszerű akarással visszahullajthatja az ember összes atomját az őskáoszba, pusztán azzal, hogy megszűni fenntartani őt, akkor meg semmi szükség kardozásra és hullahegyekre. Ez is csak JT-i bibliakezelésének torz voltát tükrözi: naív, nyers betűszerintiséget követ és fundamentalista.

 

Az igazi gond ott húzódik, hogy a poklot érdemlő valóban megrögzött, megátalkodott bűnösök és az igazán ragyogó életszentségű szentek között van egy nagyon széles réteg. Én mindig ezen törtem a fejemet, hogy na, ővelük mi lesz? Vajon a pokol csak az igazi "hardcore" gonoszoknak szól, vagy a hétköznapi bűnösöknek, gyarló, meg-megbotló átlagembereknek is? Hiszen a legtöbb ember nem "gonosz", a legtöbb ember igenis jót akar a maga módján, viszont az áteredő bűn hatása miatt rosszra hajlik, esendő és gyarló. A katolikus teológia válasza: "a kárhozat csak az ördögnek és az ő csatlósainak készült, azoknak, kik megátalkodnak az Isten-ellenes lázadásban. Senki sem kerül a kárhozatra pusztán azért, mert szerencsétlen volt idő előtt vagy a kereszténységen kívül születni, istentelen környezetben fölnőni, korán vagy pap nélkül meghalni. A külön-ítélet teljességgel összeegyezteti a gondviselés objektív útjait és az ítélet alá kerülő halandónak erkölcsi beszámíthatóságát. S csak az lesz kárhozat fia, aki a döntés idejének végéig megmaradt az Isten-ellenesség szándékában és állapotában." (Schütz Antal)

 

De az eredeti kérdés továbbra is nyitva áll: mi lesz a gonoszok és a szentek közti széles többséggel. Ugye a protestantizmus általában nem fogadja el a tisztítótűz létezését, a protestáns teológus K. A. Hase elismerni: „A legtöbb haldokló túl jó a pokolra, de biztosan túl rossz a mennyországra; nyíltan be kell vallani, hogy e kérdésben a reformált protestantizmusban homályosság uralkodik.” A katolikus hitben van megoldás a problémára: a purgatórium. Vagyis a nem megrögzött, megátalkodott gonosz emberek nem kerülnek az örök pokolba, de ideiglenes büntetést el kell szenvedniük.

Előzmény: Törölt nick (70423)