Keresés

Részletes keresés

vörösvári Creative Commons License 2022.09.23 0 1 2327

kétségtelen, de a kor uralkodói számára a kereszténység eszköz volt a hatalmuk megszilárdítására

még két megjegyzés

1. a szászok magukra hozták a bajt, rendszeresen vezettek rablóhadjáratokat frank területek ellen

2. a kereszténység felvételének azért volt egy jótékony hatása, a vikingek rablóhadjáratai is véget értek miután keresztények lettek 

Előzmény: Völgyvidéki (2326)
Völgyvidéki Creative Commons License 2022.09.23 0 0 2326

OFF ugyan, de ez az aminek szerintem soha nem szabadott volna megtörténnie:

annak, hogy a kereszténységet nem tanítással, meggyőzéssel és jó példával, hanem teljesen nyílt és brutális fegyveres erőszakkal, tűzzel-vassal, vérrel terjesztik....

Előzmény: Völgyvidéki (2323)
Völgyvidéki Creative Commons License 2022.09.23 0 0 2325

Nagy Károlyról is van egy háromrészes, német nyelvű ún. doku-dráma, a középső epizód taglalja a szászok elleni háborúkat.

Majd linkelem ezt is, ha valakit érdekel.

Előzmény: Völgyvidéki (2323)
Völgyvidéki Creative Commons License 2022.09.23 0 0 2324

A kényszerdeportálásopk és a mészárlások miatt egész falvak néptelenedtek el. Az elnéptelenedett vidékekre a szászok helyére részben frank népességet, részben a frankokkal szövetséges elbai szláv népcsoportokból telepítettek be népességet.

Így az eredeti szász népesség ezután már nagyrészt keveredett, felhígult.

A mai Szászország (Sachsen) szövetségi tartomány pl. eredetileg nem is tartozott a szászok törzsterületéhez, oda a kényszerdeportálások révén kerültek szász csoportok, akikről aztán nagyjából a szász dinasztia felemelkedésekor kapta a térség a Szászország nevet.

Előzmény: Völgyvidéki (2323)
Völgyvidéki Creative Commons License 2022.09.23 0 0 2323

Az Irminsul kapcsán lehet eljutni Nagy Károly szászok elleni háborúihoz (772 - 804), ami egészen brutális volt és a pogány szászok számára katasztrofális következményekkel járt:

legalább tízezer lemészárolt, kb. 20 - 30 ezer kényszerdeportált, erőszakos tömegkeresztelések, a szent helyeik brutális elpusztítása, hagyományaik szigorú betiltása...

 

Mindez persze - legalábbis formailag , a felszínen - Jézus Krisztus nevében, a kereszténység terjesztésének ürügyén, a valódi ok persze - mint azóta is szinte mindig - a nagyhatalmi törekvések, birodalomépítés, más népcsoportrok erőforrásainak brutális, erőszakos kisajátítása, imperializmus...:-(

Előzmény: Wanblí Iyeska (2320)
Völgyvidéki Creative Commons License 2022.09.23 0 0 2322

Nyilván a szükséges esetekben fenntartásokkal, ill. kellő kritikai érzékkel kell nézni ezeket a videókat.

Na és persze minimum egy jó közepes német nyelvtudás is szükséges hozzájuk.

Előzmény: Wanblí Iyeska (2320)
Völgyvidéki Creative Commons License 2022.09.23 0 0 2321

Geheimnis Teutoburger Wald | Doku

 

https://www.youtube.com/watch?v=igu47i6J4mI

 

Besuch an den Externsteinen (Heiden TV)

 

https://www.youtube.com/watch?v=huO-WLWXU9M

 

Die Irminsul (Heiden TV)

 

https://www.youtube.com/watch?v=WHyU5X0WesM

Előzmény: Wanblí Iyeska (2320)
Wanblí Iyeska Creative Commons License 2022.09.19 0 0 2320

Jöhetnek, mert már izgatottan várom.

Egy röpke dolgozatot kellene írnom az ógermán pogányság bizonyos elemeiről, ahhoz kellene. :-)

Előzmény: Völgyvidéki (2319)
Völgyvidéki Creative Commons License 2022.09.18 0 0 2319

Vannak fent erről a témáról videók a YouTube-on, bár többnyire német nyelvűek. 

Majd belinkelek kettőt.

Előzmény: Wanblí Iyeska (2318)
Wanblí Iyeska Creative Commons License 2022.09.14 0 0 2318

Mit lehet tudni az Externsteinéről és az Osning (a mai térképeken Teutoburgi-erdő) pogány kori sötét tiktkairól?

Völgyvidéki Creative Commons License 2021.11.16 0 0 2317

Feltételezik, hogy a germánoknál is eredetileg ez a Tyr/Tiw/Ziu lehetett a főisten, de aztán Odin/Wodan/Wotan kiszorította ebből a pozícióból.

 

Biztosat persze nem mondhatunk, csak a legkorábbi római források szórványos említéseire és a régészeti leletekre lehet hagytakozni.

Előzmény: vörösvári (2314)
vörösvári Creative Commons License 2021.11.15 0 1 2316

Érdekesek ezek a mássalhangzók a délnémetben, mert például családneveknél a d=t, c=k, k=g, a p=b, a z=c, a magánhangzóknál az i=y, i=ü, e=ö. 

Előzmény: Völgyvidéki (2315)
Völgyvidéki Creative Commons License 2021.11.15 0 0 2315

Óészaki Tyr, ószász Tiw (tiu), óalemann Ziu (ejtsd: ciu) mind ugyanaz az istennév, amely a feltétezések szerint az ősi germán hadisten, amelynek a kultusza Odinnal/Wodannal szemben fokozatosan háttérbe szorult.

A Tiu - Ziu, t - c hangváltozás már az ófelnémet mássalhangzó-eltolódás jele a déli germán nyelvekben.

Előzmény: Völgyvidéki (2313)
vörösvári Creative Commons License 2021.11.15 0 1 2314

Ez a Ziuwari új nekem :) Amúgy Ziu= Zeusz. 

Azt tudom hogy az Elba vidéki germán törzsek ahonnan az alemannok jöttek, szvébnek nevezték magukat, de ahogy a topik elején írtam már a Kr.e 1.századtól megjelentek a Majna vidékén és Baden-Württemberg északi részén, a Csehországban élő markomannok és a Szlovákiában élő kvádok is szvébek voltak eredetileg. 

Előzmény: Völgyvidéki (2313)
Völgyvidéki Creative Commons License 2021.11.15 0 0 2313

Lehet, hogy a szvéb és az alemann mégis ugyanaz lenne, most azt olvastam, hogy az alemann egy külső elnevezés volt, a saját magukra használt név a szvéb volt.

Egy alternatív elnevezés is adatolható a forrásokból, ez a Ziuwari, azaz Ziu (hadisten) népe.

Előzmény: Völgyvidéki (2308)
vörösvári Creative Commons License 2021.10.24 0 0 2312
Völgyvidéki Creative Commons License 2021.10.17 0 0 2311

Nyilván ezek elméleti modellek és nem tényleges írott forrásokon alapulnak.

 

Sem a pre-germánt, sem a proto-germánt nem szabad egy egységes nyelvnek elképzelnünk.

 

Mindkét esetben egy viszonylag nagy földrajzi térségre kiterjedő dialektusláncolatra vagy inkább dialektusövezetre kell gondolnunk.

 

Különböző, egymással közelebbi-távolabbi rokonságban álló törzsi nyelvjárások halmazáról lehetett itt szó, amelyben az egymással szomszédos nyelvjárások nagyon, míg a földrajzilag távolabbiak csak távolabbról hasonlítottak egymásra.

 

Az újabb modellek szerint a pre-germán, ill. a proto-germán földrajzi elterjedése is nagyobb volt, mint a korábbi modellek szerint.

 

Az újabbak szerint ez a Szász-Középhegységtől (Elbai Homokkő-hegység) az Elba síkságain és Dánián át Dél-Svédországig és a délnorvég partvidékekig terjedhetett ki.

 

Nyilván lehetetlenség rekonstruálni az ezen övezeten belüli egyes törzsi dialektusokat, hiszen erre semmiféle konkrét adat nincs.

 

Bár hasonló nyelveket beszéltek, nem biztos, hogy egy szászországi vagy dél-norvégiai pre-germán között kölcsönös nyelvi érthetőség létrejöhetett volna, de egyébként biztosra még ez sem jelenthető ki.

Előzmény: Völgyvidéki (2309)
Völgyvidéki Creative Commons License 2021.09.27 0 0 2310

Mindkét minta a Miatyánk fordítása, ami nyilvánvalóan anakronizmus ebben a formában, hiszen az csak Kr. u. 30 körül keletkezett Palesztínában, a germán nyelvterületen meg csak jóval később terjedt el, de a hangváltozások személtetésére alkalmas.

Előzmény: Völgyvidéki (2309)
Völgyvidéki Creative Commons License 2021.09.27 0 0 2309

Proto-germánról tkp. csak az első germán mássalhangzó-eltolódástól (Erste Lautverschiebung) beszélhetünk, ez a nyelvészet mai álláspontja szerint három fázisban ment végbe kb. Kr.e. 500 és időszámításunk kezdete között.

 

Az előtte lévő meglehetősen hosszú, kb. ezer év időtartamú (kb. Kr.e. 1.500 - Kr.e. 500) nyelvállapot neve az angolban Pre-Proto-Germanic vagy újabban inkább Germanic Parent Language, a németben pedig pre-germán (Prägermanisch vagy Vorgermanisch).

 

Ebben az ún. pre-proto-germán vagy pre-germán periódusban a germán ősei egy olyan nyelvállapotban voltak, amelyben még relatíve közel állhattak a többi ősi északnyugat-indoeurópai nyelvhez, pl. a kelta és az italikusz őseihez.

 

A pre-proto-germán és az első mássalhangzó-eltolódás utáni proto-germán közötti hangtani különbségeket jól szemlélteti Wolfram Euler német nyelvész alábbi 2 mintaszövege:

 

Prägermanisch (= Protogermanisch vor der Ersten Lautverschiebung):

Páter únsere eni kémenoi, wéiknaid nómun téinon, gwémoid rígion téinon, wértoid wéljô téinos kwé eni kémenoi swé anâ értâi, klóibhon únseron séndeinon ghébhe únses kíjô dhóghô, éti apléde únses, tód skúlones sîmé, swé weis aplédome skúlummis únseroimis, nékwe bhrénkois uns eni próistân, age lóusije uns apo úbheloi. Téinon esti rígjon, móktis, wúltuskwe eni áiwons.

 

Späturgermanisch (um Christi Geburt):

Fađer unsere ini χiminai, weiχnaid namôn þînan, kwemaid rîkjan þînan, werþaid weljô þînaz χwê ini χiminai swê anâ erþâi, χlaiban unseran sénteinan gebe unsiz χijô đagô, aflête unsiz, þat skulaniz sîme, swé wez aflêtamiz skulamiz unseraimiz, neχ bringaiz unsiz ini fraistôn, ake lausî unsiz afa ubelai. Þînan esti rîkjan, maχtiz, wulþuz-uχ ini aiwans.

 

 

 

 

Előzmény: Völgyvidéki (2306)
Völgyvidéki Creative Commons License 2021.09.25 0 0 2308

Szvébek és alemannok, ez volt a két domináns germán népcsoport a mai Baden-Württemberg területén a későrómai és a posztrómai korban.

Eredetileg két különálló népcsoport voltak, bár nyelvileg és kulturálisan is nagyon közel álltak egymáshoz, ill. keveredtek is egymással.

 

A német nyelvjárások osztályozásánál az ún. Westoberdeutsch dialektuscsoporton belül ma is elkülönítik a sváb és az alemann nyelvjárásokat bizonyos nyelvjárási jellegek alapján.

 

A tkp. svábot Württemberg középső részein beszélik, míg az alemann nyugatról és délről mintegy félkörívszerű sávban részben körbeveszi a svábot.

Elzász, Baden, Német-Svájc, az ausztriai Vorarlberg és Württemberg legdélibb sávja (Oberschwaben) az alemann típusú dialektusok elterjedési területe.

Előzmény: Völgyvidéki (2307)
Völgyvidéki Creative Commons License 2021.09.25 0 0 2307

"Krieger und Siedler - Die Germanen | SWR Geschichte & Entdeckungen.

 

Kriegerisch, rauflustig und barbarisch. So sahen die Römer die Germanen. Aber wie waren unsere Vorfahren wirklich? Und warum kamen sie in den Südwesten? Mehr zur Geschichte im Südwesten: http://www.swr.de/geschichte"

 

45 perces német nyelvű ismeretterjesztő videó Baden-Württemberg germán népeiről és azok kultúrájáról az SWR csatornáról  (egy délnyugat-német TV-csatorna):

https://www.youtube.com/watch?v=Fyw0HXZokJo

 

 

Völgyvidéki Creative Commons License 2021.09.23 0 0 2306

Jürgen Udolph (sz. 1943, Berlin), kiemelkedő német nyelvész, a lipcsei egyetem egykori professzora hely- és víznevek nyelvészeti elemzésén alapuló kutatásai alapján a proto-germán nyelv őshazáját (Urheimat) a többségi hagyományos nézeteketől eltérően délebbre, a mai Niedersachsen, Sachsen-Anhalt és Thüringia területére helyezi.

 

A ma még többségi vélemény szerint a proto-germán őshazája a mai Dél-Skandinávia (Dánia és Dél-Svédország), illetve Németország legészakibb, tengerparti sávja.

vörösvári Creative Commons License 2021.08.30 0 1 2305
vörösvári Creative Commons License 2021.05.21 0 0 2304

Szenzációs régészeti leletre bukkantak Csehországban: egy lányi ásatás során egy hetedik századi csontdarab került elő, amelyre valaki a Futhark-rúnasor utolsó hét betűjét rögzítette. A lelet a kora miatt különösen meglepő: a kutatók szerint 600 környékén készülhetett, amikor már szlávok éltek a területen, de még nem rendelkeztek saját ábécével. Mivel a csontra vésett rúnák nem valamilyen üzenetet közölnek, csak az idősebb Futhark néven ismert rúnaábécé betűit ábrázolják, a kutatók azt feltételezik, hogy oktatási célból készülhetett, és feltehetőleg eredetileg az egész ábécét felvésték a teljes darabra.

A felfedezést ismertető tanulmány vezető szerzője, Jiří Macháček szerint két magyarázat lehetséges: a csontot vagy egy germán származású, de szláv területen élő ember faragta, vagy pedig egy olyan szláv, aki megtanulta a rúnaírást, és ezzel megpróbálta az utókorra hagyni a tudását, vagy másoknak is meg akarta tanítani a Futhark-ábécét. 

 

A régészek szerint kétség sem férhet hozzá, hogy a lelet egy szláv település maradványai közül került elő, nem a migrációs időszakban készült és került oda.

A gyilkos indulatokat kiváltó csontot a Masaryk Egyetem múzeumában fogják majd kiállítani, a területen pedig folytatódnak az ásatások.

 

Valahol vicces, hogy a Masarykról elnevezett egyetem múzeumába kerül, aki militáns németellenes volt ( ezt én írtam, az utolsó mondatot ) 

 

https://qubit.hu/2021/05/21/a-nacionalistakat-felboszito-german-runaleckere-bukkantak-csehorszagban?fbclid=IwAR3GXe3elTPu29zr33LgWA1VFTZJhgw_29rEzqIT3O52kdfPxZ-i9JZ9vTU

vörösvári Creative Commons License 2021.04.29 0 0 2303

Ez ilyen 19-20.századi dolog lehet, hiszen előtte nem is volt kapcsolat egy északon és délen élő német közt, az emberek nagy többsége egy kis földrajzi területen élte le az egész életét a kézműveseket és a katonákat kivéve.

Előzmény: Völgyvidéki (2302)
Völgyvidéki Creative Commons License 2021.04.29 0 0 2302

OFF:

 

Jó, akkor nyilván tudod, hogy ez visszafelé is megvan.

 

Hogy is nevezik pl. félig gúnyosan, félig tréfásan az osztrákok az északnémeteket?

 

Piefke!

 

Amely maga is egy északnémet nyelvjárási szó.

 

Eredeti jelentése kb. az, hogy "ostoba, bugyuta, buta, nehéz felfogású".

 

Nem túl hízelgő jelző.

 

 

Előzmény: B. Hernát (2295)
vörösvári Creative Commons License 2021.04.28 0 0 2301

lehet nem ide kellett volna :)

Előzmény: vörösvári (2300)
vörösvári Creative Commons License 2021.04.28 0 1 2300

Nyugat-Németország egyik legnagyobb ismert vaskori fegyverkészletére bukkantak az észak-rajna-vesztfáliai Wilzenberg-hegyen végzett ásatáson. A kutatócsoport beszámolója szerint mintegy 100 kelta tárgyat találtak elsősorban fémdetektorok segítségével.

A kardok, dárdák és lándzsák nagy része súlyosan sérült volt. A kardok ketté vagy háromfelé voltak törve, a dárdák és lándzsák hegye eltompult. A sérülések komolyságából a szakértők arra következtetnek, hogy ezeket szándékosan csinálták egy csata után, tehát valószínűleg elvették ezeket a legyőzött ellenségtől.

Erre utal az is, hogy az erőd területén felhalmozva találták őket - valószínűtlen, hogy ezen a helyszínen zajlott volna a csata. A kutatók szerint a harc vélhetően a mai Wilzenberg területén zajlott, a győztesek pedig győzelmüket jelképező trófeaként vitték magukkal az erődbe a fegyvereket.

 

https://mult-kor.hu/kicsorbitottak-legyozott-ellensegeik-fegyvereit-a-vaskori-nyugat-nemetorszag-lakoi-20210428

vörösvári Creative Commons License 2021.04.28 0 0 2299

Komolyan válaszolva, a 15.század nagyon messze van, esélye sem lenne semmilyen bizánci néphagyomány fennmaradására a te őseid esetében.

Előzmény: Törölt nick (2297)
B. Hernát Creative Commons License 2021.04.28 0 0 2298

nálam meg a 15. században Constaninopolisból. Ezután a  "mi őseinkról" beszélni?

 

1 db ősöd az akkori sok tíz millióból jött C.-ból.

 

Pár millió meg talán Etelközből ...

Előzmény: Törölt nick (2288)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!