Angelica Archangelica Creative Commons License 2011.02.11 0 0 368

Szakdolgozatomban említést tettem nagyon röviden az árapálytöltésű fekete lyukakról, amelyeknél az árapálytöltés az extra térdimenzió projekciós járuléka gyanánt keltődik. És bránvilágok esetén az árapálytöltés tetszőleges előjelű lehet. Az ilyen fekete lyukakat tömegük (m) és árapálytöltésük (q) jellemzi. És ha q<m2, a fekete lyuknak 2 horizontja van, mindkettő a Schwarzschild-sugáron belül helyezkedik el, ha q=m, a két horizont egybeesik, ha pedig q>m2, a metrika csupasz szingularitást jellemez. Ha q<0, csak 1 horizont van jelen. E fekete lyukak esetén a gravitáció növekszik a bránon jelenlévő árapálytöltés következtében, az ilyen objektumok téridejét a Reissner-Nordström metrika jellemzi, amely összefüggés teljesíti a 4d effektív Einstein-egyenletet, ezért "brán-megoldásnak" is nevezik, viszont az 5d Einstein-egyenleteknek nem ismeretes olyan megoldása, amelybe a Reissner-Nordström metrikával jellemezhető brán beágyazható lenne.

A Reissner-Nordström-metrika általános alakja egyébként:

 

ds2=-f(r)dt2+f-1(r)dr2+r2(dO2sin2Odfí2), ahol f(r)=1-2m/r+q/r2

Előzmény: Callie (365)