Keresés

Részletes keresés

-északi szél- Creative Commons License 2022.04.12 0 0 1214

Radnóti Miklós:

Hasonlatok

 

Olyan vagy, mint egy suttogó faág,
ha rámhajolsz,
s rejtelmes ízű vagy,
olyan vagy, mint a mák,

s akár a folyton gyűrűző idő,
oly izgató vagy,
s olyan megnyugtató,
mint sír felett a kő,

olyan vagy, mint egy vélem nőtt barát,
s nem ismerem ma sem
egészen még
nehéz hajadnak illatát,

és kék vagy olykor s félek, el ne hagyj,
csavargó, nyurga füst –
és néha félek tőled én,
ha villámszínű vagy,

s mint napsütötte égiháború:
sötétarany,-
ha megharagszol,
ép oly vagy, mint az ú,

mélyhangu, hosszan zengő és sötét,
s ilyenkor én
mosolyból fényes hurkokat
rajzolgatok köréd.

zaniko1 Creative Commons License 2022.01.20 0 0 1213

 

József Attila:

 

Gyöngysor

 

Szonett, te drágakő, te antik
Gyöngysor, Reá akasztlak im,
Hüsen pihenj le vállain,
De fujtsd nyakát, ha dús brigantik

 

Orzó szavára hangja hallik
S nagy átkot mondj, ha bántja kín,
Őrködj okossan álmain
S tüzelj, ha könnyü könnye zajlik.

 

De meg ne mondd, hogy érte sírok,
– Szavadnak akkor úgyse hisz, –
Hogy verseket csak néki írok

 

S utam az őrülésbe visz.
Csak éjfelen, ha fénye csillog,
Csókold haját helyettem is.

 

 

Előzmény: zaniko1 (1212)
zaniko1 Creative Commons License 2021.09.21 0 0 1212

 

Ady Endre - Góg és Magóg fia vagyok én...

 

Góg és Magóg fia vagyok én,
Hiába döngetek kaput, falat
S mégis megkérdem tőletek:
Szabad-e sírni a Kárpátok alatt?

 

Verecke híres útján jöttem én,
Fülembe még ősmagyar dal rivall,
Szabad-e Dévénynél betörnöm
Új időknek új dalaival?

 

Fülembe forró ólmot öntsetek
Legyek az új, az énekes Vazul,
Ne halljam az élet új dalait,
Tiporjatok reám durván, gazul.

 

De addig sírva, kínban, mit se várva
Mégiscsak száll új szárnyakon a dal
S ha elátkozza százszor Pusztaszer,
Mégis győztes, mégis új és magyar.

 

Előzmény: zaniko1 (1211)
zaniko1 Creative Commons License 2021.08.12 0 0 1211

 

 

József Attila -  Fák

 

Puha szántások esővert, leves
  gerezdjei között
csüggedten várják a fák a sebes,
  apadt mellű ködöt.

 

Sárga levelük lefele konyul,
  törzsük vizes, ragyog.
Kisírtan állnak - gyorsan alkonyul
  s e fák magányosok.

 

Még gallyas, vágatlan, sudár alak
  mind: hántatlan dorong.
Fényes gyümölcsük helyén hallgatag,
  zömök varjú borong.

 

Görcsösen fogja ijedt gyökerük
  az elmálló talajt.
Nedvük sebesen kering, tüdejük
  még zörren, még sohajt.

 

Rügyre gondolnak mormolva e fák.
  S a tág ég tiszta, nagy -
reggel az erkölcs hűvös, kék vasát
  megvillantja a fagy.

 

1932

 

Előzmény: zaniko1 (1210)
zaniko1 Creative Commons License 2021.07.06 0 0 1210

 

Ady Endre:

 

Elbocsátó, szép üzenet

 

Törjön százegyszer százszor-tört varázs:
Hát elbocsátlak még egyszer, utólszor,
Ha hitted, hogy még mindig tartalak
S hitted, hogy kell még elbocsáttatás.
Százszor-sujtottan dobom, ím, feléd
Feledésemnek gazdag úr-palástját.
Vedd magadra, mert lesz még hidegebb is,
Vedd magadra, mert sajnálom magunkat,
Egyenlőtlen harc nagy szégyeniért,
Alázásodért, nem tudom, miért,
Szóval már téged, csak téged sajnállak.

 

Milyen régen és titkosan így volt már:
Sorsod szépítni hányszor adatott
Ámító kegyből, szépek szépiért
Forrott és küldött, ékes Léda-zsoltár.
Sohase kaptam, el hát sohse vettem:
Átadtam néked szépen ál-hitét
Csókoknak, kik mással csattantanak
S szerelmeket, kiket mással szerettem:
És köszönök ma annyi ölelést,
Ám köszönök mégis annyi volt-Lédát,
Amennyit férfi megköszönni tud,
Mikor egy unott, régi csókon lép át.

 

És milyen régen nem kutattalak
Fövényes multban, zavaros jelenben
S már jövőd kicsiny s asszonyos rab-útján
Milyen régen elbúcsuztattalak.
Milyen régen csupán azt keresem,
Hogy szép énemből valamid maradjon,
Én csodás, verses rádfogásaimból
S biztasd magad árván, szerelmesen,
Hogy te is voltál, nemcsak az, aki
Nem bírt magának mindent vallani
S ráaggatott díszeiből egy nőre.

 

Büszke mellemről, ki nagy, telhetetlen,
Akartam látni szép hullásodat
S nem elhagyott némber kis bosszuját,
Ki áll dühödten bosszu-hímmel lesben,
Nem kevés, szegény magad csúfolását,
Hisz rajtad van krőzusságom nyoma
S hozzám tartozni lehetett hited,
Kinek mulását nem szabad, hogy lássák,
Kinek én úgy adtam az ölelést,
Hogy neki is öröme teljék benne,
Ki előttem kis kérdőjel vala
S csak a jöttömmel lett beteljesedve.

 

Lezörögsz-e, mint rég-hervadt virág
Rég-pihenő imakönyvből kihullva,
Vagy futkározva rongyig-cipeled
Vett nimbuszod, e zsarnok, bús igát
S, mely végre méltó nőjéért rebeg,
Magamimádó önmagam imáját?
Kérem a Sorsot, sorsod kérje meg,
Csillag-sorsomba ne véljen fonódni
S mindegy, mi nyel el, ár avagy salak:
Általam vagy, mert meg én láttalak
S régen nem vagy, mert már régen nem látlak.

 

 

 

Előzmény: -északi szél- (1209)
-északi szél- Creative Commons License 2021.06.11 0 0 1209

Dsida Jenő:

Így volna szép

 

Gyakorta érzek
Olyan különös
Kimondhatatlan
Valamit -
Mikor a kezem
A rózsafáról
Egy szirmot halkan
Leszakít,
Mikor átrezeg
Egy síró dallam
Finom húrjain
A zongorának;
Mikor szívemben
Harcokat vívnak
Hatalmas fénnyel
Hatalmas árnyak:
Mikor a szó
Mire se jó,
Mikor szemem egy
Ártatlan fényű
Szempárba mélyed;
Mikor álmodom
S messzire elhagy
A fájó élet;
Mikor ujjongva
Nevet a kék ég,
S a szellő mégis
Ezer zizegő
Halott levélkét
Takarít -
Gyakorta érzek
Olyan különös
Kimondhatatlan
Valamit.

 

S akkor előttem
Áll a nagy titok,
Amelynek soha
Nyomára jönni
Nem birok:

 

Miért nem szabad
Azt a sejtelmes
Suttogó halált,
Letépett szirmot
Szavakba szednem?
Miért nem lehet
Azt az örökös
Borongó, ködös
Szomorú álmot
Papírra vetnem?
Miért nem tudom
Azt a pillantást
Azt a sóhajtó,
Méla akkordot,
Mit a futó perc
Szárnyára kapván
Régen elhordott, -
Megrögzíteni,
S aztán őrizni
Örökre, csendben?
Az a sok síró
Ábrándos érzés
Miért nem ülhet
Miért nem gyülhet
Lelkem mélyére
S nem tömörülhet
Dalokká bennem?

 

Vagy ha már róluk
Dalt nem is zengek,
Miért nem tudom
Tudtokra adni
Csupán azoknak,
Kiket szeretek,
S akik szeretnek?
Nem mondom: szóval,
Csak egy mélységes
Szempillantással,
Egy fénylő könnyel,
Egy sóhajtással, -
S csupán ők tudnák,
Hogy mit jelent
Ez a rejtélyes
Titkos beszéd...

 

Így volna édes,
Így volna szent,
Így volna szép!

 

1924. február hó 13-án

zaniko1 Creative Commons License 2021.05.10 0 0 1208

 

Ady Endre - Hosszú az erdő

 

Csak az erdő hosszu,
Mert én futnék, tűrnék.
Hogy hajráz a hajrá.
Hogy búg az a kürt még.

 

Véres vad-kergetés
Veszett, bugó kürtje
Hogy hajráz a nemes
Erdőbe-kerültre.

 

Hogy jönnek utánam
Mindenféle jókkal,
Éhezett kopókkal
S jóllakott kopókkal.

 

Minden rendű aljas
Milyen emelt fővel
Ugatja a nyomon
Hajnali kelővel.

 

Hajnali kelővel,
Éji Hold-buvóval,
Rut fekete sárral,
Szálló, szüzi hóval.

 

Mióta itt futok,
Nyugtot nem engednek,
Tavasszal kergetnek,
Ősszel is kergetnek.

 

Év vagyok a vadjuk,
Kívánatos vadjuk,
Utánam iramul
Iramjuk, szimatjuk.

 

És hosszu az erdő,
Csak kifutni tudnék,
Óh csak már kijutnék
S be hosszu az ut még.

 

Be, hosszu az erdő,
Mert már mindent türnék,
De hajráz a hajrá,
De búg az a kürt még.

 

 

Előzmény: -északi szél- (1207)
-északi szél- Creative Commons License 2021.01.18 0 0 1207

József Attila:

GYÖNGY

 

Gyöngy a csillag, ugy ragyog,
gyöngyszilánkokként potyog,
mint a szöllő, fürtösen,
s mint a vizcsepp, hűvösen.

 

Halovány bár a göröngy,
ő is csámpás barna gyöngy;
a barázdák fölfüzik,
a bús földet diszitik.

 

Kezed csillag énnekem,
gyenge csillag fejemen.
Vaskos göröngy a kezem,
ott porlad a sziveden.

 

Göröngy, göröngy, elporlik,
gyenge csillag lehullik,
s egy gyöngy lesz az ég megint,
egybefogva szíveink.

 

1928. júl. 6.

zaniko1 Creative Commons License 2020.12.30 0 0 1206

 

 

Ady Endre:   Góg és Magóg fia vagyok én...

 

Góg és Magóg fia vagyok én,
Hiába döngetek kaput, falat
S mégis megkérdem tőletek:
Szabad-e sírni a Kárpátok alatt?

 

Verecke híres útján jöttem én,
Fülembe még ősmagyar dal rivall,
Szabad-e Dévénynél betörnöm
Új időknek új dalaival?

 

Fülembe forró ólmot öntsetek
Legyek az új, az énekes Vazul,
Ne halljam az élet új dalait,
Tiporjatok reám durván, gazul.

 

De addig sírva, kínban, mit se várva
Mégiscsak száll új szárnyakon a dal
S ha elátkozza százszor Pusztaszer,
Mégis győztes, mégis új és magyar.

 

 

 

Előzmény: zaniko1 (1205)
zaniko1 Creative Commons License 2020.12.08 0 0 1205

 

Sík Sándor:

 

 

Fények

 

Arcom körül a szentjánosbogárkák
Suhanva lengenek.
Milyen picik, milyen picik!
S hogy fénylenek!

 

Fejem fölött túlnanvilági fáklyák.
A csillag-rengeteg.
Milyen nagyok, milyen nagyok,
S hogy fénylenek!

 

Csak én legyek setét?
Szítsd fel, Uram, szívem szövétnekét!

 

 

Előzmény: -északi szél- (1204)
-északi szél- Creative Commons License 2020.11.13 0 0 1204

 

Reményik Sándor

 

Elérhetetlen


Elérhetetlen Ideál
Csábít, mint kútból csillag képe:
Felhozni mind, mi bennem fény,
Öltözni tökéletes Szépbe.


Ó balga vágy, kutatni lenn
Az örökfényt a kútfenéken,
Az öröklámpa nincs a kútban,
A csillag fenn ragyog az égen!


A vödröt százszor lebocsátom,
A vágy száz új kínnal gyötör,
Lenn a csillag megfoghatatlan,
És tehetetlen ájulatban
Ring sötét színen a vödör.

Előzmény: AnnKa (1203)
AnnKa Creative Commons License 2020.09.03 0 0 1203

 

Sík Sándor
                                                                                                                                                         
Dal

Bús lelkét rámlehelte
A síró alkonyat.
Lágy ajka esti szélnek
S egy selymes, édes ének
Csókolja arcomat.

Lelkemben most virágzik
Egy ifjú kék virág.
Mondd: mért oly bús az alkony?
Mért könnyek közt mosolygom
E halk melódiát?

Előzmény: AnnKa (1202)
AnnKa Creative Commons License 2020.08.29 0 0 1202

 

Sík Sándor

 


Csemete-ákác lombon át


I.

Csemete-ákác lombon át
Felhő-pihék.
Felhőcske-hasítékon át
A kondor ég.
Mi van a dombor ég fölött?
A semmi űr.
És mi van a semmiség fölött,
És még azon fölül?

II.

Legyez a lombos pillanat,
Mély-kék a csend.
Mi sír a lombos szín alatt,
Ha elpihent?
Mi sír a lompos szív alatt,
És azon is belül?
Hallod, hogy nő a mély dagály,
Amelyben élet és halál
Cseppenként elmerül?

Előzmény: zaniko1 (1201)
zaniko1 Creative Commons License 2020.07.11 0 0 1201

 

 

Juhász Gyula:

 

Copernicus


 
Az égre néz és astrolabiummal
Számítja ki: mily messze s mily nagyok
A magasságban estenden kigyúlva
Reánk lenéző büszke csillagok.


 
Az égre néz és ő már tudva tudja,
Hogy gőgös földünk is csak csillag ott,
Ki pályáját örök törvényre futva
Szolgálja a királyi, ős Napot.


 
Az égre néz és lenn a földi lárma
Tovább zajong és dúl a háború
S az özvegy, árva mind oly szomorú.


 
Sok század tűntén thorni csillagászra
Jön thorni győző s míg a föld forog,
Túrják tovább komor vakondokok.

 

 

 

 

Előzmény: zaniko1 (1200)
zaniko1 Creative Commons License 2020.06.30 0 0 1200

 

Petőfi Sándor - Befordultam a konyhára...

 

Befordúltam a konyhára,
Rágyujtottam a pipára...
Azaz rágyujtottam volna,
Hogyha már nem égett volna.

 

A pipám javában égett,
Nem is mentem én a végett!
Azért mentem, mert megláttam,
Hogy odabenn szép leány van.

 

Tüzet rakott eszemadta,
Lobogott is, amint rakta;
Jaj de hát még szeme párja,
Annak volt ám nagy a lángja!

 

Én beléptem, ő rám nézett,
Aligha meg nem igézett!
Égő pipám kialudott,
Alvó szívem meggyúladott.

 

(Pest, 1843. július–augusztus.)

 

Előzmény: zaniko1 (1199)
zaniko1 Creative Commons License 2020.06.04 0 0 1199

 

 

Petőfi Sándor:

 

AKASSZÁTOK FÖL A KIRÁLYOKAT!


 
Lamberg szivében kés, Latour nyakán
Kötél, s utánok több is jön talán,
Hatalmas kezdesz lenni végre, nép!
Ez mind igen jó, mind valóban szép,
De még ezzel nem tettetek sokat -
Akasszátok föl a királyokat!


 
Kaszálhatd a fűt világvégeig,
Holnap kinő az, ha ma lenyesik.
Tördelheted le a fa lombjait,
Idő jártával újra kivirít;
Tövestül kell kitépni azokat -
Akasszátok föl a királyokat!


 
Vagy nem tanúltad még meg, oh világ,
Gyülölni méltóképen a királyt?
Oh, hogyha szétönthetném köztetek
Azt a szilaj veszett gyülöletet,
Mitől keblem, mint a tenger, dagad! -
Akasszátok föl a királyokat!


 
Szivöknek minden porcikája rosz,
Már anyja méhéből gazságot hoz,
Vétek, gyalázat teljes élete,
Szemétől a levegő fekete,
S megromlik a föld, melyben elrohad -
Akasszátok föl a királyokat!


 
Ezerfelé bús harcmező a hon,
Arat rajt a halál irtóztatón,
Itt egy falu, amott egy város ég,
Százezerek jajától zúg a lég;
S halál, rablás mind a király miatt -
Akasszátok föl a királyokat!


 
Hiába ömlik, hősök, véretek,
Ha a koronát el nem töritek,
Fejét a szörny ismét fölemeli,
S akkor megint elől kell kezdeni.
Hiába lenne ennyi áldozat? -
Akasszátok föl a királyokat!


 
Mindenkinek barátság, kegyelem,
Csak a királyoknak nem, sohasem!
Lantom s kardom kezembül eldobom,
A hóhérságot majd én folytatom,
Ha kívülem rá ember nem akad -
Akasszátok föl a királyokat!


 
Debrecen, 1848. december

 

 

Előzmény: zaniko1 (1198)
zaniko1 Creative Commons License 2020.06.02 0 0 1198

 

 

Sík Sándor - Zsibongás

 

 

A kispap-kert szőlőszegélyes útjain
Látom a nyurga fiút.
Talár béklyózza ugra-bugra lábait
S bölcs kezek írta szabály.
Szent Miklós tornya messze kongja mély dalát,
Víg teke döng amodább,
A szabad-órát éli a kispapsereg.
Ő maga jár föl-alá,
Sietve jár, meg-megszökellve hirtelen,
Lelkében zűr, akár a Hatnap hajnalán,
Még ama Légyen előtt,
Nagy, zengő-bongó, tánckerengő tömkeleg:
Régi meg új muzsikák.
Anya-imádság, furcsa dajka-zümmögés,
Gyerekkacaj, iskolatréfa, bodzasíp,
Görög strófák, latin szabály, kurucdalok,
Recitált zsoltár, kiszámoló rigmusok,
Duhaj nóták és rejtelmes gregórián:
Összefoly, egybezsibog.
És kél a nóta, kölcsön-versek dallamán:
Mint a gyerek, kiabál,
És félig-férfi nagyhiszemben harsonál:Előzmény: zaniko1 (1197)
zaniko1 Creative Commons License 2020.05.25 0 0 1197

 

 

Ady Endre - Zúg- zeng a jégcimbalom

 

Februári estén,
Mikor tavaszt lesvén
Háborog a vén Duna:
Kicsi, meleg ágyban
Álom borul lágyan
Minden jó, kis fiura.

 

Odakünn az utcán
Ködbe, bűnbe hullván
Nagy, rossz fiuk bomlanak,
Mint a Duna árján
Csörömpölve, árván
Ezer mocskos jégdarab.

 

Jó, kis fiuk lelke
Nyár-álmokat lelve
Röpül ki az ablakon.
Nagy, rossz fiuk fáznak,
Jajgatva bokáznak
S zúg-zeng a Jégcimbalom.

 

Miért növünk nagyra,
Behavazva, fagyva,
Ha a hideg Duna zúg?
Kis emberkék népe,
Élet szemefénye,
Mért leszünk nagy, rossz fiuk?

 

Februári estén,
Mikor tavaszt lesvén
Háborog a vén Duna,
Vigyázzatok ébren,
Míg alusznak mélyen,
Minden jó, kis fiura.

 

Jégtáblák verődnek,
Kis fiuk megnőnek,
Kopognak az ablakon:
Jégcsatakos utcán
Rossz, nagy fiuk útján
Zúg-zeng a Jégcimbalom.

 

 

 

Előzmény: zaniko1 (1196)
zaniko1 Creative Commons License 2020.04.24 0 0 1196

 

Váci Mihály:Valami nincs sehol

 

Süvítnek napjaink, a forró sortüzek,
      – valamit mindennap elmulasztunk.
Robotolunk lélekszakadva, jóttevőn,
      – s valamit minden tettben elmulasztunk.
Áldozódunk a szerelemben egy életen át,
      – s valamit minden csókban elmulasztunk.

 

Mert valami hiányzik minden ölelésből,
      – minden csókból hiányzik valami.
Hiába alkotjuk meg s vívunk érte naponta,
      – minden szerelemből hiányzik valami.


Hiába verekszünk érte halálig: – ha miénk is,
      – a boldogságból hiányzik valami.

Jóllakhatsz fuldoklásig a gyönyörökkel,
      – az életedből hiányzik valami.


Hiába vágysz az emberi teljességre,
      – mert az emberből hiányzik valami.
Hiába reménykedsz a megváltó Egészben,
      – mert az Egészből hiányzik valami.

 

A Mindenségből hiányzik egy csillag,
      – a Mindenségből hiányzik valami.
A Világból hiányzik a mi világunk,
      – a Világból hiányzik valami.

 

Az égboltról hiányzik egy sugár,
      – felőlünk hiányzik valami.
A Földből hiányzik egy talpalatnyi föld,
      – talpunk alól hiányzik valami.

 

Pedig így szólt az ígéret a múltból:
      – „Valahol! Valamikor! Valami!”
Hitették a bölcsek, hitték a hívők,
      – mióta élünk, e hitetést hallani
De már reánk tört a tudás: – Valami nincs sehol!
      – s a mi dolgunk ezt bevallani,
s keresni azt, amit már nem szabad
      senkinek elmulasztani.

 

Újra kell kezdeni mindent,
      – minden szót újra kimondani.
Újra kezdeni minden ölelést,
      – minden szerelmet újra kibontani.
Újra kezdeni minden művet és minden életet,
      – kezünket mindenkinek újra odanyújtani.

 

Újra kezdeni mindent e világon,
      – megteremteni, ami nincs sehol,
de itt van mindnyájunkban mégis,
      belőlünk sürgetve dalol,
újra hiteti, hogy eljön
      valami, valamikor, valahol…

 

 

 

Előzmény: zaniko1 (1195)
zaniko1 Creative Commons License 2020.04.16 0 0 1195

 

Ady Endre:

 

 

Üzenet egykori iskolámba


 
Június volt s ujjongtunk, nincs tovább,
Most gyertek, szabad mellü örömök
S pusztuljatok, bilincses iskolák.


 
De elcsitult a jókedv-förgeteg
S helyére ült a döbbent némaság:
Köröttünk már az Élet csörtetett.


 
Óh, ifjui, szent megjózanodás,
Komoly, nagy fény, hős férfiú-szerep,
Emléketek ma is milyen csodás.


 
Hős harc az Élet és megélni szép,
Ha hozzáedzik tüzes szív-kohók
Ifjú vitézlők lengeteg szivét.


 
Ha élet zengi be az iskolát,
Az élet is derűs iskola lesz.
S szent frigyüket így folytatják tovább.


 
Én iskolám, köszönöm most neked,
Hogy az eljött élet-csaták között
Volt mindig hozzám víg üzeneted.


 
Tápláltad tovább bennem az erőt,
Szeretni az embert és küzdeni
S hűn állni meg Isten s ember előtt.


 
Június van s nagyon magam vagyok
S kisértenek élt éltem árnyai
S az elbocsátó iskolapadok.


 
S én, vén diák, szivem fölemelem
S így üdvözlöm a mindig újakat:
Föl, föl, fiúk, csak semmi félelem.


 
Bár zord a harc, megéri a világ,
Ha az ember az marad, ami volt:
Nemes, küzdő, szabadlelkű diák.

 

 

Előzmény: zaniko1 (1194)
zaniko1 Creative Commons License 2020.04.14 0 0 1194

 

 

Ady Endre :

 

Uram, segíts bennünket


  Be szép: a jó:
Tavaly a Hüvösvölgyben
Szakadt a hó
S olyan szép volt
A jóval nem törődni.


  S olyan jó volt,
Mert jó a szép,
Az Életnek szent Gangeszét
Mese-virágokkal
Fájón benyiladozni.


  Be szép: a jó,
Hahó, hahó,
Valahol hiba történt,
Valahol, a nyiladozó
Virágokkal.


  Olyan jó volt
S most, hogy milyen, mindegy,
Olyan szép volt.
Imádkozzunk:
Uram, segíts bennünket.

 

Előzmény: zaniko1 (1193)
zaniko1 Creative Commons License 2020.04.03 0 0 1193

 

Kányádi Sándor - Tisztás szélén mogyoró

 

 

Tisztás szélén mogyoró,
mogyoróbokor;
kalapomban kikerics,
kikerics-csokor.

 

Lemenőben van a nap,
lemenőben már;
le is ment, már valahol
túl a hegyen jár

.

Elvitte a nyarat is
magával a nap:
őszi szellő szekerén
jön az alkonyat.

 

Megborzong a mogyoró,
mogyoróbokor;
kalapomban kókad a
kikerics-csokor.

 

Szarvas bődül a tetőn,
megremeg a völgy;
ijedtében makkot ejt
mellettem a tölgy.

 

Fogom hát a botomat
és leballagok;
szembe vélem jön a hold
és a csillagok.

 

 

 

Előzmény: manobaba (1192)
manobaba Creative Commons License 2020.03.03 0 0 1192

Kun Magdolna

 

 

Szeretnék egy meseerdőtSzeretnék egy meseerdőt,
olyan álommal szőtt, elérhetőt.
Kis házikót patakokkal,
lágyan formált dús fodrokkal.
Virággal telt selymes rétet,
tücsökhangút, mely dalra késztet.
Elsuhanó pillangókat,
szivárványon hintázósat.
Magas hegyen lágy szirteket,
rajta délceg törzsű fenyveseket,
szélben hajló búzatáblát,
mely égig nyújtja dús kalászát.
Ezerszínű rózsakertet,
mi illatával könnyet ejtet.
Hegyoldalon zuhatagot,
mely a napfénytől tükröt ragyog.
Ívelt folyót sebes árral,
benne halat, ezer számmal,
vén tölgyfákat nagy lombokkal,
hol mókus ugrál víg mosollyal.
Tiszta vizű, édes tengert,
melyre a nap csókot lehelt,
dzsungelt, ahol sok száz állat,
szabadon és büszkén járhat.
Szeretnék egy jobb világot,
miben mindig szépet látok,
s nem lesz benne gyűlölet,
csak el nem fogyó szeretet.

.

 

Előzmény: zaniko1 (1191)
zaniko1 Creative Commons License 2020.02.26 0 0 1191

 

 

Aranyosi Ervin: Süni-cica

 

 

Ez a cica úgy döntött,
hogy sünivé fog válni,
mert a hegyes-tüskés bundát
ki kéne próbálni!

 

Mert volt dolga már egy sünnel,
aki bezárkózott,
nem engedett önmagához
se macskát, se borzot.

 

Hát a cica irigyelte
a süni nyugalmát,
mivel már megtapasztalta
a tüskék hatalmát.

 

Hogyan tudna, növeszteni
szőre helyett tüskét?
Megkereste a jótündért,
őreá volt szükség.

 

Sikerült is a varázslat,
itt a képen látod
Süni-cica lett belőle,
mikor bundát váltott!

 

 

Előzmény: kedves53 (1190)
kedves53 Creative Commons License 2020.02.05 0 0 1190

Kányádi Sándor

 

Reggel még...

 

Reggel még a hétalvó Nap
dunyhájából ki se látszott;
mosdja már a zubogóban
szeméből a téli álmot.

Bele-belenéz a vízbe,
nézi magát s úgy találja:
bozontos nagy szakállá nőtt
ősz óta a borostája.

Keni magát hólé-habbal,
a pataknak nekitérdel,
és lehúzza a szakállát
egy alkalmas jégpengével.

Teregeti kék köpenyét,
majd magára kanyarítja,
vállára száll valahonnan
énekelni a pacsirta.

Hóvirágból, ibolyából
bokréta nő kalapjába,
ül a Nap a dombtetőn és
rámosolyog a világra.

Előzmény: manobaba (1189)
manobaba Creative Commons License 2020.01.03 0 0 1189

Szabó Lőrinc

 

Piszkosságok

 

Sokszor elszörnyedek magamtól,
hogy egy-egy rossz óra alatt
mi minden megfordul fejemben,
mennyi förtelmes gondolat;

 

s ha visszanézek tíz-húsz évre,
bűnökre – mennyi tévedés! -
majdnem revolvert ad kezembe
a kései szégyenkezés.

 

És lassan mégis belenyugszom:
ilyen voltam, hát mit tegyek?
Akárhogy bánom is ma ezt, azt,
megváltoztatni nem lehet.

 

És ez a megváltoztathatatlan,
amit most már vállalni kell,
azzal vezekeltet a rosszért,
hogy sohase felejtem el;

 

de vigasztal is, jóra oktat:
szeretni, ami emberi -
piszkosságaimból tanultam
másoknak megbocsátani.

 

(1933)

Előzmény: bajkálifóka (1188)
bajkálifóka Creative Commons License 2019.11.11 0 0 1188

 

Sohonyai László

 

Ōrült elme

 

Rojtosra mosott abroszomon 
egy tányér puliszka maradéka árválkodott, 
s rajta legyek unottan lakmároztak. 
Mellette egy gyertya égett. 
Hunyorogva néztem 
himbálózó lángját. 
Csendben lecsukom szemem, 
s hallgatom lüktető agyam. 
Oldalra hajtom fejem, 
s hunyorogva kémlelem 
rozsdás színű falam. 
Bogarak törnek elő a repedésekből, 
csak a hangjuk ne lenne olyan erős! 
Fáj a fejem. 
Lüktetnek vöröslő szemgolyóim. 
Ma láttam istent, 
az állomáson, 
valami könyvet lóbált a kezében. 
S ahogy rám nézett, 
maga volt a végítélet - 
ordítva hirdette a megszentelt dicsőséget. 

Érzem lüktető húsom, 
vézna csontvázam szenved, 
ahogy viseli kövér, hájas életem. 
Remegő kézzel 
arcomba marok, 
s lüktet az arcomon kéjes fájdalom, 
élvezem a kínt. 
Sóváran tenyerembe csepegtetem vérem, 
S megszáll a nyugalom.

Előzmény: zaniko1 (1187)
zaniko1 Creative Commons License 2019.11.10 0 0 1187

 

József Attila:

 

Örökkön

 

Örökkön háborog a tenger
örökkön zúgnak a lombok
örökkön fájdalmas az ember
örökkön kicsik a dolgok.

 

1927. jún.

 

Előzmény: bajkálifóka (1186)
bajkálifóka Creative Commons License 2019.11.10 0 0 1186

Tóth Árpád

 

Ó Furcsa társak...

 
 
Ó, furcsa társak, emberek, 
Köztetek járni nem merek, 
Idegen vagyok én, 
Búsan bolyongok köztetek, 
A jó szótól is reszketek, 
Fázós vagyok s szegény.

 
 
Ó, voltam én vidám s merész, 
Álmok gályáin tengerész, 
Ki boldog partokat 
Keresne, tündér szigetet, 
De nem leltem, csak szivetek, 
Mely rosszat tartogat...

 
 
És édes táplálék gyanánt 
Ettem a lomha bú-banánt... 


 
Mind ellenségesen lohol, 
És jó tekintet nincs sehol... 


 
Fáj nektek is az öntudat, 
A ti szemetek is kutat... 
 

Előzmény: zaniko1 (1185)
zaniko1 Creative Commons License 2019.11.06 0 0 1185

 

Sík Sándor :

 

Orgonaillat

 

A hold ezüstös csónaka
Az ég vizén evez.
Oly tiszta, szép az éjszaka!
A föld oly fűszeres!
Az álmodó nagy orgonák
Az ifjú kerten át
Mintha dalolva ontanák
A május illatát.

 

Hull, hull a zsongó halk lepel,
Az illat fátyola.
Az éjszakában ünnepel
A teltség mámora.
Illattal, csenddel telve mind,
A tó, a föld, a fény,
Oly csordulásig telve, mint
A jó Istennel én.

 

Előzmény: bajkálifóka (1184)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!