Keresés

Részletes keresés

HierroF1 Creative Commons License 2012.12.02 0 0 211

http://www.hir24.hu/belfold/2012/12/02/bokros-szerint-belulrol-kell-megdonteni-a-rendszert/

 

A Népszabadságnak adott interjújában Bokros Lajos nem válaszolt arra kérdésre, hogy alapít-e új pártot, azt azonban elmondta, hogy szerinte van piaca „egy igazi, európai szabású konzervatív-liberális alakulatnak”.

„Magyarországnak egyértelműen arra van szüksége, hogy belső erőből szabaduljunk meg ettől az egyre inkább államközpontú, szabadságellenes, hazánk anyagi és erkölcsi romlását előidéző rendszertől. Ma ez az igazi és legfontosabb magyar nemzeti érdek” – nyilatkozta az egykori pénzügyminiszter.

Bokros szerint a mai bénultságért a még Gyurcsány Ferenc vezette szocialista párt rendkívüli mértékben felelős. „A jelenlegi helyzetben nem vagyok híve annak, hogy a demokratikus ellenzék és a Fidesz felelősségét összemossák, sosem mondanám, hogy egyik kutya, másik eb. De az igaz, hogy 2002 és 2009 közt Magyarországon a hirdetett fellendülés helyett fenntarthatatlan és káros folyamatok indultak meg, elszabadult a költségvetési túlköltekezés, az ország mérhetetlenül eladósodott, amiből nem jött ki se jólét, se növekedés. Emellett a demokratikus intézményeket aláásta az állami politika rangjára emelt korrupció. Kettős hatalom jött létre a rendőrség, az ügyészség és a titkosszolgálatok keretein belül. Ezért a felelősséget vállalnia kell mind az MSZP-nek, mind a DK-nak” - mondta az interjúban Bokros

Aerion Creative Commons License 2012.11.23 0 0 209

 

Micsoda szerencse, hogy a nyugdjas társadalom plusz egyhavi illetményének törlése nem jelentett a túlfizetett magyar átlagnyugdíjasnak kizsákmányolást.

 

 

Előzmény: szamárium (205)
Aerion Creative Commons License 2012.11.23 0 0 208

 

… Ma már vitáztam azon valakivel, hogy miért gondolja, hogy csak az lehet hazug aki bevallja. Szerintem olyan is hazudhat aki soha nem fogja bevallani …

 

Velem nem ezen vitázol, legalábbis részemről nem ez a vita tárgya.

 

… Tehát én nem az alpján itélem meg a politikust, hogy mit állít magáról. Néha még az alapján sem mit mond más róla. Mert mit is mond Mesterházy és Gyurcsány Orbánról? Ugyanazt amit Orbán állít magáról, hogy ő bizony jobboldali …

 

Egyetlen megítélés - jelen esetben társadalmi-politikai-közéleti véleményalkotás – sem lehet független a megítélést megfogalmazótól. Mindenkit érnek személyes hatások, amelyek formálják, alakítják a tudatát, ezek vezethetnek olyan eredményre, amely becsatornázódik egy közös értékmederbe, de onnan el is kanalizálódhatnak egy olyan irányba, amelyeket a kiváltott hatások előidéznek. Szó se róla, ennek nem feltétlenül kell és lehet egyszemélyi szinten zajlania, megtörténhet ez lavinaszerűen egyszerre, milliónyi emberrel, ha az arra vonatkozó feltételek előállnak.

 

Ha ezek nem állnak elő, a fősodrástól divergens jelenségek - beszélgetésünk témájaként a politikai bal és jobboldal valós politika-térbeli helyezkedés megítélése - értelmezhetetlenek lesznek a többség számára.

 

Ez az állításom, amely részemről a veled (is) folytatott vita alaptétele.

 

… De kérdem én, hogy lehet jobboldali egy politikus, ha durván centralizál, államosít, bankellenes, ráadásul demonizálja a versenyszférát, megkérdőjelezi a nyugati kapitalizmus életképességét …

 

Először is alapvető tévedés, hogy a nyugati kapitalizmus az egyenlő a jobboldalisággal, Ellenkezőleg! Az a fajta nyugati kapitalizmus, ami ma meghatározza egyes nyugati országok politikai arculatát, az baloldali-liberális gyökérzetű, semmiféle köze sincs akár csak az 50, nem hogy a 100 évvel ezelőtti jobboldalisághoz. A második világháború után létrejött politikai erőtérváltozás egyik logikus, hosszú távú politikai következménye a baloldal politikai térfoglalása az eredeti jobboldal kárára.

 

Az, hogy a térfoglalást végrehajtott erők, vagy ezek örökösei már jobboldalnak nevezik magukat,és ezt el is hihetik magukról nem annak a következménye, hogy jobboldaliak, hanem annak, hogy egy eredendően baloldali-liberális rendszerben foglalhatják el a jobboldali politikai térfelet.

 

Tetszik érteni?

 

 

… Ez jobboldali gondolkodásmód? Ez inkább szélsőséges baloldali bolsevik gondolkodásmód. Attól még nem lesz jobboldali senki, ha a kereszténységet élteti és neoliberális egykulcsos szja-t vezet be. Attól sem lesz jobboldali, ha nacionalista nézeteket vall. Főleg azért nem, mert közép és kelet Európában bőven vannak nacionalista baloldali pártok …

 

Nem tetszik érteni, ahogy olvasom a folytatást.

 

Amit a jelenlegi magyar kormányzóerők csinálnak sokkal nagyobb jelentőségű és volumenű dolog, mint ami akarva-akaratlanul felületes ránézésre abból látszik.

 

Ezek az erők abban érdekeltek, hogy az a politikai közeg változzon, és alakuljon át, amelyben a Bokros-féle, vagy a kár a Bajnai-féle neoliberálisok akár a jobboldal fényében tündököljenek, persze ehhez Magyarországon nincsenek meg a feltételek, tehát ez nem is következhet be külföldi barátaik sajnálatára, értetlenségére, adott esetben dühére, de máshol már sokkal előrébb járnak ezen az úton. Ilyen ország például a mai Németország, számunkra ez a döntő momentum.

 

Ezek nyomásgyakorlása érződik magyar kormány törekvései ellen, éspedig azért, mert világosan felfogták, veled ellentétben, hogy miről van szó, és valójában mi a tét.

 

Ha az az út, amelyen a magyar kormány jár, és elsősorban nem gazdaság, vagy társadalompolitikai, hanem sokkal inkább politikai eszmeiség, értéktartalom és gondolkodás vonatkozásaiban, arra kellene felkészülniük, hogy előbb-utóbb saját otthonukban is be kell rendezkedjenek komoly küzdelemre. Hiszen az, amit a magyar kormány igyekszik elérni, az nem példa nélküli, mindenhol jelen van, csak jellemzően ma még mindenhol gyenge.

 

Magyarországon azonban 2010-ben sikerült az áttörés, ezt pedig ezek a bizonyos nyugati kapitalisták, baloldali-liberálisok, nem hagyhatják szó nélkül. Nem is hagyják, saját jól felfogott érdekükben, és nem azért, mert abban hinnének, hogy velük az Isten, és igazuk van.   

 

 

Előzmény: huncut világ (187)
Aerion Creative Commons License 2012.11.23 0 0 207

 

... kormanyon van ...

 

Nem az a lényeges, hogy egyénileg ki mit lát igaznak és hitelesnek, az a lényeges, hogy az összvélekedések végül milyen alakzatba rendeződnek. A te megfigyelésed az összvélekedések nem véletlen képletéhez képest outlier, és természetesen ez sem véletlen.

 

Lásd: előbbi hsz.

 

Előzmény: aamen3 (178)
Aerion Creative Commons License 2012.11.23 0 0 206

 

"a közgondolkodás és közítélet alapján a legkevésbé sem fedi a valóságot"

 

… a bal- es jobboldal fogalmat nem a magyarorszagon momentan forgalomban levo kozgondolkodas hatarozza meg …

 

A bal és a jobboldal fogalmát Magyarországon a magyar közgondolkodás határozza meg.

 

… nemcsekely tevedes a padlassopro bolsevik csurhet jobboldalra sorolni, csak mert nemi pirosfeherzoldet osszezagyvalnak …

 

Értelmes ember nem sorolja a padláslesöprő bolsevik csürhét a jobboldalra. Ezek az emberek a Rákosi-korszak politikai bűnözői voltak, egytől egyig hazátlan és nemzettelen gazemberek, akiket kivétel nélkül be lehet sorolni az MKP-KMP-MDP-MSZMP-MSZP politikai nyomdokvonalba. Azaz baloldaliak, és nem mások mondják rájuk, hogy baloldaliak, hanem saját maguk állítják, vagy állították ezt önmagukról, tehát az állításuk és politikájukban követett identitásuk egymással teljes szinkronitásban volt.

 

Amire te célzol, kedves aamen3 olvtárs, a padláslesöprés és a pirosfehérzöld összezagyválása tárgyában az pontosan az, amilyen szót alkalmaztál a jelenségre, összezagyválás, szaknyelven logikai aszinkronitás, aminek tudati tényezőkbe vetített és majd az attitűd és nézetrendszerekbe adekvátan beépül valóságtartalmát fals, a normálistól divergens kulturális és szocializációs körülmények szinergiája alakíthatta ki.

 

… ezen az se valtoztat ha momentan az orszag nagyobbresze e tekintetben tevedesben van

talan nagyobb hangsulyt kellene fektetni a kozoktatasban a politika alapfogalmaira …

 

A normák, a konformitás és a nonkonformitás vonatkozásában javaslom alapos tanulmányozásra Weber, Durkheim, Merton és Goffmann urak jelen tárgyban végzett elméleti munkáinak gyümölcseit. Ami egy társadalom többségélt képezi, akár a közgondolkodás, akár bármely egyéb vonatkozásban, az a normális, más néven fogalmazva konform struktúra. Az ilyen konformitáson nem a véletlen szüleményei, hanem természetes eredménye az adott társadalom változásának, amely változásnak természetes van egy pályája, íve, ez lehet ciklikusan változó, hullámzó, lehet lineárisan felfelé, vagy lefelé ívelő, de lehet nem lineáris is, persze ez utóbbi esetben sem mindegy a nemlineáris pálya görbületi íve.

 

Ami a lényeg, és talán még a te szellemi képességeiddel is felfogható, hogy a társadalmi normák, és a normák közgondolkodás szabályzó rendszerei nem véletlen hatásoknak engedelmeskedve vették fel látható alakzataikat. Ezek a nem véletlen hatások a történelmi tények.

 

Lehet arra törekedni, hogy ezek meghamisításra kerüljenek, és a közoktatásba ezek a hamisítások épüljenek be, de ezzel nincs megoldva az alapproblematika, amelyet hiába nem óhajtunk rendezni, egy idő után mindenképpen rendezni fogja önmagát.

 

Illusztrálom példával.

 

Ha egy társadalomban az emberevés konform viselkedés lesz, miközben az emberiség egészében továbbra sem az, hiába lesz az emberevés, vagy a pedofília konform az adott társadalomban, nonkonformitása változatlan marad, mert nem jellemző az emberiség egészére, éspedig azért nem jellemző, mert mindkettő szétzúzza azokat a társadalmi és kulturális normákat, amelyek az együttélés békés alapszabályait meghatározzák. Következésképp sohasem lesz társadalmi értelemben konform egyik sem, ugyanis ha ez lehetséges lenne, a jelenkori emberiség eddigi többszázezer éves története során már kikristályosodott volna.

 

De nem történt meg, ami nem jelenti, hogy ne lennének emberevők, és pedofilok. Csak hát nincsenek többségben, és normaszegő emberi létezésminőségük a működő humán társadalmak talpa alatt kénytelen létezni.

 

Ha ezt elkezdenék reklámozni, mert ez is emberi viselkedés, és joga van a létezéshez, a többség rövid úton lerendezné ezt a jelenséget a nonkonform viselkedésformák likvidálása által.

 

Ez a normalitás természetes önvédelmi mechanizmusa. Talán valóban itt az ideje, hogy működésbe lépjen. Erre jó időzítés a többség tudati nézetrendszer rendeződéseivel tökéletes ellentétben álló, azzal együtt teljes mértékben bevezetetlen átprogramozási kísérlete. Minél agresszívebb ez, annál inkább számíthat majd a többség által jóváhagyott normák védelmének erőteljességére.

 

Előzmény: aamen3 (176)
szamárium Creative Commons License 2012.11.23 0 0 205

Ennek ellenére a fidesz a szegények legnagyobb kizsákmányolója.

Előzmény: Törölt nick (202)
Törölt nick Creative Commons License 2012.11.22 0 0 204

Azt hiszem ennyi elég is programnak!

Előzmény: Törölt nick (203)
Törölt nick Creative Commons License 2012.11.22 0 0 202

A modern néppártok már nehezen skatulyázhatók.

A jobboldaliság lényege a természetes csoportokhoz való jó viszony. A szegényekhez való viszony a kereszténydemokratáknál természetes. A kereszténydemokraták elfogadják a kapitalizmust, de túlzásait nem. Nyilvánvalóan elitélik a kizsákmányolás minden formáját.

Az állami beavatkozás magas szintje a baloldaliság jellemzője, ez valóban jellemző a Fideszre.

Előzmény: huncut világ (187)
Törölt nick Creative Commons License 2012.11.22 0 0 200

TISZTVISELŐK

Huber Károly, Elnök, Alapító Elnök
Plagány Zoltán, Igazgató, Elnökségi Tag
Hantos Judit, Elnökségi Tag
Rónay Dóra, Tanácsadó Testület, Szóvívő
Dani Gábor, IT Manager
B. Orsolya, Stáb és Toborzás
H. István, Tanácsadó Testület
B. Nomád,  Tanácsadó Testület
F. Zsuzsa, Tanácsadó Testület
M. Péter, Tanácsadó Testület
F. Timor, Tanácsadó Testület
T. Kamilla, Tanácsadó Testület
Sz. Tamás, Tanácsadó Testület
TBF, Felügyelő Bizottság Elnöke
TBF, Felügyelő Bizottsági Tag
TBF, Felügyelő Bizottsági Tag 
 

http://felelos.org/index.php?page=partrol_szervezet

Előzmény: Catella (190)
mmormota Creative Commons License 2012.11.22 0 0 198

Meg kellett küzdeniük a rajzolásnál azzal a problémával, hogy miképpen lehet egyetlen tengelyen ábrázolni azt, amit két egymásra merőleges tengelyen szokás merthogy két dimenziósnak tűnik a dolog: 

bal-jobb és konz-lib tengely 

 

Így sikeredett.

 

Előzmény: Törölt nick (197)
Törölt nick Creative Commons License 2012.11.21 0 0 193

Eléggé profi honlapjuk van máris:

 

http://felelos.org/index.php?page=miertazftp#

Előzmény: Catella (190)
huncut világ Creative Commons License 2012.11.21 0 0 192

Fogalmam sincs, de úgy látom kezdik sokan látni, hogy teljesen üres a jobboldali térfél. Mindenki a baloldalon tolong, gazdasági kérdésekben még a Jobbik is.

Előzmény: Catella (190)
Törölt nick Creative Commons License 2012.11.21 0 0 191

Bokrosra éppen az a jellemző, hogy - igaz néha eléggé tenyérbemászó stilusban, de - az arcával is vállalja a véleményét.

 

Ez valami lufi...

Előzmény: Catella (190)
Catella Creative Commons License 2012.11.21 0 0 190

Ezek kicsodák? Csaknem a bajuszkirály:)

 

Megalakult a Felelős Magyar Társadalom Párt

Bemutatkozó közleményük szerint mérsékelt jobboldali alternatívává akarnak válni. Tovább »

forrás: Index.hu

ketszerketto Creative Commons License 2012.11.21 0 0 188

Pont ez Orbán nagy találmánya: együtt lenyúlni a jobb-és baloldali populizmust.

Nemzeti jelszavak az egyik, bank-ellenes jelszvak a másik oldalon.

Számára ugyanolyan szép a jobb és a baloldali szélsőség.

Ha nem lenne lejáratva a kifejezés, akkor nemzeti szocilistát mondhatnánk a szavak eredeti értelmében, de persze ezt nem mondjuk, mert ugyebár ő korántsem  náci...

Előzmény: huncut világ (187)
huncut világ Creative Commons License 2012.11.21 0 0 187

"Orbán Viktort baloldalinak tartani olyan mint az eget pirosnak nevezni."

 

Ma már vitáztam azon valakivel, hogy miért gondolja, hogy csak az lehet hazug aki bevallja. Szerintem olyan is hazudhat aki soha nem fogja bevallani.

 

Tehát én nem az alpján itélem meg a politikust, hogy mit állít magáról. Néha még az alapján sem mit mond más róla. Mert mit is mond Mesterházy és Gyurcsány Orbánról? Ugyanazt amit Orbán állít magáról, hogy ő bizony jobboldali.

 

De kérdem én, hogy lehet jobboldali egy politikus, ha durván centralizál, államosít, bankellenes, ráadásul demonizálja a versenyszférát, megkérdőjelezi a nyugati kapitalizmus életképességét. Ez jobboldali gondolkodásmód? Ez inkább szélsőséges baloldali bolsevik gondolkodásmód. Attól még nem lesz jobboldali senki, ha a kereszténységet élteti és neoliberális egykulcsos szja-t vezet be. Attól sem lesz jobboldali, ha nacionalista nézeteket vall. Főleg azért nem, mert közép és kelet Európában bőven vannak nacionalista baloldali pártok.

Előzmény: Aerion (172)
ketszerketto Creative Commons License 2012.11.21 0 0 186

Sok-sok kis párt, hogy legyen mit megennie az E14-nek....

Előzmény: Törölt nick (183)
Berlusz Móni Creative Commons License 2012.11.21 0 0 184

Hadd aprózódjanak...! :-D

 

 

Előzmény: Törölt nick (183)
Törölt nick Creative Commons License 2012.11.21 0 0 183

Szaporodnak ezek a pártok, mint a nyulak:

 

http://hvg.hu/itthon/20121121_Heti_Valasz_Fodor_Gabor_is_partot_alapith

 

Fodor Gábor saját pártot készül alapítani - írja a csütörtökön megjelenő Heti Válasz. A hvg.hu-nak megerősítették az egykori SZDSZ-elnök környezetéből.

ketszerketto Creative Commons License 2012.11.21 0 0 181

De hiszen ő ott volt, azért is emlékszik.....

Előzmény: Törölt nick (180)
Törölt nick Creative Commons License 2012.11.21 0 0 180

" Brezsnyevről arra emlékszem, h. miután 2 hetet feküdt a hullaházban az asszony a koporsóban csókolgatta."

 

Csak olyat állíts, amit forrással  alá tudsz támasztani!

Előzmény: b.u.b.u.5.5 (115)
aamen3 Creative Commons License 2012.11.21 0 0 178

kormanyon van

Előzmény: Törölt nick (177)
aamen3 Creative Commons License 2012.11.21 0 0 176

"a közgondolkodás és közítélet alapján a legkevésbé sem fedi a valóságot"

 

a bal- es jobboldal fogalmat nem a magyarorszagon momentan forgalomban levo kozgondolkodas hatarozza meg
nemcsekely tevedes a padlassopro bolsevik csurhet jobboldalra sorolni, csak mert nemi pirosfeherzoldet osszezagyvalnak

ezen az se valtoztat ha momentan az orszag nagyobbresze e tekintetben tevedesben van

talan nagyobb hangsulyt kellene fektetni a kozoktatasban a politika alapfogalmaira

 

Előzmény: Aerion (172)
ketszerketto Creative Commons License 2012.11.21 0 0 174

Bokros ugyanúgy a saját érdekeit képviselné mint Orbán.

Márpedig Bokros --  magyar.

Előzmény: DIDORO (171)
Aerion Creative Commons License 2012.11.21 0 0 172

 

... Én sehol sem neveztem a magyar baloldalt demokratikusnak. Márcsak azért sem, mert Orbánt baloldalinak tartom, és nem túl nagy demokrata ...

 

Orbán Viktort baloldalinak tartani olyan mint az eget pirosnak nevezni. Lehetséges, csak éppen a közgondolkodás és közítélet alapján a legkevésbé sem fedi a valóságot, ami pedig ránézésre sem igaz, azzal a választók nem fognak foglalkozni, hacsak nem olyan vonatkozásban, hogy az ilyen kijeletéseket megfogalmazó személy finoman szólva nincs intelligenciája magaslatán.

 

Az, hogy Orbán nem túl nagy demokrata, talán még osztható politikai nézet is, persze az se mindegy, kihez képest mérve. Daniel Cohn-Bendithez képest például Orbán maga a demokrácia kvintesszenciája.  

 

 

Előzmény: huncut világ (157)
DIDORO Creative Commons License 2012.11.21 0 0 171

Bokros megpróbálkozik azzal, amivel annó Kupa Mihály. (centrum párt)

 

Csak bokrosról nem hiszi el senki, hogy ő jobboldali, és magyar érdeket képvisel :))))

Aerion Creative Commons License 2012.11.21 0 0 170

 

Bolsevik gyökerű az, akit (amit) a társadalom többsége bolsevik gyökerűnek tart. Ez Magyarországon az a politikai csoportosulás, amely jelenleg elfoglalja a politikai paletta baloldalát, függetlenül attól, hogy mai arculata szerint valóban bolsevik-e, vagy nem.

 

Nem lehet a kikristályosodott közgondolkodással szemben politikai értékítéletekkel operálni, azaz lehet, csak értelmetlen, mert akik számára elküldik ezeket az üzeneteket, nem fogják megérteni, és ha nem értik, nem tudják elhinni, és ha nem hiszik el, akkor hatástalan marad az üzenet.

 

A jelen Magyarországon létező baloldal az alábbi politikatörténeti nyomdokvízen hajózik:

 

 KMP MKP MDP MSZMP MSZP

 

... és ebben beletartozik minden egyéb, a fősodrásról időközben letöredezett (SZDSZ, DK), de oda visszaigyekvő (Milla, Szolidaritás, HH Együtt 2014), vagy akár igyekezete ellenére természetes módon visszasodródó (LMP) politikai csoportosulás.

 

Ez egy olyan logikai sor, ami magyar választók előtt nem csak érthető, másféleképpen fogalmazva könnyen dekódolható, hanem természetes, amivel párhuzamban cáfolhatatlanul igaz, mert tapasztalati tények bizonyítják.

 

Minden olyan kommunikáció, amely ezt relativizálni szándékozik, miközben a közgondolkodás kedvező irányú átprogramozódása nem zajlik le, márpedig ilyen folyamatról szó sincs, nem lehet sikeres, és nem is lesz.

 

 

Előzmény: szamárium (156)
ketszerketto Creative Commons License 2012.11.21 0 0 169

"...sokkal tobben vagyunk "komenistak", mint barki hitte volna...."

 

Ez pontosan így van.

Ezzel együtt, ez egy reménytelen ideológia.....

Előzmény: Törölt nick (164)
aamen3 Creative Commons License 2012.11.20 0 0 166

"sokkal tobben vagyunk "komenistak", mint barki hitte volna..!"

 

igen, ezt eszrevettuk 2010-ben...

Előzmény: Törölt nick (164)
Anakin a sith Creative Commons License 2012.11.20 0 0 165

off: minden ok?-

Előzmény: Törölt nick (164)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!