Keresés

Részletes keresés

Alec Lightwood Creative Commons License 2022.08.28 -1 0 454

Hoztam egy kretén evangélikus költőnő sorait:

 

Ha te nem lennél


Ha Te nem lennél, két riadt kezemből
kihullatnám az életem,
mint céljavesztett, hitvány semmiséget.
Ha Te nem lennél, meghalna az élet,
meghalnának a színek énnekem.
Déli verőn is dideregve fáznék,
hiszen Te vagy tündöklő napvilágom.
S bár tündérkertek ösvényein járnék,
elepednék, mint kopár pusztaságon.
Rettentő rommá összeomlana
énbennem minden, ami szent és drága:
lelkem elrejtett végtelen világa.
Szertehullana a harmónia,
sóhajokká lennének a dalok
és sikoltássá minden énekem:
hisz mindenem vagy, Uram énnekem.

 

Micsoda izé. De közel száz évet élt Túrmezei Erzsébet. Szent Péter nem engedte be addig a Mennyországba, hogy ilyeneket írt. És jön a kérdés hogy Mindigszűz Máriának miért kellett várnia a Mennyel 1950 évet, bezzeg Jézus egyből bement

fhrfl Creative Commons License 2022.08.28 0 0 453

24. Jákób pedig ott maradt egyedül. Ekkor Valaki tusakodott vele egészen hajnalhasadtáig.
25. De látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a csípője forgócsontját, és kificamodott Jákób csípőjének forgócsontja a tusakodás közben.
26. Akkor ezt mondta Jákóbnak: Bocsáss el, mert hajnalodik! Ő azt felelte: Nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem.
27. Ekkor megkérdezte tőle: Mi a neved? Ő így felelt: Jákób.
28. Erre azt mondta: Nem Jákób lesz ezután a neved, hanem Izráel, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél.
29. Jákób ezt kérte: Mondd meg nekem a nevedet! De ő ezt mondta: Miért kérdezed a nevemet? És megáldotta őt.
30. Jákób Penúélnak nevezte el azt a helyet és ezt mondta: Bár láttam Istent színről színre, mégis életben maradtam. (1Móz 32: 24-30)


Vajon ma hányan vagyunk, akik küzdünk Istennel?

 

Hányan vagyunk, akiket Isten legyőzött a viaskodásban, majd a legyőző Isten által "megnyomorítva", de általa mégis győztesnek neveztetünk?

11_11 Creative Commons License 2022.06.13 0 0 452

  Péter II. levele 3. fejezet:1-18 !!!

 

3 Először is értsétek meg, hogy az utolsó napokban csúfondáros gúnyolódók fognak fellépni, akik saját vágyaik szerint élnek, 4 és azt mondják: „No, hol van (Krisztus) megígért eljövetele? Amióta atyáink meghaltak, minden marad úgy, ahogy a teremtés kezdetétől volt.”

 

5 De ezek szándékosan tagadják maguk előtt, hogy az ég ősidőktől fogva volt, és a föld is azóta, hogy Isten szavára a vízből és a víz által létrejött.

 

11 Mivel így minden elpusztul, minden tekintetben szentül és vallásosan kell élnetek, 12 hiszen várjátok és siettetitek Isten napjának eljövetelét, amikor is az egek lángba borulnak és felbomlanak, az elemek a tűz hevétől megolvadnak.

 

13  Mi ígérete alapján új eget és új földet várunk, az igazságosság hazáját.

 

 

 

 

11_11 Creative Commons License 2022.06.11 0 0 451

 2019.7.18.   20 óra  

         Lukács evangéliuma  7. fejezet: 1-50

 ( 1-12, 15, 18-20,  23,  30-31 vers )

 

A kafarnaumi százados. 1 Amikor ezt a néphez intézett beszédét befejezte, betért Kafarnaumba. 2 Ott betegen feküdt egy századosnak a szolgája, akit sokra tartott, s már-már a halálán volt. 3 A százados már hallott Jézusról, ezért elküldte hozzá a zsidók véneit azzal a kéréssel, hogy jöjjön el, és gyógyítsa meg a szolgáját. 4 Amikor ezek odaértek Jézushoz, nagyon kérték: „Megérdemli, hogy teljesítsd kérését.  5Szereti nemzetünket, a zsinagógát is ő építette nekünk.” 6 Jézus tehát velük ment. Amikor már nem voltak messze a háztól, a százados elé küldte a barátait ezzel az üzenettel: „Uram, ne fáradj! 7 Nem vagyok rá méltó, hogy betérj házamba. Magamat sem tartottam elég érdemesnek, hogy elmenjek érted. Csak szólj egy szót, és meggyógyul a szolgám. 8 Bár magam is alárendelt ember vagyok, szolgálnak alattam katonák, s ha azt mondom az egyiknek: Indulj! – akkor elindul; ha a másiknak mondom: Gyere ide! – akkor odajön; vagy ha a szolgámnak: Tedd meg! – akkor megteszi.” 9 Ennek hallatán Jézus elcsodálkozott. Megfordult, s így szólt a nyomába szegődött tömegnek: „Mondom nektek, ekkora hittel még Izraelben sem találkoztam.” 10 Amikor a küldöttek hazaértek, a szolgát egészségesen találták.

A naimi ifjú feltámasztása.

11 Történt, hogy Naim városába ment. Vele tartottak tanítványai és mások is, igen sokan. 12 Amikor a város kapujához közeledett, egy halottat hoztak ki, egy özvegyasszony egyetlen fiát. Elég nagy tömeg kísérte a városból.

15 A halott felült, és elkezdett beszélni. Ekkor átadta anyjának

 

Keresztelő János küldöttsége.

 

18 Ezekről az eseményekről a tanítványai mind beszámoltak Jánosnak. János magához hívatta két tanítványát 19 és elküldte őket az Úrhoz, hogy kérdezzék meg: „Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk?” 20 Amikor a két férfi Jézushoz ért, előadta: „Keresztelő János küldött el minket hozzád, hogy kérdezzük meg: Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk?”

 

23 Boldog, aki nem botránkozik meg rajtam!”

 

30 A farizeusok és a törvénytudók ellenben semmibe vették az Isten szándékát, s nem keresztelkedtek meg. 31 „Kihez hasonlítsam ennek a nemzedéknek a tagjait? Kihez hasonlók?

 

       

Előzmény: 11_11 (450)
11_11 Creative Commons License 2022.06.11 0 0 450

 

Holnap válaszolok megnézem majd !

Előzmény: fhrfl (449)
fhrfl Creative Commons License 2022.06.11 0 0 449

    29. Miután meghallgatta őt az egész nép, még a vámszedők is igazat adtak Istennek azzal, hogy megkeresztelkedtek a János keresztségével,    30. a farizeusok és a törvénytudók azonban elvetették Isten akaratát, és nem keresztelkedtek meg általa. (Luk 7: 29-30)

 

 

Nem tudom, mit mond pontosan nekem az az elutasítás, amit eddig tapasztaltam. 

Nem érzem, hogy a hitüket mutatják ezzel a gesztussal a testvérek, de annál inkább közvetítik a bizonytalanságukat felém. 

Előzmény: 11_11 (448)
11_11 Creative Commons License 2022.06.11 0 0 448

 

Úgy vélem (nem kell szerintem idéznem neked a Bibliából), hogy keresztelkedni illik, és kell. 

Nem pusztán magam miatt. 

 

 Ha nem még, ki miatt ?

 

 

Nem értem és nem látom át, a mondanivalódat !

Lehet, hogy ez a Római Katolikus egyház álláspontja, de én szabad akaratomból szeretnék megkeresztelkedni. Nem valamelyik felekezet tagja lenni, annak hittételeit elfogadva, hanem a Bibliát elfogadva Jézus Krisztus egyházának tagja lenni.

A Biblia szerint nem csak az pap, akit a katolikus egyház kinevez.

 

Az mit mondjon nekem szerinted, hogy akiket eddig megkértem arra, hogy kereszteljenek meg, azok rendre elutasítottak ? 

 

Azt csak, te tudod  !

 

 

 

 

Előzmény: fhrfl (447)
fhrfl Creative Commons License 2022.06.11 0 0 447

Úgy vélem (nem kell szerintem idéznem neked a Bibliából), hogy keresztelkedni illik, és kell. 

Nem pusztán magam miatt. 

Az mit mondjon nekem szerinted, hogy akiket eddig megkértem arra, hogy kereszteljenek meg, azok rendre elutasítottak? 

Előzmény: 11_11 (446)
11_11 Creative Commons License 2022.06.11 0 0 446

Gyerekkoromat  be számítom 3 x kereszteltek ,semmit nem ért, de miért nem ?

 

Ne kérdezd, gondolkozzál felnőtt vagy. Az ígéretedet a legmagasabb előtt fogadod meg, és annak adod át magad Imában! Megkeresztelt  vagy  neked    csak     Jézuson keresztül az Atyának kell bizonyítani, hogy őket fogod követni ez személyes !!!   

 

Ez  a legszebb  én is ezt tettem ! 

180-as fordulat, ami a családomat is meglepte de elfogadták!!          

 

 

 

Előzmény: fhrfl (445)
fhrfl Creative Commons License 2022.06.11 0 0 445

Amennyiben rajtam múlik, úgy elveszíthető az üdvösségem. 

 - egyetértesz? 

 

Nem keresztelsz meg, mert nő vagy. 

  - azt mondja Isten, hogy nem keresztelhetsz, mert nő vagy? 

 

Előzmény: 11_11 (444)
11_11 Creative Commons License 2022.06.11 0 0 444

 

 

Minden  rajtad múlik !!!! És a Teremtőn ,Jézuson elveszíthető-e az üdvösség? 

 

Rájöttél arra amire én is, nevet nem írok, nincs olyan titok ami ki ne derülne!

 

Ők mindent tudnak, én is sok mindent , de mindenki mást kap  Istentől ! Ő  belelát a szívedben !

 

 

   Ezt neked küldtem.   
  
Izajás könyve   41. fejezet: 10-13

Előzmény: fhrfl (443)
fhrfl Creative Commons License 2022.06.11 0 0 443

Mit gondolsz arról, hogy elveszíthető-e az üdvösség? 

Előzmény: 11_11 (442)
11_11 Creative Commons License 2022.06.11 0 0 442

  Mit szeretnél elérni az életben?

 Vedd kezedbe az életed és érd el, amit szeretnél!

 

 

 Csalódtál az emberekben ?  Én is !

 

 

  De  én mást is látok !

 

  Izajás könyve   41. fejezet: 10-13

10 Ne félj, mert veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened! Megerősítelek, megsegítelek, és felkarol győzedelmes jobbom. 11 Bizony megszégyenülnek és gyalázatra jutnak, mind, akik ellened lázadoztak. Elpusztulnak és elvesznek, akik harcba szálltak ellened. 12 Keresni fogod, de többé nem találod azokat, akik ellened hadakoztak. Elpusztulnak és semmivé lesznek, akik háborgattak. 13 Mert én, az Úr, a te Istened, én ragadtam meg jobbodat. Én szólok hozzád így: Ne félj! Én megsegítelek.

 

 

 

 

fhrfl Creative Commons License 2022.06.11 0 0 441

https://youtu.be/AN_MeWR8sqI

 

Ez egy vélemény kinyilvánítása szerintem.

Nem gondolom, hogy nem őszinte megnyilvánulás. 

 

A kíváncsiságom kérdezteti velem  hívőktől, hogy mit gondolnak az üdvösség esetleges elveszíthetőségéről. 

Raffaelo Creative Commons License 2022.06.04 0 0 440

1. a hágyé, bpa, mpe, Bibliaszól pedig olyan. És mifelénk az evangélikusok is inkább olyanok mint nem.

 

2. Hol van olyan? Pál apostol is egyedül volt, a szolgálataimat én is egyedül végzem. A gyermekotthonba 70-80%ban egyedül mentem, az evangélizálás is ugyanez.

Előzmény: elterito (439)
elterito Creative Commons License 2022.06.04 0 0 439

Érvelési hibád két részből áll:

 

1. Nem csak gonosz társaságok vannak mint keresztény közösségek.

2. Vannak bibliai igék arra, hogy keressünk közösséget, te meg az 

     ellentétét ajánlod.

Előzmény: Raffaelo (438)
Raffaelo Creative Commons License 2022.06.04 0 0 438

"Szerintem. A hitben növekedni nem közösségben lehet, hanem magányban imával."

 

Bingó

 

Ne tévelyegjetek. Jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok.

 

I. Korintus levél:15:33

 

Aztat láttam, hogy a legtöbb keresztény gyüli inkább gonosz társaság, mint nem az.

 

Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jőnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak.

Apostolok Cselekedetei:20:29

 

 

Előzmény: Törölt nick (28)
polária Creative Commons License 2022.06.03 -1 0 437

a hit KARIZMA

fhrfl Creative Commons License 2022.06.03 0 0 436

https://youtu.be/V9T3SDteKxM

 

 

Prancz Zoltán

fhrfl Creative Commons License 2021.11.15 0 0 435

https://youtu.be/Y0nwe26foAs

 

 

Ha valaki nem kedveli az éneklős részeket (pl. én nem), akkor vigye valahogy a kurzort a 20.perchez,s nézze onnantól az előadást! 

fhrfl Creative Commons License 2021.11.13 0 0 434

https://youtu.be/qNKK7MJj3X4

 

/Spurgeon /

 

 

 

Elvin_Atombender Creative Commons License 2021.11.11 0 0 433

Inkább hallgassunk  klassz zenéket

 

https://www.youtube.com/watch?v=qKcfa2Hy_KM

landdie Creative Commons License 2021.11.03 0 0 432
fhrfl Creative Commons License 2021.10.13 0 0 431

https://youtu.be/WMHy1aXyVd8

 

 

Uzonyi Barnabás 

 

 

/növekedjünk! /

fhrfl Creative Commons License 2021.07.18 0 0 430

... és csak növekedjünk a hitben!

 

https://youtu.be/M64ldGuYNSA

 

/Balla "puzzle" Frigyes testvér prédikációja/

NemzetiAutentiqsGitt1let Creative Commons License 2020.06.02 0 0 428

Nem a keresztényeket gyűlölöm, hanem az ostobaságot. Ilyenformán a kereszténység=ostobaság, akkor persze. Naná!

 

 

Előzmény: nemkelltabu (425)
fhrfl Creative Commons License 2020.05.31 0 0 427

https://youtu.be/I5gDa-G9iZw

 

 

Növekedjünk!

fhrfl Creative Commons License 2020.04.27 0 0 426

https://youtu.be/QGi9zsKurH4

 

Balla "puzzle" Frigyes testvér

nemkelltabu Creative Commons License 2020.04.19 0 0 425

Szerintem megint jókat írtál.

 

Különösen ezt tetszett:

 

"...Ha az igazságtalanságot, a hibát és a szeretetlenséget keresem, azt is megtalálom, ha kitartó vagyok. 

Attól tartok, hogy utóbbiak keresésére koncentrálva egyszerűen nem veszem észre előbbieket. Elmegyek mellettük, hisz nem azokat keresem. Nem is kell keresnem, hiszen Isten keresése közben maguktól előjönnek. Nem érdemes erre koncentrálni..."

 

Azért tetszett, mert valóban magamra ismertem benne.

Sőt, nem csak, hogy magamra ismertem, de úgy érzem, lassanként újból kifelé sodródom a hitből is...

 

(Érdekességként: Ezt a topicot egy olyan hölgy nyitotta, aki azóta már szintén kisodródott a hitből, és agresszív kereszténygyűlölő lett. Mondjuk az ő életében megrázó események történtek. Ha jól értettem, ezen események hozták őt ide a fórumra is.)

 

Még annyit, hogy nem azért kérdeztem tőled, merre találhatni szerinted igazi keresztényeket, mert rád, vagy másokra akarnék hagyatkozni. Ennél azért autonómabb személynek gondolom magam. (Senki ne keressen itt összefüggést a hason nevű gyülekezettel! :-))

Egyszerűen csak kíváncsi voltam, valaki tud-e egyáltalán jelenleg olyan közösségről, ahol valóban működik a Jézus által tanított szeretet?

 

Üdv: Tamás

Előzmény: fhrfl (424)
fhrfl Creative Commons License 2020.04.19 0 0 424

Hogy helyileg hol, azt én biztos nem tudom.

 

 Lukács, 11:9 - Én is mondom néktek: Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.Lukács, 11:10 - Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.

 

Azt hiszem, nem is az a lényeg, hogy hol keresel, hanem inkább hogy mit és kit.

Az Istent igazságosnak, hibátlannak és szeretőnek tudom, így aztán Őt keresem. Aki keres, az talál valahol, ha kitartó. 

Ha az igazságtalanságot, a hibát és a szeretetlenséget keresem, azt is megtalálom, ha kitartó vagyok. 

Attól tartok, hogy utóbbiak keresésére koncentrálva egyszerűen nem veszem észre előbbieket. Elmegyek mellettük, hisz nem azokat keresem. Nem is kell keresnem, hiszen Isten keresése közben maguktól előjönnek. Nem érdemes erre koncentrálni. 

Növessz orrot a szívedre, lelkedre, és szaglássz vele! Amerre jársz, arra megérzed a többi szaglászót, ha vannak arra ilyenek. 

Szerintem erre a spéci orrodra hagyatkozz, ne rám vagy másokra. :) 

 

 

 

 

Előzmény: nemkelltabu (423)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!