Keresés

Részletes keresés

Men-talista Creative Commons License 2024.01.17 -2 0 24

Mi van ha ez is költőikép??????????? és a költő kiment budira, a képet meg itt felejtette

 

Az egész Biblia erről szól

 

pl fügefa átka

Előzmény: landdie (23)
landdie Creative Commons License 2024.01.17 0 0 23

Mózes negyedik könyvében találkozhatunk a "tüzes kígyó" jelenséggel.

Valójában a Salamander Jehovicii, gonosz gyíkféle tömeges teremtésének tudósításáról  olvashatunk ott

és természetesen az is világos, hogy nem az Úr teremtette ezeket a kegyetlen állatokat, hanem valamely ördögi fejedelem.

A sátánféle elsődleges célja a bálványkészítésre (rézkígyó) rábírás volt, hiszen az ördög jól tudta, hogy a bálványgyártás, hordozás, abban való hit

halálos bűn, főleg, ha gyógyulást vár valaki attól.  

Az ördög saját képére teremtette a tüzes-kígyókat/gyíkokat/szalamandereket, tehát könnyedén lehetett egy a Szentírás szerinti gyíkördög..

 

Károli Gáspár » Mózes negyedik könyve - Az izráeliták megszámlálásáról való könyv » 21. fejezet

5És szóla a nép Isten ellen és Mózes ellen: Miért hoztatok fel minket Égyiptomból, hogy meghaljunk e pusztában? Mert nincsen kenyér, víz sincsen, és e hitvány eledelt útálja a mi lelkünk.

.

6Bocsáta azért az Úr a népre tüzes kígyókat, és megmardosák a népet, és sokan meghalának Izráel népéből.

.

7Akkor méne a nép Mózeshez, és mondának: Vétkeztünk, mert szólottunk az Úr ellen és te ellened; imádkozzál az Úrhoz, hogy vigye el rólunk a kígyókat.És imádkozék Mózes a népért.

.

8És monda az Úr Mózesnek: Csinálj magadnak tüzes kígyót, és tűzd fel azt póznára: és ha valaki megmarattatik, és feltekint arra, életben maradjon.

.

9Csinála azért Mózes rézkígyót, és feltűzé azt póznára. És lőn, hogy ha a kígyó valakit megmar vala, és az feltekinte a rézkígyóra, életben marada.

.

1. Természetesen voltak gyík-tüzeskígyó megmarások.

2. Az évtizedek óta kóválygó népből sokan meghaltak.

3. Aki nézegette a rézkígyót-gyíkszobrot sokszor életben maradt.

 

 

 

landdie Creative Commons License 2024.01.15 0 0 22

A bírák könyvében a midianitákkal való összecsapás előtt az Úr, Gedeonnal kiválogattatta

választott népének eli-nyalóit, a lefetyembereket akik feltételezhetően gyíkemberek voltak!

Az Úr vízivás, vízlefetyelés próba segítségével kiválasztott 300 gyíkembert.

 

Károli Gáspár » Bírák könyve » 7. fejezet

4És monda az Úr Gedeonnak: Még ez a nép is sok; vezesd őket le a vízhez, és ott megpróbálom őket néked, és amelyikről azt mondom néked: Ez menjen el veled, az menjen el veled; de bármelyikről azt mondom: Ez ne menjen el veled, az ne is menjen.

.

5És levezette a népet a vízhez, és monda az Úr Gedeonnak: Mindazokat, akik nyelvökkel nyalnak a vízből, mint ahogyan nyal az eb, állítsd külön, valamint azokat is, akik térdeikre esnek, hogy igyanak.

.

6És lőn azoknak száma, akik kezökkel szájokhoz véve nyaldosák a vizet, háromszáz férfiú; a nép többi része pedig mind térdre esve ivott.

.

7És monda az Úr Gedeonnak: E háromszáz férfiú által szabadítlak meg titeket, akik nyaldosták vala a vizet, és adom Midiánt kezedbe; a többi nép pedig menjen el, kiki a maga helyére.

.

8És ők kezökbe vevék a népnek útravalóját és kürtjeit. Az Izráel többi férfiait pedig mind elküldötte, mindeniket a maga hajlékába, és csak a háromszáz férfiút tartotta meg. A Midián tábora pedig alatta feküdt a völgyben.

.

 

https://www.youtube.com/watch?v=L7WWEfCSvJw

Lizard Drinking Water (View in HD)

 

:)

landdie Creative Commons License 2024.01.15 0 1 21

A Kre.7. században az Úr megátkozta az Edomitákat és a Babiloniakat. 

A leépítésre került épületek és népesség csodálkozásra adott okot.

Az Úrnál ősibb, babiloni Anunnaki gyíklény istentípus tisztelői között kell keresnünk a gyíkembereket.

Jeremiás könyvében olvashatunk arról, hogy a megátkozott birodalmak rom és hullahalmai fölött a zsidók

és más hódító riválisok, (gyíkszerű) sziszegéssel megadták a tiszteletet a legyőzötteknek.

 

Jeremiás könyve:49:17És pusztasággá lesz Edom, aki csak átmegy rajta elálmélkodik, és sziszeget egész veresége felett.

 

Jeremiás könyve:50:13Az Úr haragja miatt nem lakoznak rajta, hanem egészen pusztasággá lesz, aki csak átmegy Babilonon, álmélkodik és sziszeget egész veresége felett.

.

:)

landdie Creative Commons License 2024.01.15 0 2 20

Sajnos a gonosz Sátán munkája miatt a Szentírások igéi, főnevei, melléknevei, névelői sokszor 

szándékosan rosszul kerültek megírásra, és lefordításra is.

Ebben az esetben a sárkány, az lehet sakál, tengeri szörny, vagy négyütemű fekvőtámasz is.

A lélek vezetése (megbízható igaz lélek!) mellett ismerhetjük fel a Bibliai igazságok

névelőit, főneveit, mellékneveit, igéit.

 

:)

 

Előzmény: Men-talista (19)
Men-talista Creative Commons License 2024.01.14 -2 1 19

Direkte megnéztem és totál másról lehet szó

 

 

Károli:

Jeremiás siralmai 4:3 Még a sárkányok is oda nyujtják emlőiket, szoptatják fiaikat; az én népem leánya pedig kegyetlen, mint a struczmadarak a pusztában.

Újford

Jeremiás siralmai 4:3 Még a sakálok is odatartják emlőiket kölykeiknek, és szoptatják őket, de népem leányai oly kegyetlenek lettek, mint a struccok a pusztában.

vagy King James

Jeremiás siralmai 4:3 Even the sea monsters draw out the breast, they give suck to their young ones: the daughter of my people is become cruel, like the ostriches in the wilderness.

 

 

Előzmény: landdie (8)
showeyes2 Creative Commons License 2024.01.13 -2 1 18

Mózes könyveiről kérdezd a zsidókat! Józan keresztény nem foglalkozik a zsidók lopott holmijaival.

Előzmény: landdie (1)
Men-talista Creative Commons License 2024.01.13 -4 0 17

nekem meg pisilni kell

Előzmény: elterito (-)
landdie Creative Commons License 2024.01.13 0 1 16

A Jelenésekben világosan le van írva Jel16), hogy az Özönszárazt

tartalmazó kehely Eufráteszre öntése után az:

Emlőssárkány

A hétfejű-tízszarvú fenevad (sárkányféle)

Hamis próféta (ember)

mindegyike szájon át fog békát elleni. 

Nyilván ez valami istenkáromlás lesz a jövőben, hiszen (férfi vagy nő) emlősök kétéltűeket

fognak szájon át elleni - megcsúfolva a szülőcsatornát, nyelőcsövön és szájon át!

.

 

Károli Gáspár » János Apostolnak mennyei jelenésekről való könyve » 16. fejezet

12A hatodik angyal is kitölté az ő poharát a nagy folyóvízre, az Eufrátesre; és kiszárada annak vize, hogy a napkelet felől jövő királyoknak út készíttessék.

.

13És láték a sárkány szájából és a fenevad szájából és a hamis próféta szájából három tisztátalan lelket kijőni, a békákhoz hasonlókat;

.

14Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek; akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybe gyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára.

.

Teljesen egyértelmű, hogy a békák látható félfizikai szellemi lények, toborzási és jelrajzolási képességekkel.

Elképzelhető, hogy a hétfejű-tízszarvú és (a fejszám miatt hétszájú) fenevad nem csak egy békát tud szájával elleni, hanem

képes gyíkot, vagy gyíkembereket is szájon át szülni. 

Elképzelhető, hogy az emelt sárkányfej szám egyik fő oka az inverz ellés!

:)  

Előzmény: Maketheworldabetterplace (12)
elterito Creative Commons License 2024.01.13 -1 0 15

Régóta léteznek űrlények, reptiloidok. Sok hülyeséget kitalálnak róluk.

 

NEM léteznek űrlények,  reptiloidok.

Sok hülyeséget kitalálnak ezekről a

nem létező kitalálmányokról.

Előzmény: Maketheworldabetterplace (13)
MemetikaTan Creative Commons License 2024.01.13 -1 1 14

Vagy kigyószerűen nagyra táguló száj és p..a izomzattal. :-) 

Előzmény: Maketheworldabetterplace (12)
Maketheworldabetterplace Creative Commons License 2024.01.13 -1 0 13

Régóta léteznek űrlények, reptiloidok. Sok hülyeséget kitalálnak róluk.

Előzmény: MemetikaTan (11)
Maketheworldabetterplace Creative Commons License 2024.01.13 -1 0 12

A majmoidfej is a szülés könnyítése miatt csúszik össze. A nagyobb koponyatérfogat nagyobb anyával vagy hosszúkás koponyával érhető el szülési hátrány nélkül.

Előzmény: landdie (7)
MemetikaTan Creative Commons License 2024.01.13 -1 1 11

Előzmény: landdie (8)
elterito Creative Commons License 2024.01.12 0 0 10

Szarul írtad a címben a mellettet."

 

Éz ponttossan igy van, ezt kitünöen látod.

Előzmény: tappancsmancs (9)
tappancsmancs Creative Commons License 2024.01.12 -1 0 9

Szarul írtad a címben a mellettet.

landdie Creative Commons License 2024.01.12 0 3 8

A bibliai emlős sárkány az meg egy különkiadás.. 

Revolución átesett ex-hüllőféle... :)

 

Jeremiás siralmai:4:3Még a sárkányok is oda nyujtják emlőiket, szoptatják fiaikat; az én népem leánya pedig kegyetlen, mint a strucmadarak a pusztában.

.

Előzmény: MemetikaTan (6)
landdie Creative Commons License 2024.01.12 0 1 7

"Kis nő hogy szül óriás csecsemőt? Életveszélyes."

.

A bibliai embertípus így az Úr szadi akaratának megfelelően, jobban tud szenvedni.

Károli Gáspár » Mózes első könyve - A teremtésről » 3. fejezet

16Az asszonynak monda: Felette igen megsokasítom viselősséged fájdalmait, fájdalommal szűlsz magzatokat; és epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad. 

.

Kézrátétellel, biztos lehet csökkenteni az óriás méhen belüli méretét.

Esetleg megfelelő imával elérhető az Úrnál, hogy a megszületés utánra tolódjon a fejlődés - alapértelmezetten méhen belüli, utolsó szakasza.

Megfelelő kenettel - lábnövesztő/lábcsökkentő gyógyító ajándékkal megáldott hitemberek biztos tudnak ezen segíteni.  :)  

Előzmény: Maketheworldabetterplace (3)
MemetikaTan Creative Commons License 2024.01.12 -1 1 6

Perszer a judeokeresztény bibliai BaziLiszkusz kicsit más. 


Az ilyesmi:

 

 

 

 

Előzmény: Maketheworldabetterplace (5)
Maketheworldabetterplace Creative Commons License 2024.01.12 0 0 5

Jézusom, a vízen fut!

Előzmény: MemetikaTan (4)
MemetikaTan Creative Commons License 2024.01.12 0 1 4

Gyanus ez a tarajos baziliszkusz gyík.

Kinek lehet e megtestesülése? :-)

 

Tud vízen járni:

 

 

 

Előzmény: landdie (2)
Maketheworldabetterplace Creative Commons License 2024.01.12 0 0 3

Kis nő hogy szül óriás csecsemőt? Életveszélyes. Mi a fura a reptiloid lényekben? Sok idejük volt fejlődni. A majmoidoknak is van, némelyik mégsem fejlődik, csak pénzt hajszol, elszórja, majd megint pént hajszol...

Előzmény: landdie (1)
landdie Creative Commons License 2024.01.12 0 1 2

A bibliai gyíkemberek kialakulásának megértéséhez a Biblia evolúciós tanait kell megvizsgálnunk.

 

Az eredendő bűn, később hason járó beszélő kígyójának sokféle szinténkígyó leszármazottja volt:

.

Ézsaiás könyve:27:1Ama napon meglátogatja az Úr kemény, nagy és erős kardjával Leviatánt, a futó kígyót, Leviatánt, a keringő kígyót, és megöli a sárkányt, mely a tengerben van.

(beszéltek, futottak, örvényeltek)

.

A bibliai kígyó evolúcióról Ézsaiás szent irataiból is tudomást szerezhetünk.

.

Ézsaiás könyve:14:29Ne örvendj oly nagyon Filisztea, hogy eltört a téged verőnek vesszeje, mert a kígyó magvából baziliskus jő ki, amelytől szárnyas sárkány származik. 

.

Láthatjuk, hogy a bibliai kígyók, futnak, keringenek, örvénylenek, baziliskus gyermekeik segítségével repülő sárkányokat ellenek.

.

Sajnos a Biblia nem ír le szexuális aktust kígyó és ember között, de azt tudni kell, hogy Szűzmária áldott állapotba kerülése sincs 

agyontaglalva.

.

A "terméshozó" vegyesembertípusról viszont megemlékezik az evangyélium. Mind a faemberekről, mind a kígyógyermekekről (legyen az szaladó, kerengő, örvénylő kígyószülőtől való)

.

Károli Gáspár » A Máté írása szerint való Szent Evangéliom » 12. fejezet

33Vagy legyetek jó fák, és teremjetek jó gyümölcsöt, vagy legyetek romlott fák, és teremjetek romlott gyümölcsöt; mert gyümölcséről ismerik meg a fát.

34Mérges kígyóknak fajzatai, mi módon szólhattok jókat, holott gonoszak vagytok? Mert a szívnek teljességéből szól a száj.

 

:)))

 

Előzmény: elterito (-)
landdie Creative Commons License 2024.01.12 0 0 1

A beszélő Melleti Kígyó (Pedibus Serpens Loquitur Melletii) 

a Paradicsomi bűnbeesésnél komoly büntetésben részesült.

1. Elvette az Úr a kígyó lábait: Károli Gáspár » Mózes első könyve - A teremtésről » 3. fejezet 

És monda az Úr Isten a kígyónak: Mivelhogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között; hasadon járj, és port egyél életed minden napjaiban.

.

Az Úr azonban páratlan bölcsessége mellett, elfelejtette megátkozni a beszélő kígyó tojásait,

(valamint a már megszületett csipogó, de alacsony artikulációs képességgel megáldott utódait. Ezek a kígyók azok, akik nem hason járnak, hanem talán lábon, vagy kerekes megoldással). 

Ezek az utódok bátran szaporodtak tovább, hiszen a hasonjáró felmenőjük magára véve az emberiség bűnei miatti 

átkot.. megváltotta kígyótársait a további problémáktól.

.

Később lejöttek az istenfik az emberek leányaihoz (szeplősen szaporodni).  

Mózes I. könyve:6:4Az óriások valának a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bémenének az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szűlének nékik.

Ezek ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak. 

.

A kígyóemberek ugyanekkor születtek. 

Isten fiai lejöttek, elcsábították a kígyókat, megvárták míg azok szétteszik a lábukat nekik...  aztán....hmmm   :) 

 

Előzmény: elterito (-)
gyaurné Creative Commons License 2024.01.12 0 0 0

0

Előzmény: elterito (-)
elterito Creative Commons License 2024.01.12 -1 1 topiknyitó

A cím helyesen: "Gyíkember létezésének bizonyítékai keresztény szemszögből" (csak nem fér ki)
Isten létezése mellett bizonyítékokat hozni nehéz vagy lehetetlen. Talán könnyebb a feladat gyíkemberek esetében.
Azért a valfilen nyitottam a topikot, mert engem kifejezetten a keresztények bizonyítékai érdekelnének.

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!