Keresés

Részletes keresés

Dr Dee Creative Commons License 2022.08.06 0 0 116

Írásaidból

Előzmény: Dr Dee (115)
Dr Dee Creative Commons License 2022.08.06 0 0 115

Te magad vagy az ész, ahogy olvaslak...jaa nem.Iszonyatos kavarodást vélek felfedezni benned az írásaiból.

Előzmény: PryncE-Charming (113)
PryncE-Charming Creative Commons License 2022.08.04 -1 0 114

Dede meg kell átkozni és utána beefsteak. Ha nem vagy keresztény az átkod akkor is szvsz betalál. Na hajrá!

Előzmény: Paleokrites (109)
PryncE-Charming Creative Commons License 2022.08.04 -2 0 113

A topicindító hazugság.

 

Nincs keresztre feszítve 1len kanapékeresztény bűne se.

Csak azok bűne van, akik Krisztusról nem csak pofáznak, hanem szolgálják is.

Ha nincs semmilyen szolgálatod sehol, akkor a végállomás a kénköves tűz

 

Aki velem nincsen, ellenem van; és aki velem nem gyűjt, tékozol.

Máté Evangéliuma:12:30

11_11 Creative Commons License 2022.07.31 0 0 112

 

        IMÁDKOZZÁL !

 

Csak akkor,  szólj  sötétség, ha  kérdeztelek !

 

 

    ÁMEN!

Előzmény: Cleaning Cloths (110)
11_11 Creative Commons License 2022.07.31 0 0 111

 

               Ebben van , a KI Mit Tud  ?!


Ez is egy feladat, Gyerünk Tanárok és a sok Okos választ kérek!

 

 2015. 11. 7: du óra 14.   ( Nehémiás : 11: fejezet:) segítek ( 1-20, 23-25, 31-35,  versek )-

 

Nehémiás ,11. magyarázatott kérek!  Ha nem kapok választ, 

 

A Tudásotok!!!  0000000  Világos ????? 

     

 

 

Előzmény: Paleokrites (108)
Cleaning Cloths Creative Commons License 2022.07.31 0 0 110

Te is tagadod tudtommal a Tudományos Istent és a többi Istent is jellemzően.

 

Tehát te is inkább ateista vagy 99.999999%-ban és max 0,00000001 %-ban istenhívő.

 

 

Előzmény: 11_11 (107)
Paleokrites Creative Commons License 2022.07.31 0 0 109

ez mintha fenyegetés lenne, így szokott lenni lincselések előtt, felhergelve a tömegeket, nemde? 

Előzmény: Dr Dee (105)
Paleokrites Creative Commons License 2022.07.31 0 0 108

ah, ha te mondod, akkor az úgy van?

 

Önvizsgálatot mikor tartottál utoljáéra, vagy soha?

 

:)

Előzmény: 11_11 (107)
11_11 Creative Commons License 2022.07.27 0 0 107

Jézus Tanítványa vagyok!   


De sok Mestered  és Tanítód van,  te ,ISTEN TAGADÓ  vagy

 

úgy tudom !!! 

Előzmény: Paleokrites (93)
11_11 Creative Commons License 2022.07.27 0 0 106

 

Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik báránybőrbe bújva jönnek hozzátok, de   belül ragadozó farkasok.    Máté 7:15

 

 

 

Előzmény: Dr Dee (99)
Dr Dee Creative Commons License 2022.07.27 0 0 105

Rendben. Vigyázz magadra.

Előzmény: Paleokrites (104)
Paleokrites Creative Commons License 2022.07.27 0 0 104

én nem vagyok tanítvány, így senki tanítványa nem vagyok..., de a biblia sem pártolja a tanítványság útját, hisz van egy lényeges dolog a bibliai szövegértelmezők és azon követői, meg a szabad emberek között..., míg az első hittérítő, az utóbbi nem hitből él.... és tudod, hinni a templomba szoktak, biblia olvasók eszköze...., míg a személyes megtapasztalás a valóság része és nem a láthatatlan dolgokban való meggyőzettetés, avagy a reménylet dolgokban valóságot remélni....

 

így szól az ÚR -: Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. 34Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az URat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok - így szól az ÚR "

 

 

Előzmény: Dr Dee (103)
Dr Dee Creative Commons License 2022.07.27 0 0 103

Te kinek a tanítvány vagy? 

Előzmény: Paleokrites (102)
Paleokrites Creative Commons License 2022.07.27 0 0 102

" A ki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő; és felírom ő reá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, a mely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. "

 

" A kinek van füle hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, a melyet senki nem tud, csak az, a ki kapja."

 

eltelt mennyi idő is?

 

2000 év?

 

Mond, mi Jézus új neve, tudod, vagy csak jézusozol továbbra is?

Előzmény: Dr Dee (101)
Dr Dee Creative Commons License 2022.07.26 0 0 101

Előzmény: Paleokrites (100)
Paleokrites Creative Commons License 2022.07.26 0 0 100

ha ilyeneket mondasz, nem ártana önvizsgálatot tartanod a saját lakóid miatt...

 

Nem ismered a valóságos dolgokat e tekintetben, csupán egy vallásirodalmas teológiai hittéteményekből éled napjaidat, váltanod kellene....

Előzmény: Dr Dee (99)
Dr Dee Creative Commons License 2022.07.23 0 0 99

Te dolgod mondom. 
CsaK ne legyen késő…

Jelenleg annyi lakód van,hogy napokig tartana a azabadulásod. Ha fel mered vállalni szívesen segítek neked. Email címem nyilvános.

Előzmény: Paleokrites (98)
Paleokrites Creative Commons License 2022.07.23 0 0 98

attól vagy é nagyobb előnyben, hogy te preferálsz egy vallásirodalmi főhőst?

 

Kell hinni Jézusban?

 

Ha létezik, akkor nem hit kérdése, ha viszont nem tudod, akkor hiszel létezésében, bár a bibliád ellent mond ennek!

 

Mivel már nem Jézusnak kellene szólongatnod, hanem egészen más új néven, így a Jézusosdisaág idejétmúlt teológiai virány, semmi több....

Előzmény: Dr Dee (97)
Dr Dee Creative Commons License 2022.07.22 -1 0 97

Te dolgod ha tagadod Jézust. 

A hitetlenségedet elfogadom. 

Előzmény: Paleokrites (96)
Paleokrites Creative Commons License 2022.07.21 -1 1 96

Pál nem ismerte Jézust a valóságban.

 

Az egész levelezése nem más, mint vallásirodalmi hittéteményezés.

 

Saját vallásának apostolává tette magát és ehhez használt egy zsidóságban szájról szájra járó Nevet, Jézus személyét.

 

Hiszel egy Jézus névben, vagy tudod, hogy van, személyesen ismered...., nem mindegy, a többi azóta is hitetések által létezik a kereszténység összesében!

Előzmény: Dr Dee (94)
11_11 Creative Commons License 2022.07.20 0 0 95

" És formálta az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehelt az ő orrába életnek szellemét. Így lett az ember élő lélekké."

1 Mózes 2:7.

Amikor a test anyaga és Isten szelleme érintkezett egymással, abból "született" meg az ember lelke.

A testünk anyaga földi.

Isten Szelleme az örökkévalóságból jött be, és a test és a szellem kapcsolata hozta létre a lelkünket,  Isten nem lelket fújt az ember orrába, hanem szellemet, és a lélek akkor született meg. Minden ember halott lélekkel és szellemmel születik, ugyanis a bűnbeeséskor Isten igazat mondott az első emberpárnak: Ha esznek a tiltott fa gyümölcséből, meghalnak.

Ez a halál pedig bekövetkezett, méghozzá az ember lelkében és szellemében.

 

A halál szelleme a sötétség, amely nem tudja befogadni a világosságot  a világosság pedig Jézus Krisztus, aki nem más, mint a testté lett  Ige.

 Jézus azért jött, hogy a halottakat feltámassza   nem csupán fizikai értelemben, hanem a lélek és a szellem dimenziójában is.

 

Ti is halottak voltatok vétkeitek és bűneitek következtében, 2 amelyekben azelőtt éltetek a világ szokása szerint, a levegőégben uralkodó fejdelemnek a hatalma alatt.

Efézus 2:1.

 

Az ember lelke a szellemén alapszik, mert amikor meghal,

ezek a képességek tovább léteznek.   Látjuk a teremtés könyvében,

 hogy míg Isten az ember orrába belehelte a szellemét, addig az állatokéba nem.

Az elkárhozottak lelke és szelleme is örökké létezik, nincs vége, csak nincs benne élet.

 

Azért olyan életbevágó kérdés, hogy az emberek megtérnek-e vagy sem, mert a földi életük letelte után nincs vége a létezésüknek. Nem lehet lényegtelen kérdés, hogy az örökkévalóságot hol és milyen állapotban tölti az ember, ugyanis az egy végleges és megváltoztathatatlan állapot lesz.

 

 A fa az Igében az ember szimbóluma.

Ha halott szellemmel és lélekkel költözik el az ember a földi életéből, akkor örök kárhozat vár rá.

Ha élő szellemmel és lélekkel, akkor pedig örök élet vár rá

Amilyen állapotban van a szellemünk és lelkünk a biológiai halál beálltakor, az dönt el mindent.

 

 Jelenések 14:13 13 Erre szózatot hallottam az égből: „Jegyezd fel: Mostantól fogva boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg. Igen, mondja a Lélek, hadd pihenjék ki fáradalmaikat, mert tetteik elkísérik őket.”

 

 

 

 

 

Dr Dee Creative Commons License 2022.07.20 0 0 94

"hájas szavak, sőt hamis szavak, önellentmondásos állítás, tákolmány szavak, fércelt ideológiai tézis, hitetés a rosszabb fajtából, megtévesztés szólengetése a szélnek!"

 

Ez sajnos igaz a gyülekezeti RENDSZERBEN járók nagy százalékára....

PÁL ismerte JÉZUST hogyan mikként írhatót volna róla, általa?

 

 

Előzmény: Paleokrites (93)
Paleokrites Creative Commons License 2022.07.18 -1 1 93

Krisz­tus­sal együtt ke­reszt­re va­gyok fe­szít­ve: töb­bé te­hát nem én élek, ha­nem Krisz­tus él ben­nem; azt az éle­tet pe­dig, amit most test­ben élek, az Is­ten Fi­á­ban való hit­ben élem, aki sze­re­tett en­gem, és ön­ma­gát adta ér­tem. (Gal 2) "

 

hájas szavak, sőt hamis szavak, önellentmondásos állítás, tákolmány szavak, fércelt ideológiai tézis, hitetés a rosszabb fajtából, megtévesztés szólengetése a szélnek!

 

nem is értem, hova lett a józan paraszti ész, a logikai ráció?

 

Nem ismerte az evangéliumok szerint Jézus Pált, ahogyan Pál sem Jézust!

 

Persze kijelenteni bármikor bármit lehet, főleg átkozva ha valaki mást tanít, mint ő, így a hiedelmi cunamiból hitető tűzzé forrósodik...

 

A kérdés; Isten fiábab való hitből él, vagy Jézus él benne?

Dr Dee Creative Commons License 2022.07.16 0 0 92

Indokold meg miért gondolod annak.

 

Azt gondolom,hogy te nem olyan rég jöttél ki valamilyen szektából….?

 

Ha az igét olvasod rájössz,hogy át vagy b…, ha az igaz Szent Szellem vezérel akkor Ő jelzi feléd,hogy nem jó helyen vagy.

Előzmény: PryncE-Charming (89)
Dr Dee Creative Commons License 2022.07.16 0 0 91

Naaa,szép a nagy parázna önmagát üldőzi.

Előzmény: Antitézis_szintézis (90)
Antitézis_szintézis Creative Commons License 2022.07.14 0 0 90
PryncE-Charming Creative Commons License 2022.07.14 -1 0 89

Ez a video átb@szás.

 

Mit tehetek én arról, hogy több szektában átvágtak?

 

Mit tehetek én arról, hogy a szektavezérek pénzéhes bűnözők, akik hajlandók a szemembe hazudni? Hajlandók démonüzéses színjátékot produkálni, hogy az összetört emberekből mégtöbb pénzt szedjenek ki?

 

Jut eszembe. Mit tehetett pl Cillit arról, hogy Istenfélelemből embernek hitt állatokat és a hányásaiktól a halálba menekült?

Előzmény: Dr Dee (88)
Dr Dee Creative Commons License 2022.07.14 0 0 88

Ez jól bemutatja a helyzetet 

 

 

https://youtu.be/5G65P-3-MNs

Dr Dee Creative Commons License 2022.06.19 0 0 87

Nem Istenitem Dereck Princet! Ez biztos.

Azért mert egy tanítását beraktam.

EzéRt írtam,hogy minden tanítónap vannak têves tanításai.

Igyekszem a Bibliát a Szent Szellemmel vezetve êrtelmezni.

 

Előzmény: PryncE-Charming (86)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!