Keresés

Részletes keresés

H. Bernát Creative Commons License 5 órája 0 0 663

Érdemes Komar könyvét olvasgatni, az összefoglalót meg nagyvonalúan átugrani. Az az ideológiai konformitás jegyében torzít, meg különben is csak az idiótáknak szól:)

 

Hogy Komár mást ír az összefoglalójában, mint az annak alapjául szolgáló fejezetekben?? Méretes inszinuáció e kiváló kutatóval szemben, már csak önmagában is, továbbá a beidézett részletek is ellentmondanak e bugyuta "meglátásodnak".

Előzmény: szakor (661)
dzsaffar3 Creative Commons License 5 órája 0 0 662

pusztán munkahipotézis gyanánt felvetném a török eredetű személynevekből képzett helynevek csoportjából a "csuvasos" típusú neveket

-------------

 

Tudomásom szerint vannak, utána nézek valamelyik nap.

Valahol olvastam róla, már felvetődött.

 

:-))

Safi

Előzmény: szakor (661)
szakor Creative Commons License 6 órája 0 0 661

Ideje szemügyre venni a dolgokat, s kirúgni az utolsó sámlit is a finnugrista mitológia rogyadozó épülete alól. Vagyis helynévtörténeti gondolatok következnek...

 

Az már szinte dogmává merevült, hogy "puszta személynévből, magyar névadással" keletkezett egy-egy helynév. Talán a finnugor népek körében nagy népszerűségnek örvendő névadási módról lenne szó? Nem igazán. A steppei népek körében dívik elsősorban, s került át a velük kapcsolatba került népekhez. Például az alpi szlávoknál is előfordul avar hatásra.

Akkor mégis miért állítják? Mert a feltevések szerint:

 

1. A honfoglalók magyar nyelvűek

2. Az avarok kihaltak

 

Nos az újragondolás zajlik, a honfoglalók magyar nyelvűsége nem igazolható, az ellenérvek erősebbek, mint a kényszeredett finnugrista fantazmagóriák. Az avarok kihalása is árnyaltabb megközelítésben kezelt kérdés. Vagyis, ha nem haltak ki, akkor vannak steppei népek a KM-ben a honfoglaláskor, így a metódus nem csak és kizárólag az újonnan érkezett honfoglalók eszköztárában van. Persze kérdés, hogy ha az újonnan érkezettek átvettek helyneveket az itt találtaktól, akkor melyek lehetnek ezek. Azt hiszem ez egy fogas kérdés, ami még a szakmabeliek számára is komoly fejtörést eredményezne, ha vennék maguknak a fáradságot, hogy foglalkozzanak vele. Jómagam laikusként, pusztán munkahipotézis gyanánt felvetném a török eredetű személynevekből képzett helynevek csoportjából a "csuvasos" típusú neveket. Mivel a honfoglalás korában az "r"-török nyelvek már nem voltak elterjedve, így a nevek afféle zárványként őrizhetnek korábbi időkből származó helyneveket. Egyrészt, illetve másrészt a későavar túlélők nyelvébe jövevényszóként bekerülhettek "r"-török szavak, s megőrződhettek. Vagyis nem onogur kölcsönzés valahol a Kubán-Don-közén, hanem KM-i... S ha a magyar nyelv itt volt a KM-ben, akkor nem probléma az átvétel. S akkor felértékelődnek legkorábbi helyneveket tartalmazó okleveleink. Első helyen a Tihanyi Alapítólevél. Hiszen az elég sokat tartalmaz, aztán a Veszprémvölgyi Alapítólevél, ami viszont csak másolat, de görög eredetije révén mégis korai nyomokat őriz.   

 

Persze ehhez egy elfogulatlan elemzés kellene. Hofmann (s a minta Bárczi-féle) nem az. A napjainkban sajnálatosan dúló kettős beszéd nagyon jól tetten érhető benne. Miközben szakmai alapon alapos áttekintést, elemzést nyújt, a konklúzió levonásánál az ideológia felülkerekedik a szakmán. Lásd a Petra név esetén. Miközben éles szemmel, s meggyőzően érvel a görög eredet mellett, amit régészetileg is megerősítenek a leletek, hiszen az alap bazilita, görög rítusú templom, a végén mégis a magyar névadás mellett dönt. Pedig a nyelvtörténetben egyértelműen kijelentik, hogy a honfoglalást követő időkben a hangrendi szabályosság meghatározó volt a magyar nyelvben, azaz vegyes hangrendű szót nem alkottak, s a jövevényszavak is átalakultak. A szláv cseljadból cseléd illetve család alakult, a hangrend okán (törökös szóvégi, magyaros szóeleji). S mindkét változat megmaradt napjainkig, mert jelentéselkülönülés következett be, így nem alakult redundancia, ami miatt az egyik változat kihullott volna.  Persze kivételek mindig vannak, így a szabály alóli kivétel, nyelvjárási alak, stb. indokkal valláskonform ítélet születik. Annak ellenére, hogy az ominózus oklevél (Tihanyi Alalpítólevél) más helyén szerepel a "szabályos" alak is egy Petre zenaia hel formában. 

 

Persze nem öncélú a fejtegetésem, ugyanis a jelenség tetten érhető Komar könyvében is. A szakmai alapú fejtegetés kiváló, az összefüggések világosak, logikusak. Aztán jön az összefoglaló, ahol valláskonform torzítások terelik vakvágányra a dolgot. "Nyitva marad" a korai besenyő sírok kérdése, mert szakmai alapon nem igazolható, a datálások kizárólag a DAI spekulációján alapulnak, ami viszont koholmány, ahogy azt már többször kifejtettem. De a vallások végtelen rugalmassága, no meg az inkvizíció megalkuvásra kényszeríti a szerzőket. Impakt faktor, scientometria, meg más hasonló lózungok állják útját a szabad gondolatoknak. A lírai megnevezések mögött semmiféle objektivitás nincs. Az egész konformitást mér. Nagytekintélyű ítészek, cenzorok, inkvizítorok a sötétebb időkben "szakértők" napjainkban, döntik el, hogy a fejtegetések megfelelnek-e valamilyen általuk vallott nézetnek. Nincs objektív mérce, mint a matematikában. A vallási hagyományokon alapuló ítélkezés zajlik. Az agyatlan hívők meg csak mantrázzák a lírai lózungokat. ezért írtam, hogy idiótáknak meg invizítoroknak szól az összefoglaló. Előbbiek kényelmi okokból és/vagy azért, mert nem értik a témát, csak az összefoglalót olvassák, utóbbiak meg a lírai elnevezésű cenzúra miatt, hiszen ha idéznek, akkor úgyis az összefoglalókat idézik. Pedig az ördög a részletekben lakozik. Az igazi szakmaiság ott bújik meg. Érdemes Komar könyvét olvasgatni, az összefoglalót meg nagyvonalúan átugrani. Az az ideológiai konformitás jegyében torzít, meg különben is csak az idiótáknak szól:)

H. Bernát Creative Commons License 3 napja -1 1 660

Végül is (ha már egyszer nem mersz direkt szóba állni velem): nincs annál előrevivőbb egy vitában, mint az adott terület adott időpillanatig összefoglalt, szakirodalmi utalásokkal és bibliográfiával bőven ellátott, a terület széles körű elismertségét bíró szakembertől bemutatott summázatát hozni. Amit éppen én tettem meg, a mostani jelen esetben is (2018-as munka). 

 

 

 a tudományos igényű kutatás ennél már előrébb jár.

 

Ennél biztosan nem, de ha mégis: igazold az állításodat, és hozd ide, ami megtámogatna.

 

 

Egyelőre, edződdel egyetértésben, bedobtátok a törülközőt.

Előzmény: szakor (659)
szakor Creative Commons License 3 napja 0 0 659

A matematika a modellalkotásról is szól. Régebben foglalkoztam a mesterséges intelligenciával is hobbiból, mivel ez lenne a csúcs. bernátrobot mechanikus algoritmusai valahol az MI-kutatás őskorából származnak, a tudományos igényű kutatás ennél már előrébb jár. A kíváncsiság él bennem, hogy a gazdi zárkózik-e már, de úgy látom az igénytelenség kortalan. Azt hiszi, hogy ez is elég... Neki biztosan. :D

Előzmény: dzsaffar3 (653)
szakor Creative Commons License 3 napja 0 0 658

Az általános iskolában a "nyitott mondat" a megoldatlan feladat szinonímája. S általában véve a problémákat, a nem megoldott feladatokat is így nevezik. 

Tehát, ha egy kérdés "nyitva marad", akkor az azt jelenti, hogy nem megoldott. Mármint a racionális világban. Csak mechanikus idióta bernátrobot gazdái figyelmébe:)

A nagyon alap dolgokkal sincs tisztában a kreálmányuk, tehát nem egyszerűen egy generáljavításra van szükség, hanem egy teljesen új robotra. Mármint ha komolyan gondolják, hogy vitába küldik...

A jelenlegi gyatra értelmező modul annyira gyatra, hogy javíthatatlan...

Tetinger Creative Commons License 4 napja -1 0 657

Feleslegesen irogatsz tetinger-bernátnak bármit.

 

 

"Bármit" tényleg feleslegesen.

 

De persze, te is.

Előzmény: dzsaffar3 (653)
Tetinger Creative Commons License 4 napja -1 0 656

nincs értelme.

 

 

Ugye, hogy nincs?

 

Jól látod ...

Előzmény: dzsaffar3 (651)
Tetinger Creative Commons License 4 napja -1 0 655

Ne csak az idióták és inkvizítorok számára készült sablonos politikai kommunikációs összefoglalást, hanem a részleteket taglaló, a szakma mélységeibe betekintést adó fejtegetéseket is.

 

 

Komárt teljes körűen idéztem, nem csak az összefoglalóját. Amely amúgy hogyan/miért is készült volna "az idióták és inkvizítorok számára " ??  Laikusként hogyan is engedhetsz meg egy ilyen silány kirohanást a kor és korszak legelismertebb szakembere felé? 

 

"szakma mélységeibe betekintést" meg hozza a 700 bibliográfiai hivatkozása, ahogyan azt eléd tártam.

 

 

A rovat továbbra is a gondolkodóké, ezért a nemgondolkodást piedesztálra állító, agyatlan, elmebeteg  hitvitázókat a magam részéről mellőzöm.

 

 

Hisztériázással eddig sem jutottál sehová, ezután sem fogsz. Bugyuta felvetéseid ezután sem maradnak észrevételezés nélkül.

Előzmény: szakor (650)
Tetinger Creative Commons License 4 napja -1 0 654

hogy nem gondolkodsz, de ez nem mentség a primitív viselkedésedre.

 

 

Beidéztem a figyelmedbe a legfrissebb (2018) és a jelek szerint legautentikusabb szakirodalmat, mely érinti mind forrás, mind régészeti oldalról az egyik vitatémánkat, mégpedig több egybehangzó, a te álláspontoddal ellentétes igazolással.

 

 

Az a makacs ragaszkodás, amivel az alapkészség teljes hiányában beleugatsz a nem neked készült fórumba,

 

 

Zárt körű lenne e fórum? Akkor hogyan "ugathat" bele bárakárki?

 

 

s nincs időm elmebetegekkel foglalkozni, te pedig képtelen vagy minimális intelligenciát, minimális értelmet tanúsítani,

 

 

A "besenyő kérdésben" a vita lezárult, ezek szerint, hiszen nem tudtad megdönteni a tudomány álláspontját, melyet adatolva, összefoglalóan hoz O. Komár.

Előzmény: szakor (649)
dzsaffar3 Creative Commons License 4 napja 0 0 653
Feleslegesen irogatsz tetinger-bernátnak bármit.
safi
Előzmény: szakor (650)
Ulrich_von_Lichtenstein Creative Commons License 4 napja 0 0 652

:-DDD

Előzmény: dzsaffar3 (651)
dzsaffar3 Creative Commons License 4 napja 0 0 651
nincs értelme.

safi
Előzmény: szakor (650)
szakor Creative Commons License 4 napja -1 0 650

Olvasgasd Komart!

 

Ne csak az idióták és inkvizítorok számára készült sablonos politikai kommunikációs összefoglalást, hanem a részleteket taglaló, a szakma mélységeibe betekintést adó fejtegetéseket is. Persze tudom, ez túlzott elvárás egy mechanikus idiótától. 

A rovat továbbra is a gondolkodóké, ezért a nemgondolkodást piedesztálra állító, agyatlan, elmebeteg  hitvitázókat a magam részéről mellőzöm.

Index, tetinger, hitvány bernát...

Előzmény: Tetinger (648)
szakor Creative Commons License 4 napja -1 0 649

Magyarázat az ostobaságodra, hogy nem gondolkodsz, de ez nem mentség a primitív viselkedésedre. Világosan leírtam, hogy a topik a gondolkodók számára készült. Az a makacs ragaszkodás, amivel az alapkészség teljes hiányában beleugatsz a nem neked készült fórumba, az elmebetegeket idézi. 

Mivel nem vagyok pszichiáter, s nincs időm elmebetegekkel foglalkozni, te pedig képtelen vagy minimális intelligenciát, minimális értelmet tanúsítani, nem erőltetem. "Ami nem megy, ne erőltessük..."

 

 

Előzmény: Tetinger (647)
Tetinger Creative Commons License 5 napja -1 1 648

Furcsa térkép, nem véletlenül bírálta Komar. 

 

HOL "bírálta"?

 

 

Ha nem tudsz felnőni, akkor nem tudsz, tényleg nem kötelező fórumozni, beleugatni mások eszmecseréjébe meg végképp nem...

 

 

De hol itt az "eszme" meg a "csere" a részedről ??

Előzmény: szakor (646)
Tetinger Creative Commons License 5 napja -1 1 647

Ha besenyők jelenléte a X. század közepe előtt nem mutatható ki

 

HOL ír ilyet Komár?

 

 

Sehol, mert emígyen fogalmaz:

 

 

Komár 226. old.

 

"A Fekete-tenger északi előterében ismert korai besenyő sírok kérdésköre továbbra is nyitott kérdés marad, bár ez inkább a besenyő társadalom fejlettségi fokának objektív lecsapódása, "

 

 

Ugye, NEM a létüket tagadja, hanem az ilyen-olyan "kérdéskör"-üket, stb., ahogy továbbfűzi a magyarázatával: "bár ez inkább a besenyő társadalom fejlettségi fokának objektív lecsapódása".

 

 

Továbbra sem mutattál fel egy vacak pitykegombot sem, amit megbízhatóan fatáltak. Csupán a történészi spekulációkat idézed fölöslegesen...

 

 

Na te annyit értesz a szakirodalom kezeléséhez, mint hajdú a harangöntéshez ...

 

 

Ha ennyire felkészületlen vagy, minek ugatsz bele?

 

Elhiszem, hogy a szalonidióta ovid légköre hiányzik, ahol bárki bármit beböföghetett, az ovinéni csak mosolygott, de itt a topiknak világos tematikája van, világosan meghirdetett elvekkel. A kultúrember tiszteletben tartja, s aszerint cselekszik. A korlátolt gyüttment betolakodók akarnak kényszeresen mindenhol mindent a saját képükre formálni.

 

 

Nocsak, hogyan is minősítesz egy 700 forrást felsoroló, nagyívű összefoglalóra történt hivatkozást ...

 

 

Ugyanazt a padot koptatod bernátrobottal az idiótaképzőben...

 

 

Stimuláló egy társaság.

 

 

Szofista kommunikációs trükkök érvelés helyett, homályos spekulációk indoklás helyett, s impotens vergődés bizonyítás helyett. 

 

 

Amikor te egy matematikai levezetést vizsgálsz, az elődök eredményeit elveted, és magad kezded az ilyen-olyan "számelméletekkel"? Viccnek is rossz.

 

 

Ha nem tudsz felnőni egy kulturált vitázó szintjére, aki képes megugrani a lécet, a meghirdetett elvek szerint, gondolkodó ember módjára a józan ész és racionalitás, s a matematikai logika szabályai szerint érvelni, bizonyítani, akkor miért ugatsz bele?

 

MATEMATIKAI logika ?? Neked még veleszületett, mezei logikád sincs ....

Előzmény: szakor (644)
szakor Creative Commons License 5 napja 0 0 646

Ivanovék szerint a besenyők az Uraltól a Dunáig elfoglalták a steppét, beleértve a Volga-Don közét is... S hogy a kazárok ehhez  mit szóltak...

Furcsa térkép, nem véletlenül bírálta Komar. 

 

Ha nem tudsz felnőni, akkor nem tudsz, tényleg nem kötelező fórumozni, beleugatni mások eszmecseréjébe meg végképp nem...

Előzmény: Tetinger (642)
dzsaffar3 Creative Commons License 5 napja 0 0 645
Irtam.
safi
Előzmény: szakor (644)
szakor Creative Commons License 5 napja 0 0 644

Ha besenyők jelenléte a X. század közepe előtt nem mutatható ki, akkor milyen összhang van?

Továbbra sem mutattál fel egy vacak pitykegombot sem, amit megbízhatóan fatáltak. Csupán a történészi spekulációkat idézed fölöslegesen...

 

Ha ennyire felkészületlen vagy, minek ugatsz bele?

 

Elhiszem, hogy a szalonidióta ovid légköre hiányzik, ahol bárki bármit beböföghetett, az ovinéni csak mosolygott, de itt a topiknak világos tematikája van, világosan meghirdetett elvekkel. A kultúrember tiszteletben tartja, s aszerint cselekszik. A korlátolt gyüttment betolakodók akarnak kényszeresen mindenhol mindent a saját képükre formálni.

 

Ugyanazt a padot koptatod bernátrobottal az idiótaképzőben...

 

Szofista kommunikációs trükkök érvelés helyett, homályos spekulációk indoklás helyett, s impotens vergődés bizonyítás helyett. Hirdeted az igét, de a ragozást képtelen vagy elsajátítani...

 

Ha nem tudsz felnőni egy kulturált vitázó szintjére, aki képes megugrani a lécet, a meghirdetett elvek szerint, gondolkodó ember módjára a józan ész és racionalitás, s a matematikai logika szabályai szerint érvelni, bizonyítani, akkor miért ugatsz bele?

Miért nem tanulod meg legalább azt a katekézist, amit állításod szerint hirdetsz?

Előzmény: Tetinger (641)
Tetinger Creative Commons License 5 napja -1 0 643

1/. stimmel, aminek, ugye, semmi köze 2/-höz, ami HAMIS itt a részedről. Éppen hogy régészeti leletekre hivatkozva konklúdálja Komár, hogy (a Reginónál hozott) 889-hez köthető események "összhangban" vannak ezekkel.

"

Milyen régészeti adatok? Folyton hivatkozol rá, de egyet sem tudsz felmutatni...

 

 

 

O. Komár i.m. 248. old.

 

 

(én kiemelésemmel)

 

 

 

"Végül pedig az a megfigyelés, hogy a sztyeppén a szubbotci típusú sírokat az átmenet vagy a kulturális rokonság leghalványabb jelei nélkül váltották fel a besenyő sírok, arra utal, hogy ez a váltás csak 889 - 895 során ment végbe, azt követően, hogy a besenyők teljes mértékben elfoglalták a Fekete-tenger északi előterét."

 

 

Nézd át az irodalomjegyzékét (kb. 700 tétel).             

Előzmény: szakor (639)
Tetinger Creative Commons License 5 napja -1 0 642

"Lásd szakirodalom. Náladnál avatottabbak képben vannak, az igazolások több oldalról megtörténtek"

 

Akkor mi akadálya van, hogy felmutasd a bizonyítékokat? A vallások hitszónokai is számos "bizonyítékot" sorolnak fel, de ennek ellenére az istenek léte legalábbis vitatott...

 

 

A "bizonyítékokat" felmutatta Bárczi, Révész és Komár, idéztem is és meg is adtam a szakirodalmat, ott mindent megtalálsz.

 

 

Érthető az ódzkodásod, hiszen magad sem ismered azt a katekézist, amit hirdetsz, csak mantrázod az igét, de amikor ragozni kell, akkor impozens vergődés, és szánalmas kihátrálás történik, köpködéssel vegyítve... Méltatlan, korlátolt, de hű hívők mentegetőzése, a káté nemismerete miatt...

 

 

Ósdi, buta, igénytelen. Nem tudod, hogyan kell használni a szakirodalmat. Helyette hiszteriázol.

 

 

 

 

"Tessék, igazold a hun/avar kori magyar nyelvűséget a Kárpát Medencében."

 

Tartsuk a sorrendet! Te beszéltél finnugor nyelvű honfoglalókról. Tessék példát mutatni! Igazold! Utána kezdj el követelőzni! Vagy segget csinálsz a szádból sokadszorra...

 

 

Te MÉG azt sem érted meg, hogy a kétfajta bizonyításnak (A és B) SEMMI köze egymáshoz. HA én (= szakma) nem tudná bizonyítani az A-t  (honfoglalók FU nyelvét), attól tőled még UGYANOLYAN elvárás lenne a saját állításod (B) igazolása, mert A hiányából nem következik B megléte (annak egyik konkrét alesete sem). LOGIKA nuku ??

 

 

Honfoglalókkal rokon népesség, akiket a krónikások neveztek magyarnak, baskírnak. Nem igazoltad a honfoglalók magyar nyelvét, tehát nem nevezheted őket magyarnak...

 

Hát eben is megelőztek engem, sajna ...

 

 

1/. stimmel, aminek, ugye, semmi köze 2/-höz, ami HAMIS itt a részedről. Éppen hogy régészeti leletekre hivatkozva konklúdálja Komár, hogy (a Reginónál hozott) 889-hez köthető események "összhangban" vannak ezekkel.

"

Milyen régészeti adatok? Folyton hivatkozol rá, de egyet sem tudsz felmutatni...

 

 

De most akkor tényleg legutoljára:

 

 

Komár 226. old.

 

"A Fekete-tenger északi előterében ismert korai besenyő sírok kérdésköre továbbra is nyitott kérdés marad, bár ez inkább a besenyő társadalom fejlettségi fokának objektív lecsapódása, mert ez a társadalom csak a 10. század közepére tett szert új gazdasági kapcsolatokra,  csak ekkor vált önálló politikai tényezővé, és csak ekkor jelentek meg az első gazdag temetkezések is, amelyben jellegzetes  mellékletek voltak. Ami a köznépi besenyő sírokat illeti, ezekben általában csak a lószerszámzat elemeit vagy nyílhegyeket találunk. Ennek a társadalmi rétegnek a sírjaiban csak a 10. század utolsó harmadától figyelhetünk meg jelentős változásokat, amelyek a kengyelek és zablák típusait érintették. Ezzel szemben az ezt megelőző időszakban a besenyő köznépi sírok viszonylag egységesek voltak."

 

 

Az aláhúzott rész szerintieket csak úgy tehették, HA már korábban ott voltak. Amiből egyenesen következik Komár végkövetkeztetése:

 

 

Amiből, és másból nem, ered Komár végkövrtkeztetése:

 

 

244. old.

 

 

"""Mindez összhangban áll azokkal az írott forrásokkal, amelyek arról számolnak be, hogy 889-ben a magyarok besenyő nyomásra Az Al-Duna vidékére, majd ezt követően, 895-896-ban a Kárpát-medencébe vándoroltak."

 

 

Extraként meg az Ivanovok teljeskörű adatolása az 586. poszt alatti cikkükben.

 

 

Hozták itt neked szépen Ivanov és Ivanova munkáját a besenyők régészeti hagyatékára is kiterjeszkedően, amit Komár nyilván ismer, te viszont nem.

 

"

Ismer és szakmai alapon bírál. Hoztam. Te jössz az alátámasztással, megint tettél egy nagyívű kijelentést, s szokás szerint seggszáj?

 

 

HOL bírál? Mitől volna "bírálat" az, hogy "A Fekete-tenger északi előterében ismert korai besenyő sírok kérdésköre továbbra is nyitott kérdés marad,". ? És miután nem az, konklúdál Komár oda, ahova: Regino apát úr stimmel, régészeti leletekkel is megtámogatva.

 

 

Az állításaidra, amiket rendszeresen pufogtatsz, de az alátámasztással rendre adós maradsz...

 

Adós éppen most mivel? Teljeskörű adatolást kaptál, forrásokkal, adatsorokkal, régészektől, nyelvészektől.

 

 

A beleugatásodnak nincs értelme, hiszen csak segget csinálsz a szádból...

 

 

Látom, jön elő a neuraszténia ... Sétálj sokat, jógázás, mindfullness, stb. Fórumozni nem kötelező, mert még megárt.

 

 

Előzmény: szakor (639)
Tetinger Creative Commons License 5 napja -1 0 641

TE állítottál a Nyugat-Szibériából elindultakon KÍVÜLI honfoglalókat, mire fel kértelek, hogy hozz rájuk adatokat, ahogy Komár teszi a "Dentumogyer"-ből elstartolókkal.

"

 

Te most játszod a hülyét, vagy ennyire semmibe veszed a másikat? Ott vannak a kavarok, pl. de a felvetés nem erről szólt, hanem a honfoglalók nyelvéről, amiről fölényeskedve kijelentetted, hogy finnugor. Vagyis NEKED kell bizonyítanod, amit állítottál, hacsak nem akarsz segget csinálni a szádból. Ez a szofista trükk már régóta ismeretes, csak magadat vered át, ha másról kezdesz beszélni, mint ami a felvetés volt.

 

 

Legjobb, ha szembesülsz magaddal: 7. sz. posztod:

 

 

Összegezve: A fenti mozaikos áttekintésből több csoport képe is kibontakozik, törökök (bolgárok, kazárok, besenyők, ?), skandinávok(varég-ruszok), arabok, alánok, kálizok, csak egyértelműen és bizonyíthatóan finnugorok nincsenek. Eltekintve a kétes értékű "lenniük kellett" bizonyosságától kérdés, hogy ha voltak, akkor hol voltak, s milyen nyomuk maradt?

 

 

Szólj, ha ki kell fejtenem, mivel vagy adós.

 

A kavarok -- mert hisz annyira köztudott a csatlakozásuk -- implicite a csapatba értendők. Hanem HOL vannak az általad becsatlakoztatni szándékozottak, és amelyekre a kérdésem irányult?

 

Nekem semmi olyat nem kell bizonyítanom, amely ténykérdés és igazolt a tudományban (ahogy egyébként a minap idéztem/hivatkoztam rá: pl. a Tihanyi Nyelvemlék honfoglalókhoz köthető magyar helynevei/10. századi honfoglalói -- és semmilyen más itteni -- hagyaték alapján.)

 

 

Világosan leírtam, mit mond Komar: nem igazolható szervezett besenyő erő ("önálló besenyő politikai entitás" á la Komar, illetve korai besenyő sír sem, vagyis a X. század közepe előttről való). 

 

 

Ha itt "világosan" leírt valaki valamit, az én voltam: Komár idézettel cáfoltam most megismételt állításodat: a 10. század első felében nem igazolható besenyő államiság a Pontusznál nem anullálja az ugyanitt régészeti leletekkel igazolt besenyő jelenlétet. Ami miatt is vannak "összhangban" Komár szerint is a régészeti leletek a forrásokkal.

 

 

Hozz a hatalmas adathalmazból ezzel ellentétes példát! Vagy megint segget csinálsz a szádból...

 

Még hányszor hozzam Komárt/Ivanovékat?

 

Sokadjára Komár:

 

 

"

 

""Mindez összhangban áll azokkal az írott forrásokkal, amelyek arról számolnak be, hogy 889-ben a magyarok besenyő nyomásra Az Al-Duna vidékére, majd ezt követően, 895-896-ban a Kárpát-medencébe vándoroltak."

 

 

 

Előzmény: szakor (638)
szakor Creative Commons License 6 napja 0 0 640

Köszönöm.

Előzmény: dzsaffar3 (637)
szakor Creative Commons License 6 napja 0 0 639

"Lásd szakirodalom. Náladnál avatottabbak képben vannak, az igazolások több oldalról megtörténtek"

 

Akkor mi akadálya van, hogy felmutasd a bizonyítékokat? A vallások hitszónokai is számos "bizonyítékot" sorolnak fel, de ennek ellenére az istenek léte legalábbis vitatott...

A tudomány nem véletlenül az empirikus tényeken alapulva dolgozik. A vallásokat követő humán tudományok végtelen rugalmassággal szakadnak el, egyébként általuk is hirdetett, elvektől, kritériumoktól. 

Érthető az ódzkodásod, hiszen magad sem ismered azt a katekézist, amit hirdetsz, csak mantrázod az igét, de amikor ragozni kell, akkor impozens vergődés, és szánalmas kihátrálás történik, köpködéssel vegyítve... Méltatlan, korlátolt, de hű hívők mentegetőzése, a káté nemismerete miatt...

 

"Tessék, igazold a hun/avar kori magyar nyelvűséget a Kárpát Medencében."

 

Tartsuk a sorrendet! Te beszéltél finnugor nyelvű honfoglalókról. Tessék példát mutatni! Igazold! Utána kezdj el követelőzni! Vagy segget csinálsz a szádból sokadszorra...

 

"

 Így még a "feliratos sírkő" sem kell nekünk ...

 

"

 

Akkor minek hivatkozol rá?

 

"És, ugye, a mongol támadás előtt is adatoltak a magyarok Magna Hungáriában, éppen a Mongolok Titkos Történetében, no meg régészeti anyaggal is, lásd megint csak Komárt."

 

Honfoglalókkal rokon népesség, akiket a krónikások neveztek magyarnak, baskírnak. Nem igazoltad a honfoglalók magyar nyelvét, tehát nem nevezheted őket magyarnak...

 

"

Ezek nehezen szolgálhattak a "kijevi udvarban" ...(Hogy Kijevben, főleg később, lehettek magyar katonák is, azt Komár is bemutatja, régészeti anyaggal. Ahogy a magyaroknál is voltak ruszok, akár vikingek is.)

 

"

 

A ruszok igénybe vették a besenyőket, kunokat is. Ettől még besenyő kánságokról, meg kipcsak kánságokról szól a történelem...

 

"

1/. stimmel, aminek, ugye, semmi köze 2/-höz, ami HAMIS itt a részedről. Éppen hogy régészeti leletekre hivatkozva konklúdálja Komár, hogy (a Reginónál hozott) 889-hez köthető események "összhangban" vannak ezekkel.

"

Milyen régészeti adatok? Folyton hivatkozol rá, de egyet sem tudsz felmutatni...

 

"

Hozták itt neked szépen Ivanov és Ivanova munkáját a besenyők régészeti hagyatékára is kiterjeszkedően, amit Komár nyilván ismer, te viszont nem.

 

"

Ismer és szakmai alapon bírál. Hoztam. Te jössz az alátámasztással, megint tettél egy nagyívű kijelentést, s szokás szerint seggszáj?

 

"

Mire/mit?

 

 

A "felvetéseidet" magadnak kell igazolnod. Különben értelme sincs a fórumozásnak.

"

 

Az állításaidra, amiket rendszeresen pufogtatsz, de az alátámasztással rendre adós maradsz...

A beleugatásodnak nincs értelme, hiszen csak segget csinálsz a szádból...

Előzmény: Tetinger (629)
szakor Creative Commons License 6 napja 0 0 638

"

Micsoda?

 

TE állítottál a Nyugat-Szibériából elindultakon KÍVÜLI honfoglalókat, mire fel kértelek, hogy hozz rájuk adatokat, ahogy Komár teszi a "Dentumogyer"-ből elstartolókkal.

"

 

Te most játszod a hülyét, vagy ennyire semmibe veszed a másikat? Ott vannak a kavarok, pl. de a felvetés nem erről szólt, hanem a honfoglalók nyelvéről, amiről fölényeskedve kijelentetted, hogy finnugor. Vagyis NEKED kell bizonyítanod, amit állítottál, hacsak nem akarsz segget csinálni a szádból. Ez a szofista trükk már régóta ismeretes, csak magadat vered át, ha másról kezdesz beszélni, mint ami a felvetés volt.

 

"Itt neked van bizonyítani valód, pl. a sokszor, többektől hivatkozott, nagy formátumú O. Komár nagyívű, friss munkájában hozott, teljes körű (2018) adathalmazzal szemben."

 

Itt megint olyasmit állítasz, amit nem mondtam, s összemosod azzal, amit igen. Világosan leírtam, mit mond Komar: nem igazolható szervezett besenyő erő ("önálló besenyő politikai entitás" á la Komar, illetve korai besenyő sír sem, vagyis a X. század közepe előttről való). Sem szervezet, sem besenyő sír nincs az ominózus helyen, az ominózus időben. Ami legalábbis furcsa egy potens katonai erővel rendelkező honfoglalói csoportot elzavaró besenyőktől. Főleg, hogy a későbbiekben mindkettőből produkálnak szép számmal...

 

Hozz a hatalmas adathalmazból ezzel ellentétes példát! Vagy megint segget csinálsz a szádból...

Előzmény: Tetinger (628)
dzsaffar3 Creative Commons License 2019.07.14 0 0 637

Szia.

 

Amit ígértem küldtem.

 

Safi

Előzmény: szakor (624)
H. Bernát Creative Commons License 2019.07.14 -1 0 636

Átnézem a közel 3 évtizedre visszamenő történelmi folyóirat gyűjteményem, bemásolom amit tudok sorban, és kigyűjtöm az érdekes, de nem mellékes adatokat amelyek bizonyos tekintetben fontosak is.

 

 

Gondolod pl., hogy a MÖT kötetek szerzői ezen "fontos" adatok kihagyásával írták a könyveket?

 

 

Köztük Szentpéteri is, aki szintén nyilatkozott (2016) az egyik kötetben az avar továbbélésről, sokszor idéztem.

 

 

Mit is tudnál te hozzátenni ebből "a közel 3 évtizedre visszamenő történelmi folyóirat gyűjtemény"- ből??

 

 

Főleg képzetlenül ...

Előzmény: dzsaffar3 (635)
dzsaffar3 Creative Commons License 2019.07.14 0 0 635

Átnézem a közel 3 évtizedre visszamenő történelmi folyóirat gyűjteményem, bemásolom amit tudok sorban, és kigyűjtöm az érdekes, de nem mellékes adatokat amelyek bizonyos tekintetben fontosak is.

Az érdekeseket folyamatosan megkapod.

Safi

Előzmény: dzsaffar3 (627)
H. Bernát Creative Commons License 2019.07.14 -1 0 634

Nem folytatom

 

 

Hát nincs is mivel ...

Előzmény: dzsaffar3 (633)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!