Keresés

Részletes keresés

MemetikaTan Creative Commons License 2020.07.05 0 0 142

Ja és az ÉgőCsipkebokor még ki is maradt :-)

Istenkeres Creative Commons License 2020.07.05 0 0 141

Nem, de úgy érzem, hogy erősen megreformálásra szorulna.

Előzmény: polária (135)
kitadimanta Creative Commons License 2020.07.05 0 0 140

"Ő és tanitványai is zsidó emberek a judaista vallás hivei voltak."

Fatális tévedés! Sem Jézus, sem tanítványai soha nem voltak a zsidó vallás követői.

Sem Jahvét, sem Mózest, sem a törvényt, egy szóval semmit nem fogadtak el, nem tartottak be. Ez világosan le van írva a Bibliában is és az apokrifekben is. Ja, és ezt támasztja alá az a történelmi-politikai-társadalmi helyzetkép is, mely Jézus idejére (és a megelőző évezredre) jellemző volt.

 

"Lehet vergődni hogy jézus magyar volt albán román minden csak nem zsidó és akkor én is vergődök a röhögéstől."

Inkább figyelmesen kell olvasni a leírtakat...

Előzmény: polária (104)
Istenkeres Creative Commons License 2020.07.05 0 0 139

Nekem ugyanez a véleményem.

Előzmény: polária (134)
Istenkeres Creative Commons License 2020.07.05 0 0 138

"Nem logikus elhinni hogy helyettem ádám éva követték el a bünt Jézus pedig helyettem viselte el a fenyitést !"

 

Jézus élete egy kozmikus misztérium volt. Bűntelenül született i.e. 8.02.10-én, mivelhogy a Schemhamphoras kozmikus forrásait felépítő égitestek együttálltak a zodiákusban, azaz a Nap mögé sorakoztak fel a negatív szellemi hatásúnak vélt planéták (Mars, Szaturnusz és Uránusz), aminek következtében úgymond komoly hatáscsökkenést szenvedtek a Földről nézve.

 

Itt megjegyezném, hogy a Szanhedrin tagja csak az lehetett, aki kellő asztrológiai ismeretekkel rendelkezett. Az más kérdés, hogy a hívő tömegeknek ez szigorúan tiltott volt...

 

Jézus természetesen nem az emberek bűneit vette magára a kereszten, hanem az említett planéták negatív szellemi hatásán kívül az akkor még elvileg nem ismert Neptunusz és Plútó negatívnek vélt hatásait is. ITT szemléletesebb! 

 

 

 

 

Előzmény: polária (130)
kitadimanta Creative Commons License 2020.07.05 0 0 137

"Vajon lehetséges-e egy kémiai problémát kizárólagosan fizikai alapismeretekre támaszkodva és ahhoz görcsösen ragaszkodva megoldani?..."

A kérdést fordítva is föl lehet tenni:

"Fizikai ismeretekre támaszkodva meg lehet-e oldani kémiai problémát?"

Azt gondolom, igen, meg lehet... Ti. a Jézus körüli - és általában a bibliai - misztikum csupán teátrális kelléke a történetnek, ókori legendák átiratai, másolatai, s mint ilyenek gyakorlatilag nincs más szerepük a hitetésnél, a megfeleltetésnél.

Egy valamire való vallási vezetőnek minimum isteni kapcsolattal kellett rendelkeznie ahhoz, hogy a tömegek számára elfogadott legyen. Tulajdonképpen ez volt a bizonyíték arra nézve, hogy érdemes az emberek figyelmére.

Előzmény: Istenkeres (95)
kitadimanta Creative Commons License 2020.07.05 0 0 136

"A kulonleges eredetet leirja Lukacs is, a Janos evangeliuma meg az inditaskor mondja, hogy "A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt.""

Amikor egy ilyen jellegű kérdést meg akarunk válaszolni nem elegendő csupán a Bibliára hivatkozni, sőt még az ókori írások is kevesek, hanem a mai tudásunkat is elő kell venni.

Ebből kiindulva egy fizikailag-társadalmilag lehetséges megoldást kell keresnünk, s természetesen az ilyen elképzelést támogató verseket.

Ha találunk ilyeneket, akkor a lehetséges  és a leírt dolgok fedik egymást, ekképp elfogadható választ adva a kérdésre.

Az Általad idézett vers nem ilyen... Ezzel nincs semmi baj, mert az ehhez hasonló versek is közölnek valamit, de nem azt, amire jelen esetben kíváncsiak vagyunk.

Más szóval, szükségszerűen pont az ellenkezőjét következteted ki:

"Tehat szo sincs arrol, hogy idezetekkel lehet kimutatni, hogy Jezus test szerinti fia lett volna Jozsefnek, csak azt, hogy a kornyezete igy hitte."

A valóságban éppen az volt a cél, hogy Jézus isteni mivoltát hitessék el az emberekkel, s nem az, hogy Jézus test szerinti fia Józsefnek.

Előzmény: Zsebihal18 (87)
polária Creative Commons License 2020.07.05 -1 0 135

Örülnél ha végetérne a kereszténység ?

Előzmény: Istenkeres (132)
polária Creative Commons License 2020.07.05 -1 0 134

Elképesztő butaság azt feltételezni hogy állat leölése elégetése az Égiek számára figyelemre méltó kedvességünk ! Mire megy isten az ilyen "ajándékkal" ?

Előzmény: Istenkeres (131)
lipovánok Creative Commons License 2020.07.05 0 0 133

Bocsi, egész nap túráztam, de reggel láttam ezt. Ha hazaérek válaszolok kimerítően.

Előzmény: creation of believers (84)
Istenkeres Creative Commons License 2020.07.05 0 0 132

Maimonidész az ószövetségi messianisztikus elképzelések Messiására célzott, sőt megjósolta a kereszténység végét és azt is, hogy egyszer rá fognak arra döbbenni, hogyan meg lettek vezetve... (forrás)

Előzmény: kitadimanta (129)
Istenkeres Creative Commons License 2020.07.05 0 0 131

Megrázó és semmiképpen nem akceptálható az, hogy ártatlan állatoknak kelljen megszenvedni emberek által elkövetett bűnök bocsánata céljából úgymond, de ennél sokkal megrázóbb és maximálisan elítélendő, amikor ilyen jellegű vallási hagyományoknak emberek válnak szenvedő alanyaivá.

Előzmény: Maketheworldabetterplace (128)
polária Creative Commons License 2020.07.05 -1 0 130

Nem logikus elhinni hogy helyettem ádám éva követték el a bünt Jézus pedig helyettem viselte el a fenyitést !

Minden egyes ember  s a j á t   magatartásáért felel ez a karma KI MINT VET UGY ARAT ez is szószerint a Bibliában is van. Munkára imára van esély tét !

A messiás / krisztus / Világtanitó/ Felkent / őrangyal  lehfeljebb megtanit valamire ha nagyon odafigyelek és érett vagyok felfogni de HELYETTEM SEMMIT SE csinál.

Ne értékeljök tul. ószövetségi vagy uj zsidó vagy kanadai HÁT NEM MINDEGY ?

Türelem !

kitadimanta Creative Commons License 2020.07.05 0 0 129

"A középkor legnagyobb talmudtudósa, Maimonides (1135/1138 - 1204) azt állította, hogy a kereszténység és az iszlám az ószövetségi Messiásnak, Immánuelnek az eljövetelét hivatott előkészíteni."

Ez érdekes lenne... Ui. nem hinném, hogy Maimonidész egy pogány Messisról álmodott volna...

Már a neve is elárulja, hogy nem a zsidó Messiásról van szó...

 

"Nem csak az országok vezetői járnak a jeruzsálemi Siratófalhoz (Kotel-hez) imádkozni 1999 óta, hanem a római pápák és főpapjaik is."

Csak nem képzeled, hogy Jézus sírjához mennek?...

Előzmény: Istenkeres (79)
Maketheworldabetterplace Creative Commons License 2020.07.05 0 0 128

Monda ez, monda az...mivel lesz jobb egy nepnek, vagy barkinek, ha valaki kinlodva meghal egy kereszten?

Inkabb ultessen novenyt, epitsen hasznos gepet, gyogyitson munkasokat, stb. Ezek hasznos dolgok.

A tudatlan tanulni nem akaro tudatlan marad. A tudni akaronak javul az elete.

Istenkeres Creative Commons License 2020.07.05 0 0 127

Gondolom, kezd lassan megvilágosodni sokak előtt, hogy miért is nem került be a kanonizáció folyamán például a Jakab-féle apokrif evangélium a Bibliába...

Előzmény: Istenkeres (126)
Istenkeres Creative Commons License 2020.07.05 0 0 126

A Jakabtól származó utolsó idézet értelmében Zakariás pap már akkor tisztában volt azzal, hogy Máriának kell Jézust a világra hoznia és Jézus majdan kereszthalált kell haljon a népe megváltása érdekében, amikor Mária 3 évesen bekerült a jeruzsálemi Templomba.

 

Mária kilenc évet töltött a Templomban a papok és JHVH szolgálatában.

Előzmény: Istenkeres (124)
Istenkeres Creative Commons License 2020.07.05 0 0 125

Ez csak egy általam betett idézet, ami egyértelmű ráutalás, de szerinted milyen célból fohászkodnak az ószövetségi messiásvárás kultikus helyén, a Siratófalnál a pápák, főpapok, a Dalai Láma és a világ vezetői 1999 óta?

 

Érdemes-e vajon annak igazolására pazarolni a drága időt, hogy 1 + 1 miért egyenlő (=) kettővel?...

Előzmény: polária (123)
Istenkeres Creative Commons License 2020.07.05 0 0 124

Na de egy kicsit azért kanyarodjunk vissza az eredeti témához...

 

Mária édesanyja Anna, és édesapja Joákim idős emberek voltak ugyanúgy, mit Keresztelő János szülei, Erzsébet és Zakariás. Annának angyali jelenés által tudomására jutotta a Jakab-féle apokrif evangélium szerint, hogy leánygyermekük fog születni, akit az egész világ ünnepelni fog majdan:

 

"És íme, az Úr egyik angyala hozzálépett és így szólt: "Anna, Anna, Isten az Úr meghallgatta könyörgéseidet, te megfogansz és szülni fogsz majd, és áldott kell legyen ivadékod az egész földkerekségen." (Karl Friedrich Borberg professzor: Die apokryphischen Evangelien und Apostolgeschichten, Erste Hälfte - Stuttgart, 1840., 26. old. -saját fordítás)

 

A fenti mondatból én azt a számomra logikus következtetést vontam le, hogy az "Úr egyik angyala", azaz a Schemhamphoras  megjelenésével hozható kapcsolatba Mária megfogamzása. Mint tudjuk, Mária Jézus születése előtt ~14-15 évvel  fogamzott meg. Jézus "bűntelen" születési adottságát szem előtt tartva két nap jöhet csak számításba Jézus világra jövetelére nézve, éspedig i.e. 10.02.03. illetve i.e. 8.02.10.. Bővebben erről itt:

 

Klaus Matefi: A betlehemi csillag és a Schemhamphoras titkai

 

Az itt elérhető tanulmányból megtudhatjuk, hogy miért kellett Jézusnak kizárólagosan i.e. 8.02.10-én megszületnie.

 

A Jakabtól által prezentált mondat természetesen nem jöhetett az "Úr egyik angyala" szájából a valóságban, ellenben szinte biztosra vehető, hogy ez egy szemléletes utalás arra nézve, hogy Mária a Shemhamphoras égisze alatt fogant, és beavatott vallási körök ennek ismeretében jelölték ki őt a világ népei számára szánt Megváltó (Jézus) majdani világra hozatalára is. Ezt Mária további életútja teljes mértékben alátámasztja.

 

Mária megfogamzása a fentiek ismeretében csak i.e. 23.12.18-án történhetett (igazolás a tanulmányban megtekinthető). A keresztény hagyományok szerint Mária "eredendő bűntől" ("peccatum originale") mentesen, azaz negatív szellemi hatásoktól mentesen jött a világra, ami lehetetlenség, mivelhogy Jézus születését megelőzően ez ~272 évvel korábban (i.e. 280.12.09-én) volt CSAK lehetséges, amikorra Mithrász inkarnációja tehető. Mithrász szintén a világ világosságának számított a misztériumvallásban, mint Jézus az Újszövetségben (János 8,12).

 

Na de lépjünk tovább...

 

Amikor Mária egy éves lett, édesapja Joákim ünnepi lakomára hívta meg a papokat, írástudókat, véneket és a népből sokakat. Ennek alkalmából a főpap és a pap áldást mondott a gyermekre, amiben Máriának az örökre szóló isteni elhivatottságára hívták fel a figyelmet:

 

"Joákim odavitte a leánykát a papokhoz, és a papok megáldották őt mondván: ,"Atyáinknak Istene áldja meg ezt a leánykát és adjon neki egy nevet, amit örökké emleget minden nemzedék." – És az egész nép mondta: "Úgy legyen, úgy legyen, Amen!'" - Joákim odavitte a leánykát a főpapokhoz, megáldották őt mondván: "Dicsőséges Isten áldja meg ezt a leánykát, és adjon neki vég nélküli (örökké tartó) áldást."" (Karl Friedrich Borberg professzor: Die apokryphischen Evangelien und Apostolgeschichten, Erste Hälfte - Stuttgart, 1840., 30. old. -saját fordítás)

Anna fogadalmat tett, hogy születendő gyermekét JHVH szolgálatába fogja állítani, ezért amikor Mária 3 éves lett, elvitték a jeruzsálemi Templomba, ahol Zakariás pap az alábbi szavakkal fogadta a leánykát:

"Az Úristen naggyá tette nevedet a Föld minden nemzedéke között: az utolsó napokban nyilvánvalóvá teszi benned az Úristen, Izrael fiainak megváltását." (Karl Friedrich Borberg professzor: Die apokryphischen Evangelien und Apostolgeschichten, Erste Hälfte - Stuttgart, 1840., 32-33. old. -saját fordítás)

Zakariás pap (Erzsébet férje) már ekkor jelezte, hogy Mária lesz Izrael megváltójának az édesanyja. A kislány három éves korától a jeruzsálemi templomban nevelkedett, Zakariás védőszárnyai alatt:

"Későbbi hagyomány, hogy Zakariás nevelése alatt, a jeruzsálemi templomban nőtt fel, mert Istennek volt szentelve." (forrás)

Előzmény: Istenkeres (69)
polária Creative Commons License 2020.07.05 -1 0 123

 

"Európa történelme, az emmauszi tanítványokhoz hasonlóan, az Úrral való találkozás felé halad. Reménységünk oka nem saját képességeinkbe vetett bizalom, hanem a feltámadt Krisztus ígérete!" (II. János Pál pápa Berlinben, 1996 június 23-án)

-------------------------

És ez bizonyitja hogy Emmánuel jön el ?

N E M !

polária Creative Commons License 2020.07.05 -1 0 122
polária Creative Commons License 2020.07.05 -1 0 121

Jelenések Könyve szerint IME HAMAROSAN ELJÖVÖK igéri Jézus.Persze lehet hogy az általa jelzett SZEREP folytatódik és mondjuk Kovács Alfonz lesz a neve.

Nem bánom legyen immánuel ! éljen az  régi szövetség.Ha  olcsobb lesz a sör benne vagyok !

A Földön már S O K felkent létezett messiás krisztus világtanitó de a SZENVEDÉS maradt a régi. Senki sem gondolhatja komolyan jön A K Á R K I és onnantol aranykor következik :))))

polária Creative Commons License 2020.07.05 -1 0 120

Te aztán nem értesz :)))

Nekem TÖK MINDEGY hogy Jézus vagy Emmánuel ? vagy egyik se ! ettől nem lesz olcsobb a vargánya és a varga lánya !

Előzmény: Istenkeres (119)
Istenkeres Creative Commons License 2020.07.05 0 0 119

"Na és ha IMMÁNUEL ? akkor mi a pálya ?

A magamfajta Vargánya Lipót ezt kérdezi PRAKTIKUSAN mi a hozam haszon ,

Jézus óta sem lett jobb az élet se rosszabb.Mintha itt se lett volna."

 

Az Újszövetség viszont a kereszthalált halt Jézust váratta vissza eddig a hívő tömegekkel. Vagy rosszul tudom?

 

"Európa történelme, az emmauszi tanítványokhoz hasonlóan, az Úrral való találkozás felé halad. Reménységünk oka nem saját képességeinkbe vetett bizalom, hanem a feltámadt Krisztus ígérete!" (II. János Pál pápa Berlinben, 1996 június 23-án)

Előzmény: polária (115)
Istenkeres Creative Commons License 2020.07.05 0 1 118

Ami késik az nem múlik... Kis türelem.

Előzmény: Yézus szive (110)
Istenkeres Creative Commons License 2020.07.05 0 0 117

"A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,
17
Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített."

 

Isten a jónak és a rossznak egyaránt a szellemi forrása. Van amikor jóra, van amikor mások kiírtására, vagy leigázására ihlet az írások értelmében.

 

Az általad betett további idézet (Máté 1,18-25) egyértelműen azt támasztja alá, hogy nem József volt Jézus biológia édesapja.

Előzmény: creation of believers (108)
polária Creative Commons License 2020.07.05 -1 0 116

Lényünknek  kettő énje van :

 

1 , a szellem amit közösségi-énnek  tudatfelettinek spirituálisnak végtelen önmagamnak is hivhatok hijuk igy isten  nos ez jelenleg pihen inaktiv ez az ami a szakrális fejlődés során felébred tanitvány és Mester lesz.Meditációban a Szivben szólongatjuk :))) dehát ÉLETEK SORA kell.

 

2. az egyéni én  életeink sorozatában az ember aki vagyunk tudata a gondolkodás lényegü aktuális.Ez a bibliában emlegetett sátán .most aktiv.

polária Creative Commons License 2020.07.05 -1 1 115

Na és ha IMMÁNUEL ? akkor mi a pálya ?

A magamfajta Vargánya Lipót ezt kérdezi PRAKTIKUSAN mi a hozam haszon ,

Jézus óta sem lett jobb az élet se rosszabb.Mintha itt se lett volna.

Oké legyen ószövetségi Emmánuel és az miben változtat ? Ha a szomszéd 17 éves lánya rámveti tenintetét nem sajnálkozva hanem epekedve nos az már valami.Megszünik az orvoshiány  fogorvoshiány ápolonőhiány katolikus paphiány a környezetemben na az lenne a valami ám. Ne nem leszek elégedettebb tenyerestalpas suttyó életemmel akkor MIRŐL BESZÉLÜNK ?

Intellentuálisan lárifári én ezt hiszem te azt dejót beszélgettünk.

Istenkeres Creative Commons License 2020.07.05 0 0 114

"a sátán keresztény alkotás, megszemélyesítés, teremtmény!"


Már az Ószövetségben is jelen van egy azonos eseménnyel kapcsolatosan:


"A Sátán Izráel ellen támadt, és rávette Dávidot, hogy megszámlálja Izráelt." (Krónikák I. 21,1)


"Újból haragra gerjedt az Úr Izráel ellen. Felingerelte ellenük Dávidot, és ezt mondta: Menj, vedd számba Izráelt és Júdát!" (Sámuel II. 24,1)"Tehát ha Jézus valós személy volt, akkor József a biológiai apja és nem Isten!"


Én meg vagyok győződve arról, hogy az volt, de nem József volt a biológiai apja, de nem is JHVH. Ezt az elkövetkezendőkben ki fogom szemléletesen fejteni.

Előzmény: Paleokrites (106)
Istenkeres Creative Commons License 2020.07.05 0 0 113

Legjobb tudomásom szerint egyre kevesebben... Az i.sz. 25.04.01-én kereszthalált halt Jézus helyett Immánuel érkezett "vissza" 1999.08.11-én. Gondolom, hogy ezzel már tisztában volt II. János Pál pápa is 2000.03.26-án, XVI. Benedek pápa is 2009.05.12-én és természetes Ferenc pápa is 2014.05.26-án.

Előzmény: polária (105)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!