Törölt nick Creative Commons License 2010.10.16 0 0 17484
Nicsak, mit találtam:
(a nem fontos dolgokat kipontoztam)


Magyar Államvasutak Tárgy: A Makóújváros-Makó állomások
Igazgatósága Szeged között megépített új vonalszakasz
15622/1968.III. üzembehelyezése
Előadó: ….

(….címzettek….)

Makóújváros-Makó állomások között megépített új vonalszakasz üzembehelyezése 1969. év január hónapjának első felében történik. Az üzembe helyezés pontos idejére nézve külön, távirati úton rendelkezünk.

Az üzembehelyezéstől kezdve a Közlekedési Határozmányok I. részben szerepeltetett „Hódmezővásárhely-Apátfalva” vonalelnevezés „Hódmezővásárhely-Makó” vonalelnevezésre változik.

Az üzembehelyezéssel egyidejűleg Kákás forgalmi kitérőn a szolgálatot (forgalmi szolgálattevői, váltókezelői) beszüntetjük és Makóújváros-Kákás forgalmi kitérő közötti vágánykapcsolatot megszüntetjük. Az üzembehelyezéstől kezdve tehát Hódmezővásárhely-Apátfalva között közvetlen összeköttetés nem lesz.
A szolgálatbeszüntetéssel egyidejűleg Kákás forgalmi kitérőn az 1., 2., 4. sz. kitérőket egyenes irányban le kell zárni és szegezni, s azok kulcsát a kitérők eltávolításáig Makó állomásfőnökének kell őriznie. A váltók lezárásával, leszegezésével egyidejűleg Kákás forgalmi kitérőhöz tartozó valamennyi bejárati és előjelzőről a jelzéstadó alkatrészeket el kell távolítani, továbbá az 1. és 2. sz. váltó előtt általános fékúttávolságban „Helyszíni őrzés alatt nem álló, nem biztosított nyíltvonali váltóra figyelmeztető jel”-et kell elhelyezni.

A Makóújváros-Makó állomások közötti közvetlen vonalösszeköttetés a Makó-Apátfalva állomások között a 852+04 sz. szelvényben létesített pályaelágazással nyert kialakítást. A pályaelágazásnál „Makó elágazás” néven szolgálati hely létesült, s ott 3 forgalmi szolgálattevő 12/24 órás fordulóban teljesít szolgálatot. Az elágazási hely mindhárom irányból biztosított alak bejárati jelzőkkel van fedezve.
Makó elágazás Makó állomástól 2,5 km, Apátfalva állomástól 6,6 km, Makóújváros állomástól 4,2 km távolságra van.

….

Az új vonalrész üzembehelyezése utáni közlekedésre illetve a bekövetkező menetrendi átmenetre a 15419/1968.III. sz. rendeletünkben intézkedtünk.

Az üzembehelyezést követően a Makó elágazáshoz tartozó jelzők kivilágítását a Makó-Apátfalva állomások között lévő 27. sz. őrházban lakó vonalgondozóval kell végeztetni, s az illetővel a jelzőlámpák kezelésével kapcsolatos szerződést meg kell kötni.

Az üzembehelyezéssel egyidejűleg az új vonalszakaszon, illetve Hódmezővásárhely-Makó állomások között teljes hosszban az engedélyezett legnagyobb sebességet 60 km/órá sebességben, az engedélyezett legnagyobb tengelynyomást pedig 17/18b tonnában állapítjuk meg.

Az üzembehelyezést követően Hódmezővásárhely-Makó között az alábbi sorozatú mozdonyok közlekedését engedélyezzük:
Menetrendfüggelék 9 A-B táblázatában szereplő II. rangú mozdony: 275, 370, 375, 376, 377, M28, M46.
Az I. rangú mozdonyokra vonatkozólag a KPM 6.B. engedélye után adunk kiegészítést.

Makó elágazás szolgálati helyen a forgalmi szolgálattevő vonatjelentő szolgálatot is végez, s ilyenként Makóújváros - Makó elágazás – Makó, illetve Makó – Makó elágazás – Apátfalva között közlekedő és egymást követő vonatok vonatjelentő térközben követik egymást.

….

Az új vonalrész üzembehelyezésétől kezdve egy héten át a közlekedő vonatok személyzetét a vonatindító és rendelkező állomásokon az alábbi szövegű írásbeli rendelkezéssel kell értesíteni:
a.) Makó-Apátfalva állomások közötti vonalrészt érintő vonatok személyzetét:
„Makó-Apátfalva állomások között Kákás forgalmi kitérőn a szolgálat beszüntetve, s ugyanakkor Makó-Apátfalva között a 851+34 sz. szelvényben Makó elágazás néven új szolgálati hely létesült. Az új szolgálati helyen forgalmi szolgálattevő teljesít szolgálatot.”
b.) Makóújváros-Makó között közlekedő vonatok személyzetét:
„Makóújváros-Makó állomások között a megépített új vonalszakaszon át közlekedik.”

….

Szeged, 1968. december hó 22.
Előzmény: Komlósfecskés (16569)