Keresés

Részletes keresés

creation of believers Creative Commons License 2020.07.13 0 0 303

Embernek is Istennek is sok neve van.

 

 

A Horthy-rendszer egyik emblematikus baloldali figurájáról, Ságvári Endréről maradt fenn az az anekdota, hogy mielőtt '44 júliusában egy csendőrökkel vívott tűzpárbajban meghalt, haldoklás közben a csendőrök kérdésére, hogy mi a neve, azt mondta: „Harminckét nevem volt, találjátok ki, melyik az igazi.”

Előzmény: Paleokrites (302)
Paleokrites Creative Commons License 2020.07.13 0 0 302

Ja, te nevezheted Bélának, kis mukinak, bárminek, ettől még az angyalka is Jézus nevet említette és József is Jézus nevet adta neki és nem Immánuel nevet, mekkora hazugság és terelmény, mond hogy nem szakadt még a keresztény több tízezres szektáira, egyházaira, felekezeteire még az ég, avagy süllyedt el a földbe, netán szégyenében hogy nem bújik világgá? Ja mert cincoghatnak az egerek, nincs itt a macska?

Előzmény: creation of believers (300)
kitadimanta Creative Commons License 2020.07.11 0 0 301

"Él.= Isten."

Él azt jelenti=él, van, létezik. Ezerszer leírtam, nem csak én, hanem a Biblia is.

Legalább az ilyen egyszerű, kétbetűs szavak értelmét jegyezd meg, talán előbbre jutnánk, s nem kéne hónapok óta ugyan azt mantrázni...

Azért fordítják Isten-nek, mert a zsidóknak - és így a mai keresztényeknek is -  rendkívül kínos, hogy kánaáni Isten és Istennő voltak a teremtőik és évszázadokig az Isteneik...

Előzmény: creation of believers (298)
creation of believers Creative Commons License 2020.07.11 -1 0 300

Most akkor Jézust Immánuelnek hívták, vagy nem?

 

Igen.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ICEB9I9NpTk

Előzmény: Paleokrites (299)
Paleokrites Creative Commons License 2020.07.11 0 0 299

Most akkor Jézust Immánuelnek hívták, vagy nem?

 

Ne magyarázz bele,. hogy mely névnek mit adtak jelentésnek!

Előzmény: creation of believers (296)
creation of believers Creative Commons License 2020.07.11 0 0 298

 Él.= Isten.

Előzmény: kitadimanta (297)
kitadimanta Creative Commons License 2020.07.11 0 0 297

"Jézusnak sem Immánuel volt a neve!!!!!!"

A prófécia szerint igen! És Te hiszel a próféciákban, így most legalább önmagadat ne hazudtold meg, ha nehezedre esik is...

 

"Immánuel= Velünk az Isten."

Ez egy parasztvakító csúsztatás, az fordítás helyesen:

Immánuel= Velünk van Él.

Előzmény: creation of believers (296)
creation of believers Creative Commons License 2020.07.11 -1 0 296

Jézusnak sem Immánuel volt a neve!!!!!!

 

Immánuel= Velünk az Isten.

Előzmény: Paleokrites (295)
Paleokrites Creative Commons License 2020.07.11 0 0 295

nagyobb hazugsága is van a keresztény hittételezőknek!

 

Persze egy ószövetségi írásból kiollózott szövegből akár márványlépcsőt is lehet építeni, persze elmefestészetileg, a mennybe, a negyedik, ötödik, 10 000 ezredik dimenzionált keresztények teremtményisteneihez, az isteni trónushoz......!

 

Nem szűz volt odaírva, hanem;  FIATAL NŐ!!!!!

 

Miért hazudoztok????????????

 

 

 

Károli Gáspár » Ézsaiás próféta könyve » 8. fejezet "

 

1 És monda nékem az Úr: Végy magadnak egy nagy táblát, és írd fel reá közönséges betűkkel: siess zsákmányra és gyorsan prédára;

2

És én hív tanúkul választom magamnak Úriást, a papot és Zakariást, Jeberekiás fiát.

3

És bementem a prófétaasszonyhoz, aki fogant, és szült fiat; és mondá az Úr nékem: Nevezd nevét: siess zsákmányra és gyorsan prédára.

4

Mert mielőtt e gyermek ezt ki tudja mondani: apám és anyám, Damaskus gazdagságát és Samaria prédáját Assiria királyának szolgája elviszi.

5

Ismét szólott az Úr hozzám, mondván:6Mivel megútálta e nép Siloahnak lassan folyó vizét, és Recinben és Remalja fiában gyönyörködik:

7

Azért ímé rájok hozza az Úr a folyónak erős és sok vizét, Assiria királyát és minden ő hatalmát, és feljő minden medre fölé, és foly minden partjai felett,8És becsap Júdába, és megáradván átmegy rajta, s torkig ér, és elterjesztett szárnyai ellepik földednek szélességét, oh Immánuel! "

 

TEHát meg is született az immánuelke, csak más néven.... " siess zsákmányra és gyorsan prédára; "

 

Jézusnak sem Immánuel volt a neve!!!!!!

 

 

Ézs 43,10 Ti vagytok az én tanuim, így szól az Úr; és szolgám, a kit elválasztottam, hogy megtudjátok és higyjetek nékem és megértsétek, hogy én vagyok az, előttem Isten nem alkottatott, és utánam nem lesz! ''

 

Ézs 44,6 Így szól az Úr, Izráelnek királya és megváltója, a seregeknek Ura: Én vagyok az első, én az utolsó, és rajtam kivül nincsen Isten." 

 

Ézs 49,26 ..., és megtudja minden test, hogy én vagyok az Úr; megtartód és megváltód, Jákóbnak erős Istene! "

 

Ami még lényeges!

 

Ézs 63,16 Hiszen Te vagy Atyánk, hiszen Ábrahám nem tud minket, és Izráel nem ismer minket, Te, Uram, vagy a mi Atyánk, megváltónk, ez neved öröktől fogva."

 

Itt ki is kiderül, hogy az Ésaiás-i kortársakról mit sem tud a halott Ábrahám, tehát az a hazugságos kitétel, amit Jézus szájából elhangzónak írtak meg és széltében hosszában igemagyarázzák a halhatatlanságot, keresztény ámításokra épül, mindenki meghal!

 

 

 

Előzmény: creation of believers (294)
creation of believers Creative Commons License 2020.07.11 0 0 294

Hol is hallottunk szentlélektől való fogantatásról?

 

 

Ez prófécia:

 

Ézsaiás könyve:7:14Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek,

Előzmény: Paleokrites (292)
Istenkeres Creative Commons License 2020.07.11 0 0 293

Hamiskártyásokkal nem célszerű szóba állni... [257]

Előzmény: creation of believers (291)
Paleokrites Creative Commons License 2020.07.11 0 0 292

 A Máté írása szerint való Szent Evangéliom » 1. fejezet

Mikor pedig ezeket magában elgondolta: ímé az Úrnak angyala álomban megjelenék néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami benne fogantatott, a Szent Lélektől van az. "

 

ÉRdekes, az ÚR angyala álomangyal, nem ténylegesen, valóságban jelenik meg, hanem álomban, kissé fantáziáltan!

 

" ne félj a feleségedet magadhoz venni..." ??????????????

 

akkor nem menyasszony volt?

 

Felesége?

 

Hol is hallottunk szentlélektől való fogantatásról?

 

Mit is jelent ez?

 

Ugye ti keresztény hamisítók, azt állítjátok, hogy a lélek az anyagtalan?

 

Sőt, állítólag Jéztus szájából elhangzónak írt szövegben meg kijelentetett, hogy az Isten Lélek...., " Az Isten lélek: és a kik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják."

 

Tehát ami fogant ettől a lélektől nem más, mint lélekgyermek, nem?

 

Mond az istenháromasságban melyik lényegülés sütötte ezt a szűz feleségek nemzésének gondolatát a gyakorlati végrehajtásban, mert ez egy bűntársulat, Isten szava, aki nem más, mint Jézus és a szentlélek közvetítette az aktusra a kerítést?

 

Fura az is, hogy Jézus maga az atyaistenszentlélekJézusistenség.... Mond ez olyan keresztény dicsőség, hogy eleve elrendelte Jézus az istenbség szava, hogy ő megszületik egy zsidó asszony testetöltésgyermekként, hogy áldozattá váljon saját rajongó táborának?

Előzmény: creation of believers (291)
creation of believers Creative Commons License 2020.07.11 0 0 291
polária Creative Commons License 2020.07.10 -1 0 290
Istenkeres Creative Commons License 2020.07.09 0 0 289

A Tertullianus-tól származó idézet a könyve 289. oldalán található.

 

Jakab nem említette meg evangéliumában Quirinius-t, kizárólagosan csak Augustus császárt (XVII. fejezet, 45. old.)

Előzmény: Istenkeres (288)
Istenkeres Creative Commons License 2020.07.09 0 0 288

Jakab az apokrif evangéliumának XV. és XVI. fejezetében arról számol be, hogy Mária házasságkötés előtt történt terhessége miatt Józsefet és Máriát is kérdőre vonta a názáreti főpap a bíróságon, és próbára tette őket, hogy igazat mondanak-e. Ugyanis Mária azt bizonygatta, hogy nem tudja miképpen történt vele, merthogy nem hált férfivel, József pedig azt állította hogy nem hált Máriával. Mivel nem tudott ítéletet hozni a főpap az ügyben, ezért úgymond Istenre bízta a döntést, ezért "átokhozó vizet" (Mózes IV. 5,19) itatott velük és kiküldte őket a hegyekbe külön külön, de mivel vissza tudtak térni, ezért ezt isteni döntésként könyvelte el a főpap és nem hozott ítéletet felettük.

 

 

Lukács evangéliuma arról ír, hogy Mária és József Betlehemben tartózkodott Jézus születésekor, mivel Publius Sulpicius Quirinius (Czirénius; i.e. 45? - i.sz. 21?) népszámlálást tartott a nem római polgárok (no cives Romani) részére is (Lukács 2,1-6), és ezért mindenkinek a saját városában kellett összeírásra megjelennie. Ankarában, a római templom előcsarnokában egy kőbevésett ténybeszámoló (Monumentum Ancyranum; Res gestae divi Augusti - Az isteni Augustus tettei) hirdeti az utókornak, hogy Augustus császár (i.e. 63? - i.sz. 14?) az egész Római Birodalom területén három alkalommal tartott népszámlálást (lustrum-ot) a római polgárok (cives Romani) számára, éspedig i.e. 28-ban (ab urbe condita: a. u. c. 726-ban), i.e. 8-ban (a. u. c. 746-ban) és i.sz. 14-ben (a. u. c. 767-ben). I.e. 8-ban tartották meg a Publius Sulpicius Quirinius (Lukács szerint akkor Szíria helytartója volt) által végrehajtott népszámlálást (census-t) is azok számára, akik nem voltak római állampolgárok, mint Mária és József:

 


"Történt pedig azokban a napokban, hogy Augusztusz császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. Ez az összeírás akkor történt, amikor Szíriában Kviriniusz volt a helytartó."
(Lukács 2,1-2)

 

Lukács ezen információja csak részben felelhet meg a valóságnak. A probléma abból adódik, hogy Quirinius a. u. c. 759-től 764-ig volt csak Szíria helytartója, i.e. 8-ban (a. u. c. 746-ban, azaz Róma alapítása után 746-ban) viszont Sentium Saturninum (a. u. c. 744 – 748). Ezt látszik igazolni Tertullianus ókori egyházi író és gondolkodó következő mondata is, azt állítva, hogy információja megbízható forrásból származott:"Sed & census constat actos sub Augusto nunc in Judaeam per Sentium Saturninum, apud quos genus ejus inquirere potuissent."

(TERTULLIAN: Q. Septimii Florentis Tertulliani, Presbyteri Carthaginiensis, Opera Omnia, Iuxta Correctionem Pamelii, de la Cerda, Ambianensis, Rigaltii, Priorii, Albaspinaei, aliorumque Doctissimorum Catholicorum Virorum fideliter castigata - Venetiis, MDCCI)

 

 

Lukács megadása történhetett tévedésből, de sokkal inkább a misztérium védelme érdekében dezinformáció gyanánt, illetve az se zárható ki, hogy Quirinius nem volt ugyan akkoriban Szíria helytartója, ámde mivel Augustus császár őt bízta meg a census lebonyolításával, ezért mint tejhatalmú császári megbízott azonos, vagy akár nagyobb hatalommal is rendelkezhetett arra az időre, mint az akkori szíriai helytartó, Sentium Saturninum.

Előzmény: Istenkeres (248)
kitadimanta Creative Commons License 2020.07.09 -1 0 287

"Mitől meddő dolog az, hogy én a hitemre hivatkoztam?"

Nem ez a meddő, hanem a vita. A hívőt nem lehet meggyőzni, mert ő hiszi azt, amit elhitettek vele. Akkor is hiszi, ha ezernyi bizonyíték szól ellene, ezért hívő.

Előzmény: lipovánok (281)
kitadimanta Creative Commons License 2020.07.09 -1 0 286

"De a szukszavu evangeliumok elegek,"

Annak, akinek ennyi is elég...

 

"igaz, en nem morfondiroztam soha, hogy milyen foldi ferfi ejtette volna teherbe Mariat."

Na látod! Ha elkezdesz gondolkodni, akkor már Neked sem elég...

Előzmény: Zsebihal18 (272)
kitadimanta Creative Commons License 2020.07.09 -1 0 285

"Miert adsz annyi hitelt a Jakab evangeliumanak?"

Valójában egyik evangélium sem mentes  a szándékos átírásoktól, ferdítésektől, hiszen zsidó környezetben írták meg őket, ahol nem a Jézus-kép hű visszaadása volt a cél, hanem ennek ellenkezője.

 

"Palnak pedig szemelyes latomasa volt,"

Pálnak semmije nem volt...

Ő sem létezett, mert csak egy kitalált figura, akit a zsidók Jézus helyébe akartak állítani... Az a Pál, aki az Újszövben szerepel soha nem létezett.

Lehetett egy beépített ügynök, egy "tégla", aki Pál néven futott, még föl is áldozhatták őt a zsidók a látszat kedvéért... de a megtért, Jézust hirdető Pál már az Újszövben sem létezett,  csak egy ízig-vérig zsidó hitű, véreskezű ügynök volt, akit Jézus összes attribútumával fölruháztak, s egy másik, ma úgy mondanánk ellen-Jézusként  szerepeltettek a jézusi gondolatok, szellemiség megsemmisítésére, a zsidó teológia terjesztésére...

 

"Meg is probaltatott, sok szenvedest elviselt a hiteert"

Parasztvakítás! Ki bántotta volna? Max a Jézuskövetők... Nekik legalább alapos okuk lett volna, node a zsidóknak? Ugyan mi okuk lett volna...?  Mert Mózest/Jahvét/a törvényt hirdette? Vagy azért, mert a Szanhedrin parancsára beépült a keresztények közé?

 

Előzmény: Zsebihal18 (269)
kitadimanta Creative Commons License 2020.07.09 -1 0 284

"Meglepő, hogy az Újszövetségben helyet kapott annak a Pálnak a tömérdek könyve (az újszövetségi könyvek többségét képezik), aki soha nem találkozott Jézussal, ellenben legádázabb üldözője volt Jézus követőinek a Szanhedrin megbízásából. Viszont kihagyták belőle például a Jakab-féle protoevangéliumot annak ellenére, hogy Jakabot Jézus "testvéreként" tartották nyilván... Kizárólagosan CSAk Jakab számolt be Mária életéről és tőle értesülhetünk arról is, hogy Jézus világrahozatala Mária által már Mária születésekor be volt tervezve Zakariás főpapék által."

Miért csodálkozol? Ez volt a cél! Eltüntetni lehetőleg mindent, ami Jézus valódi történetét, tanítását írja le.

Előzmény: Istenkeres (267)
lipovánok Creative Commons License 2020.07.09 -1 0 283

A hitem forrása a bibliai leírás, melyet elfogadok. Egyéb bizonyítékom nincs. Megértelek, mindenkinek van apja, épp csak Jézusnak nincs. Ez valóban szokatlan.

Előzmény: Istenkeres (282)
Istenkeres Creative Commons License 2020.07.09 0 0 282

A II. János Pál pápával kapcsolatban felhozott hasonlatod [275] alkalmatlan volt arra, hogy Jézus biológiai apátlanságát igazolni lehessen vele. Te hiszed, hogy Jézusnak nem volt biológiai édesapja, ami szuverén jogod, én pedig meg vagyok győződve arról, hogy kellett legyen. Neked is van itt lehetőséged a saját hited igazolására.

Előzmény: lipovánok (281)
lipovánok Creative Commons License 2020.07.09 0 0 281

Mitől meddő dolog az, hogy én a hitemre hivatkoztam? Nem kötelező hinni ezt, és az se baj, ha butaságnak nevezed. 

Előzmény: Istenkeres (279)
Istenkeres Creative Commons License 2020.07.09 0 0 280

legyen öt perccel...

Előzmény: Istenkeres (279)
Istenkeres Creative Commons License 2020.07.09 0 0 279

A bejegyzésed előtt 10 percel kijavítottam a figyelmetlenségemet..., ugyanis közben egy videót nézek... Bevallom az igazat, hogy meddő, értelmetlen vitákban nem kenyerem részt venni, főleg olyanban nem, ahol bizonygatnom kell azt, hogy az 1 + 1 az miért nem egyenlő hárommal...

 

 

Előzmény: lipovánok (278)
lipovánok Creative Commons License 2020.07.09 0 0 278

Azt nem mondtam, hogy Máriának nem volt édesapja, de azt igen, hogy Jézusnak nem volt.

Szerintem ez az apanélküliség annyira ritka, hogy az összes emlős közül egyedül Jézussal fordult elő, leszámítva Dollyt a bárányt.

Előzmény: Istenkeres (275)
Istenkeres Creative Commons License 2020.07.09 0 0 277

helyesbítés:

 

 

Ha szerinted Jézusnak nem volt édesapja, ...

 

 

 

Előzmény: Istenkeres (275)
Istenkeres Creative Commons License 2020.07.09 0 0 276

helyesbítés:

 

és ráadásul még egy édesapja is...

Előzmény: Istenkeres (275)
Istenkeres Creative Commons License 2020.07.09 0 0 275

"Engem is érdekelne, ki ejtette Máriát teherbe, ha lenne olyan, de senki nem tette meg ezt.

Vajon ki lehetett II. János Pál pápa szeretője? És ha nem volt olyanja?

Nem minden ember él nemi életet, mégha gyereket is szül. :-)"

 

 

Ellenben volt II. János Pálnak is egy édesanyja, és rádásul még egy édesapja is..., mint minden emberi halandónak. Ha szerinted Máriának nem volt édesapja, abban az esetben azt igyekszel elfogadtatni magaddal és velünk is, hogy csak egy vallásmitológiai szereplő lehetett Mária Jézussal egyetemben. Én személy szerint hiteles történelmi személynek tartom Jézust, tehát nem egy kitalált egyénnek, mint például Ábrahámot és Mózest.

Előzmény: lipovánok (274)
lipovánok Creative Commons License 2020.07.09 0 0 274

Engem is érdekelne, ki ejtette Máriát teherbe, ha lenne olyan, de senki nem tette meg ezt.

Vajon ki lehetett II. János Pál pápa szeretője? És ha nem volt olyanja?

Nem minden ember él nemi életet, mégha gyereket is szül. :-)

Előzmény: Istenkeres (273)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!