Keresés

Részletes keresés

polária Creative Commons License 2023.01.22 -1 0 339

https://index.hu/belfold/2023/01/22/diplomak-vegzettsegek-tanulas-szakmak-kapus-krisztian-magyar-diplomakiraly/

Ime a példa arra hogy valaki öncéluan fáradozik önmaga szobrát emeli fel ahelyett hogy ÉRTÉKET TENNE LE a közösség javára.Azért kéne tanulnia hogy az HASZNOSITSA hogy hatékonyabban legyen képes szolgálni.

Én a köuépiskolában oroszt és latint tanultem / muszáj volt / soha egyiket sem használhattam ÉRTELMETLEN munka volt !

rhénai Creative Commons License 2023.01.19 -1 0 338
rhénai Creative Commons License 2023.01.17 -1 0 337

  Hasznos végül minden
  a végtelenségben.
  Arany próbáltatik tűzben !
 

dave6847 Creative Commons License 2023.01.01 -1 0 336

Biztos van egy angyal

Játszani a szívemmel

 

There must be an Angel
Playing with my heart

dave6847 Creative Commons License 2022.12.30 -1 0 335

Jávorfácska Creative Commons License 2022.12.30 -1 0 334

"Kezdetben nem volt sem ég, sem föld, sem élők, sem holtak nem voltak, az alkotó és romboló elemek is dermedt tétlenségben nyugodtak Nun isten örvénylő mélyén. Nun volt az őselem, az ősvíz formájában létező istenlény. Az ő alkotórészeiből keletkezett a mindenség. Az ősvíz tükrét sűrű sötétség borította, mert a fény szent forrása is Nun keblében pihent. És az istenek létrehozója, a hatalmas Nun megteremtette a napvilágot. Az ősvíz színén zsenge csíra bukkant elő, és hamarosan kecses, sok színben pompázó lótuszvirággá nőtt. A virág áttetsző, zárt kelyhéből sejtelmes fény derengett, szirmai lassan kibomlottak, és egy tündöklő gyermek bújt ki belőle. Nun életre keltette Nefertumot, a napgyermeket. Nefertum felnyitotta szemét, a sötétség eloszlott, s a világot beragyogta az éltető fény." 

                                                                                                                                                                                           (Egyiptomi teremtéstörténet) https://mek.oszk.hu/00100/00192/html/001.htm#d18

polária Creative Commons License 2022.08.28 -1 0 333

toboz szobor a VATIKÁNBAN

polária Creative Commons License 2022.07.13 -1 0 332

Az ujszövetségi Biblia első szava az ARCHE.

 

kezdet, őselv, ősforma, ősanyag. Az összes létezőnek közös ősoka. Az első filozófiai elméletek keresik azt a valamit, amiből a kozmosz, a harmonikus, szabályosan működő világegyetem kialakult, amire működésének elvei, mint egységes alapelvre, visszavezethetők, és az összes létezőnek közös ősoka. Ez az ősok, őselv, ősanyag az arkhé, mely egyrészt a dolgok sokaságának alapja, mint egységes ősanyag, másrészt a tapasztalható változások indítóoka is.

Jávorfácska Creative Commons License 2022.07.13 -1 0 331

"...a csodás jelenségek elhallgatása éppolyan hamisításokhoz vezethet, mintha túlértékeljük azokat… Hiszen e jelek megmaradnak titoknak, sajátos jelbeszédnek s ha valamennyire nyilvánosságra is jutnak, a hívők meggyőződése szerint Istennek nem valami hiú látványosság keltése a célja vele, hanem minden esetben olyan meghatározott komoly indíték, mely Istennek és mûveinek nagyobb megismerésével a lélek üdvösségét szolgálja…"

 

https://mek.oszk.hu/12300/12348/12348.pdf

Jávorfácska Creative Commons License 2022.07.13 -1 0 330
Jávorfácska Creative Commons License 2021.10.05 -1 0 329

"Amire érdemes kitérni, az a növényi ornamentika, amely a művészetnek évezredekig archetipikus eleme volt. A növényhez hasonlóan, amely maga is egy műalkotás, a növényi elemekből álló motívumok egységes ornamentummá komponálása önmagában is élő, alkotó folyamat, szabad formálódás, s szemlélője számára a jelentés is úgy bomlik ki, mint ahogy egy növény nő: élettel telik meg, teremtődik. Az ornamentika maga is szimbólum: ebben az értelemben nem a díszítésről szól, hanem a folytonosságról, hiszen fizikai és szellemi értelemben egyaránt a kultúra folyamatosságát biztosította. A növényi ornamentika a szakralitás érvényesítésére, az ősi világ, a paradicsomi állapotok harmóniájában való 6 feloldódásra áhítozó törekvést jelzi, ébren tartja a természethez való kapcsolódás, a természeti rend velünk született igényét és lehetőségét. A növényi ornamentika legfontosabb motívumai." (Csörgő Zoltán)

Előzmény: Jávorfácska (328)
Jávorfácska Creative Commons License 2021.10.05 0 0 328

"Miként egyes török népeknél, úgy a magyar népművészetben is megtalálható a szent díszítőminták kategóriája. Nemcsak esztétika, hanem etika és religio is tartalma ezeknek a mintáknak: nemcsak harmóniát hordoznak, hanem tudást is, a rend megteremtésének és az éghez való „visszakapcsolódás” mikéntjének tudását. És még valamit: erőt, varázserőt – mert ezek a tárgyak a mágikus gyakorlat részei is. Ennek az erőnek a behívása a mesterség misztériuma, az igazi mesterségbeli tudás. Ezzel a tudással lehetett az isteni mintát megjeleníteni a tárgyban. Ezek a tárgyak nem munka, hanem rítus és varázslás részeként születtek. Ahogy a természet helyei, tárgyai közül némelyik erőt hordoz, úgy az ember által teremtett tárgyak között is vannak szent erővel telítettek. Ezt a szent erőt bele is lehet hívni, vonni a tárgyba akkor, ha alakjával vagy a rajta kialakított mintákkal, díszekkel, legtöbbször az analógiás mágia révén megidézi." (Csörgő Zoltán)

Előzmény: Jávorfácska (327)
Jávorfácska Creative Commons License 2021.10.05 0 0 327

"Nem csak azért nem mindegy, hogy milyen tárgyak között éljük életünket, hogy szép, harmonikus környezetet teremtünk-e magunk köré, hanem azért sem, mert ezek úgy is hathatnak ránk, hogy a szimbólumokon keresztül az egész érzetét biztosítják, amely nélkülözhetetlen az ember lelki egészségéhez. A népművészet képi kifejezési útjain érkező üzenet emberi mivoltunk legmélyén kell megérintsen minket. Így válhat számunkra is üzenettel és szellemmel telítővé egy festett bútor, egy faragott mángorló, vagy egy napos-holdas házorom. A világegyetem kozmikus erői, a Nap, a Hold, a csillagok ugyanúgy megjelennek itt, mint a víz, a szél hullámvonalai, a buja élet rügyező, sarjadó, elágazó, kivirágzó indamotívumai, vagy a gyakorta szívet formázó növényi levelek, a különféle gyümölcsök, állat- és emberstilizációk számtalan változata, sőt egymásba való átmenete. Nem üres díszítmények, nem puszta formák ezek sem, hanem egytől egyig olyan kozmikus analógiák ismeretét nemzedékről nemzedékre közvetítő, archetipikus szimbólumok, jelrendszerek, amelyek az embert szó szerint minden lépésében a teremtett világba való szerves beletartozására, a természetire és társadalmira még nem különválasztott környezetével szembeni oszt(hat)atlan kötelezettségeire figyelmeztették."

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (Csörgő Zoltán)

Előzmény: Jávorfácska (326)
Jávorfácska Creative Commons License 2021.10.05 0 0 326

"A szakrális művészet azt jelenti, hogy a díszített tárgyak díszei nem csak díszek, hanem legalább egyenértékűek a tárgyak gyakorlati hasznosságával. A tárgyak éppen azáltal használhatóak igazán, hogy ezek a díszek többletjelentést, többletfunkciót biztosítanak nekik, illetve biztosítják azt, hogy a tárgy használata közben megszülessen a harmónia is a szakrális renddel. A minták, szimbólumok minőségileg megváltoztatják, megnemesítik az anyagot és a formát, áttörik a hétköznapiságot, a létfenntartás szükségszerűségét, a profanizálódó környezetet és utat nyit a szent, az igaz, az örök felé. A természettel közösségben élő ember számára a világgal való rend, a világ rendjébe való ágyazódás pedig mindenek fölötti cél volt, hiszen ez biztosította léte értelmét." (Csörgő Zoltán)

 

http://digipedia.mandaonline.hu/files/document_file/filename/13066/Cs%C3%B6rg%C5%91%20Zolt%C3%A1n%20-%20A%20n%C3%A9pm%C5%B1v%C3%A9szet%20szakr%C3%A1lis%20jelent%C3%A9sr%C3%A9tegei.pdf

Előzmény: ketni (325)
ketni Creative Commons License 2021.09.24 0 0 325

"Nem az ikonról asszociálunk Istenre. Az ikon maga Isten megjelenése, miként  a Nap is."

De ahhoz látnom kell a jelet, hogy tudjam, ez Isten jele.

Istent csak a jelei által tudom fölismerni, előbb nem!

Nem lehet Istenről tudomásom másképpen, csak a létezők, mint jelek által.

Az ikonban azért ismerem föl Istent, mert már akkor tudom, hogy az ő maga.

Tehát előbb van a jel, és utána a felismerés.

Előzmény: Jávorfácska (324)
Jávorfácska Creative Commons License 2021.09.22 0 0 324

Én ezt úgy értem, a Nap Isten (Napisten, Fényisten) egy jele az égen.

 

Azért van szent ikon, mert van Isten. Az ikont nem azért hozzák összefüggésbe Istennel, mert szemmel látható módon Istent ábrázolja. Nem az ikonról asszociálunk Istenre. Az ikon maga Isten megjelenése, miként  a Nap is. 

Előzmény: ketni (323)
ketni Creative Commons License 2021.09.22 0 0 323

"A Napot nem azért hozták összefüggésbe Istennel, mert látták a Napot; nem a Napról asszociáltak Istenre. Nem. Azért van Nap, mert van Napisten."

 

Ritka értelmetlen zagyvaság.

Ha nem vettek tudomást a Napról, az ujjukból szopták, hogy van Napisten?

""A Napot nem azért hozták összefüggésbe Istennel, mert látták a Napot.."

Á, dehogy! Miért is tettek volna ilyen butaságot. Földanya sem azért anya, mert megfigyelték, hogy az életet hordozza, hogy belőle sarjad ki. Á, dehogy!

 

"mert látták a Napot; nem a Napról asszociáltak Istenre. Nem. Azért van Nap, mert van Napisten"

 

Döntse már el, hogy Isten, vagy Napisten!

 

Előzmény: Jávorfácska (316)
ketni Creative Commons License 2021.09.22 0 0 322

""A miskakancsók eredetileg áldozati, a halotti toroknál használt edények, üres emberformájuk, a két sújtássor között középen tekergő, felkúszó zöld kígyó, a végtelen jele, a dolmánygombok által jelzett hét szint arra is példa lehet, hogy az archetípusok korábbi előzmények nélkül is megjelenhetnek, hogy kifejezzék az ember lelki-szellemi lehetőségeit."

 

A miskakancsó őse a kőkorig nyúlik vissza és nem férfit jelenített meg, hanem az istenanyát. A miskakancsó már egy elfelejtett hagyomány torzképe.

Rengeteg ilyen edény lelet található a múzeumokban.

 

Előzmény: Jávorfácska (318)
polária Creative Commons License 2021.09.20 -1 0 321

Az első keresztyéneket a Római Birodalomban üldözték hitük miatt.

Titkos jelük a hal lett. A hal szó görögül egy ötbetűs szó: „Ikhtüsz”. E szó betűi a keresztyének számára egy mondat kezdőbetűit jelentették: Ez a mondat  összefoglalta hitvallásukat: „Jézus Krisztus Isten Fia, Megváltó” Amikor meg akarták tudni, hogy akivel beszélnek, keresztyén-e halat rajzoltak a porba. Aki megértette a jelet, szintén halat rajzolt. Ebből tudták, hogy közös a hitük.

Jávorfácska Creative Commons License 2021.09.15 0 0 320
Jávorfácska Creative Commons License 2021.09.14 0 0 319
Jávorfácska Creative Commons License 2021.09.10 0 0 318

"A miskakancsók eredetileg áldozati, a halotti toroknál használt edények, üres emberformájuk, a két sújtássor között középen tekergő, felkúszó zöld kígyó, a végtelen jele, a dolmánygombok által jelzett hét szint arra is példa lehet, hogy az archetípusok korábbi előzmények nélkül is megjelenhetnek, hogy kifejezzék az ember lelki-szellemi lehetőségeit. Folytathatnánk a sort, részletesen elemezve az újjászületést jelképező hímes tojások stilizált, ismétléssel geometrikussá vált, eredetileg kozmikus (Napot, Holdat, csillagokat jelképező) elemeit, a szőttesek mintáit és kompozícióit. Hasonlóképpen a szimbolika ősi kelléktárából maradt fenn például a halálra utaló, az elszálló lelket jelképező lepke, amely a hímző művészet motívumkincsét gazdagítja."

 

http://epa.oszk.hu/02300/02387/00011/pdf/%C5%90si%20Gy%C3%B6k%C3%A9r_2009_1_037-054.pdf

Jávorfácska Creative Commons License 2021.09.10 0 0 317
Jávorfácska Creative Commons License 2021.09.10 -1 0 316

"A Napot nem azért hozták összefüggésbe Istennel, mert látták a Napot; nem a Napról asszociáltak Istenre. Nem. Azért van Nap, mert van Napisten. Az önmagát teremtő 9 fény-lét az auton. Következésképpen kell, hogy lenyomata legyen a fizikai világban is, s ez az égitest." (László András)

 

http://oshagyomany.vidya.hu/OH02/OH02.pdf

Jávorfácska Creative Commons License 2021.09.10 0 0 315

Ezért szakrális a magyar népművészet: magasabb rendű (érzékfeletti) tudást közvetít. 

Előzmény: Jávorfácska (314)
Jávorfácska Creative Commons License 2021.09.10 -1 0 314

"A népművészet díszítő mintái, helyesebben: a világ, mint egységes, összefüggő egész tudását közvetítő szimbólumai ugyanis a mindenség rendjéről szólnak, gyakran világmodellt közvetítenek, végső soron pedig azt a tudást, hogy a világ jelenségei között érzékfeletti összefüggés létezik."

 

http://epa.oszk.hu/02300/02387/00011/pdf/%C5%90si%20Gy%C3%B6k%C3%A9r_2009_1_037-054.pdf

Jávorfácska Creative Commons License 2021.09.10 -1 0 313
polária Creative Commons License 2021.09.04 -1 0 312

Wassula prófétanő tanitást kapott a benne lévő " istentől " : Mária Isten anyja !

Ez volt reggel.Aztán amikor megjött az iskolábol a 11 éves fia benézett anyjához a szobájába és ezt kérdezte : Ugye Szüz Mária Istennek anyja ?

Aitán sietett tovább.A ledübbent anyuka felment hozzá az emeletre a szobájába és azt kérdezte hogy honnan hallotta kitől tanulta ezt hogy Mária Istennek Anyja ? De a fiu  elcsodálkozott hogy anyukám én nem voltam a szobádban nem is értem a mondatot csak most akartam bemenni hozzád hogy köszöntselek megjöttem

Ugye milyen érdekes ?

Egyes fontos élethelyzetekben mi emberek a sugalmazottság ihlet állapotába kerülönk sőt olykor tudatfeletti automataként megtörténik velünk ami Isten szerint LÉNYEGES !Ez nem hipnozis ! Messze szakrálisabb annál !

Jávorfácska Creative Commons License 2021.09.03 -1 0 311
Jávorfácska Creative Commons License 2021.09.02 -1 0 310

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!