Keresés

Részletes keresés

szaszg+++ Creative Commons License 5 órája 0 0 2142

Én meg már 1967-ben kimutattam, hogy a kvark modell összes prognózisa nem felel meg a megfigyeléseknek, elkezdve a részecskék tömege elöjelzésétöl.

 

A mainapig nem tudott a fizika kimutatni egyetlen egy "1/3" töltésü kvarkot sem, ezért biztos vagyok abban, hogy kvarkok egy ostoba, érvénytelen modellböl származnak. Kvarkok tehát nem léteznek, még annyira sem, mint a testek egységes nehézségi gyorsulása.

 

Az elektron (e) és a pozitron (p) létezö stabil elemi részecske, - e és + e elemi töltéssel és me elemi tömeggel. (Az hogy ezeknek a részecskéknek elemi gravitáviós töltése is létezik, ge = - g me, gp = + g me, az tölem számazik): Ez a két részecske a találkozásuknál nem semmisülnek meg, hanem egy elektron-neutrinót, (e,p), képeznek, ami elektromosan semlegesnek, tömegnélkülinek tünik és 0.703x10-13 cm nagy.

 

A proton (P) is stabil, mert a protont szétbomlani nem látta még soha senki. A proton elektromos töltése +e, a tömege, mP, meg ca 2000-szer nagyobb mint az elektron tömege. A proton párját az eltont (E), 1956-ban (tehát a kvark modell elmélet kifejlesztése elött), találták meg, - e elektromos töltéssel és mP tömeggel. Ezt sem látta még senki sem szétbomlani. Én ezt a két részecskét is elemi részecskéknek nézem és elláttam öket elemi gravitációs töltésekkel is, gE = - g mP, gP = + g mP, Ez a két részecske sem semmisül meg a találkozásuknál, hanem egy proton-neutrinót, (P,E), képez, ami elektromosan semlegesnek, tömegnélkülinek tünik és 0.384x10-17 cm nagy. Az (P,E) tehát jóval kisebb mint pl. az atommagok! Az elemi gravitációs töltéseknél megjegyzem, hogy az egyetemes gravitációs állandó G = g2/4 pi.

 

Továbbá, a fizikusok nem értették meg, miböl áll az instabil neutron N, ami így bomlik

 

N -> P + e + elektron-neutrinó.

 

Hát persze hogy ez az instabil neutron szerkezete

 

N = (P,e,p,e).

 

Én a stabil neutront N0 = (P,e) is kiszámitottam, ami elektromosan semleges és

 

mg(N0) = mP - me

 

(súlyos) tömeggel rendelkezik, de 0.703x10-13 cm nagy. Az N0 tehetetlen tömege meg

 

mi(N0) = mP + me - E(N0,kötés)/c2

 

és

 

E(N0,kötés) ) 2.04 MeV.

 

Már ezekböl az következik, hogy az atomjaink protonokból, elektronokból és pozitronokból állanak és különbözik a súlyos és a tehetetlen tömegük. A súlyos tömeg

 

mg(A izotóp) = A (mP - me),

 

ahol A a tömegszám, különbözik a tehetetlen, mi(A izotóp), tömegtöl.

 

A tehetetlen tömegeket meg tömegspektrumos mérésekböl ismerjük úgy hogy ki tudjuk a relatív tömeghiányt számítani, ami aztán a testek eltérö nehézségi gyorsulásában fel is lép. www.atomsz.com

 

Vagyis Galileitöl /Newtontól elkezdve ki kell javítani az egész fizikát, mert a gravitációt is elemi töltések okozzák (és nem a téridö görbülése).

 

 

Előzmény: szaszg+++ (2141)
szaszg+++ Creative Commons License 26 órája 0 0 2141
Előzmény: szaszg+++ (2140)
szaszg+++ Creative Commons License 26 órája 0 0 2140
Előzmény: szaszg+++ (2139)
szaszg+++ Creative Commons License 27 órája 0 0 2139
Előzmény: szaszg+++ (2138)
szaszg+++ Creative Commons License 27 órája 0 0 2138

És ezek az oszthatatlan részecskék az elektron, pozitron, proton és az elton https://atomsz.com/prognoses-of-composite-particles/

 

ami a könyvemben Szász Gyula I., Physics od Elementary Processes, Basic Approach in Phyiscs and Astronomy, 2005, Bp, ISBN: 953 219 791 7 megtalálható.

Előzmény: szaszg+++ (2136)
szaszg+++ Creative Commons License 27 órája 0 0 2137

Boldogok a szellemi szegények .....

 

Előzmény: jogértelmező (2123)
szaszg+++ Creative Commons License 28 órája 0 0 2136


A fizika atomisztikus fizika: Az anyag atomokból, az atomok oszthatatlan részecskékböl állnak.

 

Előzmény: szaszg+++ (2135)
szaszg+++ Creative Commons License 28 órája 0 0 2135

"A kvarkok az anyag legalapvetőbb építőkövei mai ismereteink szerint."

 

Az lehet, a modern fizika ismeretei szerint. De hát a modern fizika szedett-vetett ostobaság.

Előzmény: szaszg+++ (2134)
szaszg+++ Creative Commons License 28 órája 0 0 2134

Aha, innen plagizáltad a "kvarkok kimutatását" http://modernfizika.lapunk.hu/?modul=blog&a=107712

 

Kezdetben (1967-ig) csak három kvark volt, meg három anti-kvark. Aztán megszaporodtak a kvarkok, mert különben a megfigyeléseket nem lehetett megmagyarázni (vagyis a kvark modell prognózisai abszolút nem feleltek meg a megfigyeléseknek).

 

Még most sem tudják a fizikusok a kvark modellböl a részecskék tömegeit megmagyarázni, ezért kellett visszanyúlni Higgs-hez,

 

 

 

Előzmény: jogértelmező (2123)
szaszg+++ Creative Commons License 28 órája 0 0 2133

Az univerzum analítikus kezelése:

 

Ez a hatásintegrál a véges Minkowski térben {x=(ct,x,y,z)} ε Ω:

 

I =  ∫Ω (dx)4 {Σi=e,p,P,E mi∙c∙∂νji(n)ν(x) – (F(em)μν(x)∙F(em)μν(x) + F(g)μν(x)∙F(g)μν(x))/4

      - Σi=e,p,P,E qi∙ji(n)ν(x)∙A(em)ν(x) + Σi=e,p,P,E gi∙ji(n)ν(x)∙A(g)ν(x)}.

 

Ebböl lehet a mezök és a részecskék mozgásegyenleteit levezetni http://atomsz.com/statics-and-dynamics-eng/ 

 

μμ A(em)ν(x) = + j(em)ν(x) = + Σi=e,p,P,E qi∙ji(n)ν(x), 

                           

μμ A(g)ν(x) = - j(g)ν(x) = - Σi=e,p,P,E gi∙ji(n)ν(x),

 

(mi∙c2 - Σk λkνγν)ψi(x)+ qi∙A(em)ν(x)γνψi(x)- gi∙A(g)ν(x)γνψi(x) = 0, i=e,p,P,E. 

                                                                                      

Hasonlítsd össze a Szász univerzumról alkotott képét az elfogadott Newton-Einstein-i univerzummal, ami a fizikusok szerint 96%-ban sötét anyagból-energiából áll, fekete lyukakkal spékelve és 13.7 milliárd éve keletkezett egy ösrobbanás által. De a kvantumfizika nincs a gravitációval egyesítve.

Szász világképe az atomisztikus fizikából, a Newton-Einstein-i az energétikus fizikából lett levezetve.

 

„Az Új Fizikában a tehetetlenség új definiciója mellett a tér-idö helytálló definiciója és az elemi töltések szerepe új alakelvekhez vezetett.“

 

Hát ami igaz, az igaz, a fizika választhatná az elemi töltéseket azonos dimenziókban is:

 

F = F(em)  + F(g) = + qi qj r /4π r3  - gi gj r /4π r3

F(em) = + qi qj r/4π r3 + v/c x B.

 

Newton mozgásegyenletébe

 

mi(test) a(test) = - G Mg mg(test)/r2,

 

ezeket a tömegeket kell behelyettesíteni a tömegek helyére: Egy testnek, ami mind a négy elemirészecskékböl áll, a súlyos tömege

 

mg(test) = |(NP - NE) mP + (Np – Ne) me|.

 

Ennek a nyugalmi tehetetlen tömege meg

 

mi(test) = (NP + NE) mP + (Np + Ne) me – E(kötés)/c2 ≥ 0.

 

Nyilvánvalóan kölönbözik a súlyos tömeg a tehetetlen tömegtöl,

 

 

Előzmény: szaszg+++ (2132)
szaszg+++ Creative Commons License 28 órája 0 0 2132

Itt https://www.youtube.com/watch?v=jkNjvCmsWOU meg láthatóan Galilei UFF feltevése lett cáfolva www.atomsz.com

 

Előzmény: szaszg+++ (2131)
szaszg+++ Creative Commons License 28 órája 0 0 2131

Ebben a cikkben van még egy-két apró hiba, pl akkor még nem tudtam, hogy a súlyos tömeg (a hidrogén kivételével) mindig nagyobb, mint a tehetetlen tömeg

 

Ezt ki kell javítani

 

mi (matter) = mg (1- ∆(matter))

 

erre

 

mg (matter) = mi (1- ∆(matter)),

 

ahol

 

∆(matter) >0, a hidrogén kivételével.

 

A súlyos tömeg képlete egyszerü, mert az anyaga semleges atomokból áll és ha az eltont nem tartalmazza

 

mg (matter) = NP (mP - me)-

 

Az anyag tehetetlen tömegét meg ki lehet számítani, ha ismerjük a test izotóp összetételét, mert az izotópok tömegét ismerjük.

 

Ki lehet mondani: a modern fizika teljes egészében megbukott.

 

Előzmény: szaszg+++ (2130)
szaszg+++ Creative Commons License 29 órája 0 0 2130

Itt van a világmindenségün fizikai modellje https://atomsz.com/book/8-section-model-of-the-universe/

 

 

Előzmény: szaszg+++ (2129)
szaszg+++ Creative Commons License 29 órája 0 0 2129

A részecskefizika Standard Modellje szedett-vetett ostobaság https://en.wikipedia.org/wiki/Elementary_particle,

 

az elemi részecskék az elektron (e), a pozitron (p), a proton (P) és az elton (E), kétféle elemi töltéssel ellátva.

 

Ebböl az következik, hogy a gravitációt is elemi töltések okozzák, és nem a téridö görbülése. Az asztofizikusok Standard Modellje is szedett-vetett ostobaság.

 

Persze az elemi részecskék sohasem tudják egymást megsemmisíteni. Ösrobbanás nem létezett és fekete lyukak sincsenek, de van az anyagnak egy maximális sürüsége 10+24 g/cm3-nál.

 

Az elméleti fizikusok sorba állhatnak, visszaadni a Nodel-díjukat, mert minden ostobaság volt, amit a 20. században kifejleszetettek, Max Plancktól, Einsteintöl elkezdve. Eötvös meg nem mérte meg a testek eltérö súlyos és tehetetlen tömegét.

 

Előzmény: szaszg+++ (2128)
szaszg+++ Creative Commons License 29 órája 0 0 2128

... mondtam már hogy igazmondó vagyok!

 

Ez a reakció

 

hidrogénatom -> stabil neutron + 2.04 MeV

 

meg ismeretlen a fizikában, pedig ez termeli a Nap energiáját (meg a hirdogén bomba robbanását)!

 

És ezért ég a víz

 

H2O -> HO + stabil neutron + 2.04 MeV,

 

nagy energia leadással!

 

Előzmény: szaszg+++ (2126)
szaszg+++ Creative Commons License 1 napja 0 0 2127

A Welt pontosabban leírja mit "találtak" a kutatók https://www.welt.de/wissenschaft/article221473198/Neutrinos-Forscher-bestaetigen-Theorie-zur-Fusionsenergie-der-Sonne.html

 

Persze magfúzió nem létezik, úgy hogy az egész marhaság.

 

A fizika NEM TUDJA MIK A NEUTRÍNÓK, mi a szerepük az atommagokban.

 

Előzmény: jogértelmező (2108)
szaszg+++ Creative Commons License 1 napja 0 0 2126

Az atomisztikus fizikám meg arra kényszerint bennünket, hogy Galileitöl /Newtontól elkezdve ki kell javítani az egész fizikát, mert a gravitációt is elemi töltések okozzák (és nem a téridö görbülése).

 

Én a gravitációt egyesítettem az elektromágnesességgel és a gravitációt is beépítettem a részecske fizikában (Einstein meg forgolódik a sirjában, a részecskefizikusokat meg a gravitáció fizikusokat meg eszi a fekete fene).

 

 

 

Előzmény: szaszg+++ (2125)
szaszg+++ Creative Commons License 1 napja 0 0 2125

Bocs: Én meg már 1967-ben kimutattam, hogy a kvark modell összes prognózisa nem felel meg a megfigyeléseknek, elkezve a tömegek elöjelzésétöl.

 

Előzmény: szaszg+++ (2124)
szaszg+++ Creative Commons License 1 napja 0 0 2124

Én meg már 1957-ben kimutattam, hogy a kvark modell összes prognózisa nem felel meg a megfigyeléseknek, elkezve a tömegek elöjelzésétöl.

 

A mai napig nem tudott a fizika kimutatni egyetlen egy "1/3" töltésü kvarkot sem, ezért biztos vagyok kvarkok egy ostoba, érvénytelen modellböl származnak. Kvarkok tehé  nem léteznek, annyira sem mint a testek egységes nehézségi gyorsulás.

 

Az elektron (e) és a pozitron (p) létezö stabil elemi részecske, -e és +e elemi töltéssel és meelemi tömeggel. (Az hogy ezek a részecskéknek elemi gravitáviós töltése is létezik, ge = - g me, gp = + g me, az tölem számazik): Ez a két részecske a találkozásuknál nem semmisülnek meg, hanem egy elektron-neutrinót ,(e,p), képeznek, ami elektromosan semlegesnek, tömegnélkülinek tünik és 0.703x10-13 cm nagy.

 

A proton (P) is stabil, mert a protont szétbomlani nem látta még soha senki. A proton elektromos töltése +e, a tömege, mP, meg ca 2000-szer nagyobb mint az elektron tömege. A proton párját 1956-ban (tehát a kvark modell elmélet kifejlesztése elött), az eltont (E), találták meg, - e elektromos töltéssel és mP tömeggel. Ezt sem találta még senki sem szétbomlani. Én ezt a két részecskékt is elemi részecskéknek nézem és elláttam ölet elemi gravitációs töltéssel is ik, gE = - g mP, gP = + g mP, Ez a két részecske sem semmisülnek meg a találkozásuknál, hanem egy proton-neutrinót, (P,E), képeznek, ami elektromosan semlegesnek, tömegnélkülinek tünik és 0.384x10-17 cm nagy. Az (P,E) tehát jóval kisebb mint az atommagok! Itt megjegyzem az egyetemes gravitációs állandó G = g2/4 pi.

 

A fizikusok nem értették meg, miböl áll az instabil neutron N, ami így bomlik

 

N -> P + e + elektron-neutrinó.

 

Hát persze hogy ez az instabil neutron szerkezete

 

N = (P,e,p,e).

 

És a stabil neutront N0 = (P,e) is kiszámitottam, ami elektromosan semleges és

 

mg(N0) = mP - me

 

(súlyos) tömeggel rendelkezik, de 0.703x10-13 cm nagy. Az N0 tehetetlen tömege meg

 

mi(N0) = mP + me - E(N0,kötés)/c2

 

és

 

E(N0,kötés) ) 2.04 MeV.

 

Már ezekböl az következik, hogy az atomjaink protonokból, elektronokból és pozitronokból állanak és különbözik a súlyos és a tehetetlen tömegük. A súlyos tömeg

 

mg(A izotóp) = A (mP - me),

 

a tehetetlen, mi(A izotóp), tömegtöl.

 

A tehetetlen tömegeket meg tömegspektrumos mérésekböl ismerjük úgy hogy ki tudjuk a relatív tömeghiányt számolni, ami aztán a testek eltérö nehézségi gyorsulásában fel is lép. www.atomsz.com

 

Vagyis Galileitöl /Newtontól elkezdve ki kell javítani az egész fizikát, mert a gravitációt is elemi töltések okozzák (és nem a téridö görbülése).

 

 

Előzmény: jogértelmező (2123)
jogértelmező Creative Commons License 2 napja 0 0 2123

A kvarkok az anyag legalapvetőbb építőkövei mai ismereteink szerint. Létezésüket Gell-Mann és Zweig vetette fel 1964-ben, amikor a nagyszámú elemi részecske osztályozása közt érdekes szimmetriamintázatokat fedeztek fel. 1968-ban Taylor és munkatársai ki is mutatták a kvarkokat.

 

Azóta mindenki boldog, téged kivéve.

Előzmény: szaszg+++ (2122)
szaszg+++ Creative Commons License 3 napja 0 0 2122

Azontúl, minden megfigyelt részecske összetétele az e,p,p,E-böl https://atomsz.com/prognoses-of-composite-particles/

 

Nem kellenek a kvarkok semmire!

 

Előzmény: szaszg+++ (2121)
szaszg+++ Creative Commons License 3 napja 0 0 2121

Nem kell tovább keresni a kvantumgravitációt: A gravitációt kvantált, tehát elemi töltések okozzák.

 

Előzmény: szaszg+++ (2120)
szaszg+++ Creative Commons License 3 napja 0 0 2120

Nem az einsteini téridö görbülése okozza a gravitációt, a gravitáció egyesítve van az elektromágnesességgel és be van építve a részecskefizikába is.

 

A modern fizikát és az akadémikus fizikusokat meg eszi a fene, mert se a részecskefizika, se az asztrofizika Standard Modellje nem érvényes.

 

Előzmény: szaszg+++ (2119)
szaszg+++ Creative Commons License 3 napja 0 0 2119

Illetve, sehol sem érvényes Newton törvénye, mert a gravitáció nem egyetemes tömegvozás, hanem a gravitációt is elemi töltések okozzák, mégpedig két elöjellel ellátva és c-vel terjed. https://atomsz.com/statics-and-dynamics-eng/

 

 

 

Előzmény: szaszg+++ (2118)
szaszg+++ Creative Commons License 3 napja 0 0 2118

Ez azt jelenti, hogy ott nem érvényes Newton törvénye.

Előzmény: szőrinszálán (2117)
szőrinszálán Creative Commons License 3 napja 0 0 2117

Ez azt jelenti, hogy egy galaxis kerületi sebessége nem a külső csillagok valódi kerületi sebessége alapján mérendő?

Előzmény: szaszg+++ (2116)
szaszg+++ Creative Commons License 3 napja 0 0 2116

Newton gravitáció törvénye sehol sem stimmel exakt, erre rá jöhettek volna a fafejü csillagászok is már régen. Pl. a gravitácó is c-vel terjed és nem is egyetemes tömegvonzás. www.atomsz.com

 

Előzmény: szőrinszálán (2115)
szőrinszálán Creative Commons License 3 napja 0 0 2115

Amennyiben nem létezik a sötét anyag, akkor a neutrínó-féle anyag okozhatja a galaxis forgás anomáliát?

Előzmény: szaszg+++ (2114)
szaszg+++ Creative Commons License 3 napja 0 0 2114

"Vera Florence Cooper Rubin (/ˈrbɪn/; July 23, 1928 – December 25, 2016) was an American astronomer who pioneered work on galaxy rotation rates.[1] She uncovered the discrepancy between the predicted angular motion of galaxies and the observed motion, by studying galactic rotation curves. This phenomenon became known as the galaxy rotation problem, and was evidence of the existence of dark matter.[2] Although initially met with skepticism,"

 

Zwickly a legjobb esetben a hasára ütött, mert Wolfgang Pauli 1930-ban javasolta a neutrinók létezése feltéletezését, a neutrínó kimutatására 1055-ben sikerült sor. De a fizikusok a mai nakig nem tudják, mik is a neutrínók. Én tudom.

 

Előzmény: jogértelmező (2112)
jogértelmező Creative Commons License 4 napja -1 0 2113

" A hvg marhaságokat terjeszt, mint sokszor."

 

Hát még Szász Gyula!

Előzmény: szaszg+++ (2111)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!