Keresés

Részletes keresés

kalózúr Creative Commons License 2023.10.17 0 0 80

szabadság


-/// //ha az oktatás "oktatás, s dzsihad lehet, s keresztes hadjárat is, na + Abuddhizmus, pártok. ....stb.
szerintem ilyen is lehet. A valhalle szeretetttel vár//

gondolom nem tudtad !

Csakis !! képzettlenséged, tudatlanságod, S Így-ezért -okán értelmességed hiánya okán!
Van fönököd - mestered, van valaki aki ha rád gondol elpusztíthat.
S TE ennek elenére -értelmesnek vallod magad- !?!

// HA oktatás volna, mára nem kellene tanár, hiszen a szülők tudók-felnőttek-értelmesek volnának s maguk tanítanák-nevelnék gyermekeiket !!!

/a demokrácia nem kormányzati módszer. A demokrácia értelmes lények közössége !

// -TE-teremtő, ki tudatlanságában , múlandóságot teremt //
-evolúció-buddha*tours

kalózúr Creative Commons License 2023.09.12 -1 0 79

// //én elhiszem hogy értékrended motivációs tényezője a - szép, finom- , de ebből még nem lesz fenntartható világ sem. Sem egyedfejlődés, tudatosodás, értelmes lény.

ha az emberiséget a méhekhez hasonlítom, azt látom van 195 méhkirálynő a sleppjével, 3miliárd dolgozóra.
// [https://hu.history-hub.com/hany-orszag-van-vilagon](https://hu.history-hub.com/hany-orszag-van-vilagon) //
Ami persze az emberiség értelmességére is utal.
/ -
oktatás? tudás? értelem? önteltség? megalománia?

itéld meg TE magad
mennyire vagy értelmes , ha elhiszed a tudásba-értelembe , bele lehet kell halni.

ha ..
a tudatunk teremte világban, nem az "igazság, hazugság, szeretett, gyűlölet, gyáva, hősies, ...." szavaknak van -értelme- . Hiszen ezek érzelmi konstrukciók.
A- világot- működésben tartó gondolatoknak van -értelme- */*helyes cselekedet. ez alatt semmi esetre sem a halandói ideológia logika rendszere kívánta gondolkodást, civilizációt, foglalkoztatás mizériát értem. hiszen miért volna -értel,es- az ami mulandóságának szükségét elfogadva .. azt ezáltal meg is teremti/.
-ha nem ez a tudásnak nevezhető értelem, akkor micsoda
Amíg vallásnak, politikának, bürokráciának, jognak, ... értelmét találod. Csupán igazad van bár értelmes mégsem

-a föld nyersanyagkészlete
https://www.google.com/search?q=a+f%C3%B6ld+nyersanyagk%C3%A9szlete&oq=a+f%C3%B6ld+nyersanya&aqs=chrome.1.69i57j0i22i30j69i64.22879j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

-Fenntartható fejlődés szempontjai az erőforrások hatékony felhasználásában
https://www.google.com/search?sca_esv=562148022&sxsrf=AB5stBjtw-ok4Q55n8RlAALD1B2eK_m-lA:1693644558297&q=Fenntarthat%C3%B3+fejl%C5%91d%C3%A9s+szempontjai+az+er%C5%91forr%C3%A1sok+hat%C3%A9kony+felhaszn%C3%A1l%C3%A1s%C3%A1ban&sa=X&ved=2ahUKEwj4g5fSxYuBAxXZnf0HHeavC6oQ1QJ6BAgnEAE#ip=1

-a föld országainak száma
https://www.google.com/search?q=a+f%C3%B6ld+orsz%C3%A1gainak+sz%C3%A1ma&oq=a+f%C3%B6ld+orsz%C3%A1gai&aqs=chrome.2.69i57j0i512l8j69i64.26973j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#ip=1
evolúció-buddha*tours

[https://www.google.com/search?q=sz%C3%B3m%C3%A1gia+jelent%C3%A9se&oq=sz%C3%B3m%C3%A1gia&aqs=chrome.1.69i57j0i512j0i7i8i30l2.32967j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=sz%C3%B3m%C3%A1gia%20jelent%C3%A9se&oq=sz%C3%B3m%C3%A1gia&aqs=chrome.1.69i57j0i512j0i7i8i30l2.32967j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8)

pájázó Creative Commons License 2023.05.11 -1 0 78

Kedves Nyálas olvasóm

Bármit is tudsz az meghaladja a beltenyészet, tenyésztmények szellemi lehetőségeit?

HA.. ha azt gondolod a faj fenntartás szellemiségéhez elégséges a szaporodás megléte. Nem számolva a környezeti tényezők biztosítottságával ahova a szaporodás történik.

-Miért gondolod hogy az oktatáskörül zajló mizéria, nem az a fordított pszichológia , ahol TE magad küzdés a halandói logika rendszer meghaladhatatlanságáért.
A beltenyészet hatalmi hierarchiájának fenn maradásáért.. halandósághoz elégséges tudásod meghaladhatatlanságáért-
-evolúció-
-buddhatours-

kalózúr Creative Commons License 2023.03.10 -1 0 77

ha nem volna a vezetés monopolizálásával */*istenkép/,
a halandói ideológia tükrében annak ügyészségei sem kerülhetnék meg, a -hatalommal való visszaélés fogalmát, s az érte kiszabható büntetést. 

// /* értelem/jog=evolúcióállása */ //

evolúciómérnök Creative Commons License 2020.01.26 -1 0 76

amint a halandói kultúra ideológia rendszerét figyelem, ott az aberáltság azért nem kezelendő .. amiért a kivagyisági komlexus sem. Ami vallást politikát társadalom tudományt átszövi, lévén az értelmiség sem értelmes csupán illetékes megmondó.

sniffí Creative Commons License 2019.12.30 -1 0 75

a politika vallás gazdaság csak terelés az értelmessé válástól ! mégis ez a trendi, hát nem ironikus ..... a gyerek honnan tudná miként működik a világ.. hogyan működhetne a béke ...ha a "felnőttek" sem tudják.csoda e ha mégsem sikerül...hogyan lehetnél felnőt ha pappjaid szerint csak isten, buddha, alah, mohamed, ufó..stb a világot ismerő-teremtő ?// az érzelmek uralma, a nemiségek önmagukba fordulása, a szaporodási kényszerképzet a tudatosság-élni vágyás hiánya. A boldogság mizéria következménye, amit a vallások évezredek óta terjesztenek, a kezelhető tömeg jelenlétére, ami hajlandó el-fen tartani azt a gondolkodásmódot ami robottá teszi egy értelem nélküli teremtményi állapot kedvéért ... bezárva egy bolygóra, gondolkodás módba, életképtelenségbe, halandóságba ...// az erőszak -halál eddig sem oldott meg semmit, csak mártírokat gyártott. amíg a szellemiség-oktatás nem változik .. marad a káosz amíg a bolygó bírja ... . amit nem értek , teremtők-emberek miért mulandóság teremtését vélik értelmesnek ? miért gondolják teremtőiségüket kihelyezhetik egy mese alakba? .. mert a pappok ezt tanítják évezredek óta, a kezelhető szellemi rabszolga tömeg jelenlétéért?//a történelem mutatja a lejáratás politikája .. hasznos a hatalom fenntarthatósága- érdekei okán.....ezért lett a buddhává válásból , buddhizmus, s legtutibb ha buddhizmosból dilettantizmust csinálnak. Hiszen a sorok közti olvasás nekem is segíttet. hiszen a hitvilágban az ember nem tudhat, csak igazságokat gyárthat...így az értelmesebbség-tudatosabbság lehetősége amit az evolucionizmus-összetettség kínál értelmezhetetlen.. kivagyisági komplexus szülte kezelendő állapot az orvostudomány szempontjából is..// persze hogy ennek mi értelme azt egy tudatos lény fel nem tudja fogni, ha csak nem látja az állat-ösztön világ kínálta "alfaizmusát //"

Előzmény: pájázó (74)
pájázó Creative Commons License 2019.02.19 -1 1 74

mivel isten nincsen. így a társadalom -emberiség-civilizáció, állapota a papok elméjének szüleménye.../megélhetési bűnözés, a tudatlansággal való vissza élés a részükről/... ez évezredek ota tart! jobbulást*/*evolúciót-tudatosodást/. mondhatni a vallás generálta valóságképbe mindenki belehalt.. eddig is.. a háborúk.. holokauszt --politika..is csak oksági rendszerének része*/*oszd meg és uralkodjj/ .. nyári tábor! Amig vallás lesz addig értelem-egészség nem, csak foglalkoztatáspolitika lesz. jutaéomfalatokért--! /buddha/

kalózúr Creative Commons License 2018.07.07 -1 0 73

kétféle ember van. Az egyik várja a halált . Ő a halálra ítéltségével beazonosult Ő addig akar jól élni amíg tehete .. akár a mások kárára is ....A másik az életfogytos. Neki van miért gondoznia börtönét.

...mi kényszeríthet valakit arra, hogy önmaga ellen hozzon döntéseket, mi mulandóságához vezetnek .. mivel gondolata- teremtése,-- betegség,- megalománia, -istenthit,- múlandóság, -gazdaság ..s politika...s nem pedig léte szükségleteinek biztosítása, legyen az bármi alapú. Vagyis az embernek lenni egy logikai rendszer/szoftver/ generálta létfeltétel rendszer. Jelenlegi elfoglaltság- tevékenység, nem haladja meg a robotika korlátjait.Így úgy gondolom a Föld egy muzeális létforma emlékhelye, vagy börtöne egy fejlett technológiával rendelkező faj, gondozásában. Esetleg  .. csak egy hely az erőszakról való leszokásra ... 

/buddha tours//*

Előzmény: evolúciómérnök (72)
evolúciómérnök Creative Commons License 2018.06.09 -1 0 72

kedves sporttársak, kik gondolkodóként jogot formálunk életnek.. halálnak. sajnos semmi újat nem tapasztaltam az elmúlt 30 évben mivel a tudatosság-értelem közelében sem jártok. Így ide írom, mint Jézusotok , ..* /*10 parancsolat, mit kikkel szemben ne tartsd be...*//....tudatosnak - értelmesnek - buddhának, az mondható.Aki rendelkezik azzal a tudással, ami a lét lehetőségét biztosítja.Így annak világában oka fogyott a : a hit, s a hitre épült foglalkoztatáspolitika, hol ember .. embernek hóhéra* /*bábától .. a sírásóig/.. míg az utolsó unalmában el nem pusztítja magát.// vagyis az anihilátor kifejlesztés, mi oka fogyottá tenné az újrahasznosításban s az utána való takarítók munkáját, .. s a tér nagyobb lakhatóságát nem lehet fejleszteni . mmig míg, a terülj terülj asztalkám, technológiai kivitelezése meg nem történik. //http://jnaudin.free.fr/

evolúciómérnök Creative Commons License 2018.03.16 -1 0 71

oktatás vagy  rabszolga gyártás

 

értelem .. vagy rend

spiritualitás anyag nélkül az az a*önteltség* .. mikor elhiszed álmodod a világot, s a lét-et csak a TE álmod. S csak tervezed milyen lesz a világ ha nem leszel magányos. / ez Gauta ma 4 nemes igazságának legmélyebb tanítása, az összetettségről..-ezért születettlen az álmodó-gondoló. vagyis légy éber mit kívánsz, mit szeretsz, kit szeretsz, hogyan szeretsz, miért szeretsz/a most akkor kényelmes ha van jövője... a hit terjesztette tudásnak csak tradíciója van .. mit még senki nem élt túl... nem kéne ezt átgondolni...?...!pénz .. politika .. vallás mi köze az élethez ?! csak a hatalom bástyái !!

evolúciómérnök Creative Commons License 2018.02.23 -1 0 70

a lét-folyam az .. jót főzni nem nehés ha van hozzá elég ész....... nem valahonan -valohává, sem valamikortól valameddig, sem pedig valahogya, hiszen azt a meder állapota befolyásolja.. A létfolyam, a folyam-felismerő részérőli folytonosság élménye biztosítja./ buddha tours /*********menedék vétel/jegyvásárlás/=menekülti státusz /lehetőség fejlődni/ létre nem kötelezve senkit, ám a fejlődés lehetőségét fenntartva./tanulj szakmát hogy a hasznosság=helyes cselekedet* /* kémia-fizika helyes ismerete alapján/örömével töltekezve .. oka fogyjon a menni végyásodnak./menedék vétel a fejlődésben=evolúció mit gondolsz ? hogyan gondolsz? miért gondolsz, ha hiszed, hogy nem vagy teremtő?rend e a rend vagy csak igazság védelem? tudomány e a tudomány vagy csak hivatal?..ha igen..akkor az oktatás csak -idomitás-!// *** megpályáztam TKBF en , " vallás politikai gazdaság" oktatói állást. jelenleg a probléma miként taníthatnék, a buddhista főiskolán, buddhaságot. Lévén az oktatási rendszerben nincsen benne buddhává válás. // :)

pájázó Creative Commons License 2017.08.18 -1 0 69

...... evolúciót nemhívők ne olvassák el a továbbiakat. kérjenek segítséget .. olvastassák fel!!! csak is az elektronikus zene feltalálása óta tudjuk a zene nem elvisz valahova... csak ritmust ad az életednek ami a túlélésedet biztosítja.

az *ohm* alaprezgésedet biztosítja ... *minden egyéb hang a közösségi életet szolgálja vagy sem. // ez utóbbiaknak ajánlom önemésztés helyett az *ohm* hang átrezegtetését gyakorolni. // ezzel a túlélési esélyeik sokat javulnak, mivel a tudatos-nem-tevés tájékozatlanság lehetőségének vélelmezését vonja magával .... // gyakoriságával sokat veszít védelméből, hát tanulj hogy nehibázz mikor ...ritmust választasz ..hísz tudásod lehetőségét hordozza ... akár a jó-processzor, pc - dét /

evolúciómérnök Creative Commons License 2015.12.03 -1 0 68

......

tudatosság...éberség...buddhaság... éretelem ...rend?
a franc se tuggya ... csak úgy eszembe jutott a nagy semmiről annak kellős közepén sőőt a semmi közepén.. a nagy semmi vel kapcsolatos semmiség ...

......az ötletet változatlanul .. nagyon jónak tartom ! Dee a lakosság alul informáltsága a problémák valós okáról ... nem gondolom nem még nagyobb problémákat okoznának a Föld-bolygón. ** vagyis az oktatásrendszer helyre állítottsága után lesz ***értelmes*** szavazó a bolygón .. addig csak pénzel motivált birokotok maradnak, hiszen azt sem veszik észre .. azok élősködnek-- hülyítik ..*"OKTATJÁK"*(!).. akik-et etetnek -itatnak.. eltartanak ..... / na ná hogy nem érdekük a fejlődés ... hiszen isten *nekik* mindent megadott, amitől *értelmük* szerinti létük teljes....mert hogy ha ŐK halandók akor az egyed sem nőhet e *vélt tény fölé*. Így a jelen oktatás e szellemiségen alapulva, teszi az egyedet azzá ami képes szolgálni egy "éretelemnélküli", ám halandóiságot eredményező szellemiséget-kultúrát-civilizációt-szokásrendet

Előzmény: kalózúr (67)
kalózúr Creative Commons License 2015.11.21 -1 0 67

miért - hogyan lehet születetten értelmes-születetten buddha... az a lény, hol a fajra, az nem jellemző* fajra*? 

Amely faján-belül fogad el csúcsragadozót. Különben nem lehetne *tőkéstársadalmat értelmes gondolatnak tekinteni *.Az oktatásban a politikát meg tűrni is értelmetlen volna.... hiszen ez bizonyítaná kiagyalóik alkalmatlanságát..... a gondolkodás képességére!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! / buddha-gondoskodólény nevének viselésére /...

evolúciómérnök Creative Commons License 2015.08.17 -1 0 66

 

az indulatok könnyebb kordában tartása érdekében csak haladó szelleműeknek.. buddhistáknak szánom ..... ha nem vagy elég szabad, s a tekintély tisztelet tégedet is megillet még .. ne olvasd tovább.
. /// Vatikánt senki nem kúrja ! miért? minden bajnak forrása a vallás károsult teremtmények-biorobotok. Nem is gondolkodnak csak kiszolgálják a tudomány- tudománypolitika igazolta téziseket... a fejlődés lehetetlen isten országában hiszen az illetékessel való egyet nem értés a tiszteletlenség biztos jegye. Ha itt mégis teret nyer az evolúció .. buddhizus na ..az lesz a csodás..   //

Előzmény: sniffí (65)
sniffí Creative Commons License 2015.08.14 -1 0 65

rendszerüket papok, és bürokraták-bankárok védik

 

 

 

Előzmény: sniffí (64)
sniffí Creative Commons License 2015.08.14 -1 0 64

nem gondolom erre gondoltál :

 

 Vissza térve a Jézus ügyre. Lehet jó szándékulag indult a gyermek fontosságának megértéséhez. De azt látom mivel Jézust is Anya szülte // így a mindenhatobbbság értelmében dogmatikussá váltak az Anyák.. így a szükséges jelenlét hiány értelmében az életre szánt idő mérését szeretném alkalmazni az egészséges túlélők érdekében.///s ha ezt nem érted ne is gondold hogy gondolkoztál. A tudatosodást is csak nyelvtani szófordulatként éled.

Előzmény: vatikán (63)
vatikán Creative Commons License 2015.08.14 0 0 63

A III.világháború már folyik.........:( :(

 

Előzmény: sniffí (62)
sniffí Creative Commons License 2015.08.14 -1 0 62

"""

csak hogy értve legyen az " itt és most" akinek még nem tiszta. A bolygó pusztulásával a *haláltalanság állapotának megvalósíthatósága esik kútba..... Helyhiány miatt!
// bocsi !
de itt állunk egy újabb világháború előtt. Biztosan ez a legfontosabb téma..amiről gondolatot illene cserélni...?. vagy csak szeretnétek elhinni ha elhitetik veletek...
ÉRTELEM-élet-Tudatosság ? // lássam be ,, bevagyok zárva egy pléh kaszniba, ami az álnaimmal zsarol? :( //álmodik a nyomor//

Előzmény: vatikán (60)
sniffí Creative Commons License 2015.08.13 -1 0 61

//Te nagyon nem vagy szabad, lény.//

 

Pánikra semmi ok . A buddhizmus feltatlálása oóta a gyémánt út halad hiszan , a gyémánt minden csúcsára jut egy ügyeletes buddha...
A tudatosodás fájdalmas folyamat ..sokan bele is haltak ..
légy éber ne tartozz közéjük, hiszen, a nekrológ nem pótolja.... a virág illatát.....sem a szerelem dallamát.... . Ne légy dőre hogy az ürességet elfogad nélkülük.

Előzmény: vatikán (60)
vatikán Creative Commons License 2015.08.09 -1 0 60

Korunkban alkotott szó, a latin auctoritas kifejezésére. Jelent bizonyos erkölcsi előnyt, mely mások szemeit mintegy magára vonja, mely némi tiszteletet, hódulatot igényel, mely hitelt, bizalmat gerjeszt maga iránt. Tekintélyt szerezni, tekintélyre emelkedni, tekintélyben lenni, tekintélyét elveszteni. Elüljárói, atyai, tanitói, papi tekintély. Jeles irók tekintélyére épített állítás. Vak, előitéletes tekintély, midőn valakinek minden vizsgálat nélkül hiszünk, mert csalódhatlannak tartjuk. Átv. jelent oly embert, nevezetesen férfiut, ki bizonyos ügyekben, ismeretekben, képességben jeles nevet szerzett magának. Irodalmi tekintély. Valamely kérdés megoldására a szaktudományi tekintélyeket fölszólitani. "A törvényhozás körében soha tekintélyek ne nézessenek." Bőthy Ödön az 1843-iki országgyülésen julius 9-ikén.

sniffí Creative Commons License 2015.08.08 0 0 59

// s hogy az egyed mit talál ki az egy dolog.. hoögy mit valósíthat meg .. az meg a civilizáció- kultúra - szellemiség-evolúció ... aktuális helyzete engedi ... //

Előzmény: sniffí (58)
sniffí Creative Commons License 2015.08.08 -1 0 58

az *.. ügyeket* nem vezeti megfontolás.. 

"emberek" találnak ki ügyeket .. mint *élet cél-filozófia*...:)

 

Előzmény: vatikán (57)
vatikán Creative Commons License 2015.08.08 0 0 57

"a gazdaságosság nem lehet a lét egészség rovására........."

 

De szép lenne...... ha tudnád, hogy az egészségügyet milyen megfontolások vezérlik......:( :( :(

 

Előzmény: sniffí (54)
vatikán Creative Commons License 2015.08.08 0 0 56

"valójában nincsen tudás. csak tudatosítás.. csak idomítás."

 

Ez nem igaz. Az oktatásban mindig az aktuális tudást adják le a hallgatóknak. Nem a túlhaladottat.

 

Előzmény: sniffí (55)
sniffí Creative Commons License 2015.08.08 -1 0 55

a tekintély alapú oktatás-rendszernek köszönhetőn .. valójában nincsen tudás. csak tudatosítás.. csak idomítás.

 

// meg próbálom a *közép út* jelen kori definícióját ide rittyenteni .. a nem kimondottan ájtatos szófordulatok a gyakorlatiasság jegyében .. éber oda figyelésem által születtek ... :) //
amíg csak hazádért emelsz szót.. s ezt minden hazában megteszik.!!!. csak a feszültséget szítod ... ha a bolygó s a világ/egyetem/ lesz mindőnk hazája .. lehet szabadság .. addig csak báb vagy a papok.. politikusok.. bankárok kezében ... kik vergődésedből húzzák hasznukat ! *Emberi jog, oktatásrendszer * csak egy jelenkori szófordulat a * teremtményi állapot fenntartására..
a valóság multi-kulti. mindenki belerakja a mit tud.. .. az más kérdés .. hogy senki nem gondolja .. így van, így teremtünk.. Ezért nem a valósággal - világgal törődik .. csak a világból MÁR kinyerhetővel..MÁR elérhetővel ...
ha valami sosem volt azt nem lehetett elvenni .. nem *magyar-....-buddha* "csak" ember! A válási teremtményi ideológia áthatja bolygónk kultúráját.. több ezeréves előnyével.... . Így az " ember " valójában beleszületik *egyfajta gondolkodásmódba amit elsajátítva a magáénak vallja... s azt hiszi gondolkodik pedig csak begyakorolta.. szokás.........a szemelyiség >tudás szerinti.. tudással való be azonosulás.< // Ha az oktatással mesterségesen ! idézzük elő a különböző "lényeket" a foglalkoztatáspolitika kedvére s mégis azonos értékrendet-értékhitéletet várunk..... :)

// evolúció=tudatosodás //

Előzmény: vatikán (53)
sniffí Creative Commons License 2015.08.06 -1 0 54

a gazdaságosság nem lehet a lét egészség rovására ... hiszen ez azt jelenti nincsen értelem ..sem élet... csak biorobot.. Az *istent hit*-ben azért nem valósulhat meg a közép út- élet , mivel a teremtmény tudatosodása lehetetten, így vagy kisebbrendűségi vagy megalománia komplexusba hal bele. Hiszen abban a létfilozófiában az egyed nem válhat istenné... mint a buddhizmus * tudatosodás útján való buddhává válása* ami valójában csak annyi hogy a lét tudatossá vált egyed tudatosan teremti a létet.. nem csak az adott társadalmi elvárások..- megfizetettség értelmében , kisebbrendűségi komplexustól űzött-foglalkoztatáspolitikai áldozat-ként... a halandói kultúrának-ideológiának megfelelőn-elvártan. Hanem minden érző lény javára illeszti bele az emberi társadalmat a valóság struktúrájába.. azt üresség meghaladásának érdekében, az összetettség fent tarthatósága szempontjából.

Előzmény: vatikán (53)
vatikán Creative Commons License 2015.08.06 0 0 53

"Így az sem derülhet ki... a halál oka a tudatlanság."

(Én 42 évig harcoltam mások halála ellen.......)

Szerinted mi a a halál oka és ez hogy függ össze a tekintéllyel......???

Előzmény: sniffí (51)
sniffí Creative Commons License 2015.08.02 -1 0 52

a ma diákja -gyermeke nem a élet-feladat szeretetét-megoldását tanulja meg .. csak a pénzből élést.
a társadalom bután tartása .. GAZDASÁGI-Foglalkoztatás politikai ÉRDEK //biorobot//, így a tekintély tisztelet a pénzt birtoklóknál maradhat.... Ne nyelvet tanulj..nem a kommunikáció a lényeg .. ** A miről*** hiába tanulsz nyelvet ha csak a szót szapulod... fizikát kémiát.. infrastruktúrát..

Előzmény: sniffí (51)
sniffí Creative Commons License 2015.08.02 -1 0 51

// könnyű úgy okosnak -bölcsnek lenni. Ha "tekintély" csak a halandói kultúrát igazolja vissza.. 

Így nem kell a lét problémkáját megoldani csak a hatalmi helyzetett fentartani,,, . Így az sem derülhet ki... a halál oka a tudatlanság. A "tekintély" védelmében. Ahol maz átlag embernek nem szabad sokat tudnia.. hiszen akkor oda volna a tekintély. Így sem a tudomány.. sem semmi nem fejlődik ahogyan .. fejlődhetne.///

Előzmény: vatikán (50)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!