Keresés

Részletes keresés

rhénai Creative Commons License 3 napja 0 0 198

D I A L E K T I K A

azt   jelenti hogy minden unalmassá lesz megöregszik és elmulik átadván a szerepet az ellentétének !
A tanuló elment a Mesterhez tanácsot kérni.
– A meditáció közben olyan szörnyen érzem magam! Teljesen zavarodott vagyok, mindenem fáj, és állandóan elalszom. Ez szörnyű!
– El fog múlni. – felelte a Mester.
Egy hét múlva, a tanítvány újból visszajött.
– Olyan csodálatosan érzem magam meditáció közben! Teljesen éber vagyok, nyugodt. Ez csodálatos!
– El fog múlni. – felelte a Mester.

 

 

ketni Creative Commons License 3 napja 0 0 197

"Ja és engemet SEMMILYEN  messiási váromány nem érdekel sem izraeli sem albán sem felcsuti !

A VALÓSÁG az már valami arra odafigyelek ám !"

 

A legújabb dátum 2030. Az Új Világ kezdete.

Majd odafigyelünk.

Előzmény: polária (194)
polária Creative Commons License 3 napja 0 0 196

Kezdjük azzal hogy az APOKALIPSZIS szó jelentése KINYILATKOZTATÁS közzététel.

A Jelenések Könyve Jézus közlése és a végső kimenetel P O Z I T I V lásd Uj Ég és Uj Föld lásd Égi Jeruzsálem a földre száll illetve végre ehetünk az ÉLET FÁJA GYÜMÖLCSIBŐL !

Pathmaster Creative Commons License 3 napja 0 0 195
Előzmény: km1955 (182)
polária Creative Commons License 2022.11.05 -1 0 194

ÉRDEKTELEN

hogy mely népségek reménykednek valamiféle szakrális főtekintély szinre lépésében.

A jóslatok zöme álcázott rejtett mondanivaló ami pedig direk vagyis szoszerint is akár érthető  azok meg becsődölnek.Már rengeteg "világvége" hiedelem jósolgatás volt és MINDEGYIK böszmeség kamu és selejt.

Te ide tettél egy ujabbat én meg nagyot ásitottam az unalomtol.

 

Az ószövetséget tullépte az Ujszövetség és az is lehet hogy lesz LEGUJ Szövetség ahogy tavas nyár ősz és tél aztán ujra tavasz :

KORSZAKOK VÁLTJÁK EGYMÁST.

Sok értelme nincsen az elaggott mozesi  témának mert ugye a helyes dátum : 2022

 

Ja és engemet SEMMILYEN  messiási váromány nem érdekel sem izraeli sem albán sem felcsuti !

A VALÓSÁG az már valami arra odafigyelek ám !

Előzmény: Pathmaster (193)
Pathmaster Creative Commons License 2022.11.05 0 0 193
Előzmény: km1955 (182)
Leslie07 Creative Commons License 2022.08.25 0 0 192

A W-104 magnetár 8000 fényévre van, tehát amikor az Úr a Világot teremtette, akkor

a W-104 magnetárt már 2219 éve felrobbantnak-szupernóvává váltnak kellett teremtenie 

az Adonáj"

 

Ez akkor se lenne igaz, ha a fényév meghatározás nem egy fiktív fénysebesség adaton alapulna.

 

A W-104  magnetár nem 8000 fényévre van,nem is robbant fel, hanem ott van a helyén , különben

mi fénylene.

Előzmény: landdie (109)
Leslie07 Creative Commons License 2022.08.25 0 0 191

1. A hiteles zsidó naptár szerint most a 5781.év zajlik.

Ez megdönthetetlen bibliai alapokon nyugvó tény!"

A mai zsidó naptár ,mely szerint 5781-et írunk, nem követi a próféták könyvében feljegyzett tényeket.

A leghitelesebb zsidó forrás a Septuaginta szerint Ádám földi testének megalkotása óta 7531 év telt el. Az 5781 hibás időszámítás. Egy a kr.u. 9. században keletkezet héber bibliára épülő időszámítás,

megtévesztő.

Előzmény: landdie (109)
Leslie07 Creative Commons License 2022.08.25 0 0 190

Azokban az időkben lépett fel Menáse ben Jiszraél amszterdami rabbi, aki rávette Cromwellt, hogy a zsidókat visszaengedje Angliába, mert amennyiben ezt tem teszi lehetővé, azzal a jövendőbeli ószövetségi megváltást akadályozza és késlelteti (forrás)."

 

Kár, hogy a II. világháború idején nem akadt olyan rabbi, aki meggyőzte volna Churchilt,hogy

ne lövesse a zsidó menekültet Izraelbe szállító hajókat.

Előzmény: Istenkeres (51)
Leslie07 Creative Commons License 2022.08.25 0 0 189

Az ószövetségi messianisztikus elképzelések Messiása, Immánuel már 22 éves, tehán nem kell rá várni..."

 

Ezt honnan veszed?

Előzmény: Istenkeres (42)
Leslie07 Creative Commons License 2022.08.25 0 0 188

"A mai nap a héber naptár szerint Áv 15-e (tu beáv) van. Vajon már csak 1 év választ el minket az ószövetségi megváltástól?Hozzászólások sorrendje:"

Nem. Ezt már Krisztus megejtette 2000 éve

 

Az a kérdés, hogy mitől való megváltásról beszélünk.

 

Az öröklött bűntől való megváltás valóban bekövetkezett Izrael Istenének a zsidó Jézus testében

való megjelenésének az idején, hisz maga Zakariás pap ennek tényét ihletés alatt kinyilatkoztatta:

 

Lukács 1:67És Zakariás, az ő atyja beteljesedék Szent Lélekkel, és prófétála mondván:68Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét,69És felemelte az üdvösségnek szarvát nékünk az ő gyermekének, Dávidnak házában,

 

Zakariás pap egy prófécia beteljesedését jelentette be, amely arról szólt, hogy Izrael Istenét által fogják szegezni.

 

Zakariás12:1 Az Úr Igéjének terhe Izrael ellen. Így szól az Úr, aki az egeket kiterjesztette, a földet fundálta, és az ember kebelébe szellemet alkotott:10A Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és könyörületességnek lelkét, és reám tekintenek, akit átszegeztek, és siratják őt, amint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, amint keseregnek az elsőszülött után.

 

Habár a megváltás Izraelre nézve a keresztfán végbement, de a megkeményítés miatt a kegyelemnek kiárasztása csak a vég idején fog bekövetkezni,amikor Ismét meglátogatja népét a az Istene,hogy ígéretéhez híven megbocsássa  minden bűnöket és beírja az újszövetség parancsolatait a szívük hústáblájára.

 

Jeremiás 32:37 Ímé, én összegyűjtöm őket mindama földekről, amelyekre kiűztem őket haragomban, felgerjedésemben és nagy bosszankodásomban, és visszahozom őket e helyre, és lakni hagyom őket bátorságban. 38 És népemmé lesznek nékem, én pedig nékik Istenük leszek. 39 És adok nékik egy szívet és egy utat, hogy mindenkor engem féljenek, hogy jól legyen dolguk, nékik és az ő fiaiknak ő utánuk. 40 És örökkévaló szövetséget kötök velük, hogy nem fordulok el tőlük és a velük való jótéteménytől, és az én félelmemet adom az ő szívükbe, hogy el ne távozzanak tőlem.

 

Ésaiás 59: 20 És eljön Sionnak a Megváltó, és azoknak, akik Jákóbban megtérnek hamisságukból, szól az Úr. 21 És én ővelük ily szövetséget szerzek, szól az Úr: Szellemem, amely rajtad nyugoszik, és Igéim, amelyeket szádba adtam, el nem távoznak szádból, és magodnak szájából, és magod magvának szájából, így szól az Úr, mostantól mindörökké!

 

Jeremiás 30:2Ezt mondja az Úr, Izráel Istene, mondván: Mindama szókat, amelyeket mondottam néked, írd meg magadnak könyvben;3Mert ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr, és visszahozom az én népemet, az Izráelt és Júdát, azt mondja az Úr, és visszahozom őket arra a földre, amelyet az ő atyáiknak adtam, és bírni fogják azt.4Ezek pedig azok a szók, amelyeket az Úr Izráel és Júda felől szólott.7Jaj! mert nagy az a nap annyira, hogy nincs hozzá hasonló; és háborúság ideje az Jákóbon; de megszabadul abból!8És azon a napon, azt mondja a Seregek Ura, letöröm majd az ő igáját a te nyakadról, köteleidet leszaggatom, és nem szolgálnak többé idegeneknek.9Hanem szolgálnak az Úrnak az ő Istenöknek, és Dávidnak az ő királyoknak, akit feltámasztok nékik.

 

 

Előzmény: Jimmorrison27 (181)
Leslie07 Creative Commons License 2022.08.24 0 0 187

még romos állapotban lévő Kővágóőrsön található zsinagógában, ugyanis 1999.08.11-én közel azon a területen "landolt" a "mennyei Jeruzsálem".

 

A mennyei Jeruzsálem még nem landolt sehol a Földön, főleg nem Kővárgóőrsön, hisz egy Európa méretű 2200x2200 km alapterületű városról van szó.

Előzmény: km1955 (182)
Leslie07 Creative Commons License 2022.08.24 0 0 186

Az ószövetségi Messiás eljövetele (fellépése) idejének kiszámítását szigorúan tiltja az átlagemberek számára a Talmud:

 

Ne a talmudra figyelj, hanem a próféták által leírtakra!

 

A próféták jelekről írtak, melyek megelőzik Izrael Istenének eljövetelét.

 

Dániel próféta által napok évekről,sőt napokról is ír.

 

A Talmudot nem Isten választott prófétái írták,hanem az ördög gyermekei.

Előzmény: Istenkeres (60)
Leslie07 Creative Commons License 2022.08.24 0 0 185

Az Izrael fiaival kötött szövetség - nevezzük Ószövetségnek - magába foglalta egy Újszövetségbe

való belépést Izrael fiai számára. Habár a Jézus testében lakozó Izrael Istene és Atyja Khrisztosz,

betöltötte az Izrael fiaival és Mózes valamint Józsué által közvetített Ószövetséget, és Új parancsolatokat adott az Őt felismerő és befogadó Izrael fiai közül sokaknak, de az egész Izrael számára ez akkor válik elérhetővé, amikor a Nagy nyomorúság idején Izrael Istene Khrisztosz 

ismét meglátogatja némét, amikor megveti lábát az olajfák hegyén.

 

Zakariás 14:1 Eljön az ÚRnak a napja, amikor osztozkodnak a tőled elvett zsákmányon. 2 Mert összegyűjtök minden népet, hogy harcoljanak Jeruzsálem ellen. Elfoglalják a várost, kifosztják a házakat, és meggyalázzák az asszonyokat. A város fele fogságba megy, a megmaradt népet azonban nem űzik ki a városból. 3 De az ÚR harcba száll majd azokkal a népekkel, ahogyan harcolt egykor, a csata napján. 4 Megveti majd lábát azon a napon az Olajfák hegyén, amely Jeruzsálemtől keletre van. Az Olajfák hegye pedig középen kettéhasad; kelet-nyugati irányban egy igen nagy völgy lesz, mert a hegy egyik fele északra, a másik fele délre mozdul el. 5 Akkor meneküljetek a hegyek szakadékaiba, mert a hegyek között a szakadék Ácalig ér. Úgy fussatok, ahogyan Uzzijjának, Júda királyának az idejében futottatok a földrengés elől! Mert eljön az ÚR, az én Istenem, szentjeivel együtt. 6 Azon a napon nem lesz sem hőség, sem hideg, sem fagy. 7 Akkor csak nappal lesz - az ÚR tudja ezt. Nem lesz külön nappal és éjszaka, világos lesz még este is.

Az izraelita János, egyike a zsidó Jézus tanítványainak, akik felismerték Jézus testével eggyé vállt Izrael Istenét a Khrisztoszt így így prófétált erről a Kinyilatkoztatások Könyvében:

Jelenések 14:1 És láttam: íme, a Bárány ott állt a Sion hegyén, és vele száznegyvennégyezren, akiknek a homlokára az ő neve és Atyjának a neve volt felírva. 2 Hallottam egy hangot a mennyből, mint nagy vizek zúgását, és mint hatalmas mennydörgés hangját; és a hang, amelyet hallottam, olyan volt, mint a hárfásoké, amikor hárfán játszanak. 3 És új éneket énekelnek a trónus előtt, a négy élőlény és a vének előtt, és senki sem tudta megtanulni ezt az éneket, csak az a száznegyvennégyezer, akik áron vétettek meg a földről: 4 ezek nem szennyezték be magukat nőkkel, mert szüzek, ezek követik a Bárányt, ahova megy, ezek vétettek meg áron az emberek közül első zsengéül az Istennek és a Báránynak, 5 és szájukban nem találtatott hazugság: ezek feddhetetlenek.

Nos ez a 144 ezer elpecsételt Izrael 12 törzséből lesznek azok a szentek, akik követik majd a Bárányt,

azaz Jézust ,aki alászáll az Égből,hogy Izrael Istenéhez csatlakozva kiszabadítsa, kivezesse elveszett népét a nemzetek országaiból, hogy bevigyék őket Izrael Földjére.

Ésaiás 52:9Ujjongva énekeljetek mindnyájan, Jeruzsálem romjai, mert megvígasztalá az Úr népét, megváltá Jeruzsálemet.10Feltűrte az Úr szent karját minden népeknek szemei előtt, hogy lássák a föld minden határai Istenünk szabadítását!11Távozzatok, távozzatok, jertek ki, onnan, tisztátalant ne illessetek, jertek ki közülök, tisztítsátok meg magatokat, akik az Úr edényeit hordozzátok.12Mert ne sietséggel jertek ki, és ne futással menjetek; mert előttetek megy az Úr, és követni fog Izráel Istene!13Ímé, jó szerencsés lesz szolgám, magasságos, felséges és dicső lesz nagyon.14Miképpen eliszonyodtak tőled sokan, oly rút, nem emberi volt ábrázatja, és alakja sem ember fiaié volt:15Akképpen ejt ámulatba sok népeket; fölötte a királyok befogják szájokat, mert amit nékik nem beszéltek volt, azt látják, és mit nem hallottak volt, arra figyelnek.

 

Előzmény: Istenkeres (22)
Pathmaster Creative Commons License 2022.08.23 0 0 184

Nekem úgy tűnik, hogy a 65-dik hozzászólásban te írtad: A legaktuálisabb (XXI. század - 2022.08.11/12.!) pedig az ószövetségi messianisztikus elképzelések megváltása (geula), ami autentikus források szerint az egész emberiséget érinteni fogja:

 

Ehhez képest a 182-dik hozzászólásodban írt ünnep az izraeliták tizedét sem érintette.

Előzmény: km1955 (182)
Pathmaster Creative Commons License 2022.08.13 0 0 183

Minden ünnep szól valamiről. A hozzászólásodban hivatkozott ünnep miről szól?

Előzmény: km1955 (182)
km1955 Creative Commons License 2022.08.12 0 0 182

Ma, Áv hónap 15-én (2022.08.11/12-én) világszerte ünnepségek tartanak az érdekeltek. Az ünnepségsorozat tegnap este kezdődött és ma délután folytatódik 16:00-kor.

Különösen figyelemre méltóak az 1999.08.11-ét követően 23 év elteltével rendezett ünnepi események a még romos állapotban lévő Kővágóőrsön található zsinagógában, ugyanis 1999.08.11-én közel azon a területen "landolt" a "mennyei Jeruzsálem".

Előzmény: Istenkeres (22)
Jimmorrison27 Creative Commons License 2022.07.26 0 0 181

"A mai nap a héber naptár szerint Áv 15-e (tu beáv) van. Vajon már csak 1 év választ el minket az ószövetségi megváltástól?Hozzászólások sorrendje:"

Nem. Ezt már Krisztus megejtette 2000 éve

polária Creative Commons License 2022.07.21 0 0 178

télen az élet nem vész el lásd TAVASZ !

Előzmény: Törölt nick (176)
km1955 Creative Commons License 2022.07.21 0 0 177
Törölt nick Creative Commons License 2021.08.10 0 0 176

ebbol nem sokat ertek. az elet elvesztese jo vagy rossz? 

Előzmény: landdie (175)
landdie Creative Commons License 2021.08.10 0 0 175

"nekem nem kellett ennyi hibalehetőséget magában rejtő számításokat végeznem, hogy tudjam, hogy nem kell minket megváltani, mert az Úr dolga az egész."

.

A megváltás egy érdekes dolog, a Szentkétség alapvetése. A mesebeli Úr feláldozza saját halhatatlan fiát,

hogy az abban hívők megmeneküljenek az Apuka által, nekik fenntartott szenvedéstől.

.

 azt sem értem miért beszélsz jó hírekről? van mit veszíteni egyébként? a halál önmagában nem félelmetes egyáltalán. a félelmetes a végtelen szenvedés, vagy valami brutál végzetes lelki katasztrófa, ami nyilván túlmutat a fizikai halandóságon. van ilyenről szó? persze ha a mindenható minden ilyenről gondoskodik, akkor mi a fenének ijesztgetni az embereket. ez csupán eltéríti őket az ösvényről...

.

Az emberek által írott Biblia, élet utánra szóló fenyegetése és annak promotálása 

alapvetően egy szakadék fölött átívelő, vaákum alatt lévő levegőből készült híd-ösvény.

A fenyegetést egy ókori népmesegyűjtemény szörnyeivel alakították ki a fantasy irók. 

A WR-104 meg továbbra is instabil haldokló csillag.

A veszítenivaló, az az élet elvesztése. :)

Előzmény: Törölt nick (114)
Jávorfácska Creative Commons License 2021.08.09 0 0 174

Sok erőt és elszántságot kívánok hozzá!!!

Előzmény: KlausM (173)
KlausM Creative Commons License 2021.08.09 0 0 173

Azon leszek minden igyekezetemmel!

Előzmény: Jávorfácska (172)
Jávorfácska Creative Commons License 2021.08.09 0 0 172

Olyanfajta látomásos álomban is keveseknek lehet része szerintem, mint amilyen a tiéd volt. Mintha kiválasztottá váltál volna ennek köszönhetően. S a kutatásaid is ezt tükrözik. Nemes feladatot bíztak rád az égiek, teljesítsd:)))

Előzmény: KlausM (167)
ErkölcsTan Creative Commons License 2021.08.09 0 0 171

Viola első Nagy Ateista könyvének is nagy része tőlem való lenyúlás volt.

Igen nagy munkámba került, hogy azokat felejtse el, mert nem az ő gondolatai.

Végül kivette, vagy átírta ezeket.

Előzmény: KlausM (168)
ErkölcsTan Creative Commons License 2021.08.09 0 0 170
Előzmény: ErkölcsTan (169)
ErkölcsTan Creative Commons License 2021.08.09 0 0 169

Nyugodtan kiadhatod azt ami kész és külön a többit majd.

Lásd itt már polária is megpróbálta lenyúlni és saját saját szájízére átértelmezve magáénak tulajdonítani azt, amihez semmi köze.

de más kinti lenyúlási kísérleteket is tapasztaltam. Már ateisták részéről is.

 

Te meg nem is figyeled ezt, pedig az ószövetségi mitológia pont az, ahol ez még nagyobb veszély, mint az én témakörömben.

 

 

 

 

 

 

Előzmény: KlausM (167)
KlausM Creative Commons License 2021.08.09 0 0 168

helyesbítés:

 

lenyúlnák

Előzmény: KlausM (167)
KlausM Creative Commons License 2021.08.09 0 0 167

Teljesen igazad van! Még megfelelő formába kell öntsem a hátralévő két kötetet, de ez azért időigényes. Nem félek attól, hogy lenyulnák, ugyanis ez annyira elvont téma, amivel igazolhatóan az interneten csak én foglalkoztam ilyen jelleggel.

Előzmény: ErkölcsTan (165)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!