Keresés

Részletes keresés

Rozálka3 Creative Commons License 2 órája -1 0 28273

Aki saját glóriáját fényezi, csak önmaga körül forog. Aki a Szeretet körüli pályára állt, abban a mennyei Atya dicsőül meg!  /Laci atya/

 

Rozálka3 Creative Commons License 25 órája -2 0 28272

A Szentlélek gyümölcsei, mint a szeretet, öröm, béke, jóság, kedvesség nem versenydarabok, hanem a Szeretetben való lét ingyenes ajándékai. Ne versenyezzetek, inkább legyetek hálásak!  /Laci atya/

Rozálka3 Creative Commons License 25 órája -2 0 28271

A Szentlélek jön, jönne, de csak ha megvan hozzá az előfeltétel a részünkről.Késznek lenni arra, hogy átvegye fölöttünk a teljes uralmat. Jézus isteni Lelke nem jön vendégségbe senkihez, sem albérlőként vagy társbérlőként nem osztozik senkivel a szívben! Ő mindent egészen birtokba akar venni: személyiségünk és életünk minden részletét, porcikáját önmagával akarja betölteni, egyre jobban! Akkor kapja valaki a Szentlelket, ha helyet enged neki, főhelyet, életének az egész területét átengedi a számára, az Ő munkája számára. Isten nem ad addig az égből tüzet az oltárra, amíg nincs ott az oltáron az áldozat! Ez az áldozat pedig nem kevesebb, mint a saját énünk! Amíg ez nincs ott az oltáron mint Istennek odaszánt "ÉN áldozat", addig hiába várom az égi tüzet. Ahol áldozat van, ott tűz is van! Ahol van odaszánás, készség a teljes uralomváltozásra: ott van a Szentlélek ereje és tüze is!

Rozálka3 Creative Commons License 2 napja -2 0 28270

A HANGTOMPÍTÓ


Miért nem hallom Isten szavát?
Gyakran és sokakban felmerül ez a kérdés:
Miért nem hallom Jézus szavát? Miért nem szól hozzám? Miért hallgat Jézus?

 

Kérdéseinkre mindig az IGE igazsága adja meg a választ, mint most is.

 

"Amikor az áruló Júdás kiment a teremből,
Jézus beszélni kezdett." Jn13.31

 

Mi sokszor úgy állunk Jézus elé, hogy közben igaz ránk az az IGE, amit Lukácsnál mond Jézus. Lk9.55

 

"Nem tudjátok, hogy milyen lélek lakik bennetek."

 

ERGO! Ha nem térünk meg, Jézus akkor is hallgatni fog, ha mi szólunk hozzá. Ő viszont nem szól hozzánk addig, amíg a bűnt és a bűn szerzőjét ki nem dobjuk az életünkből.
A szólást ekkor átengedi a Szentléleknek az Igazság Lelkének, mert Ő az, aki meg tud győzni minket a bűnről és arról, hogy meg kell térnünk. Jn.16.8


A Lélek ilyenkor szelíden a lelkiismeretünkhöz szól.


Tudjuk az IGE alapján, hogy mielőtt kiment Júdás a teremből, előtte már belement a sátán. Tehát! Az illetéktelenül ott lévő hazug sátán előtt a Szent Isten, aki maga az Igazság, hallgat, éppen úgy, mint Pilátus előtt is hallgatott.

Ám amint kiment Júdás a teremből a sötét éjszakába és vele együtt kiment a sötétség fejedelme, a hazugság atyja is, Jézus bizalmasan beszélni kezdett Barátaihoz.

 

ERGO: Illetéktelen fül nem hallgathatja az ÚR Szavát.


Ám, akinek van füle a hallásra az hallja meg (Mk4.25) és térjen meg (ApCsel17.17).

 

Légy benső barátságban Jézussal és akkor hallani fogod a szívedben a Föltámadott szavát!


Ha nem térsz meg, akkor a hangtompítód ugyan elhallgattatja Istent, ám te egyre erősebben fogod hallani, hogy üres szíved falai között gyötrő és őrjítő szavak hazugságai visszhangzanak újra és újra.


Én inkább Jézus szelíd szavát hallgatom!

 

Rozálka3 Creative Commons License 2 napja -2 0 28269

Őrizd magad Istenben, Isten pedig megőriz téged az Ő örömében, békéjében és szeretetében!   /Laci atya/

 

forgione1 Creative Commons License 2 napja -2 0 28268

Igen tudom, én is Téged :-)

Előzmény: Rozálka3 (28267)
Rozálka3 Creative Commons License 2 napja -2 0 28267

Te is Tesókám! :)

 

Tudod, hogy nagyon szeretlek? :) 

Előzmény: forgione1 (28266)
forgione1 Creative Commons License 2 napja -2 0 28266

Korán keltél Tesókám :-)

Előzmény: Rozálka3 (28265)
Rozálka3 Creative Commons License 2 napja -2 1 28265

Istenben béke van, bennünk pedig békétlenség. Miért? Mert nem maradtunk meg Őbenne. Visszavár!  /Laci atya/

 

Rozálka3 Creative Commons License 3 napja -2 1 28264

Minden reggel elmondom. "Én Benned élek és Te bennem élsz."

 

Előzmény: forgione1 (28259)
forgione1 Creative Commons License 4 napja -1 1 28263

A megszokott mennyiséghez képest valószínűleg több kell belőle, hogy ízes legyen az étel.

Szóval kóstolgatni kell és annyit tenni belőle, hogy enyhén lessen érezni, hogy sós - ízlés szerint.  Ez egyénenként eltérő lehet, tehát legyen a kis sótartó mindig az asztalon. 

 

Előzmény: Rozálka3 (28262)
Rozálka3 Creative Commons License 4 napja -2 0 28262

Megérkezett a tiszta só. 

 

Van valami jótanácsod vele kapcsolatban?

Előzmény: forgione1 (28259)
Rozálka3 Creative Commons License 4 napja -2 0 28261

Varga László   A Kaposvári püspök atyától.

Előzmény: manófrici (28257)
manófrici Creative Commons License 4 napja -1 0 28260

De melyik atya teszi ki a face-re?

Előzmény: forgione1 (28258)
forgione1 Creative Commons License 4 napja -3 0 28259

1Korintus 3,16  „Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke bennetek lakik?”

 

 

Nem csak 2 mínuszoló, de sokan mások se tudják.

 

A mi Istenünk eljött hozzánk és bennünk lakik. Itt mi fogadjuk be őt, odaát pedig ő fogad be minket. Micsoda lehetőség, el ne utasítsátok!   /Laci atya/

Előzmény: Rozálka3 (28256)
forgione1 Creative Commons License 4 napja -2 0 28258

Fészen rakosgatja ki és azokat másolja be Tesókám :-)

Előzmény: manófrici (28257)
manófrici Creative Commons License 4 napja -1 0 28257
Előzmény: Rozálka3 (28256)
Rozálka3 Creative Commons License 5 napja -2 1 28256

A mi Istenünk eljött hozzánk és bennünk lakik. Itt mi fogadjuk be őt, odaát pedig ő fogad be minket. Micsoda lehetőség, el ne utasítsátok!   /Laci atya/

 

Rozálka3 Creative Commons License 6 napja -2 0 28255

Jézus tanítványainak ismertetőjele az egymás iránti szeretet. A vallásosaknak pedig csak a templomba járás. Kezdjünk el végre szeretni!  /Laci atya/

 

Rozálka3 Creative Commons License 6 napja -2 0 28254

"Sátáni lelkület az, amelyik nem tud addig megnyugodni, míg a bántalmat - lehetőleg tetézve - vissza nem adja. A bosszúvágy természete az, hogy nem tud mérlegelni, elvakult, csak akkor elégül ki, ha súlyosabb a megtorlás, mint amilyen volt a megbántás. Ez azután a másikban még nagyobb bosszúvágyat szül, így az ide-oda ütésnek soha sincs vége. Nő a gonosz, mint a lavina."

 

Rozálka3 Creative Commons License 6 napja -2 0 28253

barát, nem barát

 

"Jézus a bűnösök és utcanők barátja volt, nem az írástudóké. Kik a barátaink? Jó szándékú mosollyal átszőtt mindennapjainkba beleférnek-e a társadalom perifériájára szorult, deviánsnak titulált emberek, akik nem a mi patyolat életünk mintáját követik? Szóba állsz-e azokkal, akiket a köznyelv már bemocskolt, vagy csak legyintesz, esetleg óva intesz másokat tőlük?
Leginkább megmaradunk jól szituált köreinkben, tökéletességre törekvő hittestvéreinkkel legyezgetjük egymás tökéletességét, természetesen bebocsátást engedve mindenkinek, aki vállalja, hogy a saját képünkre formáljuk. Lelegyintünk embereket, elhatárolódunk emberektől, szálkát keresünk ismerőseinkben, így emelve magunkat - sajnálkozva mások gyarlóságán - a gőg trónjára.
A gőg egy olyan gerenda a szemünkben, amely vakká tesz minket arra, hogy felismerjük a testvért abban, akire épp legyintettél, akit kibeszéltél, akit éppen megvetsz. Jézust követed? Jézust keresed? Akkor mássz le az ideáid fellegvárából, bújj ki a képmutatásod mögül, megtalálhatod "lent" a zűrös emberek közt, akiknek nem a leereszkedő helyreigazításodra van szüksége, hanem az őszinte, elfogadó szeretetedre."

 

Rozálka3 Creative Commons License 2019.05.19 -2 0 28252

A jó Pásztor által, híveknek és papoknak egyaránt felkínált életpálya modell: bárányból pásztorrá, pásztorból áldozati báránnyá válni!  /Laci atya/

 

Rozálka3 Creative Commons License 2019.05.18 -2 1 28251

A bárányoknak addig kell hallgatniuk a jó Pásztor hangját, amíg biztosan meg tudják különböztetni minden más hangtól. Ekkor többé már nem mennek a "Hangutánzó" után! 

/Laci atya/

 

Rozálka3 Creative Commons License 2019.05.17 -2 0 28250

Vannak olyan sebzett lelkek, akikkel olyan gyengéden lehet csak bánni, mint egy fájó sebbel. Bárhol érek hozzá, följajdul. Az ilyen sebre valóban csak egyetlen gyógyító ír van, a gyengéd szeretet. Az a krisztusi szeretet, ami egy benne hívő emberből kisugárzik, minden ilyen fájdalmat enyhít, sőt gyógyít. És vannak olyan, szinte megfagyott lelkek, akiknek hiába minden beszéd, akiket csak a szeretet tud fölmelegíteni.

 

Rozálka3 Creative Commons License 2019.05.17 -2 0 28249

A jó Pásztor a legnagyobb biztonságba, a mennyei Atya kezébe helyezte bárányait. Onnét nem lehet kiragadni bennünket, onnét nem lehet elveszni! Elhisszük?   /Laci atya/

 

Rozálka3 Creative Commons License 2019.05.17 -2 0 28248
Előzmény: forgione1 (28245)
Rozálka3 Creative Commons License 2019.05.16 -2 0 28247

Az Egyházban a pásztorok és bárányok egymásra vannak utalva. A középszerűek lehúzzák, a nagyszerűek felemelik a másikat, legyenek akár bárányok, akár pásztorok!  /Laci atya/

 

Rozálka3 Creative Commons License 2019.05.15 -2 0 28246

A jó Pásztor egyben Isten Báránya is! Ő odaadja magát eledelül nekünk, hogy Őbenne bárány szelíddé válva, mi is odaadjuk életünket másokért! /Laci atya/

 

forgione1 Creative Commons License 2019.05.15 -1 0 28245

Ez láthatta az emberiség eddigi teljes történetét :-)

Előzmény: forgione1 (28244)
forgione1 Creative Commons License 2019.05.15 -1 0 28244

Hamár fákról esett szó:

 

Nem alma fa, viszont 6 ezer(!!!) éves majomkenyérfa.

 

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!